Upravené logo Prochorovinzvěsti z Jičína a okolíportréty lidí okolo nás10. ledna 2002, č. 1/02

Štefanské poznámky

Jivínský Štefan, ocenění za pozoruhodný kulturní počin, bude se pětadvacátého února udělovat už pošesté. Šest let dohadování, dolování nominací, produktivního i neproduktivního hádání. Pro zasvěcené ale i něco příjemných pocitů pro zpracovatele a pořadatele. Tedy i něco "nepeněžních honorářů".

Jest milé číst v nominacích o milých lidech. Oni, ač je neznáte, jsou vám najednou blízcí svým směřováním, svou často celoživotní prací. Když loni pan kapelník Bičiště omlouval svou neúčast na udílení, byl jeho dopis krásným vyznáním českého muzikanta. Když mi letos Eva poslala nominaci za Běcharské, kteří dokazují, že i v televizněmobilovém věku může vesnice kulturně žít, připsala, jak bylo příjemné rozmlouvat s paní režisérkou. Štefan věru nespočívá v té krásné figurce. Hlavní cenou je ono vědomí, že lidé dělají dobré věci, že ostatní to vidí a váží si té práce. Kolik bohulibých konání vstoupí v širší povědomí právě díky Štefanovi!

Potěšením je Štefan i pro nominované. Někdo se o ně, přesněji o jejich dílo zajímá. Někdo přijde, klade otázky. Zamýšlí se … člověk najednou vidí vykonané z mnoha dalších pohledů… . Štefan je i o rozhovoru člověka s člověkem.

Štefan není vyčerpávající. Tolik dobrého zůstává nezachyceno. V Hořicích mapuje nám téměř zouplna dění naše paní Oldřiška – důkladně, jinak ona neumí. Sobotečtí trochu zanevřeli, možná se cítí nedocenění, netřeba rozebírat, v knihovně tam máme své přátelé. I v Kopidlně. Libaňáci se přihlásili , že uspořádají udílení - dechovka má co předvádět. Novopačtí zůstávají stranou. Přitom jejich Muzika Paka je událost úžasná… .

Stálým problémem zůstává otázka volby. Stěžejní schůzi Štefanské komise v polovině ledna předložíme návrh, by vše zůstalo jako loni. V dlouhodobých zásluhách nechť rozhodne slovutná reprezentačně zastoupená porota. Odměněný počin roku bude losován podle filozofie, že Štefan vlastně patří každému, kdo něco dělá. Zase bude něco nespokojenců. Ale na to jsme zvyklí.


Dnešní divadlo existuje v hlubokém narkotickém stínu mediálního jarmarečnictví s prošlým zbožím a padělanýmu značkami.

Otomar Krejča


VOKOPIŠTĚ problémově

Když se před vánocemi sešlo v muzeu několik skupin lidí, které často jsou označovány za OBČANSKOU SPOLEČNOST, řešena otázka koho zvát. Obešli jsme to taktně, že přišli jsme sem my, co spolu mluvíme. Na někoho se zapomnělo nechtíc, na jiného záměrně. Však už dostalo se mi U Anděla náležitě vyčiněno. Pro neznalé připomenu, že Anděl jest jičínskou kulturní kavárnou, však býval více. Moc tam neuměl jsem odpovědět. Teď už vím, že kdo chce, práci, svůj pracovní příspěvek do společenství toho, si najde. Noviny Dobrý den, které jsme naplánovali, chtějí přinést přehled o neziskovém sektoru v Jičíně. Neodmítneme nikoho, kdo přijde s dobrým oumyslem. "Proč bychom je neměli nezvat? Nebudou-li se chytat, odpadnou sami," mejlnula mi jedna z účastnic.

Ve věci přístupu, ve věci jednání s úřady, byla cítit rozličná stanoviska. Jiná od těch, kteří si museli některá tuze nepříjemná jednání vysedět (vytrpět), jiná od rozených slušňáků – nekonfrontačně, pravili. "Jít za svým s taktem," říká k věci můj email.


Prezidentování

Valná hromada záhy má rozhodnout, ke komu dorotuje prezidentování festivalu JMP v roce 2003. Volba ta je důležitá, neboť prezident má pro svůj ročník pravomce značné a může tudíž dost výrazně ovlivnit, jakým směrem bude se v roce 2003 festival ubírat. Jistý svár mezi komercí a festivalem tvořivým o dětech a pro děti jest znám, ač někteří si ho nepřiznávají. Sponzoři prý se ptají po programu i po tom, kdože z celebrit přijede a podle toho do pokladny sahají. Na druhou stranu tvořivý festival mohl by být levnější a netřeba tolik od sponzorů žádat.

Kandidáti prezidentství nejsou zatím známi. Byť hluboko v roce 01 řeč byla o Robertovi Smolíkovi, dnes už známém pražském scénografovi, s tím, že on bude reprezentantem mladého progresivního ducha levného festivalu. Povinnosti pracovní i důvody jiné poněkud jej od JMP oddělily. Leč v kuloárech (např. při předvánočním posezení vejborů) jeho jméno opět zaznělo a zdá se, že podpora by byla. Jak odpoví Robert?


CHKO Český ráj, Jezuitská kolej, Lodžie

RNDr Lenka Šoltysová, když říká, že nemá čas, používá jako argument připravované výrazné rozšíření CHKO Český ráj. Na otázku jaký je smysl tohoto záměru řekla:

Dosud sem například nepatřily Prachovské skály. Bylo proto obtížné řešit komplexní ochranu skalních měst v ČR. Péče o ně nebyla sjednocená. Nejde jen o skalní města, ale i o údolní nivy a další lokality. V současné době se připravují podklady. Definitivně by měla rozhodnout vláda asi v květnu 2002.

Co soudíte o schůzce neziskových organizací, kterou jsme pracovně nazvali VOKOPIŠTĚ?

Informační centrum nadací, které zašťiťuje neziskové organizace a kde jsou za každou organizaci zástupci, má možnost se účastnit práce na základních dokumentech včetně legislativy. I při dílčích jednáních se úřady budou spíše bavit s legální organizací. Čím menší organizace, tím méně ji budou brát. Neformální rozhovory nestačí. Když se nepíší zápisy, není to oficiální. Nadělala se spousta chyb. Nedodržuje se správní řád, někteří úředníci jsou nekvalitní. Někdo něco slíbí, pak se úředníci vymění …Chybějí cíle, jednání nejsou dobře připravena… . Ale to už jsme se dostali ke stylu naší práce.

Můžete to dokumentovat třeba na Valdštejnské lodžii?

Neprobíhá tu řádné stavební řízení, na některé věci není předepsaná dokumentace. Profesionalita je velice nízká. Pak se třeba stane, že barokní římsa je zničena krumpáči. Sabotuje se to záměrně, aby se prokázalo, že to nejde? Nebo je příčina v naší naivnosti? Hodně dělá osoba kastelána. Mohli bychom si vzít příklad z hradu Valdštejn.

Jaká je tedy vaše představa o budoucnosti lodžie?

Černá. Dokud tam bude tahle firma, tak památku pohřbí. Nebude co chránit. To není konzervace, to je devastace. Snad by objekt mohl zachránit schopný kastelán, který by se staral i po stránce historické i stavební, uměl komunikovat s lidmi. I za cenu toho, že by se tu nekonaly žádné programy. Park je zrekonstruovaný 4 roky, přitom tu nejsou ani odpadové koše, ani lavičky.

Co budoucnost koleje?

Tam se prošvihla doba. Disposice je buď pro školu, nebo pro instituci typu muzea, archivu. Ať to dostane škola, nebo církevní řád. V žádném případě by to neměl být hotel. Těžko se bude hledat náplň. OS na to nemá profesionálně, starat by se měl majitel.


Valná hromada Lodžie

povedla se jen zčásti. Soudím, že neprobralo se mnohé důležité. Málo mluvilo se o dalším programu, o rozdělení práce mezi více lidí, o informovanosti vzájemné. Je třeba více popularizovat vše dobré, co se v koleji děje a bude dít. Vždyť přece záměry pro rok 2002 nejsou malé. Z již naplánovaných akcí připomínáme: krmítka pro ptáky, budky, čarodějnice, pouštění horkovzdušných balonů – montgolfiér, zveřejnění výsledků projektu ve kterém školy sbírají materiály o valdštejnské době, Svatojánská noc, zpívání koled… . Jistě se najde i využití v rámci festivalu JMP. Velmi důležité je jmenování kastelána a první rozjetí tvůrčí dílny.

Tak jako i jiné korporace, má i OS lodžie mnoho kritiků ale málo těch, kteří přicházejí s konkrétní nabídkou, kterou ale i sami pomohou realizovat.


Nikdy jsem neztratil čas blbostma toho druhýho. Vždycky jsem si mohl říct, že já jsem ten blbec, kdo mě tam poslal.

fotograf Josef Koudelka


Mít pravdu je těžké, ale o mnoho nebezpečnější je mít noviny a v nich o ní psát.

Lidové noviny

O píchání

Noviny, které nedovedou píchnout do vosího hnízda, soudím, neplní, co noviny plnit mají. Je pravda, občas udělá se chyba, občas někomu se i ublíží. Bojím se říct, že bez toho to nejde, kdybych to neřekl, lhal bych. A tak novinář často stojí před problémem volby mezi dvěma zly, hledajíc to menší. Prochoroviny, kterým není třeba nikterak se pitvořit, rády by zůstaly u píchání. Ozvěte se, přátelé, pokud to nedodrží, ozvěte se vy poškození. Své generální PARDON pravím raději už nyní.


(NE)LÁSKY

je další svazek edice Profily, kterou mezi taháním zubů vydává jeden z nejaktivnějších členů Literárního spolu jičínského Václav Franc. Pan doktor řídí se krásnou zásadou, na kterou jsme si stále nezvykli: NEVYDAJÍ – VYDÁM SÁM. Namísto fňukání o malé možnosti uplatnit své práce v časopisech nebo knižních nakladatelstvích tiskne své věci i věci členů spolku sám v malých brožurkách. Do (NE)LÁSEK pozval ke svým povídkám mladší členky spolku – Danu Beranovou a Renátu Kolářovou.

Dana Beranová, nejmladší z autorů, nepřinesla nové, neznámé téma. Však svůj příběh lásky na koních napsala čtivě, se smyslem pro dramatickou stavbu, vhodně jej vygradovala. Dana se opírá o reálie dobře jí známé, které dovede šikovně využít. Až bude vypsanější, rozmyslí si možná používání obratů jako "neodolatelnost, kterou mu přiřkla média", či "pohledy se nestkaly". Pro toho, kdo zná autorku, přinese čtení ještě řadu soukromých otázek, kupříkladu tu, do jaké míry při stavbě uplatnila metodu sebeprojekce do děje. To ale nesnižuje požitek ze čtení.

Renáta Kotlářová postavila svou delší povídku na dialozích. Což je záležitost náročná. Dialogy jsou dobré, místy možná méně pravděpodobné, či naivní. Postava manžela, hrubce, zejména jeho dobrovolný odchod, je méně přesvědčivá, postrádá místy logičnost ve stavbě. Nebezpečí sklouznutí do laciného stylu červené knihovny jsme vystaveni každý. "Hádací" dialogy jsou silnějším místem čtení, neboť ve čtenářovi vyvolají oprávněné znechucení. Navzdory drobným nedostatkům se povídka čte se zájmem.

Nakladatel a autor tří kratších povídek, Václav Franc, prokazuje i tady svou vypsanost. Jeho povídky jsou mírně filozofující, žádný přeslazený konec, spíše smíření. Všechny mají stejný motiv nenaplněné touhy. Povzdech oděný do nostalgie. Nebo rezignace?


Ze zápisníku:

 • Rodinné divadlo má tu výhodu, že honorář netřeba složitě dělit. Švagra a švagrovou se nám povede nějak ošidit, řekli si "provozovatelé" Valdické brány, když pro adventní víkend připravovali loutkovou hru Betlém. A tak i loutky dodal Pavel Skorkovský, který taky patří k rodině. Nikdo nezmrzl, bavili se herci, bavili se diváci … a honorář? V každém správném divadle se honorář co? (Odpověď přinese silvestrovské číslo celostátního deníku Prochoroviny v roce 2010.)


  Upravené logo Prochorovin


  LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

  ...

  po dni plném zbytečností
  čekám v tichu na HLAS
  HLAS konejšivý
  smyslu plný
  co vodu mění
  ve víno
  a slova
  v báseň
  a život
  v lásku
  zatím nepřichází
  a já trpělivě rozestýlám
  vstříc dni plnému
  zbytečností

  jsi anděl řekl jsem
  a ty jsi se zasmála jako že je to z legrace
  a oba jsme věděli že je to pravda
  svá křídla jsi nadrala do peřin
  protože stejně už nikam nepoletíš
  a tak nám postel připomíná
  svatých andělů obcování

  TOUHA

  Chtěla jsi po mně báseň
  báseň o lásce
  o touze o líbání,
  aby ti při ní sladce bylo
  já však chtěl jen tebe líbat
  a sladce milovat
  řek jsem ti
  proč o tom psát
  když můžem to udělat
  a ty jsi mi řekla
  proč to dělat
  když nejsladší
  je touha

  uprostřed tvého těla
  uprostřed mého ráje
  zasadil jsem strom věčnosti
  tak trochu jako tenkrát…
  vzpomínáš?
  když mečem mi zahradili cestu zpět
  teď ty vítáš mě ratolestí
  a Bůh ví
  že se zmýlil

  TOUHA

  Žádná tajná spiknutí
  žádná bratrstva katakomb
  ale absence ŘÁDU
  umožňuje neřád
  pak už jde všechno samo
  stačí když vrchní bastard zavelí
  nad LÁSKOU a PRAVDOU
  a ostatní bastardi vědí
  že přišel jejich vytoužený temný den
  požehnaný zákonem
  že nekoná se odplata
  za svinstva minulá
  leč novým se dává zelená
  kontinuita neřádů je nezbytná
  ba náhodou chaos nenastal

  Ó bratříčku jak rozbité a ubohoučké
  je české stádečko
  tupí beránci
  a ten který je na kříži
  nemůže sprásknout ruce
  Nezoufejme bratříčku
  kolikrát už viděli jsme
  smečky vlků chlemtat krev nevinných
  nevinných?
  však často vinných
  vinných svou slabostí
  sebezáchovnou otupělostí

  a zase jen tupě bečí
  jak vlci jim žerou budoucnost
  stříhají je z vlny až do masa
  se skloněnou hlavou poslouchají
  jak vůdci smečky vlků jim pragmaticky
  vysvětlují že na ovčí trable
  je vlk nelepší lék!
  Zkurvený bastardi tvrdí
  že kecy o zelených pastvinách
  a silných ovčáckých psech
  je hnusnej populizmus
  se kterým se daleko nedostaneme
  /vlci určitě ne!/

  Dosti však bratříčku obrazů
  jinotajů a běhu okolo horké kaše
  Pravda která vítězí
  není na prezidentské standartě
  ta pravda nám říká že české země
  té naší milované svaté země
  se zmocnili bastardi
  že mají velké huby a kamenná srdce
  a uprostřed svých drzých čel
  nosí terče pro naši svatou nenávist


  Prochoroviny

  kulturní (skoro) měsíčník. Vydává B. Procházka, Sokolovská 367, Jičín. tel. 0433 523 492.

  Evidenční číslo MK ČR E 13158

  e mail: prochor.jc@tiscali.cz


  Prochoroviny