Ve městě by mělo zůstat 22 automatů

Jičín - Zájmy, nebo chcete-li "lobby", některých našich "podnikatelů" dokázaly opět zcela zvrátit správné, již přijaté, rozhodnutí našich nejvyšších státních orgánů.

Nový systém odvádění poplatků za výherní hrací přístroje (VHP) byl Parlamentem ČR přijat na jaře tohoto roku, aby pak byl na základě tlaku podnikatelů ještě před školními prázdninami změněn v neprospěch státu, respektive jeho měst a obcí.

Podle původního znění zákona a městem přijaté vyhlášky mělo do jičínské pokladny přibýt ročně 80 tisíc korun místních poplatků za každý automat a polovina ze 30 tisíc korun správních poplatků, o které se měla městská pokladna spravedlivě rozdělit se státní. Teoreticky by tedy měl Jičín dostat za každého "bezrukého banditu" 95 tisíc korun (v té době jich bylo na území města přibližně 120).

To se samozřejmě nelíbilo jejich provozovatelům, kteří na naše poměry během velmi krátkého času dokázali parlamentem protlačit změnu zcela neuvěřitelně podporující pouze jejich zájmy. Výše správních poplatků zůstala ve stejné výši 30 tisíc korun (město opět půl na půl se státem), avšak místní poplatky byly celostátně podstatně sníženy a jejich konečnou výši upravují nově přijaté městské vyhlášky.

Jičínská vyhláška o poplatku za automat byla schválena ve středu 23. září 1998 na veřejném zasedání městského zastupitelstva. Město zvolilo sazbu 6666 korun ročně, a tak důsledkem "státní rány pod pás" přibude do městské pokladny za jeden automat místo 95 tisíc pouhých 21 666,- korun ročně. V případě problematiky "bezrukých banditů" by však nemělo jít o peníze, ale především o jejich likvidaci. Že by to šlo (nebýt současného státního opatření), dokazuje fakt, že se od jara 1998 snížil počet automatů ve městě ze 120 na rovnou polovinu.

Prosazením snížení poplatků vyhráli však provozovatelé automatů pouze "první kolo". Na dalším, a doufejme že rozhodujícím tahu, je totiž zdravý rozum. Město s výše uvedenou vyhláškou přijalo i "Vyhlášku města Jičín o vymezení míst provozování výherních hracích automatů č. 6/98". Ta provozování výherních automatů zakazuje ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i ve vzdálenosti do 100 metrů od těchto budov a v městské památkové rezervaci vymezené statutem Městské památkové rezervace Jičín!

Vyhláška měla původně nabýt účinnosti prvním lednem 1999. Vzhledem k incidentu v herně Las Vegas však zastupitelstvo rozhodlo tento termín posunout již na 1.11.1998. V té době by už neměly být žádné automaty v herně Las Vegas pod Valdickou bránou (9 kusů), ve Fair Play na Husovce (7 kusů), v Autoartu v Poděbradově ulici (6 kusů), v Alfa Game na Valdštejnově náměstí (9 kusů), a ve firmě Krijcos s.r.o. - restaurace Anděl na Valdštejnově náměstí (8 kusů).

I přes toto rozhodně správné opatření nám ve městě zůstane ještě 22 hracích automatů (poplatky 476652 tisíc korun ročně). Věřme však, že tímto razantním opařením se sníží počty chronických gamblerů, nešťastných rodin, rozvodů a především starosti o děti a mládež, z jejichž řad se tito nešťastníci rekrutují.

(mar)


Komu to přináší prospěch?

Nová Paka - Skautské středisko Sopka v Nové Pace má za sebou už 78 let své existence a jeho Junácká klubovna oslavila vloni abrahamoviny. Pokud se týká členské základny, středisko nepatří k nejpočetnějším ve městě, přesto však veřejnost o činnosti organizace ví.

Málokdo však ví, že azyl skautek, junáků, světlušek a vlčat je nenasytným "molochem", neboť elektrický proud, plyn a voda jsou zdroje nutné k životu a chodu Sopky a je nasnadě, že její příslušníci si musí na tyto energetické zdroje vydělávat sami. Daří se to s velkými obtížemi mnohdy na úkor jiných, stejně potřebných výdajů, které tvrdě zasáhnou do rozpočtu. K těm patří i oprava propagační skříňky, kterou má skautská organizace umístěnou na podloubí Masarykova náměstí. V polovině měsíce září ji totiž vandalové zničili!

Vytlučená skleněná výplň, přes níž se občané Nové Paky dozvídali, co je ve středisku nového, zatíží konto skautů třímístnou číslicí. Téměř devět let odolávala skříňka vedlejším vlivům, nepočítáme-li občasné plivnutí na sklo či vylepení plakátu "brkouny".

Komu vadí skautský život ve městě? Vždyť jsou zde evidovány děti bez rozdílu politické příslušnosti jejich rodičů i bez rozdílu náboženské příslušnosti. V čí prospěch vykonal "silák" své "dobro", už asi nikdo nezjistí. Dnes to byla obyčejná, nikomu nepřekážející skříňka. A co zítra?

Karel Pokorný


V listopadu se má VČE stěhovat

Jičín - V příštích týdnech by měla být předána do užívání nová budova oblastního ředitelství Východočeské energetiky a.s.

Nově vybudovaný komplex vlevo za Silnicemi a.s. Jičín v Hradecké ulici v podstatě nahradí současné nedůstojné a nevyhovující prostory "buňkoviště" v Harantově ulici č.p. 492.

Investorem akce je Východočeská energetika a.s., generálním dodavatelem pak královéhradecká stavební firma VALC s.r.o., která výstavbu zahájila přibližně před dvěma roky. Vlastní stěhování by mělo probíhat v měsíci listopadu. Do nového areálu se přestěhují všechny provozy až na pracoviště obvodové služebny, které zůstane v současných prostorách zděné budovy v Harantově ulici.

Podle vyjádření ředitele oblastního ředitelství VČE ing. Luďka Horčičky nebude realizace této akce nikterak jednoduchá vzhledem k tomu, že bude muset dojít mimo jiné i k přemístění veškeré výpočetní techniky, která dnes obhospodařuje kompletní "zákaznický systém". Spolu se stěhováním dojde také samozřejmě i ke změně adresy oblastního ředitelství VČE, telefonních čísel apod. Veškeré změny budou všem zákazníkům dány včas na vědomí.

(mar)


Posvítili si na neosvětlené cyklisty

Jičín - V úterý 22. září 1998 od 5.00 do 8.00 hodin se na území jičínského okresu uskutečnila dopravně-bezpečnostní akce, které se zúčastnilo celkem deset policejních hlídek.

Policisté kontrolovali především funkčnost osvětlení bicyklů i motorových vozidel a zároveň jejich technický stav. Pozornost soustředili i na řidiče se zbytkovým nebo nově požitým alkoholem v krvi, na kradené věci a hledané osoby.

Během tří hodin byli zadrženi tři řidiči pod vlivem alkoholu. 36 cyklistů nemělo předepsané osvětlení, přesto byly tyto technické nedostatky řešeny prozatím pouze domluvou. Za zcela nevyhovující technický stav vozidla bylo zadrženo celkem 13 technických průkazů.

(mar)


index