Výstražná stávka nebyla blokádou dopravy

Jičín - Jednohodinová výstražná stávka pracovníků Správy a údržby silnic Jičín nebyla rozhodně, tak jak uváděla mnohá sdělovací média, pouze nátlakovou akcí k řešení mzdových požadavků. Rozhodně neblokovala dopravu a nevytvářela nebezpečné dopravní situace.

Jičínští silničáři 8. června od 9.0 do 10.0 hodin využili řádně oznámené a povolené uzavírky jednoho jízdního pruhu na obchvatu Jičína nedaleko čerpadla Benziny k plánovaným údržbářským pracím. Částečně omezený provoz na komunikaci byl podle norem osazen dopravním značením a střídavý provoz v jednom pruhu řídili pověření pracovníci. Řidičům ve zpomalených vozidlech pak odboráři předávali letáky, jejichž obsah upozorňoval na problémy současného stavu silničního hospodářství České republiky. V Jičíně tedy nebyly blokády, zácpy, kolony vozidel, nebezpečné situace ani jiné vážnější problémy.

Předseda Odborového svazu pracovníků SÚS Jičín Roman Mikolášek nám k celé akci řekl: "Výstražná stávka našich pracovníků byla ve své podstatě pouhým zpomalením dopravy. Nechtěli jsme řidiče zdržovat a komplikovat jim život. Předanými letáky jsme je seznámili s našimi problémy. Hlavním a opravdovým důvodem výstražné stávky a našeho znepokojení je tragický nedostatek provozních finančních prostředků. V těchto dnech dokonce prosakují informace o tom, že rozpočet na příští rok bude ještě nižší. Proti roku 1990 klesla letos vlivem inflace reálná hodnota příspěvku na náš provoz na pouhých 46,1 procenta. Pakliže bude ještě nižší, nebude například na sekání příkopů, opravy silnic třetích tříd, mostů a podobně. S tím pak samozřejmě úzce souvisí práce pro lidi a nakonec i vlastní mzda."

Silničáři ve svých požadavcích upozorňují především na fakt, že dlouhodobým nedostatkem finančních prostředků, opotřebením a stárnutím vozovek se nepříznivý stav prohlubuje. Nahromaděné zanedbávání oprav silnic vyvolává oprávněné obavy, že když se v dohledné době nepodaří zastavit zhoršování stavu silnic, bude to mít krajně nepříznivý dopad na silniční dopravu, ekonomiku a ekologii.

Podle silničářů je v České republice v havarijním stavu třetina silnic. Špatně opravené silnice byly v loňském roce příčinou 1020 dopravních nehod. V havarijním stavu je přes 1700 mostů. Na spotřebních daních z paliva, na silniční dani a dálničních známkách se ročně vybere čtyřikrát více, než plyne zpět na údržbu a rozvoj dálniční sítě. Více než 30 miliard korun, které zaplatíme na daních, tak mizí v "černé díře" státního rozpočtu.

K nedávno organizované výstražné stávce se pro Nové Noviny vyjádřil i náčelník dopravního inspektorátu P ČR OŘ Jičín kpt. Ladislav Spousta: "Silničáři prováděli práce povolené okresním úřadem, úsek byl předpisově označen a doprava byla řádně řízena. Přitom rozdávali letáky, což nemělo na bezpečnost dopravy rozhodně žádný vliv."

(mar)


Narozdíl od Calipsa bude AEG stavět

Jičín - Vedoucí představitelé berlínské firmy AEG, vyrábějící elektrospotřebiče a s nimi související sortiment náhradních dílů a elektrosoučástek, rozhodli kladně o zahájení výstavby nového závodu v Hradecké ulici nedaleko ITT.

V továrně, která má stát na rozloze zhruba půl hektaru, budou ve zcela automatizovaném provozu zaměstnány necelé tři stovky lidí. Efektivně realizovat plány firmy AEG zřejmě pomůže i stát, částečným financováním potřebné infrastruktury. Neradostnou novinkou je naopak odstoupení firmy Calipso od úmyslu stavět nedaleko firmy Ronal, ve směru na Popovice, moderní průmyslový areál na výrobu a zpracování pšeničných produktů.

Nejenže zde tedy nenajde zaměstnání přes 200 lidí, ale městu nepřibudou ani finanční prostředky z daní zcela ekologického a bezodpadového provozu. Firma Calipso má podle neověřených informací stavět místo v Jičíně na Ukrajině.

(red)


Za necelých šest měsíců 11 mrtvých

Jičín - Ze smutných policejních statistik jednoznačně vyplývá, že se v rolích účastníků silničního provozu jen velice obtížně vyrovnáváme s nárůstem dopravních prostředků, pohybujících se na stále přetíženějších silnicích.

Od 1.1.1998 do 21.6.1998 došlo na komunikacích našeho okresu celkem k 573 dopravním nehodám, což je proti stejnému období roku 1997 o 17 více. Tragicky při nich zahynulo 11 lidí, což je bohužel proti loňským šesti mrtvým téměř padesátiprocentní nárůst. Těžce zraněno bylo 28 (proti roku 1997 + 3) a lehce 93 (- 8) účastníků dopravních nehod.

Mezi příčinami vzniku nehod stále figuruje alkohol, který svoji nevděčnou úlohu sehrál v 39 případech (+ 7). Nepřiměřená rychlost jízdy způsobila 162 nehod (- 35), nedání přednosti v jízdě 92 (+ 27), špatné předjíždění 17 (-5), špatný způsob jízdy 181 (+128), nedodržení bezpečné vzdálenosti 74 (+34), technická závada 11 (+9), a jinou příčinou (např. střetem se zvířetem apod.) vzniklo dalších 36 dopravních nehod. Odhadnuté škody převyšují 18 milionů 326 tisíc korun.

(mar)


Zeď bude zakryta

Jičín - V minulém čísle NN jste si mohli přečíst krátkou zprávu o výstavbě nevzhledné opěrné zdi v Jičíně.Po vydání tohoto článku zareagoval stavební úřad MěÚ náhle bleskovou rychlostí, a tak se již 18. června mohlo konat náležité řízení za účasti všech příslušných stran. Všichni účastníci se předběžně dohodli na tom, že před zeď budou vysázeny rychle rostoucí dřeviny, které ji zcela zakryjí. Zeď se tak opticky ztratí, a po určitých terénních úpravách by již nic nemělo narušovat jinak kompaktní vzhled v daném území.

Hynek Zlatník, Okresní konzervátor památkové péče


U okresu se už zase jezdí

Jičín - Pouze se zpožděním několika málo dnů byla ve středu 24.6.1998 zprovozněna okružní křižovatka u okresního úřadu. Posun stanoveného termínu předání stavby do běžného provozu ovlivnilo deštivé počasí, které znemožňovalo pokládku asfaltového "koberce".

Výstavbu kruhového objezdu, který řeší špatnou průjezdnost původní křižovatky, zajistila subdodavatelsky společnost Silnice Jičín. Od středy se tedy dá na křižovatku u okresu přijet ze čtyř směrů, na poslední, pátý směr z ulice Svatopluka Čecha si budeme muset počkat přibližně do poloviny září.

Při průjezdu křižovatkou dbejte zvýšené pozornosti, neboť v jejím bezprostředním okolí se stále ještě staví. Dokončuje se výstavba nových chodníků a středového ostrůvku. A závěrem snad jen pro ty řidiče, kteří se s podobným typem křižovatky setkávají méně často: Při vjíždění do kruhového objezdu dáváme přednost vozidlům po něm jedoucím, a křižovatkou kroužíme vždy v protisměru chodu hodinových ručiček.

(red)


Čejkovickým kachnám sucho nevadí

Staré Místo - Pětadevadesát zaměstnanců místního Agrodružstva hospodaří v současné době na 1850 hektarech zemědělských pozemků, z nichž větší polovinu oseli obilovinami a zbylé plochy pak mimo jiné i řepkou, hrachem a mákem. Ve středisku živočišné výroby v Bukvici se starají o 220 krav, vykrmují býky a zástavový skot, ve Vokšicích chovají prasata.

Ekonomické a kvalitativní problémy přinutily na jaře loňského roku vedení družstva zrušit chov skotu ve středisku živočišné výroby v Čejkovicích a postavily ho před otázku, jak využít stávající kravín, kapacity teletníků a přilehlých hospodářských stavení. Zemědělci zvolili cestu náročnou, finančně nákladnou, ale jak se v praxi ukázalo, zcela správnou.

V březnu roku 1997 instalovali do vyklizených teletníků zahraniční technologii pro velkochov drůbeže a připravili tak ideální podmínky pro přijetí prvních tří tisíc jednodenních kachen. Ty i přes to, že jsou vodní drůbeží, žijí svůj krátký život v čejkovickém teletníku zcela spokojeně - na suchu.

První krok se podařil, a tak zákonitě přišlo rozhodnutí o navýšení výroby a rozšíření chovu drůbeže o kuřecí brojlery. Dnes se pracovníci živočišné výroby Agrodružstva Staré Místo starají o 27 tisíc kachen a 16 tisíc kuřat. Zatímco kachna dorůstá jatečné váhy tří kilogramů asi po 46 dnech, kuře váhy 1,75 kg po 42 dnech.

I přes závazné smlouvy s velkoodběrateli se daří část produkce drůbeže prodávat vždy dvakrát v měsíci zájemcům z širokého okolí. V Čejkovicích tak máte možnost nakupovat kachny za 38 Kč/kg a kuřecí brojlery za 31 Kč/kg živé váhy. Na přelomu měsíců srpna a září zde dojde k rozšíření nabídky o nepřetržitý prodej mražené (průmyslově zpracované) drůbeže. I v tomto případě se ceny za jeden kilogram kachny či kuřete budou pohybovat pod běžnými cenami v obchodech.

(mar)


Úspěch i do malé vesnice

Chodovice - V polovině června proběhla v Hradci Králové Národní soutěž filmů a videoprogramů, na níž se po účasti a výběru z regionálních soutěží celé republiky prezentovalo 49 snímků.

I náš, jičínský okres, tam měl své želízko, a to v autorovi Petru Morávkovi z Chodovic u Ostroměře, který soutěžil s titulem "Podzim na Vavřiňáku". Název nic nenapověděl, zato jeho obsah byl pro účastníky srozumitelný dokonale: Jednalo se totiž o závody kajakářů na "divoké vodě", které autor absolvoval nejen jako kameraman, ale i jako přímý aktér na lodi. Odborná porota k jeho snaze přihlédla a v kategorii reportážních snímků mu udělila "Čestné uznání".

Po prvním místě v regionu je to tedy další úspěch pro vesnického autora a věřme, že nikoliv poslední. Zvláště když se jedná o autora mladého...

Karel Pokorný

Poznámka redakce: Účastníkem Národní soutěže byl i autor předchozích řádků. Ten obdržel "Čestné uznání" v kategorii dokumentů za snímky "In memoriam" a "Česko - slovenský relikt". Národní soutěž byla v této skupině obeslaná více než polovinou titulů tohoto žánru, takže naděje na umístění na předních místech byla mizivá, o to je úspěch cennější.

(red)


Mladí ekologové 4. ZŠ slavili

Jičín - Prvního října 1995 bylo v rámci mezinárodního ekologického projektu "The Globe Program" zahájeno měření na meteorologické stanici provozované mladými ekology 4. základní školy.

V rámci malé slavnosti pak bylo v pátek 26. června provedeno na této stanici "1000" měření. Mladí ekologové připravili den plný her s posezením u ohně a prohlídkou pozoruhodného areálu ekologické výchovy "Čtyřlístek", ve kterém si návštěvníci mohli prohlédnout více než 120 druhů dřevin a více než 220 druhů bylin.

V ekologickém areálu 4. základní školy můžete dále vidět například 30 druhů různých typů budek pro ptáky hnízdící v dutinách stromů (dnes jsou mnohé obsazeny hnízdícími ptáky), nebo symbolický "hřbitov odpadků", kde vás nápisy na náhrobních kamenech alespoň donutí k zamyšlení, zda se naše krásná modrá planeta nestane jednou naší vinou pouhým smetištěm.

(red)


index