Logo NN

Nové Noviny č. 51/9931. prosince 1999str. 1

Rok 2000 ve znamení sjezdů

Libáň - Dvě velkolepé akce chystá v roce 2000 Libáň, jíž byl nedávno vrácen statut města. V obou případech půjde o společenská setkání, která do jičínského regionu přilákají stovky, možná tisíce návštěvníků.

"Hlavní akcí roku bude sjezd rodáků, navíc symbolicky poslední v tomto století. Uskuteční se v polovině června, už dnes se však sestavuje přípravný výbor za účasti místní Tělovýchovné jednoty, Sokola, divadelního spolku Bozděch, členů hasičských sborů a dalších. Na programu oslav by se měly podílet všechny organizace a spolky, které ve městě působí. Rádi bychom zapojili i rodáky a obyvatele přidružených a okolních obcí," uvedl libáňský starosta Jan Šesták.

Prozradil, že na akci chtějí pozvat mimo jiné i předsedu poslanecké sněmovny Václava Klause, který navrácení statutu města stvrdil svým podpisem, a další významné hosty.

Rušno bude v Libáni i koncem léta, na srpen je totiž ohlášen sraz majitelů historických vozidel. "Mělo by to být vůbec největší setkání příznivců veteránů v republice, které se doposud konalo v Brodku, kde se ovšem nepodařilo akci smluvně zajistit," sdělil Šesták. V Libáni se podle jeho slov představí nejméně dvě stovky dvou i jednostopých veteránů, pro které bude vyhrazen areál místního koupaliště. "Očekáváme, že přijede kolem tisíce lidí, když se k tomu připočtou i zájemci z širokého okolí, může být v Libáni až tři tisíce návštěvníků. Organizačně to bude dost náročné, musíme pro ně zajistit občerstvení a vše, co s tím souvisí," vypočítává starosta.

(jn)


DUO ŽELEZNÝ - VICHNAR VÍTĚZEM SEDMIBOJE Svátkem pro jičínskou veřejnost se stal Vánoční míčový sedmiboj, který se odehrál na Štěpána před zaplněnou halou sportovního areálu v lipách. V Jičíně se publiku představily čtyři dvojice známých osobností. Na palubovce areálu spolu soupeřili Jan Železný - Petr Vichnar (28), kteří v konečném součtu bodů zvítězili, Miroslav Baranek - Ondřej Vetchý (26), Martin Hašek - Pavel Nový (23) a Tomáš Dvořák s Janem Rosákem (21), jenž vystřídal nemocného Martina Dejdara. Na snímku dvě osobnosti české atletiky, nedávno vyhlášený nejlepší atlet Evropy Tomáš Dvořák (vlevo) a Jan Železný.

FOTO: jn


S výrazným omezením autobusových spojů se v novém roce nepočítá

Jičínsko - Autobusová doprava v okrese by měla i pro nadcházející rok v porovnání s uplynulým obdobím zůstat prakticky v nezměněném rozsahu.

Každoročně se opakující jednání mezi okresním úřadem a dopravci o výši dotací, které jsou pro zachování obslužnosti v regionu klíčové, probíhalo tentokrát s menším napětím, než tomu bylo v minulosti. Obavy z chystaného omezení ztrátových spojů v důsledku úsporných opatření se tak zatím nenaplňují. "Redukci spojů pro rok 2000 zatím v plánu nemáme, nanejvýš dojde k několika časovým posunům, především z důvodu přepravy dětí do škol," potvrdil Pavel Benda, vedoucí referátu dopravy jičínského okresního úřadu.

V roce 1999 bylo na obslužnost jičínského regionu vyčleněno více než 25 miliónů korun, z toho 10,5 miliónu pokrýval příspěvek od ministerstva financí a zbylou část hradil okresní úřad ze svého rozpočtu.

"I když jsme byli předběžně upozorněni, že dotace od státu bude proti loňsku pokrácena asi o pět procent, k dispozici bychom měli mít přibližně stejný objem peněz jako v uplynulém roce," konstatuje Benda. Připustil, že rozsah autobusové dopravy na okrese je po předchozích redukcích už optimální, a proto není důvod k dalšímu omezování.

"Není v našem zájmu, aby se proběh ročně ujetých kilometrů dále snižoval, čím méně jich totiž dopravci najedou, tím větší jsou náklady. Takové opatření se sice příznivě projeví na odpisech a spotřebě pohonných hmot, ovšem ostatní režijní výdaje zůstávají. V konečném důsledku by to znamenalo jediné, pokles tržeb by se musel vyrovnat zdražením jízdného, což přinese jen další odliv cestujících, a ztráty se znovu prohloubí," vysvětluje vedoucí referátu dopravy.

I přesto se dá určité zdražení jízdného očekávat, shodně to připouštějí zástupci ČSAD Semily a staropackého Osnada. "Razantně v loňském roce stoupla cena nafty, během několika měsíců se zvýšila o šest korun na litr, a to už představuje nemalý nárůst cen vstupů do dopravy," upozorňuje jednatel staropacké firmy Osnado Martin Bělovský. Naznačil proto, že cena jízdného může stoupnout o pět až deset procent. Semilský dopravce k Novému roku zdražení nechystá. "Obyčejné jízdné se snažíme udržet na současné cenové hladině, a to i přesto, že ceny všech vstupů radikálně vzrostly. Nemohu ale vyloučit, že například v březnu po dohodě s okresním úřadem jízdné podraží, maximálně však o deset procent," sdělil NN ředitel ČSAD Semily Tomáš Roubíček.

(jn)


Přiblíží dobu Kryštofa Haranta

Pecka - Totální reinstalací současné zámecké expozice prochází v těchto dnech podle slov kastelána Jiřího Červinky sídlo slavného českého šlechtice Kryštofa Haranta.

"Shromažďujeme nové exponáty a znovu postupně sestavujeme expozici, která bude výrazně pozměněna. Návštěvníci se budou mít na jaře určitě na co těšit," slibuje kastelán.

"Byli bychom rádi, kdyby příchozí nabyli dojmu, že právě přišli k Harantovi na návštěvu a ne, aby se cítili jako při prohlídce muzea, které bylo navíc poplatné minulé době," podotkl.

V horním patře, které v uplynulých letech sloužilo jako galerie pro příležitostné výstavy současného umění, bude instalována stálá expozice umění z období renesance a baroka. Většina exponátů, převážně sakrálního původu, zapůjčených z kostelů, se nyní restauruje. Do nově vymalovaných prostor starobylého peckovského hradu se tak alespoň obrazně vrátí atmosféra, jaká zde panovala za dob osvíceného šlechtice Kryštofa Haranta.

(jn)


HOŘICKÁ KORUNA SLAVILA V čase vánočních svátků si Dům kultury Koruna připomněl 70. výročí otevření zdejšího divadelního sálu. Na pódiu Koruny vystoupil nejprve pěvecký sbor hořického gymnázia (na snímku), který poté vystřídala Filharmonie Hradec Králové.

FOTO: jn


Hesko přijalo návrh partnerů

Stará Paka - Dohoda mezi městem Nová Paka, pražskou firmou Hesko a Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín představuje průlom v donedávna napjaté situaci kolem čistírny odpadních vod ve Staré Pace.

Firma Hesko, která od roku 1995 zajišťuje chod staropacké čističky, se dohodla s městem na ukončení nájemního vztahu, ten vyprší k poslednímu dni nadcházejícího roku. Novým provozovatelem tohoto ekologického zařízení se od 1. ledna 2001 stane Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, která za její pronájem zaplatí městu ročně 2,5 miliónu korun. Tyto peníze budou použity na vyrovnání zbylých závazků města vůči Hesku. Tato firma totiž městu pomohla zhruba 15miliónovou půjčkou zafinancovat dostavbu čističky s tím, že dluh bude umořován formou bezplatného pronájmu ČOV. Na základě této dohody se dluh ročně snižuje o 2,5 miliónu korun. V konečném bilancování je ovšem tento způsob vyrovnání pro firmu Hesko nevýhodný, neboť peníze, které dostává za provozování čističky, nedosahují ani zmíněných dvou a půl miliónu korun ročně.

Majitelé Heska současně přistoupili i na návrh Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín a podepsali s ní dohodu o úhradě nákladů spojených s čištěním odpadních vod. Na výši této úhrady se obě strany donedávna nebyly schopny shodnout. Hesko nakonec zčásti i pod tlakem promlčecích lhůt souhlasilo s částkou 2,4 milióny korun, které ji budou proplaceny, a to jak zpětně za rok 1998, tak i za rok 1999 a 2000.

(jn)


Začátek zimy cestářům pomohl

Jičín - Napjatou finanční situaci před letošní zimou pomohl cestářům vykompenzovat klimaticky příznivější průběh uplynulých dvou měsíců. O relativní klid připravily pracovníky jičínské Správy a údržby silnic prakticky až sněhové přeháňky v období vánočních svátků.

"Naše finanční situace se před začátkem zimy nejevila právě jako nejlepší, počasí však nezpůsobilo žádné vážnější komplikace. Mzdové náklady a výdaje na pohonné hmoty proto nebyly tak velké, jak jsme původně předpokládali," uvedl ředitel SÚS Jičín Zdeněk Pavlíček. S kolika penězi budou cestáři hospodařit v lednu a únoru, nebylo v důsledku zamítnutí návrhu státního rozpočtu ještě před několika dny jisté. "Na zimní údržbu pro nadcházející měsíce určitě dostaneme méně než v minulém roce. Očekáváme tak osmdesát procent loňské skutečnosti, místo pěti asi čtyři milióny korun," naznačil minulý týden ředitel.

Pro řidiče není ekonomická rozvaha Správy a údržby silnic podstatná, rozhodující je akceschopnost při zajišťování sjízdnosti komunikací. K tomu patří i každoročně se opakující výtky, koho sněhová nadílka vlastně zaskočila.

SÚS Jičín má podle Pavlíčka k dispozici 16 vozidel, které jsou neustále v pohotovosti. "Máme také dlouhodobou spolupráci se zemědělským družstvem v Sobotce, které nám vypomáhá. Na jeden sypač tak vychází úsek o délce čtyřiceti kilometrů. Domnívám se, že je to optimální. Jiná situace je například v jabloneckém okrese, kde na jeden sypač připadá zhruba dvanáct kilometrů, tomu však odpovídají i mnohem náročnější podmínky zimní údržby," podotýká Pavlíček.

(jn)


Nové Noviny