Upravené logo Prochorovinzvěsti z Jičína a okolíportréty lidí okolo nás25. duben 2001

Rozmanitý člověk Josef Bucek

U dveří domu v Jičíně má Josef Bucek dva zvonky. Na jednom je pouhé jméno, na druhém je vedle jména ještě firma MINERALART. Po mé návštěvě chápu a vidím, že chybí tu ještě mnoho dalších jmenovek: Josef Bucek malíř, grafik, sochař, řezbář, básník, historik, archivář. Josef Bucek zajímavý člověk i společník.

Mistr příliš mluvit nemusí, stačí, když si prohlížíte dům. Jeho vnitřek i zahradu, či dílnu ve dvoře. Věru, není mnoho výtvarných žánrů, které neokusil. V hlavě i rukách má to všechno krásně propojené a kupodivu to i harmonuje. Není proto divu, když uprostřed řeči sáhne po úhledně svázaných knížkách poezie. Obdivujete, kterak ve svých sedmdesáti má všechno srovnané nejen prostorově, ale i věcně.

JB nemluví zbytečně a nepatří k těm, kdož rádi o sobě. Každou otázku postupně převede na onu nesmírnou spoustu lidí okolo něho. O každém zajímavě, z každého člověka i konání bere si to dobré, co poté přetransformováno, objeví se v jeho díle. Kolik jen osobností jičínských žijících, či už pozemsky nejsoucích, posedělo s námi alespoň chvilku u čaje. Aleš Panocha z Valdické brány, chudý malíř chomutický Šlengr, který po vsi sbíral jutové pytle, by měl na co malovat, Jaroslav Seifert, jehož dopisy JB schraňuje, sochař Vašata, který způsobil Buckovo kumštýřské probuzení. Stával mu jako model a získal tu základy trojrozměrného vidění. Libáňský malíř Franta Škoda, jež jediný už nemůže docházet na pravidelné setkání Studia 85 (Bucek, Heber, Volf).

Plátno, papír, dřevo, kov, kámen… . Když při bušení do kamene nevydržela ruka (syndrom karpálního tunelu), svařil si sochař kruh, a začal točit keramiku. Neboť hlína je mu materiálem hlavním, zejména pro plastiky. I prachovský Pelíšek bude mít tvář hliněnou. Mistr Bucek vytváří na jejím povrchu patinu, či barví, glazuje.

Ve Vokšicích, kde je sběrna kovu, mají vždycky vzorně uklizeno. Musí tak být, protože galerie Buckových kovových plastik, svařených převážně z odpadového materiálu, zaslouží si hezké pozadí. Tahle složka jeho výtvarného projevování, ač možná nepatří mezi umění nejvyšší, jest z nejzajímavějších a má úspěch i v cizině.

Jak jde s tím vším dohromady firma MINERAL ART? Netouží mistr prodávat, však jíst třeba. Nu a tak brousí, jinak opracovává, rámuje a pasuje kameny, které jej spojují s přírodou okolo a rozšiřují jeho výtvarné cítění.

Ono propojení s krajinou koná i skrze své cesty, okruh má bohatý. Gambie, Dominikánská republika… . Na podzim chystá se do Asie. Odtud vozí drobné suvenýry, náčrty, myšlenky i nápady.

Jest vlastně celý Buckův život svárem i harmonií tvrdých i měkkých materiálů. Materiálů plastických i ostrých. Tahů štětce i bušení kladiva. S odskoky k peru a štětci. Jeho dům je zamořený kumštem. "Jsem pro toleranci. Vděčím všem, kdož mi pro ní nechávají prostor."

Josef Bucek, jičínský výtvarník. Nar. 1930, člen skupiny Studio 85. Vzděláním technik. Současné povolání - MINERALART.


Nové noviny dnes

Není od věci čas od času podívat se na některé prostředky, které jsou nám v regionu zdrojem informací. Vedle Jičínské regionální televize, o které byla řeč v minulém čísle, rádi bychom něco o Nových novinách. Jsou mladší z "velkých novin", bez tradice, zgruntu vybudované. Většina z tvůrců se na prvních číslech vyučila redakční práci. Soudím, že se vyučili dobře. Z původní redakce u autobusového nádraží, kde prý kouřil i stařičký počítač s procesorem 286, vznikla na rohu Husovky profesionální redakce, která se svépomocí úspěšně zajíždí na moderní techniku.

Nové noviny vycházejí týdně. Při 14 stránkách stojí 5,50 Kč, v předplatném 5 Kč. Noviny vznikly koncem roku 1997 jako měsíčník. Dnes připravují týdeník dva redaktoři na celý a tři na částečný úvazek. Vydavatel TOMTOUR je cestovní kancelář, ale noviny si vydělávají samy na sebe. Vytkly si za cíl informovat o dění v okrese. Náklad je něco přes 5 000 výtisků.

"Noviny jsou apolitické, o "velké" politice prostě nepíšeme. Místní politika se promítá, i když nechceme, do komunálních záležitostí. "Nepreferujeme žádnou stranu," říká šéfredaktor Martin Horák. Nebránil se ani otázce o vztahu k Novinám Jičínska. "Žijeme trochu jinak. Však nemyslím, že bychom si nějak konkurovali. My chceme být lepší, blíž ke spotřebiteli."

Obsah novin, sledovaný podle místa věnovaného jednotlivým tématům, přináší náš koláčový graf. Vyplývá z něho, že nejvíc prostoru, více než jednu čtvrtinu zabírá reklama. Bez ní by noviny nemohly existovat. Tématům kulturním a historickým je věnováno, podobně jako sporu a zájmové činnosti, více než 16 procent. Pak jsou na řadě záležitosti komunální. Soudím, že toto obecní téma je v NN zpracováno důkladně, do hloubky. Redakce si za věcí jde a nespokojí se jen informacemi oficiálně nabídnutými. Grafická část, tj. fotografie a kreslený vtip, zabere 6 % plochy.

V poslední době se NN podílejí na technickém zpracování jičínského čtvrtletníku. Plně podporuji názor šéfredaktora Horáka, že by opravdu mělo zůstat u technické stránky a obsahově nechť si Čtvrtletník plně obstará město. Nové noviny nesmí přece rezignovat na svou kritickou funkci.

Nové noviny 30.3.2001%n
Ppodnikání4,0597
Oobce10,61568
Kkultura, historie16,82487
Ffoto + kresba6,2919
Zzdravotnictví3,3489
Iinzerce26,33910
Rostatní= doprava, drobné zprávy, školství…9,21366
Ssport, zájmová činnost16,12396
Tprogram televize7,51111
100,014843


Noc poučení

Dobře udělali v knihovně: pozvali děti se spacáky. Děti si je roztáhly mezi regály, poslouchaly pohádky čtené a vyprávěné, taky samy zahrály a zazpívaly. Pak usnuly. Mnohé prvně ve spačáku, mnohé prvně bez maminky, mnohé nikdy neslyšely tolik pohádek čtených. Přiznali mi kluci a holky, že pro ně, pokud pohádka, tak televizní, nebo videová, což doložili názvy. Jen jedna holka, druhačka, povídala, že ona čte pohádky babičce. Nevím, zda se trochu nevytahovala, bylo by to krásné, průkopnické. Nezvyk na pohádky vyprávěné děri potvrdily, mnohé nebyly zvyklé tiše sedět a poslouchat.

Už si jednou přiznejme, že i v městě pohádek platí, co nedodržujeme: vyprávěnou pohádku nic nenahradí. Může se přerušovat, rozebírat, po skončení si o ní povídat, skrze ní se k dětem přibližovat… . V městské knihovně pomáhají tuhle prastarou moudrost znovuobjevovat. Dík!


Morana

je někde Mařena, jinde Smrtka, jinde ještě jinak. Pocit, že ji při jaru můžu vynést, zapálit, do vody zahodit a s ní všechno nedobré, je krásně osvobozující. A vrátit se s Lítem, malým smrčkem ozdobeným.

Byly tu hlavně děti z hudebky a ze školky. Některé přišly jen tak. Nás dospělých málo. Jaromír měl svůj černý klobouk a přinesl nám ozvučná dřívka. Děti zpívaly, některé měly flétny, jiné se naučily říkadla příslušná.

Děti byly půvabné, i jedna maminka se mi líbila. Pak jsme my "hráli" na ozvučná dřívka. Na ozvučná dřívka hraje se tak, že se mlátí jedním do druhého. Asi nás někdo bral jako šašky. V tomhle případě jsem šašek docela rád.

Na mostě se Mařeny zapálily a hodily do Cidliny. Když se zadrhly do keřů, voda si je brzo sama uvolnila, aby se dostaly správně do Hamburku. Zpátky do města už šla Líta vpředu. Soudím, že v Jičíně mělo by být v důsledku dodržení rituálu starodávného letos opravdu hezké jaro.


Rumcajs posté

Ne, opravdu bylo letošní Putování za Rumcajsem teprve pětatřicáté. Zvláštní v tom, že první rok se jelo i na kole a bylo to dobře, věc se oživila, získala další užitečný rozměr.

Díky kolu zkusil jsem i já. Asi byl jsem jediný, kdo startoval i na prvním ročníku. Byl to tenkrát pochod studentů jičínské průmyslovky do Hradce, někteří se otočili a vrátili i do Jičína. Nevyhnu se srovnání. Tenkrát bylo nás asi čtrnáct. Dnes, tuším víc než třistanásobek. Obdivoval jsem všechny, bafuňáře, obětovali sobotu, někteří i kousek pátku, nepočítaje mnoho hodin přípravy. Věru neviděl jsem mnoho dorostenců, ani příslušníku ještě neopotřebované generace. Z prvního pohledu měl jsem dojem, že Rumcajs stojí a padá s ročníkem Pepy Dvořáka. Tím větší dík jim.

Nadpis není náhodný. Když jsem se s kolem proplétal mezi pochodníky cestou z Prachova, představoval jsem si, jak bude vypadat pochod (a jízda) za pětašedesát let. Byla by to jistě krásná tradice. Bylo by, ale jen pro někoho, úspěchem vykazovat vysoká čísla. Však okamžik, kdy se všechny proudy spojí, silnice představuje téměř nepřetržitý tok lidí,… tenhle stav může na některé působit až depresivně. Kolik tady zůstává prvků turistiky? Ano – Rumcajs jako setkání. Nad tím ostatním bylo by dobré se zamyslet.


Fara a divadlo

Ve své knížce Magorův zápisník píše I. M. Jirous o tom, jak v roce 1979 hrál farář Kordík na faře v Libčevsi u Loun s dětmi divadlo. Farář Kordík mezitím ztratil státní souhlas, nesměl vykonávat své poslání. Pak ho zase získal, nastoupil na faru v Železnici. Na Magorovu návštěvu si vzpomíná, neboť český spisovatel se na faře v Libčevsi tenkrát opil a pan farář jej musel držet stranou, aby děti neměly špatný příklad.

Farář Kordík hraje na faře divadlo opět. Přesněji jeho přátelé, se kterými se na faře po mši schází na čaj. Pro účely divadla se nazvali Cimrmanovská amatérská společnost.. Nebudu rozebírat ochotnické představení, důležité je, že diváci se bavili. Chci jen připomenout, že bývávala fara vždy v obci střediskem kultury. V Železnici to platí stále.


Má v současné společnosti své místo UNDRGROUND?

 • Josef Kordík – farář:
  To už bych nechal tady těm mladším. V církvi to zase ale bude potřeba. Doba už nazrává.

 • Martin Zajíček – režisér, herec
  Je to důsledek čehosi. Jestli už je, nevím. Pokud vznikne, není to vůbec lichotivé pro tuto zemi, když se zas lidé budou muset schovávat.


  Otec Jan, dcera Lenka

  Český spisovatel Jan Procházka se dožil pouhých dvaačtyřiceti let. Za tu dobu stačil napsat patnáct knih a dvojnásobný počet filmových scénářů. Na jeho díle lze sledovat přerod přesvědčeného komunisty a poválečného budovatele v člověka demokraticky smýšlejícího a ve jménu toho náležitě režimem postiženého. Ať žije republika, Noc nevěsty, kočár do Vídně, Vysoká zeď, Ucho…, to byly filmy, na které se chodilo. Mnohé z nich se nelíbily tehdejší vrchnosti. Kupříkladu Ucho se smělo promítat až po roce 1989. Kvůli knize a filmu Ať žije republika získal si autor v rodných Ivančicích něco nepřátel, protože ukázal otevřeně, jací my Češi jsme. I tehdejším mocným se autor znelíbil. Když v roce 71 umřel na rakovinu, měla rodina problém najít hřbitov, kde směl být pochován. Na osudu jednoho člověka je zobrazen kousek naší historie. I to, kterak umíme každou dobrou víru lidem vzít a obrátit proti nim.

  Lenka Procházková, dcera, drží se otcova spisovatelského řemesla. Mnoho má i z otcova životního postoje. Do Jičína, kam se vrací, přijela o velikonocích představit své stěžejní dílo – román Beránek. Je to úžasné, sledovat půvabnou ženu, jak vznikem románu, jeho psaním, obhajobou principů vzniku žije a dlouho žít bude. Pro čtenáře jest dobrodružstvím literárním, pročíst si nejprve sbírku fejetonů Dopisy z Bamberku. V dopisech svým dcerám popisuje své pochybnosti, tápání, hledání, trápení i radosti, které psaní provázely. Když si pak knížku přečtete, když se můžete autorky zeptat, povědět i své pochybnosti, nahlédnout do zákulisí zázraku zvaného literatura… .

  Beránek je román, beletrie na motivy života Ježíše. I když velmi pokorně zachází autorka s historickými fakty, kterých mnoho zodpovědně prostudovala, žijí postavy tak, jak jim spisovatelka určuje. Mají své lidské vlastnosti, pochybnosti, slabiny. Byť děj koná se před téměř 2000 lety, mají hrdinové tuze společného s dnešním člověkem. Protože v literatuře smí se vše. Jen zodpovědnost, svědomí autora, ano, i jeho schopnosti literární určí konečnou podobu. Tedy oblibu čtenářskou i kritickou, hlavně však místo díla v celkovém kontextu české literatury.

  Lenka Procházková se netají tím, že Beránka považuje za své stěžejní dílo. Dokonce, pod vlivem velikosti okamžiku dokončení, hovoří o tom, že už víc ani nenapíše. Prostě se pro tuto chvíli vydala zcela, řekněme střízlivěji z nadhledu.

  Na přímou otázku, proč byl román napsán, nedošlo. Pokusme se s příslušnou dávkou drzosti spekulovat s odpovědí. Hledejme ji v celém Lenčině životě nejen tu, i v souvislostech rodinných. V trápeních, které přivodili si otec i dcera proto, že jejich životní postoje nebyly nikdy vypočítané na pohodlný život. Absolventka filozofické fakulty Procházková pracovala dlouhá léta jako uklízečka., protože psala a konala jinak, než si komunistická vrchnost přála. Když přišla doba, o které hovoříme jako o začátku demokracie, zachovala si s přáteli stále kritický pohled. Ukázalo se, že ho jest třeba. Ve spolku Šalamoun sledují některé soudní případy, ve kterých mají pochybnosti ve spravedlnost. Na konkrétních příkladech dokazují, jak mnoho jest to třeba.

  Asi bylo by možné zkoumat i v životě osobním. Tady připomeňme jen, že není dílo, které by více či méně nenapovědělo o osobě autora. Připomeňme si proto Procházkové Smolnou knihu… .

  Tolik poutavého přináší nám literatura. A to nejen vlastním čtením. Možnost nahlédnout dál, objevovat souvislosti, domýšlet, kombinovat. Poznávat člověka a jeho dílo.


  Členové jičínského literárního spolku vypravili se do Všeně, kde si nejen o psaní povídali s básníkem Jiřím Žáčkem. Z poznámek vybrali jsme následující moudra:

 • "Jak jste se dostal ke psaní pro děti?" "Tak nejdříve jsem si ty děti udělal… .

 • Klasiku už vymyslet nelze. Voni ti rošťáci to vyčerpali: Ezop, Krylov, La Fontaine… .

 • Důležitější je tu poezii žít, než ji psát. Ale někteří básníci to neumějí a tak se z toho musejí vypsat.

 • Poezie není ničím měřitelná. Ale u devíti z desíti poznám, zda báseň je dobrá. Porota všech soutěží by se měla po čase obměňovat.

 • Každá báseň má mít alespoň jednoho čtenáře. Někdy je to jen sám autor.

 • Přepisovat báseň není dobré. Má v sobě pečeť chvíle svého vzniku.

 • Autor stále potřebuje, aby mu někdo zvedal sebevědomí, pokud to neumí on sám.

 • Proč bych četl Viewegha, když mám spoustu nepřečtených klasiků? Objevuji Dostojevského, čtu Dona Quijota. Zjišťuji, že normální může být dnes jedině blázen.

 • Jsem ve svobodném povolání, ale nejsem svobodnej. Baví mne to, ale taky píšu, že musím. Prostě ty složenky se musejí zaplatit.

 • Chválabohu, že v Čechách jsou kromě spisovatelů i čtenáři. Kdyby vyhynulo čtenářstvo, tak je to konec lidstva.


  Upravené logo Prochorovin


  LITERÁRNÍ PŘÍLOHA

  Josef Bucek dlouho váhal, než mi zapůjčil k otištění svoje verše. Mluvil o tom, že nejsou nijak význačné. Jsem rád, že podlehl nátlaku. Ve spojení psaného slova a díla ruky poznáme lépe člověka - kumštýře.


  Do budoucna

  S pokorou ve zralém již věku
  a zkušenosti navršených let
  užívám poezie jako léku
  když na život se dívám zpět

  pro budoucno mám připravené plány
  chci toho tolik vykonat
  jsou ještě verše nedopsány
  nechci jen v nečinnosti stát

  Svým myšlenkám chci dáti tvar
  z kamene tvořit vidiny
  aby můj život jediný
  nebyl jen pouhý zmar


  V lipové aleji

  Vídával jsem je při procházkách
  starého pána se psem v aleji
  jak spolu svorně kráčejí
  s moudrostí stáří ve svých vráskách

  Tak jako každý den až k Libosadu
  pod lipami prošli bez mluvení
  pes vpředu, pán za ním vzadu
  podzimem života unaveni

  Tak jsem je vídal několik let
  rok od roku šli pomaleji
  až letos opustili tento svět
  je po nich prázdno v aleji


  Bez poct a vavřínů

  Často si kladu otázku
  kdo vodí mne na provázku
  jak loutku na jevišti

  Čekám že dějství příští
  roli mně pozmění
  Je po třetím zvonění

  A já ve druhé třetině
  v životní roli prabídně
  úlohu svoji hraji

  Jsou osudy v jinotaji
  slov činů a dějů
  ku konci dramatu spěju

  Bez poct a vavřínů
  slávy hrdinů
  odcházím za oponu


  Přichází noc

  Smráká se smráká
  šeď padá do krajiny
  i ptáci zmlkli již
  Jen havran kdesi kráká
  a plaší tmavé stíny
  co mají zemskou tíž


  Studio 85

  Jsme čtyři a já jsem jedním z nich
  ten pátý uzavírá naši skupinu
  Byť každý jiný, každý něco stih
  a dohromady představujeme jednu rodinu

  Ten nejzralejší v přírodě se shlédl
  barvami teplými svá plátna maluje
  již jako student paletu svou zvedl
  a jako milenku ji miluje

  Ten druhý ve své odlišnosti
  do podoby lidské um svůj vkládá
  a často na svých plátnech hostí
  líbezná dívčí těla mladá

  Třetí z nás oblé křivky tvoří
  a z dřeva vyrubává ladné tvary
  a často do noci se s dílem moří
  a také navštěvuje noční bary

  Ten čtvrtý to jsem já a hlína
  kruh kterým tvarují svůj cit
  pec v které oheň nezhasíná
  můj ateliér je můj byt

  Ten pátý to vše uzavírá
  když do pera se mu vtírá
  myšlenka hodnotící umění
  kterou v honosný článek promění


  Odešel přítel

  V těch velkých očích světla zhasla
  tvář pohublá klid smíru přijímá
  už ani vjemy mozek nevnímá
  to pro něho si absolutno přišlo

  Františku kam jsi to odešel
  z té cesty není návratu
  vždyť malovat jsi tolik chtěl
  opustils nás a svoji paletu

  A plátna štětcem nedotčena
  jsou jako opuštěná žena
  sama v prostoru a času
  už nemá dát komu svou krásu

  A zatím ty bez lidské bolesti
  ses vydal ve vesmíru na cesty
  a kdesi v naší galaxii
  kde dobří lidé jenom žijí

  Tam někde v mezihvězdném jasu
  snad budeš malovat tu krásu
  hvězd vlasatic a dráhu mléčnou
  ať mír a klid Tě provází tou cestou věčnou


  příteli F. Škodovi
  k jeho úmrtí
  dne 9. 11. 1988


  Prochoroviny