Nové Noviny č. 42/9922. října 1999strana 2

Pošta příslíbila uvolnit objekt

Lázně Bělohrad - Zatím pouze příslib bez bližšího upřesnění vydalo pardubické ředitelství České pošty pro východní Čechy v souvislosti s výstavbou nové pobočky v Lázních Bělohradě, do níž by se měl úřad přestěhovat.

Nad nynější pobočkou zdejší ČP se totiž stále vznáší hrozba, že jí bude dána výpověď ze stávajících prostor v objektu, jehož vlastníkem je město. Tamní radnice totiž už před časem oznámila, že budovu zrekonstruuje a současné kanceláře využije jiným způsobem. K uskutečnění tohoto záměru ovšem nemůže dojít dřív, než pošta pronajatou část objektu opustí.

"Zatím poslední jednání skončilo ze strany podniku příslibem, že uvolní finanční prostředky na stavbu nové pobočky," řekl zástupce bělohradského starosty Václav Machek. Přitom výstavba nové expozitury měla začít už v loňském roce. Patrně až na nedostatek peněz tomu nic jiného nebrání, protože Česká pošta vlastní již připravený pozemek na náměstí K. V. Raise, shodou okolností naproti městskému úřadu.

Jak město s vícepatrovým objektem, ve kterém žije šest rodin, naloží, ještě není rozhodnuto. "Záměrů je víc, budou se odvíjet od toho, zda se nám podaří získat dotaci. V úvahu přicházejí buď nájemní byty a nebo byty s pečovatelskou službou," naznačil Machek. V příštím roce bude v Bělohradě dokončena také stavba činžovního domu s 18 bytovými jednotkami, z nichž jedenáct je již prodáno budoucím uživatelům.

(jn)


Rekonstrukce části přízemí zámku

Jičín - V těchto dnech je na jičínské radnici odbornými pracovníky posuzováno několik možných variant stavebních úprav části přízemí Valdštejnského zámku.

Jedná se o prostory, ze kterých se v závěru roku 1999 vystěhuje prodejna "České sklo". Zdena Jenková svůj obchod v podstatě pouze přemístí na druhou stranu náměstí do domu čp. 73 a vymění si tak pozici s Městským informačním centrem. To bude až do poloviny měsíce února 2000 provizorně umístěno do stávajících prostor finančního úřadu pronajatých v pravém, tedy v arkádovém nádvoří zámku.

Během šesti neděl pak má být uvolněné přízemí zámku částečně rekonstruováno právě podle jednoho z předložených návrhů ing. arch. Jana Čepeláka z pražské společnosti R - Projekt 07.

V podstatě se jedná o nutné úpravy interiérů, rekonstrukci sociálního zařízení a především o zbourání příček v takzvané "sloupové síni", která slouží jako sklady dnešního obchodu.

V rekonstruované historické prostoře pak bude instalována stálá expozice Radka Pilaře a Václava Čtvrtka. Ta by měla podrobněji přibližovat nejen vlastní dílo obou "otců" Manky, Rumcajse a Cipíska, ale i průřez historií jejich vzájemné spolupráce. Obrazy zapůjčené manželkou Radka Pilaře, dokumenty a různé pracovní scénáře připomenou první krůčky celosvětově známých pohádkových postaviček a přiblíží vztah jejich autorů k pohádce a dětem.

(mar)


HASIČI OBDRŽELI DAR Z německého Amstettenu přijela minulý týden do Nové Paky delegace hasičů, kterou doprovázel i starosta Amstettenu Jochen Grothe. Družba mezi hasiči v Nové Pace a v třítisícovém městečku v Německu má už několikaletou tradici. Hosté přivezli svým českým kolegům dar - hasící vůz Magirus, který v sobotu předali dobrovolným hasičům v Bělé u Pecky. Velitel bělského sboru Milan Matucha (vpravo) se zdraví se starostou Jochenem Grothem, vedle něj stojí velitel hasičské jednotky z Amstettenu Franz Jedele. Slavnostního předání vozu Magirus se zúčastnili i představitelé Nové Paky a Pecky. Starostové obou míst na závěr čtyřdenního pobytu početné delegace shodně naznačili, že Amstetten by se v blízké době mohl stát jejich prvním a zároveň společným partnerským městem v zahraniční.

FOTO: jn


Jičínská záchranka vyjede k patnáctistům případů ročně

Vedoucího lékaře RLP Okresní nemocnice Jičín MUDr. Lubora Vokrouhlického jsme zastihli při kontrole přístrojového vybavení (konkrétně defibrilátoru) "rychlé sanitky" Volkswagen Transporter Syncro.

Jičín - Nedílnou součástí našeho zdravotnictví se již před lety stal systém Rychlé lékařské pomoci (RLP). V dobách, kdy první lékaři začali hovořit o nutnosti zabezpečení základních životních funkcí pacientů specializovaným týmem záchranářů přímo na místě prvního ošetření, naráželi na negativní názor svých konzervativních kolegů, obhajujících jejich rychlý převoz do zdravotnického zařízení s příslušným zázemím.

Průkopníci "rychlých sanitek" s vyškolenou posádkou svůj záměr prosadili a zejména ku prospěchu pacientů začala v nemocnicích postupně vznikat specializovaná oddělení RLP. Prvním a dosavadním vedoucím lékařem oddělení RLP v Okresní nemocnici Jičín je MUDr. Lubor Vokroulický.

Jak vzniklo oddělení Rychlé lékařské pomoci v naší nemocnici a jakým způsobem je zabezpečován jeho čtyřiadvacetihodinový provoz?

"Okresní operační středisko Rychlé lékařské pomoci vzniklo z podnětu Ministerstva zdravotnictví ČR v březnu roku 1996. Funkčně pod nás spadá i Lékařská služba první pomoci (LSPP), která dnes sídlí v bývalém zubním středisku v lípách. Na LSPP se střídají obvodní lékaři i zdravotní sestry podle rozpisu služeb, a tak se dá říci, že stálými zaměstnanci zde jsou pouze tři řidiči sanitek.

Chod oddělení Rychlé lékařské pomoci v současné době zabezpečuje 5 dispečerek na tísňové bezplatné telefonní lince 155, já jako vedoucí a zároveň jediný stálý lékař a pět stabilních řidičů. Na záchrance samozřejmě jezdí i další lékaři, převážně anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO), podle potřeby však i lékaři jiných oddělení a podle rozpisu služeb zdravotní sestry. Posádka sanitního vozidla RLP tedy v běžných případech vyjíždí ve složení řidič, specializovaný lékař a AROvá zdravotní sestra."

Jak jste na tom s technickým vybavením a jak dalece jste schopni pomoci pacientovi v terénu, tedy mimo zdravotnické zařízení?

"Dá se říci, že díky našemu technickému zázemí poskytujeme občanům našeho okresu poměrně luxusní službu. V Okresní nemocnici Jičín používáme dvě speciální vozidla Volkswagen Transporter Syncro vybavené zdravotnickým zařízením evropského standardu. V záloze pak máme ještě starší Renault, kterým jsme schopni v případě nutnosti zajistit třetí výjezd. Nesmíme však zapomenout na další vůz s kompletní posádkou v hořické nemocnici, který nám pomáhá zajistit včasnou lékařskou pomoc ve východní části našeho okresu.

Na druhou část otázky mohu odpovědně říci, že díky přístrojovému vybavení našich sanitek jsme schopni v terénu poskytnout rozšířenou lékařskou pomoc ve stejném rozsahu jako ve zdravotnickém zařízení. Počínaje tedy například výplachem žaludku, přes punkce hrudníku, oživovací akce pomocí defibrilátoru při srdečních problémech, až po konečné zabezpečení základních životních funkcí a převoz pacienta na specializované pracoviště.

Práce máme samozřejmě čím dál víc. Vemte si, že před deseti lety vyjížděly sanitky na okrese v průběhu roku k 1000 případům spadajícím dnes pod RLP. Tohoto čísla jsme letos dosáhli už v září a do konce roku počítám s jeho překročením minimálně o dalších 500 výjezdů. Z celkového počtu přibližně 1500 výjezdů bude jistě více než čtvrtina k úrazům."

Jaké jsou největší problémy jičínské záchranky?

"Bohužel nám pomalu dosluhuje vozový park. Cena jedné vybavené sanitky se dnes pohybuje kolem dvou milionů korun, a tak je otázkou, zdali bude zřizovatel nemocnice - Okresní úřad Jičín v současné době schopen koupit alespoň jedno auto.

Letitý problém pak souvisí i se vznikem Integrovaného záchranného systému. Výsledkem zatím neplodných jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR by měl být jednoduše řečeno jeden centrální dispečink, odkud by šla v případě potřeby jedna společná informace všem třem složkám podílejícím se na zdárném průběhu záchranné akce, tedy zdravotníkům, hasičům a policii. Ve světě je tento systém dotažen až do takových detailů, kdy třeba posádka při výjezdu dostává počítačově zpracovanou mapu cílového místa zásahu nejen s komunikacemi a překážkami, ale například pro potřeby hasičů i se zakreslenými vodními zdroji, hydranty a podobně.

Problémy nám pak dělá asi padesát procent z celkového množství řidičů, se kterými se denně setkáváme především v ulicích měst a obcí. Mnozí si totiž zřejmě neuvědomují, že svým neodpovědným chováním porušují vyhlášku o silničním provozu a často ohrožují životy nejen své, ale i posádky sanitky a pacientů. Když řidič záchranky houká a jede s rozsvícenými výstražnými světly, jede za pacientem, o jehož bytí či nebytí mnohokrát rozhodují minuty, ne-li vteřiny. A dělá-li někomu problém uhnout houkající sanitce, tak ať si řekne, že jede možná k němu domů. Pak udělá místo na silnici odpovědně s respektem a mnohem větší chutí."

Děkuji za rozhovor

(mar)


OSSZ Jičín s novými telefony

Jičín - Okresní správa sociálního zabezpečení Jičín oznamuje, že ve dnech 25. až 29. října dojde k přepojení telefonních stanic na novou digitální ústřednu. Ti, kteří budou volat na pracovitě jičínského OSSZ, by proto měly od výše uvedeného data použít nová telefonní čísla. Ústředna: 0433/532703, 0433/532739, 0433/523886 (v provozu již nyní), 0433/523887 (v provozu již nyní). Kancelář ředitelky: 0433/531562 a fax: 0443/535740.

(red)


V "Káče" bylo sedmdesát tisíc

Nová Paka - V pondělí 11. října 1999 krátce před sedmou hodinou ranní vyjela policejní hlídka k případu oznámeného vloupání do areálu stavebnin Spotřebního družstva Jednota Nová Paka.

Po příjezdu policistů na místo činu bylo provedeným šetřením zjištěno, že v průběhu noci se kdosi po přelezení plotu nezajištěným oknem vloupal do kanceláří, nacházejících se v objektu. Tady pomocí nalezené úhlové brusky rozřezal dvířka a závory vestavěného trezoru, ze kterého ukradl více než 70 tisíc korun.

Po zjištění všech dostupných podrobností se okamžitě rozjela policejní pátrací akce. Vynikající vzájemnou spoluprací pracovníků Služby kriminální policie Okresního ředitelství v Jičíně s policisty novopackého obvodního oddělení se výsledek akce dostavil již za čtyři hodiny. Pod tíhou shromážděných důkazů se k trestnému činu doznal pětadvacetiletý zaměstnanec stavebnin. Ještě téhož dne bylo vyšetřovatelem Okresního úřadu vyšetřování Jičín tomuto zloději z Nové Paky sděleno obvinění ze spáchání trestných činů krádeže a poškozování cizí věci.

(tm)


Nové Noviny