logo NN / hlavní strana

NOVÉ NOVINY * Vydává TOMTOUR s.r.o., Husova 152, 506 01 Jičín, IČO: 25270770 * Redakce: Husova 152, 506 01 Jičín, tel.: 0433/523 443, E-mail: nn@tomtour.cz * Šéfredaktor: Martin Horák * Zástupce šéfredaktora: Jiří Němeček, tel. 0433/535927 * Inzerce: V.A.D. Agentura tel.: 0433/524 904 * Tiskne Omikron-NV, s.r.o., Modřišice 77, 511 01 Turnov * Registrováno referátem kultury OÚ v Jičíně pod č.j. RRR/K/1744/97/P1 * Nevyžádané rukopisy a fotografie redakce nevrací * Za texty uveřejněné v Nových Novinách, které nejsou dílem redakce, odpovídají jejich autoři, redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. * Nové Noviny můžete číst na Serveru Jičín: http://www.jicinsko.cz/nn.