logo NN

NOVÉ NOVINY * Vydává TOMTOUR s.r.o., Ruská 45, 506 01 Jičín.* Redakce: 17. listopadu 861, 506 01 Jičín, tel.:0433/523 443; fax.:0433/24 429, E-mail tomtour@tomtour.cz * Šéfredaktor:Martin Horák * Inzerce: tel.:0433/523 443; fax.:0433/24 429 * Tiskne Tiskárna Novotný, Modřišice 77, 512 61 Přepeře * Registrováno referátem kultury OÚ v Jičíně pod č.j. RRR/K/1744/97/P1 * Nevyžádané rukopisy a fotografie redakce nevrací * Za texty uveřejněné v Nových Novinách, které nejsou dílem redakce, odpovídají jejich autoři, redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. * Nové Noviny můžete číst na Serveru Jičín na adrese http://www.jicinsko.cz/nn.