Koupaliště Kníže vstoupilo do nové sezony

Jičín - V těchto dnech byla veřejnosti k užívání předána městská plovárna na rybníku Kníže. Výběrovým řízením se jejím nájemcem a provozovatelem stala místní firma RENOX VHA s.r.o., jejíž zástupce, Michal Kovář, nám odpověděl na několik otázek.

Plovárnu jste převzali od města před nedávnem, podařilo se vám uskutečnit všechny plánované údržbářské akce?

"Prostor koupaliště byl značně zdevastován. Kromě běžných údržbářských prací bylo nutné ve spolupráci s městským úřadem provést opravy elektro i vodoinstalace, aby odpovídaly platným normám. Tady bych chtěl vyzdvihnout dobrou spolupráci s ing. Peterem Barešem a Jaroslavem Zacharou, kteří se za MěÚ účastnili předání objektu, čímž se přesvědčili o jeho tehdejším stavu."

Návštěvníky plovárny bude asi nejvíce zajímat kvalita vody.

"Museli jsme provést drobné opravy stavidel a vypouštěcích ventilů, abychom mohli bazén vypustit a kompletně jej vyčistit od nánosů bahna. Zároveň s touto akcí byl čištěn přítok vody z Cidliny. Následovalo vyspravení bazénu betonovou mazaninou a alespoň částečné provedení základních nátěrů. O vodu bude nadále pečováno v souladu s hygienickými předpisy, ve spolupráci s Okresní hygienickou stanicí. Upravili jsme zeleň koupaliště a vyčistili jeho zadní trakt, kde bude instalován betonový stůl na stolní tenis a vytvořeno pískové víceúčelové hřiště. Do budoucna zde plánujeme výstavbu minigolfu. Zpřístupnili jsme střechu hlavního objektu plovárny, kam chodí cvičit ženy."

Budete nadále provozovat občerstvení, a co hudební večery?

"Místnost občerstvení prodělala celkovou rekonstrukci tak, aby byly splněny hygienické podmínky. Pracovní doba je rozšířena na každodenní provoz od 10.00 hodin bez ohledu na počasí. Hudební večery jsou nezbytnou součástí provozu restaurace a slouží především k zajištění finančních prostředků na provoz vlastního koupaliště, který je nepředstavitelně nákladný. Ve středu a v sobotu pořádáme večery v duchu disco a pátky patří milovníkům country a lidových písní."

Není tajemstvím, že jste chtěli zastřešit prostor před občerstvením, což vám nebylo nakonec povoleno. Z jakého důvodu?

"To je jedna z věcí, která nám ubírá elán potřebný k vymýšlení a budování nových věcí na koupališti. Zarazilo mě, že kritika na zastřešení chodníku před restaurací rozebiratelnou konstrukcí s nepromokavou plachtou (v barvě dle určení odboru kultury) přišla , aniž bychom mohli o našem záměru objektivně informovat. Pak by se totiž nemohlo stát, že by toto zastřešení, chránící sedící hosty před deštěm, bylo zaměňováno za taneční parket. Dobře víme, že taneční parket byl vždy ve zděné části. Pokud by se někdo podíval do výkresové dokumentace, zjistil by, že zastřešení by nahradilo slunečníky a že stažením plachty až na zem by došlo k uzavření celého prostoru směrem k vodě. Touto aktivitou jsme chtěli snížit hluk při pořádání hudebních večerů. Nebyla nám však povolena, naopak bylo určeno, abychom přístřešek instalovali za budovu. Paradoxně tak budeme bránit šíření hluku do neobydleného prostoru a směr do města bude otevřen jako v minulých letech."

V minulých týdnech bylo celkem přijatelné počasí a tak se naši čtenáři často ptali, proč je plovárna stále zavřená?

"Jak jsem se již zmínil, bylo nutné provést velkou rekonstrukci vodo a elektroinstalace. Dělal se nový povrch střechy na budově, opravovaly se záchody a šatny apod. Objekt nám byl předán 1.4.1998 a celkově vyklizen bývalým nájemcem byl až 30.4.1998. Takže v kratším časovém období udělat výše uvedené práce bylo nemožné. Jsme rádi, že se nám podařilo otevřít 1. června, což v minulých letech mnohdy nebylo."

Nám nezbývá než Vám popřát úspěšnou sezonu a doufat, že plovárna bude dělat městu dobré jméno.

"Mohu slíbit, že naším cílem je toto krásné místo zvelebit a jsem přesvědčen, že každý návštěvník na první pohled pozná změny k lepšímu. Bohužel i přes naší snahu vylepšit podmínky pro koupání musí návštěvníci brát ohled na kvalitu vody, která bez velké investice do čističky nebude vždy taková, jak bychom si společně přáli.

Děkuji za rozhovor.

(mar)


Nové kosmetické studio v Jičíně

Jičín - V květnu tohoto roku se v Centru estetické laserové chirurgie otevřelo nové kosmetické studio, které je jako jediné v okrese Jičín vybavené špičkovou laserovou technologií užívanou v kosmetice. Touto metodou lze, oproti klasickým metodám dosud užívaným, dosáhnout mnohem pronikavějších výsledků. Zároveň je šetrnější pro pleť a příjemnější pro klienty. Tato metoda laserového ošetření se nazývá LASOCARE a v zahraničí se používá téměř v každém lepším kosmetickém salonu. Hloubkově čistí pleť, regeneruje ji a preventivně působí proti tvorbě drobných vrásek.

Máte možnost tuto metodu sami na vlastní kůži vyzkoušet a přesvědčit se o výsledcích při akci, která probíhá od l. do 6. června ve spolupráci se švýcarskou laboratoří Medistellar Switzerland, která tyto přístroje vyrábí a zdarma zapůjčila počítačovou kameru pro dermatologický rozbor regenerace pleti. Pomocí této aparatury je možno stanovit charakter a stav pleti, jakož i případný stupeň jejího poškození. To jsou nezbytné předpoklady k volbě dlouhodobě nejúčinnější péče o váš vzhled.

Patrně nejzajímavější pro Vás bude možnost přímo na obrazovce pozorovat vyhlazení drobných vrásek po ošetření fotocitlivým gelem Lasocare. Kosmetickým laserem řízený transport kyslíku do hloubky pleťových struktur je totiž na základě zkušenossti řady kosmetických salonů ideálním doplněním dosavadního ošetření pleti.V průběhu akce vám výše uvedené služby a odborné rady poskytne kosmetické studio zdarma.

Mimo této špičkové služby studio provádí klasické ošetření s německou kosmetikou AOK Karl Hadek spojenou s volným prodejem těchto kosmetických přípravků. Je zde možný prodej i dekorativní kosmetiky MAX FACTOR. Závěrem informace nejdůležitější: kosmetické studio najdete v Jičíně ve Vrchlického ulici čp. 438.

(ap)


Pařez v provozu

Blata - Pokud jste v minulé sezóně, ještě před uzavřením, navštěvovali rekreační středisko Pařez na Blatech, máte opět možnost.

Toto rekreační středisko je v provozu od 1. května. Novým nájemcem tohoto objektu je pan Miroslav Lomoz. Restaurace je otevřena každý den od 8 do 23 hodin. Na letní sezónu se připravují i oblíbené taneční večery. Venkovní bazén / i dětský/ bude s největší pravděpodobností otevřen začátkem června.

A snad zajímavá informace pro naše pány - na letní terase si budete moci vychutnat dobré dvanáctistupňové pivo Klášter.

(max)


Město nabízí šest bytů

Jičín - Výběrové řízení na obsazení bytů v městském domě č. 2 v Ruské ulici na Novém Městě pokračuje. Z patnácti bytových jednotek je v současné době obsazeno devět, a tak zbylých šest stále čeká na své budoucí nájemníky.

Přihlášení zájemci v minulých dnech obdrželi smlouvy o finanční spoluúčasti a stanovy bytového družstva, které v tomto domě bude na doporučení bytové komise MěÚ založeno. Výhodou účasti v bytovém družstvu je například možnost kontroly výstavby bytu, do kterého budoucí nájemník vkládá nemalé finanční prostředky, v tomto případě je to od 270 do 800 tisíc korun. Bytové družstvo však může získat i finanční úvěr, který by jedinec zřejmě nedostal. Bližší informace vám poskytne člen městské rady a předseda bytové komise MěÚ Josef Horáček nebo paní Pokorná na Městském úřadě Jičín.

(red)


Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 24. června

Jičín - Starosta MVDr. Jiří Liška zve obyvatele okresního města k účasti na veřejném zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční 24. června 1998 od 16.00 hodin v malém sále kulturního domu na Husově třídě.

(red)


Jazz pod Kozákovem

Semily - I když kopec, který je znám především výskytem nalezišť drahých kamenů, je ze Semil dost daleko, přesto organizátoři v sousedním okrese dali hudebně-pěveckému setkání našich i zahraničních souborů výše zmíněný název. Zda odpovídající vlastní náplni, o tom se mohli přesvědčit osobně členové Evergreen dixieland bandu z Nové Paky, kteří v programu 12. ročníku vystoupili v úvodu se svým repertoárem. Mimochodem: složení orchestru z našeho okresu je natolik známé, že jeho sláva se sice hvězd nedotýká, ale jejich účast na mnoha podobných akcích je doslova žádaná. A tak kromě místních, semilských účastníků, se na pódiu představili i Turnovští, Pražské jazzové kvinteto, Swing sextet z Náchoda, Láďa Kerndl jako host z Brna (jazz vocal) a holandská dvojice: Monique van Roosmalen (zpěv) a její krajan Eric Wiergang v doprovodu na kytaru.

Je nasnadě, že hudební labužníci si přišli opravdu na své ...

Karel Pokorný


Ze života důchodců

Jičín - Vedení úřadu a odborová organizace Okresního úřadu v Jičíně rozhodly, že od 1. května tohoto roku, kdy přestala být "Koruna" jídelnou úřadu, nebude důchodcům z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytován příspěvek na stravování. Podle toho, co jsem vyrozuměl (ale nechce se mi to věřit), nebudou mít ani žádné slevy při zájezdech organizovaných okresním úřadem. Důchodců je mnoho, na vytváření fondu se nepodílejí a aktivní zaměstnanci chtějí mít výhody pro sebe. Právně je to v pořádku, lidsky sotva. A politicky také ne. Několik hlasů podivnému Kremličkovu hnutí Důchodci za životní jistoty myslím v Jičíně přibude.

(Ú)


Berlínská zeď v Jičíně, aneb stavební zákon každému jinak

Jičín - Patnáct metrů dlouhou a dva metry vysokou zeď z šedých prefabrikovaných cihel, na kterých se navíc tyčí dvoumetrový plot, mohou nyní spatřit občané procházející poblíž zahrady domu čp. 280 v ulici Na Tobolce, kde bydlí paní Zdena Jenková.

Jejich udivené pohledy jsou zcela na místě. Tato stavba do koloritu města nezapadá a do ochranné památkové zóny už vůbec nepatří.

Zeď byla postavena bez jakéhokoliv stavebního povolení a bez dokumentace. Příslušný referát Okresního úřadu samozřejmě ihned po objevení této nepovolené stavby zahájil přestupkové řízení.

Není však jasné, proč stavební úřad MěÚ Jičín (OÚVP) postupuje v této věci velmi laxně. Vytvořil dokonce jakýsi rekord v nečinnosti, když od upozornění Okresního úřadu z počátku dubna nepodnikl vůbec nic z toho, co předepisuje zákon. To fakticky znamená, že tato nepovolená stavba mohla být s tichým souhlasem MěÚ dokončena.

Díky nečinnosti úřadu je tak jeden občan neprávem zvýhodněn nad ostatními, kteří jsou povinni i pro mnohem méně nápadné stavby dodat požadované dokumenty včetně souhlasu Památkového ústavu, neboť zeď se nachází v památkově chráněném pásmu. Kde se berou důvody k tomuto zvýhodňování, není známo.

H.Zlatník, Okresní konzervátor památkové péče, Jičín


index