Nové Noviny č. 42/9922. října 1999strana 4

Historická budova postupně mizí

Téměř na den přesně po jedenadevadesáti letech od uvedení do provozu (13. října roku 1908) byla zahájena kompletní demolice dnes již bývalého "dětského" pavilonu Okresní nemocnice v Jičíně.

Jičín - Před čtrnácti dny byla stavební společností BAK a.s. Trutnov zahájena kompletní demolice "dětského" pavilonu Okresní nemocnice Jičín. Původně Okresní chorobinec, vysvěcený a k užívání předaný 31. října 1908, dnes tedy pro svůj velmi špatný technický stav "ustupuje" další výstavbě, navazující na nedávno zprovozněný pavilon operačních oborů "A".

Demolice budovy probíhá v etapách, aby stavební materiál mohl být postupně tříděn a pak částečně použit při další výstavbě. Zároveň probíhají práce spojené s přeložením inženýrských sítí (teplo, voda a pod.) vedoucích suterénem bouraného pavilonu (bývalou rehabilitací) a napříč Bolzanovou ulicí do protější budovy, ve které mimo jiné sídlí "dialýza" a transfuzní oddělení.

Veškeré sítě povedou provizorně po dobu výstavby nad úrovní komunikace, uloženy do nově instalovaných kovových stojanů. Stejně tak tomu bude v případě propojení "dětského" s rentgenologickým pavilonem. Historická budova zmizí do prvních listopadových dnů, pak plynule naváže výstavba části "B" pavilonu operačních oborů. Nová stavba plošně i výškově koresponduje s její téměř stoletou předchůdkyní. Ze strany od lipové aleje a Bolzanovy ulice by ji pak měla částečně připomínat i svým vzhledem.

V rámci demolice i následné výstavby bude ve dvou etapách proveden částečný zábor Bolzanovy ulice. Provoz nebude přerušen, pouze dojde k jeho svedení do jednoho jízdního pruhu. Část "B" pavilonu operačních oborů postaví stejně tak jako "áčko" BAK a.s. Trutnov, a hotovo by mělo být zejména v závislosti na postupném uvolňování státních finančních prostředků v závěru roku 2001 eventuálně v prvních měsících roku 2002.

Pavilon "B" bude "krčky" propojen s rentgenologickým oddělením a stávajícím pavilonem "A". V novém "béčku" budou umístěny vyšetřovny operačních oborů a lůžkové oddělení chirurgie.

(mar)


Agrodružstvo musí drůbež vykrmit a pak ji mrazenou i prodat

Staré Místo - Zdejší Agrodružstvo je ve své podstatě organizací zastřešující zhruba 240 jeho členů, respektive vlastníků sdružených půd a majetkových podílů. Z nich pak devět majetkově nejvýznamnějších tvoří představenstvo společnosti, jejíž předsedou je Josef Šimon z Popovic, místopředsedou Lubomír Škaloud a výkonným ředitelem ing. Oldřich Haken.

Menší část ze sto deseti zaměstnanců Agrodružstva zajišťuje živočišnou výrobu, ostatní hospodaří na 2000 hektarech zemědělských pozemků. Na podzim loňského a na jaře letošního roku zaseli mimo jiné i 122,5 hektarů ozimého ječmene, 125 ha řepky ozimé, 355 ha ozimé pšenice, 68 ha hrachu, 300 ha kukuřice, 110 ha jarní řepky, 42 ha hořčice, 66 ha máku, 14 ha svazenky vratičolisté, 27 ha jarní pšenice, 210 ha jarního ječmene, 140 ha vojtěšky, 60 ha jetele, 45 ha ovsa a 1,5 hektaru cibule.

Více než dosahovanými výkony v rostlinné výrobě se však zemědělci ze Starého Místa stále častěji chlubí výsledky práce stále se rozšiřující živočišné výroby. Téměř tři roky se intenzivně věnují velkochovu kuřat a kachen. Ve dvou střediscích chovají prasata a dnes, proti letům minulým, již pouze okrajově i 200 krav.

Chovem kuřat a kachen se Agrodružstvo dostává zcela zaslouženě do popředí největších výrobců drůbeže v České republice, a to nejen produkovaným množstvím, ale i kvalitou vyskladňovaných opeřenců.

V roce 1998 "živočicháři" Agrodružstva pod vedením zootechničky Zdeňky Richterové vyprodukovali 400 tisíc kachen. To však je "laťka" loňského roku, kterou letos chtějí posunout o dalších 100 tisíc kusů, tedy na rovný půl milionu kachen. Do jatečné váhy zhruba 3 kilogramů dorůstá jednodenní káče asi po 46 dnech. V současné době ve středisku v Čejkovicích chovají 50 tisíc a ve Valdicích 12 tisíc kachen. Od prvních dnů měsíce září rozjíždějí nový provoz v Drahorazi, kam bylo navezeno dalších 12 tisíc káčat.

Kuřata se vyskladňují přibližně šestkrát ročně, přičemž se jejich jatečná váha po 42 dnech chovu pohybuje okolo 1,85 kilogramu. Agrodružstvo chová 6 tisíc kuřat v Čejkovicích, 50 tisíc kuřat ve Valdicích, 8,5 tisíce v Kopidlně a v dočasném pronájmu prostor Agro Žlunice dalších 25 tisíc v Sekeřicích a 25 tisíc v Kozojedech.

Jen pro zajímavost uvádíme, že Agrodružstvo Staré Místo dosahuje v živočišné výrobě celkových ročních tržeb zhruba 100 milionů korun. Z toho drůbež dělá rovných 75 %, zbytek je vepřové maso a mléko. Kachny přinesou družstvu ročně 45 milionů a kuřata 30 milionů korun. Na chovu drůbeže se podílí pouhých 12 ošetřovatelů, 1 zootechnik a tři noční hlídači. Za jedno kilo kachny dostane Agrodružstvo 30 korun a za kilo kuřete 20,50 korun. Na více než dvojnásobnou cenu na krámě se tedy nabaluje celá řada dalších, převážně různě překupujících organizací.

Problémy má Agrodružstvo zcela stejné, nebo podobné, jako každá jiná zemědělská organizace v České republice. Za zmínku stojí uvést například zcela běžný problém s drůbeží. Zemědělci nakoupí jednodenní kuřata a káčata, ta vykrmí, vyskladní, masokombinát je zpracuje a protože nemá peníze na úhrady faktur, "zaplatí" tím, že je chovateli vrátí ve zmrazeném stavu. Agrodružstvo tak musí vlastními silami zcela nelogicky zajišťovat jak prodej živé, tak mrazené drůbeže. Tu pak můžete za rozumné ceny koupit například přímo v budově ředitelství Agrodružstva ve Starém Místě.

(red)


Názor docenta Suchého na odvolání z funkce

Jičín - Docent MUDr. Teodoz Suchý, DrSc. vykonával funkci primáře chirurgického oddělení okresní nemocnice téměř osm let. Ve své celoživotní lékařské praxi provedl nepočítaně chirurgických zákroků. Tisícům pacientů pomohl vyřešit jejich zdravotní problémy, stovkám z nich zachránil život.

Během kariéry se stal celostátně uznávaným cévním chirurgem a průkopníkem "kroužkování" žaludků v rámci velmi úspěšného boje s nadváhou. Pod jeho vedením se kolektiv jičínských lékařů stal prokazatelně jedním z nejzkušenějších středoevropských týmů právě v oboru chirurgické léčby obezity. V příštích týdnech měla být v jičínské nemocnici provedena jubilejní tisící bandáž žaludku. Okolnosti, které se odehrály právě kolem jednoho z těchto zákroků, se však v minulých dnech staly MUDr. Teodozu Suchému profesně osudnými.

Minulou středu jste byl pane docente odvolán z funkce primáře chirurgického oddělení. Byla to reakce ředitelství nemocnice na porušení etických norem vůči pacientovi z vaší strany. Můžete nám přiblížit k čemu došlo?

"Dostal jsem se do velmi nezáviděníhodné situace. V červnu letošního roku jsem v ordinaci přijal pětatřicetiletého 223 kilogramů vážícího pacienta. Tento relativně mladý člověk byl v důsledku obezity velmi těžce nemocen, proto se rozhodl absolvovat doporučenou chirurgickou léčbu.

Původně měl být operován v Hradci Králové, ale protože měl mimo jiné i vážné problémy s krevním oběhem, odmítli mu v Hradci zákrok provést a poslali ho k nám, tedy na pracoviště v tomto směru s většími zkušenostmi.

Věřte, že rozhodnout, zda operovat pacienta již jednou odmítnutého pro velké riziko, je opravdu velmi nesnadné. Zařídili jsme mu proto velmi pečlivé vyšetření oběhového a dýchacího aparátu. Na základě výsledků a po mnohých konzultacích, kdy jsme se mu snažili vysvětlit průběh celého léčení i s jeho možnými komplikacemi, jsme se po vzájemné dohodě rozhodli operovat. Pro nás to byl mimořádně vážný krok. Osobně jsem si velmi uvědomoval i fakt, že by těžkou nemocí zatížený organizmus nemusel chirurgický zákrok vydržet. Pak bych totiž musel čelit různým obviněním a především nést odpovědnost za to, že jsem operoval pacienta, který byl již jednou uznán za neoperovatelného. Pro nás to bylo opravdu obrovské riziko.

A právě v době rozhodování, zda těžce nemocnému pacientovi pomoci nebo bez rizika zákrok odmítnout, vycítil tento člověk nutnost položit na svoji stranu vah nové argumenty. Začal proto slibovat doslova hory doly. Sliboval pravidelné dojíždění na kontroly, dodržování přísných životních pravidel bezpodmínečně provázejících úspěšnou pooperační léčbu a celou řadu dalších skutečností, souvisejících s jeho zdravotními problémy. Opakovaně pak za něho telefonicky intervenovala maminka.

On sám od sebe navíc opakovaně nabízel bohatou odměnu ve formě sponzorského daru pro naše oddělení. Přestože byl v té době v plném invalidním důchodu, tvrdil, že má prosperující vymahačskou agenturu. Opakovaně tedy sám od sebe sliboval odměnu v případě, že vše dopadne dobře. Nikdy jsme však nehovořili o konkrétním sponzorském daru a už vůbec ne o vyjádření jeho vděku formou peněz. Vždy to byly pouze sliby z jeho strany. Musím však přiznat, že po úspěšném zákroku jsem byl připraven o jeho nabídce jednat. Měl jsem v úmyslu mu navrhnout, aby v případě dobrovolného rozhodnutí zvážil možnost zakoupení například váhy k vážení obezních pacientů (nad 150 kilogramů), která nám na oddělení chybí.

Pak přišel den operace. Celý operační tým udělal opravdu maximum, předvedl vynikající sehranost, odvedl skvělou práci, jejímž výsledkem byl vydařený operační zákrok.

S postupným zotavováním pacienta se však začalo postupně měnit i jeho chování a přístup k nám. Po propuštění nepřijel na převaz, nepřijel na stehy ani na žádnou ze tří plánovaných kontrol. Nesplnil tedy žádný z předchozích slibů. Když jsem mu pak telefonoval a urgoval nutnou kontrolu, bylo jeho jednání v porovnání s předoperačním diametrálně odlišné. V podstatě se dá jednoduše říci, že mě poslal kamsi.

Víte, to mě tak strašně rozzlobilo... Znovu jsem si živě uvědomil veškeré problémy, rizika spojená s velmi těžkou nadstandardní operací, jeho sliby a maminčiny prosby. Ten člověk nás v podstatě podvedl a svým postojem nám dal najevo nejen to, jak si váží naší práce, ale zejména jak si neváží vlastního zdraví a života. V ten moment jsem si vzpomněl na pacienta, kterého jsme operovali v listopadu loňského roku. Byl to téměř identický případ se vším všudy. Pacienta jsem po propuštění z nemocnice neviděl ani o něm neslyšel. Když jsem se ho pak po nějakém čase telefonicky dotazoval, proč nedodržuje pooperační režim, dopadl jsem podobně jako v případě, který popisuji. S tímto neodpovědným pacientem jsem se pak asi po devíti měsících přeci jen setkal, ale bylo to už příliš pozdě. Přivezli ho z Nymburka s uskřinutou kýlou a krátce na to na zánět pobřišnice zemřel.

Když jsem si toto všecko dal do souvislostí, byl jsem tak rozhořčený, že jsem sedl a napsal našemu pacientovi dopis. Uznávám, že jsem v afektu zřejmě ztratil veškerou soudnost, nebral jsem si příliš servítky a psal stylem °na sprostý pytel sprostá záplata°. V dopise jsem ho upomínal a vyzýval, aby se dostavil ke kontrole a aby tak alespoň částečně splnil, co slíbil. Dopis byl bohužel koncipován velmi nešťastně a nešikovně. Abych ho donutil k lepšímu postoji k jeho zdraví, tak jsem mu rovněž nevhodně připomenul zmíněného pacienta, který svoji vlastní lajdáckostí nepřežil. Kdybych býval tušil, co se z toho vyklube, nikdy bych podobný dopis samozřejmě nenapsal. Na druhou stranu jsem se ale i tímto, dejme tomu neetickým způsobem, snažil přimět pacienta k běžné pooperační spolupráci s lékařem, který má zájem a je odpovědný za jeho celkové uzdravení."

Říkáte, že pacient nejezdil na kontroly, nedodržoval léčebný režim ani žádný z dalších slibů. Po obdržení Vašeho dopisu se však ozval okamžitě.

"Dopis jsem odeslal tuším ve čtvrtek 7. října a pacient se ozval ihned v pondělí. Volal na ředitelství nemocnice, na okresní úřad, na policii a údajně i na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Všem pak odeslal kopie mého dopisu, který považuje za předmět vydírání. Zároveň na mě podal trestní oznámení, ve kterém jsem obviňován z vydírání o velké částky peněz před i po jeho operaci. Komisi, která na základě jeho vyhrožování skandalizací celého případu ihned odjela do jeho bydliště, pak udal ještě celou řadu pacientů, od kterých jsem měl údajně dostat další obrovské částky úplatků.

Všechna tato smyšlená obvinění a zejména pak mnou bohužel zcela nevhodně napsaný dopis, vedl vedení nemocnice k tomu, že jsem byl odvolán z funkce primáře chirurgického oddělení. Na čí straně je pravda samozřejmě vím, musí to však říci vyšetřovatel, který se šetřením případu v těchto dnech věnuje."

Jste ochoten dál v jičínské nemocnici pracovat na postu řadového lékaře nebo uvažujete o změně pracoviště?

Bohužel jsem narazil na člověka, kterému jsem chtěl pomoci, také jsem mu pomohl a on mě za to fakticky nebo, chcete-li, profesně zlikvidoval. Zda zůstanu či nezůstanu nezáleží v tuto chvíli ani tak na mně, jako spíš na zájmu či nezájmu nemocnice.

Osobně bych samozřejmě rád pokračoval v nedokončené práci. Ještě bych mohl být nemocnici i pacientům svými znalostmi a zkušenostmi užitečný. Co bude dál, je otázkou, na kterou odpoví až výsledky jednání vedení nemocnice se mnou.

Děkuji za rozhovor

Martin Horák


Zamezí nevhodnému parkování?

Jičín - Kompetentní pracovníci Městského úřadu Jičín v těchto dnech prověřují možnosti, jak ve spolupráci s referátem dopravy Okresního úřadu Jičín, vedením Správy a údržby silnic Jičín a Dopravním inspektorátem P ČR, OŘ Jičín, zamezit pravidelnému parkování kamionů v Kollárově ulici.

Řidiči zde totiž zcela nevhodně odstavují tři soupravy tahačů s návěsy. Parkují po obou stranách v rozšířeném místě komunikace poblíž galerie Na Hrázi. I přes to, že neporušují žádný z článků vyhlášky o silničním provozu, hledá radnice na základě stížností občanů vhodnou cestu, jak zákonným omezením parkování nákladních vozidel v této lokalitě zakázat.

(mar)


Úřad práce v Jičíně nabízí

Volná místa podléhající výběrovému řízení

Obchodní zástupce(25)Liberec91999ÚSO
Obchodní zástupce(66)Hradec Králové91999VŠ,ÚSO
Rehabilitační sestra(99)Lomnice nad Pop.91999ÚSO
Mechanik pletacích strojů(110)Nová Paka101999ÚSO,vyuč.
Pletařka(111)Nová Paka101999vyuč.
Šička ponožek(112)Nová Paka101999vyuč.
Mistr dřevařské výroby(125)Ostroměř101999ÚSO,vyuč.
Obsluha CNC stroje(128)Nový Bydžov101999ÚSO,vyuč.
Kalkulant(134)Jičín101999
Zkušební technik(166)Jičín101999VŠ,ÚSO
Automechanik(174)Jičín101999vyuč.
Hlavní agronom(181)Vysokoveselsko101999
Specialista nák. výr.dílů(183)Jičín101999
Řidič-skladník(184)Jičín101999ÚSO,vyuč.
Obchodní zástupce(190)Jičín101999ÚSO,vyuč.
Obchodní zástupce(191)Jičín101999ÚSO,ÚSV
Učitel odborných předmětů(192)Jičín101999
Prodejce kávy(194)Praha101999ÚSO,vyuč.
Obchodní zástupce(198)Jičín101999ÚSO,ÚSV
Obchodní zástupce(205)Jičín101999ÚSO,vyuč.
Pojišťovací poradce(207)Jičín101999ÚSO,ÚSV
Vnitř.auditor říz.jakosti(209)Jičín101999
Technik stavební(210)Jičín101999VŠ, ÚSO
Konstruktér strojní(212)Jičín101999VŠ, ÚSO
Specialista říz. jakosti(214)Jičín101999VŠ, ÚSO
Hospodyně(215)Lomnice nad Pop.101999ÚSO
Vedoucí výroby(216)Jičín101999ÚSO
Švadlena(217)Jičín101999vyuč.
Střihačka(218)Jičín101999vyuč.
Žehlička(219)Jičín101999vyuč.
Pracovník spedice(225)Hradec Králové101999ÚSO,vyuč.
Oblastní jednatel družstva(228)Zámrsk101999ÚSO
Lékař chir.a traum.ambul.(229)Vrchlabí111999
Seřizovač(230)Kněžnice101999ÚSO
Nástrojař(231)Kněžnice101999ÚSO,vyuč.
Dělnice do výroby(232)Kněžnice101999zákl.
Ekonom závodu(233)Rovensko p. Tr.101999VŠ,ÚSO
Manažer cestovní kancel.(234)Trutnov101999VŠ,ÚSO
Zootechnik pro chov dojnic(235)Březovice101999ÚSO
Konstruktér(236)Obruby101999VŠ,ÚSO
Zámečník strojní(237)Obruby101999vyuč.
Vedoucí prodejny(238)Jičín101999ÚSO,vyuč.

Vysvětlivky: VŠ-vysokoškolské, ÚSO - úplné střední odborné (všeobecné) vzdělání, např. 10 1999 - možný datum nástupu v říjnu.

Informace: p.Zinecker, tel.: 0433/538 081


Nové Noviny