Logo NN

Nové Noviny č. 49/9910. prosince 1999str. 1

Město se budovy nemíní vzdát

Hořice - Nejdéle do konce letošního roku jsou hořičtí radní ochotni čekat na vyjádření Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha, který by podle starosty Ladislava Vrby měl ustoupit od svých nároků na využití prázdné budovy při gymnáziu, jinak skončí řadu měsíců trvající spor u soudu.

Zatím bez úspěchu se obě strany vzájemně přesvědčují, komu patří areál, v němž sídlilo před třemi lety zrušené zemědělské učiliště. Na své náklady ho nechalo postavit ministerstvo zemědělství, které novostavbu nedávno pronajalo Výzkumnému ústavu rostlinné výroby. Starosta ovšem tvrdí, že novostavba nikdy nebyla samostatným objektem, ale že se jedná o přístavbu historické budovy gymnázia, které bylo v roce 1992 bezúplatně převedeno na město. "Jsme přesvědčeni, že přístavba je spolu s gymnáziem majetkem města, potvrzuje to i znalecký posudek, který jsme si nechali zpracovat," sdělil Vrba. "Vyzvali jsme zástupce druhé strany, aby notářským zápisem provedli vyrovnání. Pokud tak neučiní, obrátíme se na soud," dodal.

O školní budovu má město enormní zájem, hořické gymnázium se totiž potýká s nedostatky prostor pro zřízení odborných učeben. "Volné třídy po bývalém učilišti by pomohly gymnáziu, bylo by zcela nelogické, aby se předělávaly na kanceláře," oznámil už před časem vedoucí hořické radnice Jaroslav Vais. Rovněž výzkumný ústav by si novostavbou vyřešil naléhavý problém. Dosud totiž nenašel vhodné místo, kam přestěhuje holovouské pracoviště Výzkumného ústavu šlechtitelského a ovocnářského. Ten se nachází v prostorách v restituci navráceném holovouském zámku, odkud může dostat kdykoliv výpověď.

(jn)


Humanitární sbírka

Jičín - Městská rada na svém posledním zasedání rozhodla ve spolupráci s pracovníky městského úřadu zorganizovat humanitární finanční sbírku, jejíž výtěžek by měl cíleně pomoci našim postiženým spoluobčanům. Pod vánočním stromem na Žižkově náměstí bude zřejmě až do prvních dnů roku 2000 umístěna pokladnička, jejíž obsah by měl umožnit alespoň částečně dovybavit dvě speciální třídy Mateřské školy na Větrově, stacionář Pečovatelské služby pro mentálně postiženou mládež na Novém Městě a zároveň by měl také přispět na činnost Klubu rodičů a přátel tělesně postižených dětí.

(mar)


LIBÁŇ JE SEDMÝM MĚSTEM OKRESU Libáňští se po více než půl století dočkali. V minulých dnech obdrželi kladně vyřízenou žádost o navrácení statutu města. Libáň se tak rok po Kopidlnu stala v pořadí už sedmým městem jičínského okresu. Spokojeni mohou být i starosta Jan Šesták (vlevo) a jeho zástupce Josef Stránský, které jsme zastihli při slavnostním zasedání tamního zastupitelstva. Setkání za účasti řady hostů se konalo minulou sobotu v areálu základní školy.

FOTO: jn


Dopravní inspektorát čeká nápor motoristů i po Novém roce

Jičín - Na hranici kolapsu se v posledních týdnech ocitla většina dopravních inspektorátů, kde lidé často čekají i několik hodin na přehlášení motocyklu či automobilu anebo jejich vyřazení z evidence, ze které zmizely už stovky nezřídka i dávno nepojízdných vraků.

Nový zákon o povinném ručení vykonal své, lidé z obavy před mnohatisícovými pokutami řadu vozidel odhlašují, v některých případech tím napravují své i několik let staré resty.

"Denně zde vyřazujeme na 250 aut. Mnozí držitelé teprve až nyní zjišťují, kolik motorových vozidel jim vlastně patří. Trvale odhlašují například i dopravní prostředky, které po silnici už řadu let nejezdí a existují vlastně jen papírově. Nebo si vzpomněli, že děda kdysi prodal pionýra, aniž by v té době došlo k převodu nebo k vyřízení dědictví," říká Jan Bušta, pověřený řízením oddělení evidence na Dopravním inspektorátu v Jičíně, kde očekávají, že fronty u přepážek nepoleví ani po Novém roce. "Když koncem roku zanikne smluvní pojištění, a lidé se rozhodnou nové neuzavřít, jejich vozidla budou dočasně vyřazována z evidence. Čekáme, že fronty budou ještě delší, než v těchto dnech," upozorňuje Bušta.

Potvrdil, že nápor motoristické veřejnosti je v posledních týdnech značný. Pracovníci jičínské policie jsou denně zavaleni až stovkami žádostí, které za normálních okolností vyřizují za tři až čtyři pracovní dny. Dopravní inspektorát zvládá nápor při stávajícím počtu pracovníků i za cenu přesčasů. "Navíc jsme nově zřídili informační středisko, kde si každý může mimo úřední dny ověřit, kolik motorových vozidel vlastní. Reakce lidí je různá, někteří se rozčilují, jiní pochopili, že je to jejich nepořádek. Chápu pocity těch, kteří žádné resty nemají a přišli si třeba zaregistrovat nový automobil, bohužel i oni musí frontu vystát," komentuje situaci Bušta.

Nový zákon o povinném ručení umožní motoristům zaplatit za vozidlo jen na dobu, kdy s ním budou skutečně jezdit. "Když někdo neuzavře novou pojistnou smlouvu, majitel musí vozidlo uložit do takzvaného depozitu. To znamená, že nám tady odevzdá malé technické osvědčení a státní poznávací značku. Ve velkém budou zřejmě dočasně odhlašovat vozidla a přívěsy zemědělská družstva, ČSAD a další podniky, čekací lhůty se určitě ještě zdvojnásobí," varuje Bušta. Podotkl, že v posledních dnech se zde nakumulovali žadatelé i z řad dovozců ojetých vozidel. Od ledna budou platit přísnější předpisy, autobazary se proto snaží ve zbývajících dnech roku přehlásit co největší počet vozů, které by jinak od ledna nesplnily emisní limity.

Pracovníci dopravního inspektorátu jsou sice zavaleni prací, zároveň však kvitují, že se evidence pročistí. "Z evidence zmizí hlavně dávno rozebraná auta, ze kterých si lidé podomácku vyrobili například malotraktory. Evidence se pročistí, počty nahlášených motorových vozidel klesnou a budou mnohem více odpovídat skutečnému stavu," připouští Jan Bušta. Na okrese jich bylo donedávna evidováno přes šedesát tisíc.

(jn)


Obří autodráha v novopackém DDM byla minulý víkend dějištěm finále Mistrovství České republiky. Do Nové Paky se sjela domácí elita. Šestadvacetimetrová autodráha, kterou postavil zdejší automodelářský klub, byla poprvé otevřena letos v květnu.

FOTO: jn


Výběrové řízení se bude konat podruhé

Jičín - Včera proběhlo na jičínské radnici již podruhé za sebou vyhlášené výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru místního hospodářství Městského úřadu v Jičíně.

Do soutěže se přihlásilo celkem čtrnáct uchazečů, z nichž někteří již předem nesplňovali stanovená kritéria (ekonomové, učitelé), a tak se vlastního pohovoru zúčastnila pouze polovina původně přihlášených, splňujících požadavek dosaženého vzdělání s technickým zaměřením.

Výběrové řízení bylo podle vyjádření vedoucích představitelů města vyhlášeno z důvodu uvažovaného přechodu současného vedoucího MH MěÚ Jičín Jaroslava Zachary do technické funkce na Městský bytový podnik Jičín. Podruhé pak proto, že do první soutěže (jaro 1999) se údajně nepřihlásil žádný vhodný adept, který by mohl Jaroslava Zacharu kvalitně nahradit, proto byly výsledky jarního výběrového řízení nakonec zrušeny.

Odchodem Jaroslava Zachary nezůstane na odboru místního hospodářství téměř "kámen na kameni". Před několika měsíci odešla Jaroslava Pokorná, v minulých dnech referent přes městskou zeleň Kamil Kunst a v těchto dnech do důchodu referent přes životní prostředí Václav Ulrych. Oba posledně jmenované od 1.12.1999 nahrazuje ing. Šárka Sedláková. Ze všech dosavadních referentů místního hospodářství zůstává pouze Mirek Vaněk, zabývající se problematikou související s dopravou na území města. Se jménem vítěze výběrového řízení vás seznámíme v příštím vydání NN.

(mar)


O pěší zóně budou hovořit až v lednu

Jičín - Dosud nikam nevedoucí polemiky a různě interpretované informace o omezení vjezdu dopravních prostředků na pěší zónu, přivedly v minulých dnech téměř třicet podnikatelů z Husovy ulice k opětovnému jednání s vedením městského úřadu.

Podle vyjádření starosty města Jiřího Lišky našla radnice se zástupci podnikatelů společnou řeč zejména ve chvíli, kdy oba "tábory" posoudily současnou dopravní situaci na pěší zóně jako dlouhodobě neudržitelnou. Tento fakt se tedy stává výchozím bodem dalších společných jednání, která mají zcela jednoznačně vést k vyřešení současné situace, kritizované především jičínskou veřejností.

Na poslední schůzce se zástupci sdělovacích prostředků pak starosta města zdůraznil, že si "vedení radnice aktivit všech soukromých podnikatelů ve městě váží, přičemž si je velmi dobře vědomo jejich významné spoluúčasti při tvorbě příjmové strany městského rozpočtu".

Například v letošním roce přinesly daňové příjmy a poplatky ve třinácti položkách do městské pokladny celkem 99,102 milionů korun, z nichž nejvýznamnější položkou (29 milionů korun) byla právě daň z příjmu fyzických osob z podnikání.

"Trochu mě mrzí napjatá situace provázející řešení problémů souvisejících s pěší zónou. Radnice však v žádném případě nemá v úmyslu jít proti podnikatelům nebo jim jakkoli komplikovat život. Jsme naopak velmi rádi, že pěší zóna existuje taková, jaká je, včetně různorodého zastoupení prodávaného sortimentu zboží. V tuto chvíli mohu k celé věci říci pouze to, že na základě rozhodnutí městské rady se vyřešení problému pěší zóny posunuje zhruba do poloviny měsíce ledna, kdy se s podnikateli opět sejdeme. Mezitím se společnými silami pokusíme zjistit, jakým systémem probíhá provoz vozidel a zejména zásobování na pěších zónách jiných měst v republice. Znovu tedy zdůrazňuji, že dopravní situaci na pěší zóně Husovy třídy vyřeší město ve spolupráci a po vzájemné dohodě s podnikateli. Již dnes však mohu říci, že se jim budeme snažit vyjít vstříc tak, aby byli spokojeni", dodal Jiří Liška.

V rámci posledního vzájemného setkání na radnici padly i čtyři varianty možného řešení současného stavu: 1. Ponechat současnou situaci (nelíbí se veřejnosti). 2. Přistoupit ke zpoplatnění vjezdu do pěší zóny ve vyhrazené hodiny (oficiální parkoviště?). 3. Povolenky k vjezdu vydávané městem. 4. Povolenky, respektive potvrzení vydávané podnikateli svým dodavatelům (po dohodě s městem).

(mar)


Nové Noviny