Vesnické památkové zóny

V současnosti jsou na okrese tyto vesnické památkové zóny a rezervace se souborem staveb lidové architektury:

KarlovNové Smrkovice
Studeňany Vesec

Legenda k mapám (obr. 80K)


Zákonné definice

Památkové zóny

vyhlášeno zák. č. 249/95 Sb. z 22/01/95

KARLOV, okr. Jičín (14145)
Rozsah památkové zóny v Karlově je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 132/1, pokračuje podél p. č. 133, 137, 138, 139, 142, 143, 144/1, 24, 48, 550, vede podél komunikace p. č. 546/1, přechází ji k p. č. 594, na východě pokračuje podél p. č. 155/3, 96, 93, 92/1, 92/2, 69, 68, 48/2, 47, 45/1, na jihu vede podél p. č. 38/1, 38/2, 539, přechází komunikaci p. č. 534/15, na západě pokračuje podél p. č. 489, dál vede podél komunikace p. č. 534/15, obíhá p. č. 78, 393/3, pokračuje podél p. č. 391/2, 58, 390/3, 390/1, 388, podél p. č. 104/2, 106, cesty p. č. 566, 564, obíhá p. č. 241 a přes p. č. 229/1 a silnici p. č. 534 vede k výchozímu bodu.
mapa (112K)

NOVÉ SMRKOVICE, okr. Jičín (10673)
Rozsah památkové zóny v Nových Smrkovicích je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 34/4, přechází komunikaci p. č. 735/2, na severu pokračuje podél ní, dále podél p. č. 1/1, 2/1, 4, 5, 8, 9, obíhá p. č. 45/2, vede podél p. č. 11, 18, 48/2, 51/3, obíhá p. č. 481, vede podél silnice p. č. 735/2, na východě pokračuje podél p. č. 96/16, na jihu vede podél p. č. 78/1, 79/2, 80/3, 96/13, 96/12, 96/11, 96/10, 15, 88/2, 89/2, 90/2, 96/6, 96/5, 93/2, 96/4, 96/3, 96/2, 96/18, 98/2, 99/2, 100/2, 101/2, 96/17, obíhá p. č. 111/1, na západě přechází silnici p. č. 743/3, vede podél p. č. 34/19 k výchozímu bodu.
mapa (118K)

STUDEŇANY, okr. Jičín (13783)
Rozsah území památkové zóny ve Studeňanech je vymezen hranicí, která začíná na severu p. č. 11/2, obíhá p. č. 7, vede podél p. č. 30, obíhá p. č. 1, pokračuje podél p. č. 132/3, vede podél silnice p. č. 536/1, na východě obíhá p. č. 93/2, 94, 95, přes p. č. 324/1 k p. č. 83/1, které obíhá, pokračuje dál podél potoka p. č. 567, přechází jej, obíhá p. č. 74, pokračuje podél p. č. 72, 47, 71, 70, 320/1, podél komunikace, kterou u p. č. 316/5 přechází, na jihu obíhá p. č. 299/2, přechází cestu, pokračuje dál podél p. č. 302, 301, přechází místní komunikaci a pokračuje podél p. č. 231/1, přes silnici, na západě obíhá p. č. 103, vede podél p. č. 229/5, 229/8, přes p. č. 228 a potok p. č. 570, podél cesty p. č. 533, pokračuje podél p. č. 25/3 a 14 k výchozímu bodu.
mapa (102K)

Vesnické rezervace

vyhlášeno zák. č. 127/95 Sb. z 24/05/95

VESEC, okr. Jičín
Rozsah území rezervace ve Vesci vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 542/2, obíhá p. č. 544, 549, 588, 820, k silnici p. č. 812, na východě obíhá p. č. 594, 595, 584/1, 575, 572, 573 a 571, na jihu přetíná cestu p. č. 818 a sleduje ji k p. č. 570, pokračuje podél p. č. 569, 566, 822, 563, 562/2, 561 a 560, na západě pokračuje podél p. č. 557, 555, 537, přes silnici p. č. 825 a podél p. č. 541 k výchozímu bodu.
mapa (125K)Server Jičín