Logo NN

Nové Noviny č. 50/9917. prosince 1999str. 1

Navrhují obnovit obousměrný provoz

Jičín - Městská rada zápisem ze svého posledního zasedání pověřila pracovníka referátu dopravy MH MěÚ Jičín Miroslava Vaňka iniciovat schůzku s pracovníky okresního dopravního inspektorátu. Účelem setkání má být projednání možnosti, respektive vhodnosti úpravy provozu motorových vozidel na průjezdné komunikaci mezi pěšími zónami Žižkova náměstí a Husovy ulice.

I přesto, že někteří zástupci města rozhodně nesouhlasí, navrhuje část městské rady realizovat změnu pohybu dopravních prostředků v této exponované centrální části města. Jen pro dokumentaci uvádíme, že při monitoringu dopravy (8.9.1999 od 6.00 do 18.00 hod.) prošlo během dvanácti hodin pěší zónou Husovy ulice 10 842 chodců, projelo 1 126 cyklistů, 158 nákladních a 191 osobních vozidel.

Radní nově zvažují umožnit výjezd motorových vozidel z pěší zóny Husovy ulice směrem vpravo a podobně z pěší zóny Žižkova náměstí od Hotelu Paříž vlevo k městskému úřadu.

Tímto opatřením by byl ve své podstatě zrušen současný jednosměrný průjezd mezi pěšími zónami (od WC u MěÚ) a opět by vznikla původní obousměrná komunikace, do které by se vjíždělo jedním směrem od Havlíčkovy a Jiráskovy ulice a druhým směrem z pěších zón Husovy ulice a Žižkova náměstí. Případnou úpravou by tedy jednosměrná zůstala pouze ulice Šafaříkova od Hotelu Paříž (pod poštou) po křižovatku s ulicí 17. listopadu.

Přínosem tohoto opatření by zřejmě mělo být rozmělnění a odlehčení dopravní zátěže právě v Šafaříkově ulici i na křižovatce s ulicí 17. listopadu a umožnění jednoduššího a rychlejšího výjezdu vozidel zásobování z Husovy ulice směrem na Valdice.

(mar)


Tělocvična do dvou let?

Hořice - Nová sportovní hala u hořického gymnázia nabývá zřetelnější podobu, v následujícím roce se má připravit projekt s tím, že do dvou let by tělocvična měla začít sloužit svému účelu. "Projekt je do rozpočtu ministerstva školství zařazen, teď už záleží jen na tom, jakých změn dozná státní rozpočet. Pokud nedojde k nějakým dramatickým škrtům, tak by nemělo nic bránit tomu, aby se v roce 2001 zahájila stavba a už o rok později ji budou moci studenti a sportovní veřejnost začít využívat," naznačil starosta Ladislav Vrba.

Radnice se zavázala, že v den dokončení stavby bude zároveň na náklady města minimálně ke vchodu do budoucího sportovního stánku zprovozněna nová komunikace. Ta by se v budoucnu měla využít při chystaném rozšíření zástavby města. "Už do jara máme k dispozici urbanistickou studii, která řeší lokalitu za školou jako prostor pro výstavbu rodinných domků," upřesnil radní Jaroslav Kotrbáček.

(jn)


V RÁMCI POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU Okresního fotbalového svazu v Jičíně byla zhodnocena podzimní část mistrovských soutěží ročníku 1999-2000 na Jičínsku jako téměř bezproblémová. V rámci schůze byli za dlouholetou sportovní a funkcionářskou činnost poprvé v historii okresní kopané vyhlášeni "Rytíři fotbalu". Stali se jimi (zleva) Oldřich Fiala z TJ Lužany, Ladislav Malý ze Sokola Železnice, za ním stojící ing. Ladislav Bažant z Jiskry Hořice, Josef Honys z SK Jičín a Ladislav Plocar z TJ Kopidlno. Ocenění všem vyznamenaným předával i předseda VV OFS František Materna (vpravo).

FOTO: mar


Případná redukce příspěvků do rozpočtů obcí ohrozí chystané akce

Jičínsko - Zamítnutím návrhu státního rozpočtu znejistěla řada měst a obcí, obávajících se o osud jimi plánovaných investic pro příští rok, které se bez přísunu dotací z centrálního balíku peněz neobejdou.

Za stavu, kdy se ekonomika země řídí podle takzvaného rozpočtového provizoria, se téměř automaticky omezují příspěvky do rozpočtů obcí. Radnice vyčkávají, protože na akce, financované ze státních peněz, jsou vázány i finance z jejich pokladen.

S obavou čekají na případné škrty v Hořicích. "S tvorbou městského rozpočtu je to komplikované - nevíme, jak dopadne ten státní. Neočekáváme od něj sice příliš velké zázraky, nicméně máme přislíbeny například peníze na rekonstrukci divadelního sálu, na stavbu tělocvičny u gymnázia a nové komunikace v centru Hořic. Na všech akcích se budeme finančně spolupodílet a podle toho se musí sestavit i příští městský rozpočet," poznamenal starosta Ladislav Vrba. "Komunikaci chceme dokončit bez zdlouhavých průtahů, aby mohla začít sloužit naráz, a ne, aby se například sítě nebo chodníky dodělávaly dodatečně," zdůraznil.

Dokud však město nebude vědět, na čem je, zůstane ve svých výdajích ochromeno. Osud státního rozpočtu se týká také bytové výstavby, v níž chtějí Hořičtí pokračovat. "Rádi bychom postavili další bytový dům, na který nám byla už dříve přiklepnuta státní dotace, ale kvůli odvolání jedné z dodavatelských firem se akce odložila. Jen se musíme dohodnout, jakou formou bude jeho výstavba probíhat. Po letošní zkušenosti, kdy jsme jen stěží prodali zájemcům městem financované byty, je dosavadní způsob sdružení finančních prostředků už neproveditelný. Budeme prosazovat založení družstva budoucích nájemníků nebo hypoteční úvěry," dodal Vrba.

Rovněž v Nové Pace s obavou sledují, jak dopadne státní rozpočet. Hlavní investiční akcí ve městě je výstavba sportovní haly, která se po dokončení stane největším sportovním sálem v Nové Pace. Právě s realizací této obří tělocvičny při základní škole v Komenského ulici je spojována mnohamiliónová dotace. "Pokračujeme v nákladných investicích do školských zařízení a chystáme přestavbu bývalého internátu SSAZ na byty. Proto doufáme, že nedojde k tak dramatickým škrtům, aby byly ohroženy," poznamenal novopacký starosta Petr Kuřík.

V Sobotce minulý měsíc začali s rekonstrukcí novostavby, kterou využívá zdejší mateřská škola a školní jídelna. I v tomto případě bude podstatná část ze 17miliónových nákladů hrazena z dotace.

(jn)


Pro děti z novopacké Základní umělecké školy připravila minulý týden tamní knihovna setkání s výtvarníkem Janem Hrubým z Újezda pod Troskami. Ten je svým vyprávěním o druhém nejvýznamnějším křesťanském svátku v roce inspiroval k vlastnímu výtvarnému projevu na téma Vánoce. Děti si měly například možnost grafickou technikou zhotovit pohlednice nebo namalovat jesličky.

FOTO: jn


Radnice: stavba plaveckého bazénu je reálná

Hořice - Myšlenka zbudovat v Hořicích plavecký bazén, který by vyřešil současně problém s předimenzovanou teplárnou a zároveň letitý handicap v oblasti sportovního vyžití obyvatel podkrkonošského města, se možná už příští rok dočká svého uskutečnění.

Jednou z akcí, která má reálnou naději, že projde sítem při sestavování plánu akcí na příští rok, je právě stavba krytého bazénu pro rekreační plavání. S touto investicí, jejíž předpokládaná cena se pohybuje kolem 12 miliónů korun, se seznámili zastupitelé na nedávném pracovním zasedání. Předběžný návrh jim předložil ing. Petr Kašpar, vedoucí hořické společnosti Městská energetická.

"Stavba bazénu je reálná, měla by nesporné přednosti, které spočívají v minimálních výdajích na jeho provoz. Podobná zařízení bývají obvykle náročná na spotřebu energií, to by v našem případě měla být naopak výhoda," předesílá starosta města Ladislav Vrba.

Radnice plánuje využít pro nádrž s rozměry deset na dvacet metrů vodní plochy už delší dobu uvolněnou halu v areálu Městské energetické. "Náročnost provozu by byla prakticky nulová, elektřinu získáme z přilehlé kotelny s kogenerací, stejně tak teplo, které při její výrobě vzniká jako technologický odpad. Ani za vodu by se nemuselo platit, mohli bychom ji čerpat z nedaleké studny," vysvětluje ing. Kašpar. Ten je přesvědčen, že i při nízkých cenách vstupného bude sportovní zařízení ekonomicky soběstačné a náklady na jeho výstavbu se v dohledné době vrátí.

"Bazén uspokojí potřeby veřejnosti, a hlavně pomůže zdejším školám, které dnes s dětmi dojíždí do Trutnova nebo Hradce Králové. Pokud se s přípravami a samotnými stavebními pracemi začne co nejdříve, tak by mohl být bazén otevřen někdy touto dobou příští rok," připouští Petr Kašpar.

"Je to otázka diskuse, ale myslím si, že tuto iniciativu veřejnost přivítá. Bazén je ideální způsob, jak zefektivnit chod kotelny, která vyrábí i elektrickou energii. Vedle vodní nádrže se může navíc vybudovat také sauna, squashová herna a eventuálně i nechlazená podkladová betonová plocha pro zimní bruslení," doplnil Vrba.

(jn)


Stromky se kradly i před sto lety

Blíží se Vánoce, Štědrý den. Lidé začínají myslet na vánoční stromek, který by měl být v posledním roce století zvláště hezký. Ne každý však vyhledává svůj stromeček na prodejních místech. Někdo se raději vypraví do lesa na zlodějskou. Aby ušetřil stokorunu, aby si vybral stromek lepší, než jsou ty, co prodávají. Není to hezké, je to často surové, ale bylo tomu tak, byť v daleko menší míře, už před sto lety.

Čeřovka byla tehdy městským lesíkem a městským parkem s cestičkami, které stoupaly ve spirále k Milohlídce. Však jejich zbytky známe. Čeřovka měla také svého hlídače, přísežného hajného pana Čížka, hlavním povoláním ponocného. Ale 22. a 23. prosince 1899 vše neuhlídal. Už 22. prosince k večeru uviděl dva vojíny, jak si prohlížejí smrčky. Upozornil je, že krást tu nelze. Když však přišel do těch míst druhý den, jeden smrček byl vyseknut. A kousek dál druhý. Vtom zahlédl pod Čeřovkou známého mu vojenského puškaře s civilistou, jak nesou stromek. Pustil se za nimi a dostihl je před kasárnami. Oba tvrdili, že stromek koupili u pana Mazánka. Nelenil tedy a pospíchal do Mazánkových školek. Ne, od pana Mazánka nikdo stromek nekoupil. Udání pana Čížka se pak úředně vyšetřovalo a voják-puškař vinu popíral. Přece by si na Čeřovku poslal vojáky, a ne civilistu! Jak to nakonec dopadlo, archivní materiály neprozrazují. Ale špatným hlídačem pan Čížek nebyl.

(Ú)


Nové Noviny