Nové Noviny č. 42/9922. října 1999strana 7

Presbyterem sboru Vladimír Krátký

Jičín - Českobratrská církev evangelická v Jičíně si vás dovoluje pozvat na slavnostní bohoslužbu, která se koná v neděli 24. října v 10.15 a po níž bude jmenován do funkce kazatele a presbytera sboru bratr prim. MUDr. Vladimír Krátký, CSc., který nedávno úspěšně složil jáhenskou zkoušku na evangelické teologické fakultě UK v Praze. Slavnostní jmenování vykoná br. farář Blahoslav Matějka z Libštátu, senior Libereckého seniorátu.

(JaP)


Do světa hudby a léčivých tónů

Jičín - Do světa hudby a jejích léčivých tónů vás a vaše děti zavede hudebník Wendy Kořínek z Mladé Boleslavi. Muzikoterapeutská dílna se uskuteční v rámci projektu Harmonie a jejími pořadateli jsou Městská knihovna, Okresní úřad a Klub rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Jičín. První setkání se koná v sobotu 23. října od 10 hodin v novém dětském oddělení městské knihovny.

(red)


JAN KRISTOFORI OČIMA PŘÁTEL Komponovaný pořad o malíři Janu Kristoforim uspořádal minulý týden v sálku jičínské knihovny jeho přítel Karel Pokorný (vlevo) z Nové Paky. Hostem večera byl i Václav Vysoký z Prahy (druhý na snímku). Jan Kristofori patří k předním českým výtvarníkům, narodil se v roce 1931 v Mukačevu v Podkarpatské Rusi a rok po válce se s rodiči přestěhoval do Československa. Karel Pokorný a jeho tehdejší spolupracovník Václav Vysoký se s ním seznámili v Pojizerských bavlnářských závodech. Znovu se setkali až po padesáti letech, když se Kristofori v devadesátých letech vrátil z Norska, kam v roce 1969 emigroval.

FOTO: jn


Psalo se před sto lety

ŘÁD PRO PLOVÁRNU (Jičínský Obzor 15.7.1899) Naši občanské plovárně dalo několik vtipkářů již jméno "vojenská" proto, že po 6. hodině, kdy nejvíc plovárna občanstvem jest vyhledávána, přijde transport vojáků a plovárna jest jejich. Veselost, vtipy jen srší a vojáci provádí své divy. Do vody se plije i čistí nos a není proto divu, že občanstvo raději plovárně se vyhne. Myslíme, že sl. městská rada mohla by vydati řád, kterým by aspoň hromadné výpravy vojáků posunula na 7. hodinu večerní. Do 9. hodin, tedy dvě hodiny snad by i jim stačilo a občanstvo aspoň do 7. hodin mohlo by nerušeně své plovárny také užíti.

(vybrala Há)


Změna programu

Jičín - Upozorňujeme, že z technických důvodů odpadá zítřejší odpolední vystoupení dramatického oddělení ZUŠ v Jičíně. Vystoupení se mělo konat v Městské knihovně Jičín od 13.30 hodin.

(red)


Česká jazzová scéna popáté zamíří do Hořic

Ředitel Domu kultury Koruna v Hořicích Jan Sezima.

Hořice - Do posledního místa zaplněný sál Domu kultury Koruna, aplaudující vesměs špičkovým jazzovým interpretům, prostě atmosféra, jak má být. I tak by se dalo ve stručnosti charakterizovat oblíbené a dnes už i známé "Jazzobití pod horami".

V Hořicích se schází "originálové" i představitelé klasického jazzového mainstreamu. S odstupem času lze jen konstatovat, že myšlenka uspořádat jazzový festival v Hořicích byla trefou do černého. Muzikanty i příznivce tohoto hudebního žánru bude podkrkonošské město letos hostit už popáté. Festival JazzNights 99 v Hořicích se koná ve dnech 5. a 6. listopadu. Jen pár dní před jeho zahájením jsme o krátký rozhovor požádali zakladatele této novodobé kulturní tradice Jana Sezimu, ředitele DK Koruna.

Hořice jsou v oblasti kultury známé především jako město s bohatou sochařskou tradicí, zdá se, že díky jazzovému festivalu získaly velmi dobrou pověst i v muzikantských kruzích...

Nemyslím si, že by to bylo jen díky tomuto festivalu, muzikantské zázemí tu bylo už v minulosti, dodnes tady existuje řada kvalitních souborů a hraje spousta muzikantů. Hořice mají bohatou spolkovou činnost, která přetrvává mnoho let a touto akcí prakticky navazujeme na zdejší kulturní tradice. Myšlenka uspořádat festival, jehož smyslem bylo nabídnout posluchačům z Hořic a okolí špičkovou jazzovou muziku, se zrodila v roce 1994. Podnět k tomu dalo vystoupení Pavla Kostiuka s Impulsem, jehož koncert jsme ještě tentýž večer v hospodě zhodnotili jako úspěšný. V té době jsme vlastně ani netušili, že podobnou akci chystají i v Hradci. Nakonec jsme první ročník v roce 1995 zahajovali téměř současně.

Neovlivňuje to třeba návštěvnost, vždyť královéhradecký festival "Jazz jde městem" se koná jen s několikadenním předstihem před JazzNights Hořice?

V žádném případě, sál Koruny má kapacitu 250 míst a po oba dny je zcela zaplněn. Zájem lidí je naopak tak velký, že jen stěží uspokojujeme poptávku, která rok od roku stoupá, což se nám potvrdilo i tentokrát. Publikum se prakticky ustálilo, kromě posluchačů z nejbližšího okolí sem jezdí řada lidí z Krkonoš, hlavně Trutnova, Vrchlabí a dalších center regionu. Na rostoucí popularitu má vliv i Česká televize, která tady pravidelně jeden večer natáčí.

Jakým způsobem vybíráte účinkující a je z jejich strany zájem o účast na této akci?

Kontaktovat interprety se nám daří čím dál tím snáze. Svůj podíl na tom má i skutečnost, že tady hrála už spousta špičkových muzikantů a ti zpravidla doporučí Hořice svým kolegům. Svědčí to i o tom, že náš festival má mezi nimi dobrý zvuk, což jsme sami poznali v okamžiku, když jsme někoho oslovili. Lépe se nám tak daří sestavit program. Dramaturgii tvoříme společně s Českou televizí, protože ta požaduje, aby byl vždy jeden večer zaměřen monotematicky. V začátcích nám pomohla i Jana Koubková, která festival s jednoroční přestávkou moderuje.

A jaký bude program jubilejního pátého ročníku?

První večer má název Hořická vokalýza a pro místní bude jistě zajímavé, že na pódiu společně s Janou Koubkovou vystoupí sbor hořického gymnázia. Jak už sám podtitul napovídá, v pátek bude kladen důraz hlavně na vokální interpretaci, tedy na zpěv. Následující večer "Jazzové piáno" bude postaven na klavíristech a o jeho zahájení se postará jičínská kapela Hot Dog Jazz Band. Jedním z hostů je například i Vlasta Průchová s vynikajícím Triem Zdeňka Zdeňka. V Hořicích se vystřídala řada muzikantů, snažíme se, aby žádný z interpretů nepřijel vícekrát po sobě. Může se však stát, že se objeví jako člen jiné kapely.

Chystáte letos nějaké změny nebo překvapení?

Novinkou bude noční jam session, který bývá při takovýchto akcích samozřejmostí, a tady zatím scházel. Pokud muzikanti a posluchači nebudou mít takříkajíc ještě dost, mohou na závěr prvního festivalového večera pokračovat v nočním muzikantském dýchánku v hotelu Beránek, kde jsou účinkující ubytováni. Pro muzikanty je to vítaná příležitost si společně popovídat a zahrát, zvlášť, když se někteří třeba už delší dobu neviděli.

Zájem jazzových fanoušků o hořické "jazzobití" stoupá, neuvažujete o jeho rozšíření?

Jsme rádi, že se festival setkal s tak velkou odezvou ze strany veřejnosti, ale i sponzorů. Nemíníme z toho však dělat nějakou megalomanskou akci. Nadále chceme zachovat počet míst k sezení, současná kapacita sálu je optimální. Kdybychom byli vázáni na řady sedadel, namísto dosavadní stolové úpravy s možností obsluhy a občerstvení, vytratila by se atmosféra klubového prostředí, která k jazzu patří. Ostatně to je také jeden z důvodů, proč je festival vyhledáván jak ze strany muzikantů, tak i posluchačů.

Děkuji za rozhovor.

(jn)


Nové Noviny