Logo NN

Nové Noviny č. 42/9922. října 1999strana 1

Od Kozákova po Jinolické rybníky

Libuň - Trend spojování obcí do větších celků se nevyhnul další části okresu. Před několika dny byl ohlášen vznik nového mikroregionu Podhůří, sdružujícího osm obcí.

Z Jičínska se zapojily Libuň a Holín, ze sousedního Semilska pak Rovensko pod Troskami, Veselá, Tatobity, Žehrov, Holenice a Radostná pod Kozákovem.

Vytvořil se tak koridor, spojující oblast kolem Kozákova s Prachovskými skalami a Jinolickými rybníky. "Naším cílem je zviditelnit zdejší region a zpřístupnit návštěvníkům všechny jeho atraktivní části jako celek," uvedla starostka Libuně Jana Burdová. Doplnila, že se zpracovává program, který by měl určit, co která obec potřebuje a co může nabídnout. To se týká například ubytování, stravování, kulturních aktivit včetně autobusového a vlakového spojení.

Předsedou mikroregionu je starosta Rovenska pod Troskami Jaroslav Šálek. Podle jeho vyjádření přinese ustanovení tohoto sdružení lepší perspektivy rozvoje obcí po začlenění České republiky do Evropské unie. "Jednotlivé obce budou mít narozdíl od obdobných regionů, zastupujících zájmy většího celku, podstatně menší šanci při získávání dotací a různých podpůrných grantů," sdělil Šálek.

(jn)


Uvítají šestnáct občánků

Libáň - Na dvě části museli Libáňští pro vysoký počet dětí rozdělit nedělní slavnostní akt vítání nových občánků.

V obřadní síni v prvním patře místní radnice se během nedělního dopoledne krátce po sobě vystřídají dvě skupinky rodičů a jejich dětí. Dohromady bude starostou Janem Šestákem uvítáno šestnáct občánků. "Mám z toho radost, stavy populace se u nás zvyšují, navíc je vidět, že mladá generace má zájem žít v Libáni, proto se snažíme jim tady vytvořit odpovídající zázemí a podmínky," řekl NN starosta Šesták. Libáň má nyní i s okolními satelity kolem 1700 obyvatel. V roce 1970 jich zde žilo přes dva tisíce.

Nadcházející slavnostní obřad, který začíná v půl desáté, bude doplněn kulturním programem žáků zdejší základní umělecké školy.

(jn)


V OSTROMĚŘI POKLÁDAJÍ SÍTĚ

V minulosti několikrát odkládaná plynofikace obce nyní spěje k závěru. Zatímco práce na rozvodu plynu pomalu končí, vodovodní síť se začíná budovat. Příští rok se Ostroměřští pustí do výstavby vodojemu.

jn

Okamžitému odvolání z funkce předcházelo porušení etických norem

Jičín - Ve středu 13. října 1999 byl s okamžitou platností z funkce primáře chirurgického oddělení Okresní nemocnice Jičín odvolán šedesátiletý Doc. MUDr. Teodoz Suchý, DrSc.

Trestní oznámení na celostátně významného chirurga podal jeho bývalý pacient z Náchoda. Ten ho na základě dopisu, ve kterém je doktorem Suchým vyzýván ke kontrole na chirurgickém oddělení Okresní nemocnice v Jičíně a k dodržení jistých předchozích slibů, obviňuje z vydírání.

V jakém stádiu se případ nachází v těchto dnech, jsme se zeptali Okresního státního zástupce JUDr. Michala Chvojky.

"Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové i Okresní státní zastupitelství v Jičíně skutečně přijala zmíněné trestní oznámení, které bude předmětem dalšího šetření. Já mohu v této chvíli říci pouze to, že celá věc byla v minulých dnech kompletně předána orgánům činným v trestním řízení, tedy Okresnímu úřadu vyšetřování Jičín. Zároveň byla přijata opatření, na základě kterých budou prověřovány údaje a prováděno šetření ohledně opodstatněnosti celé věci."

Zda bude či nebude bývalý primář chirurgického oddělení obviněn ze spáchání trestného činu, je tedy především otázkou dalšího šetření.

Ředitelka nemocnice ing. Dana Kracíková nám k celé věci mohla říci v podstatě pouze jedinou informaci: "Důvodem mého rozhodnutí bylo prokazatelně hrubé porušení etických norem dnes již bývalým primářem chirurgického oddělení vůči jednomu z jeho pacientů. Stěžovatel nás o skutečnostech, které uvádí, informoval telefonicky i písemně a zároveň na doktora Suchého podal trestní oznámení, jehož obsah je v těchto dnech prošetřován. Nikomu z nás proto v tuto chvíli nepřísluší se k němu nikterak vyjadřovat ani do něho vnášet závěry, které by probíhající šetření mohly ovlivnit nebo které by některou ze stran sporu mohly poškodit, proto se k němu nebudu dál veřejně vyjadřovat."

Vedením chirurgického oddělení byl dočasně pověřen MUDr. Libor Etflaiš. Zhruba do dvou měsíců by mělo být místo primáře chirurgie obsazeno trvale na základě výsledků řádně vyhlášeného výběrového řízení.

(mar)


VE VNITROBLOKU OBYTNÝCH DOMŮ sídliště Na Jihu (za bunkrem) probíhá v těchto dnech rekonstrukce nevyhovujících parkovacích ploch. Třiadvacet původních stání bude rozšířeno na pětašedesát kolmých a šikmých parkovacích míst. Stavbu realizují pracovníci akciové společnosti Silnice Jičín, kteří měli v minulých dnech paradoxně největší problémy s místní mládeží. Ta pod dozorem svých rodičů pravidelně likvidovala vytyčení stavby, které pak muselo být téměř každý den obnovováno. Stavba se tím samozřejmě prodraží, přičemž pro finanční rozdíl budou muset do svých peněženek sáhnout i ti rodiče, kteří s úsměvem sledovali hrátky svých potomků. Parkoviště by mělo být dokončeno během čtrnácti dnů a městskou pokladnu přijde na 771 tisíc korun.

mar


Dvě novopacké firmy se dostaly do sporu

Nová Paka - Majitelé novopacké firmy M. S. O., která dodává zdejšímu pivovaru uhlí, den za dnem ztrácejí trpělivost. Prodlevy při placení faktur za odebrané zboží totiž bezprostředně ohrožují jejich další podnikatelské aktivity.

"Městský pivovar nám včetně penále z prodlení dluží už přes půl miliónu korun a po několika posledních jednáních navíc nemáme ani jistotu, kdy pohledávku vyrovná," obává se jednatel firmy M. S. O. Luděk Hošek. "Pivovaru dodáváme uhlí od začátku devadesátých let, nikdy před tím jsme s ním žádné vážnější problémy neměli. K obratu došlo až letos na jaře," říká s trpkostí.

Příčinou nedorozumění mezi oběma obchodními partnery je v květnu uzavřená smlouva, týkající se lhůt splatnosti faktur. Na jejím výkladu se totiž nejsou schopni shodnout.

"V žádném případě není v našem zájmu někomu působit problémy, samozřejmě, že tento náš závazek postupně vyrovnáme. Situaci našeho dodavatele chápu, bohužel společníci z firmy M. S. O. nejspíš smlouvu hned v počátku špatně pochopili. Lhůta splatnosti faktur je sedm dní, a pokud ji do té doby neuhradíme, za každý další den nám pak naskakují úroky ve výši půl promile. A co je rozhodující, jedenadevadesátý den se penále podle smlouvy zvýší až na půl procenta z celkové částky. Proto je i v našem zájmu, abychom fakturu nejpozději do tří měsíců uhradili, oni se ale zřejmě domnívali, že tři měsíce počkají a pak dostanou všechno najednou," reaguje sládek novopackého pivovaru Daniel Váša.

Jak řekl, podobnou smlouvu má pivovar uzavřenu i s dalšími dodavateli (lahví, kartonů, filtračních materiálů,...). "Vzhledem k platební schopnosti a vůbec celkové hospodářské situaci, jaká v našem státě panuje, jsme obešli naše dodavatele a dohodli se s nimi na stejných podmínkách. Nám to pomáhá, protože peníze máme většinou buď ve zboží, nebo na cestě od obchodních řetězců a dalších odběratelů. Narozdíl od loňska, kdy jsme vyrobili jen 49 tisíc hektolitrů, jedeme letos na plné obrátky. Potřebovali jsme peníze na rozjezd výroby, na obaly a podporu exportu. Banky dnes úvěry prakticky neposkytují, a to byl důvod, proč jsme zvolili takové řešení," vysvětluje Váša.

Hošek však tvrdí, že pivovar některé faktury za uhlí nezaplatil už více jak oněch diskutovaných devadesát dní. Firma hledá pomoc i na radnici, město má totiž v pivovaru čtvrtinový podíl. "Potřebujeme, aby se začal dluh umořovat a ne, aby nám zaplatili vždy jen za poslední dodávku," posteskl si Hošek.

Oba partneři se nijak netají tím, že pokud se nedohodnou na vyrovnání, dosavadní spolupráci ukončí. Zástupci M. S. O. ovšem připouštějí, že budou za nezaplacené pohledávky požadovat garanci ze strany města.

(jn)


Město nabízí převzetí majetku tělovýchovy

Hořice - Nabídka hořické radnice na převzetí nemovitého majetku Tělovýchovné jednoty Jiskra Hořice v hodnotě zhruba padesáti miliónů korun do vlastnictví města se nesetkala ze strany sportovců s pochopením, jednání na toto téma však předem neodmítají.

Jedním z důvodů je i skutečnost, že peníze, které zdejší oddíly od ČSTV dostávají, jsou z hlediska potřebnosti a rozsahu investic neodpovídající. "Uvědomujeme si, že převedením sportovišť na město by se vyřešila řada problémů s financováním jejich údržby a provozu. Převod majetku se však musí uskutečnit za takových podmínek, aby to bylo přijatelné pro obě strany," říká Vlasta Jahelková, předsedkyně výboru TJ Jiskra Hořice.

"Tímto návrhem jsme chtěli projevit dobrou vůli, že jsme ochotni a připraveni se o sportoviště ve městě postarat," sdělil NN tajemník městského úřadu Jaroslav Vais s tím, že na tělovýchovu vynakládá město ročně v průměru kolem 600 tisíc korun, z toho zhruba dvě třetiny putují na údržbu majetku, který však není v jeho vlastnictví.

"Je nutné zvážit, co je výhodnější, jisté je, že na investice ve východních Čechách peníze nebudou, alespoň ne v dohledné době, protože většina z prostředků ČSTV směřuje především na obnovu sportovišť na Rychnovsku, které bylo zasaženo povodněmi. Jsme si také vědomi, že město nemůže nadále investovat do cizího majetku. Chápu, že někteří naši dlouholetí členové to mohou vnímat jinak, ale zájmem nás všech musí být v první řadě to, aby se sportoviště dál rozvíjela," konstatuje Jahelková.

Samotný výbor hořické TJ, která má na 1200 aktivních členů, původně zvažoval podobný postup jako v Jičíně, kde byla sportoviště tělovýchovy rovněž převedena na město. "Zjistili jsme však, že v Jičíně byla jiná situace, tam se převáděly víceméně jen budovy, protože pozemky pod nimi patřily už před tím městu, kdežto my vlastníme obojí," vysvětluje Jahelková.

(jn)


Nové Noviny