Nové Noviny č. 42/9922. října 1999strana 3

Tělocvična zahájí provoz v druhém pololetí

Stavba tělocvičny 3. Základní školy v Jičíně postoupila do fáze realizace vnitřních zednických prací. V těchto dnech bylo se školou propojeno teplovodní potrubí a nový objekt bude temperován. Pracovníci královéhradeckého Pozistavu by měli stavbu předat do konce tohoto roku.

Jičín - V těchto dnech proběhl další z mnohých kontrolních dnů na stavbě tělocvičny 3. Základní školy na Novém Městě, kterou od května letošního roku realizují pracovníci Vojenských staveb c.z., odštěpného závodu Pozistav Hradec Králové.

Přibližně týdenní skluz v harmonogramu prací není podle vyjádření tajemníka městského úřadu ing. Petera Bareše nikterak dramatický a neměl by vážněji ohrozit dokončení a předání nového sportovního zařízení do konce kalendářního roku 1999.

Pak by mělo dojít ke kolaudaci nemovitosti, k odstranění případných závad, dovybavení interiérů a k přípravě uvedení tělocvičny do běžného provozu. Ten by měl být zahájen jak pro školní mládež, tak pro veřejnost začátkem druhého pololetí školního roku 1999-2000, tedy v prvních dnech měsíce února 2000.

Město jako investor výstavby sportovní haly žádalo o 27 milionů korun ze státního rozpočtu, ze kterých mu však bylo nakonec formou státní dotace uvolněno 20 milionů. Muselo tedy ve shodě s generálním dodavatelem prozatím ustoupit od realizace některých původních finančně nákladnějších záměrů.

Byla například použita levnější krytina střechy, hliníkové konstrukce oken byly nahrazeny dřevěnými, došlo k částečným úpravám projektové dokumentace interiérů ve smyslu jejich zlevnění, nebude vybudováno parkoviště před tělocvičnou ani venkovní sportovní hřiště mezi školou a obchvatem města.

Než dojde k jeho případné výstavbě, provedou Technické služby Jičín úpravu a zajistí následnou údržbu původního venkovního hřiště mezi 3. ZŠ a Podhradskou ulicí (za garážemi u el. transformátoru), aby je mohla školní mládež bezpečně využívat.

Podle posledních informací bude povrch podlahy z klasických palubek a přes celou kratší západní stěnu haly bude nainstalována tréninková horolezecká stěna.

(mar)

Výstavba sportovišť se o krůček přiblížila

Hořice - Pětadvacet miliónů korun, které by město mělo získat prodejem energetických akcií švédské společnosti Wattenfal, opět o krůček přiblíží hořické občany na dohled výstavbě sportovišť, o jakých si zde zatím mohou nechat pouze zdát.

Priority dosud radnice neschválila, ale už dnes je téměř jisté, že se mezi navrhovanými investicemi objeví například kluziště a plavecký bazén. Zprvu kuloárovou informaci Novým Novinám potvrdil i starosta Ladislav Vrba. "Na peníze z akcií zatím sahat nechceme, určitě ne do té doby, než bude oficiálně schválena jejich obchodovatelnost," předesílá vedoucí městského úřadu Jaroslav Vais. Zálohu za akcie už Hořice od Wattenfalu dostaly, a pokud dá valná hromada Východočeské energetiky souhlas k jejich převodu, na účet města přijde i zbylých 750 korun za jednu akcii jako doplatek.

"Teprve až poté začne velká diskuse o tom, na co se peníze použijí. V úvahu přichází několik finančně náročnějších akcí většího rozsahu, které by nebylo možné vykrýt z běžného rozpočtu. Je potřeba opravit komunikace v Husově třídě, postavit nové autobusové nádraží, chystá se rekonstrukce historického jádra města a pravdou je, že se hovoří i o plaveckém bazénu případně zimním kluzišti. To jsou hlavní oblasti, o kterých se zatím diskutovalo, ale je také možné, že budeme stavět nové bytové domy nebo investovat do stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků," doplnil Vais. Jedním dechem dodal, že rozdělení a použití tohoto mimořádného příjmu do městské pokladny je na zastupitelích.

"Není vyloučeno, že se podaří zahájit i tři nebo čtyři investice současně. Bazén by nemusel být až tak finančně nákladný, podobně jako kluziště by byl situován do prostoru Městské energetické společnosti. Výhodou je, že bychom ušetřili za elektřinu na provoz těchto sportovišť, byly by totiž napojeny na výtopnu s kogenerační jednotkou," poznamenal tajemník úřadu. Zároveň však připustil, že jen samotná výstavba autobusového nádraží vychází na pětadvacet miliónů korun, což je právě suma, odpovídající mimořádnému příjmu za akcie.

"Mým osobním přáním je, abychom z peněz, s kterými nikdo nepočítal, podpořili sport ve městě, zejména aktivity spojené se sportováním mládeže. V této oblasti se toho zatím mnoho neudělalo," míní hořický starosta Ladislav Vrba.

(jn)


Informace pro zahrádkáře

Radim - Členové základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Radimi ukončí tuto sobotu 23.10.1999 dopoledne letošní činnost místní moštovny.

Nabízejí vám proto poslední příležitost ke zpracování vaší přebytečné "jablečné" sklizně. Moštovna svazu zahrádkářů v Radimi zpracovává ovoce doma předem omyté do dostatečného počtu přivezených nádob. V případě zájmu se můžete dohodnout na telefonu 0433/597 387.

(red)


Brány historických sídel se uzavřely, práce ale neustává

Jičínsko - Turistický ruch na hradech a zámcích sice utichl, jejich správci však klid nemají, s odchodem posledního návštěvníka už tradičně začali s přípravou na novou sezónu.

Patrných změn by měl v následujících měsících doznat hrad Pecka, jehož interiér chtějí ještě letos upravit tak, aby se více přiblížil době Kryštofa Haranta, za jehož působení zažil největší rozkvět.

"V listopadu plánujeme malování a obnovu stálé expozice v prvním patře. Téma Harant, historie Pecky a etnografie zůstane zachováno, změní se však obsah. Expozice je již morálně a esteticky zastaralá, přes třicet let se s ní prakticky nehýbalo," vysvětluje důvod chystané reinstalace kastelán Jiří Červenka. Divácky atraktivní expozice útrpného práva na Jičínsku zůstává. Mnohem důležitější je ovšem stavební zásah. Obec netrpělivě čeká, jak dopadne její žádost o miliónovou státní dotaci na opravu vstupního mostu, který je v havarijním stavu. "Most je staticky narušen, proto vyvíjíme veškeré úsilí, aby se současný stav co nejrychleji vyřešil. O tom, jak jsme dopadli s naší žádostí o dotaci, však zatím žádnou zprávu nemáme," uvedla peckovská starostka Hana Štěrbová. Další stavební práce by se měly týkat částečné opravy věže, na jejímž nádvoří by měla být zbudována nová vyhlídka.

"Oproti rekordnímu loňsku sice návštěvnost mírně poklesla, tržby jsou ale celkově vyšší," sdělil Červenka. Harantovské sídlo navštívilo kolem 20 tisíc turistů. Kastelán je spokojen také s tím, že se renesanční zámek stal přes léto i kulturním centrem obce. "Konala se zde řada divadel, koncerty a výstavy. Mezi těmi, kteří tady účinkovali, byli většinou umělci z okolí - Turnova, Vrchlabí nebo Semil. Obešli jsme se bez slavných osobností z Prahy, vnímám to jako renesanci kultury na Pecce," ohlédl se Červenka s uspokojením za uplynulou sezónou.

Bohatým kulturním životem s více než dvacetiletou tradicí je v regionu vyhlášen především zámek ve Starých Hradech, jehož interiér si letos prohlédlo přes 4 tisíce zájemců. "V porovnání s předchozími roky jsme zaznamenali více rodin i s malými dětmi, skupinek tohoto typu mezi návštěvníky přibývá," hodnotí prázdninové období Eva Bílková, pracovnice zdejšího literárního archivu a předsedkyně starohradské Osvětové besedy. Spolu s Karolem Bílkem zde pořádají souběžně ve dvou galeriích pravidelné výstavy, jejichž vernisáží se v průměru účastní vždy kolem sedmdesáti lidí. Ve Starých Hradech by měla být v dohledné době instalována také pracovna Jaroslava Foglara.

Kulturní aktivity rozjíždí i sobotecký zámek Humprecht, na jehož ochoz vystoupalo kolem 40 tisíc návštěvníků. "S velkým ohlasem se letos setkali i dvě noční prohlídky s průvodci v dobových kostýmech. Příští rok bych je ráda rozšířila," svěřila se kastelánka Dagmar Faměrová. "Na vstupném jsme letos vydělali víc, než kolik se očekávalo. Pokud město tyto peníze uvolní, pokusíme se dokončit slavnostní osvětlení zámku ve směru od Jičína a od Kosti, aby mohl být objekt nasvícen ze všech stran," plánuje Faměrová.

Noční prohlídky, rytířské turnaje a koncerty, to je jen část z doprovodného programu na nedaleké Kosti. Jak sám říká správce kulturních památek rodiny Kinských Jiří Brandýský, letošní rok byl nejúspěšnější od otevření hradu, kdy jej získali Kinští. "Počítáme s otevřením nové podhradní restaurace v objektu bývalé vinopalny. Pokračují archeologické práce v prostoru mučírny a chtěli bychom prokopat hladomornu. Dalším cílem je úprava sklepů, kam by se situovala archeologická expozice. Tím bychom veřejnosti zpřístupnili prakticky celý hrad," oznámil Brandýský.

(jn)


Do další pouti bude náměstí upraveno

Pecka - Svedení veškerých odpadních vod z centra a jeho nejbližšího okolí bude první etapou postupné rekonstrukce peckovského náměstí. Novou přitažlivější tvář by měla obec získat nejpozději do příští srpnové pouti.

"Prvním úkolem bude zajistit odkanalizování náměstí, v minulých dnech jsme provedli celkem tři sondy do staré kanalizace zakreslené na mapě. Průzkum nám dá odpověď na otázku, zda bychom se na ni mohli případně napojit," přiblížila starostka Hana Štěrbová současné aktivity. Zemní práce by neměly být tak náročné, protože ostatní sítě jsou už položeny. Poté bude následovat úprava komunikací a kamenných prvků na náměstí. Ty se dotknou raně barokní kašny, kolem níž je položen nevhodný betonový obrubník, který bude odstraněn. Původně se plánovalo i restaurování morového sloupu od Františka Petrše z roku 1720.

"Morový sloup se zatím opravy nedočká, ale chtěli bychom upravit jeho okolí," dodala starostka. Jedním z důvodů je skutečnost, že veškeré práce bude obec financovat z vlastních zdrojů a případně i z peněz z prodeje akcií. Dotaci na renovaci kulturních památek zatím obec nezískala, proto se její zájem soustředil především na komunikace, při jejichž obnově budou přednostně použity přírodní materiály, které tak nahradí dosud převažující asfaltové plochy.

Změnit by se měl i vzhled domů, místní zastupitelstvo zvažuje, že bude vlastníkům nemovitostí poskytovat půjčky z fondu rozvoje bydlení. Majitelé by pak mohli čerpat výhodný úvěr na opravy fasád a střech domů podobně jako v jiných městech regionu.

(jn)


První půdní vestavby

Sobotka - V současnosti rekonstruovaný dům na náměstí Míru předají stavbaři ještě letos. Tato akce je první větší investicí města do jím vlastněného nájemního domu přímo v centru Sobotky.

V uplynulých měsících byla opravena střecha a fasáda, hlavní změna však spočívá v úpravě půdních prostor, kde vznikají tři nové bytové jednotky, jejichž vlastníkem zůstane zatím město. "Kolaudace je plánována na závěr roku, jeden z bytů bude přidělen rodině učitele ze zdejší základní školy. O tom, kdo se nastěhuje do dvou zbývajících, rozhodne teprve komise, Žadatelů je přihlášeno několik," oznámila tajemnice městského úřadu Jaroslava Vraná.

Kalkulace nákladů na stavební práce byla spočítána na zhruba 2,7 miliónu korun, z toho téměř jedním miliónem přispěl stát prostřednictvím dotace na bytovou výstavbu. "Objekt dostal nový plášť, prošel ale i vnitřní rekonstrukcí, opravovalo se například schodiště a několik úprav bylo provedeno i v bytech současných nájemníků. Kvůli některým drobným vícepracím možná náklady stouply, konečnou cenu budeme znát až před kolaudací," poznamenala Vraná.

Soboteckou radnici čekají i další investice v centru města, plánuje se především oprava špalíčku budov v dolní části náměstí včetně Šrámkova domu a staré radnice. Poté, co bude zpracována stavebně - technická dokumentace, zahájí sobotečtí zastupitelé diskusi o alternativách budoucího využití těchto domů, které zatím z jejich pohledu není nejvhodnější.

(jn)


Nezaměstnanost na okrese 7,44 %

Jičínsko - K 15. říjnu 1999 byl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce v Jičíně 2966 osob. Za poslední měsíc nedošlo k nějakému neočekávanému poklesu nebo nárůstu. Začátkem měsíce října tento úřad registroval celkem 282 volných pracovních míst. Na jedno volné místo tedy přibližně připadá 10,5 registrovaných uchazečů o zaměstnání. Pro nespolupráci s ÚP nebo maření jeho činnosti došlo k vyřazení 29 klientů z evidence. Ve spolupráci s ÚP bylo za měsíc září umístěno celkem 182 uchazečů. Celková míra nezaměstnanosti na okrese Jičín se však oproti její celorepublikové míře stále drží pod celostátním průměrem.

(red)


Oslavy vzniku republiky

Jičín - Zástupci Městského úřadu Jičín a představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu zvou širokou veřejnost k účasti na malé slavnosti, konané u příležitosti výročí vzniku samostatného Československého státu. V roce 1999 si události, ke kterým došlo před jedenaosmdesáti lety dne 28. října roku 1918, připomeneme vzpomínkovými akcemi již v pondělí 25. října 1999.

Nejprve se společně sejdeme v 15.30 hodin u pomníčku před smuteční síní na Novém Městě a pak v 16.00 hodin u sochy Karla Havlíčka Borovského v lípách. Po položení květin a krátkých projevech zástupců ČSBS, Městského a Okresního úřadu Jičín vystoupí v krátkém programu smíšený pěvecký sbor Foerster.

(red)


Nové Noviny