Logo NN

Nové Noviny č. 41/9915. října 1999str. 1

Spor mezi obcemi ukončil soud

Libáň - Statisícový dluh, který Libáni odmítala uhradit sousední obec, jejíž žáci dojíždějí do libáňské základní školy, byl vyrovnán až po verdiktu okresního soudu, k němuž se tento případ dostal.

Obce jsou povinny přispívat na neinvestiční náklady, vznikající při provozu školy. Dětenice sice tento požadavek nezpochybnily, avšak nesouhlasily s výší požadované částky. Libáni odmítaly dlouhodobě zaplatit, přitom důvodem sporu byla rekonstrukce fasády na objektu školy. Libáňští zvolili renovaci původního historického opláštění, což se v Dětenicích nesetkalo s pochopením. Sousední obec trvala na tom, že měla být zvolena levnější varianta v podobě hladké omítky.

Soud dal ovšem za pravdu libáňskému úřadu, proti jeho verdiktu se Dětenice neodvolaly a souhlasily s vyrovnáním pohledávky ve výši 229 tisíc korun. Dalších téměř devadesát tisíc korun dlužily Libáni Sedliště. Ty se však ocitly v komplikované finanční situaci a i v tomto případě je dluh vyrovnán.

"Od chvíle, kdy nastal tento vážný problém, zveme zástupce okolních obcí na pravidelné každoroční schůzky," řekl libáňský starosta Jan Šesták. "Tento týden jsme se sešli v prostorách zdejší školy, abychom potvrdili plán akcí a výši školného. Byla dohodnuta částka dva a půl tisíce na žáka," doplnil Šesták.

(jn)


Přestavbu bývalého internátu zahájí v polovině listopadu

Nová Paka - Rekonstrukce bývalého internátu firmy SSAZ bude zahájena nejpozději v polovině příštího měsíce. Adaptací prostor tamního objektu získá město pětadvacet pohotovostních bytů, které budou přidělovány lidem v nouzi.

Ve výběrovém řízení o nejvýhodnější nabídku bylo obesláno šest firem, dvě z nich komise vyzvala k dalším konzultacím. Po následujících procedurálních krocích bude jeden z těchto uchazečů vybrán jako dodavatel stavebních prací. "Podle smlouvy předáme staveniště vítězné firmě do 15. listopadu a rekonstrukce by měla probíhat do konce letních prázdnin příštího roku," uvedl starosta Petr Kuřík. Město zažádalo o státní dotaci, s jejíž pomocí bude tuto akci financovat.

(jn)


LIBÁŇ BUDE MĚSTEM Do 20. října by měl být Libáni vrácen statut města. Starosta Jan Šesták věří, že se tak už skutečně stane. "Poslední zprávy hovoří o tom, že bychom měli statut města získat do 20. října, nejpozději pak do konce měsíce," oznámil starosta. Libáňští o tuto změnu postavení svého sídla usilují už delší dobu. V minulých dnech dostali také nabídku na členství ve Sdružení Český ráj. Libáňští také navrhují ustanovení mikroregionu, jehož členy by měly být obce v působnosti zdejšího stavebního úřadu.

FOTO: jn


Transformace městských organizací na podnikatelské subjekty

Hořice/Nová Paka - Hořickým zastupitelům bude na nadcházejícím pondělním zasedání předložen návrh na transformaci Technických služeb, které by měly získat podobný statut, jako má Městská energetická s. r. o. Hořice.

S obdobným záměrem byli v minulých dnech seznámeni i novopačtí radní, hovořilo se o přeměně Správy budov a bytů na jiný právnický subjekt. Zatímco v Hořicích v diskusi o transformaci dosud příspěvkové organizace města na společnost s ručením omezeným pokračují, v Nové Pace byla další jednání na toto téma prozatím odložena.

"Změnu jsme zatím neuznali jako vhodnou, jednání v této věci se pro nedostatek informací odkládají, ale o transformaci, jako o alternativě, stále uvažujeme," řekl novopacký starosta Petr Kuřík. Reforma tamní Správy budov a bytů by podle jejího ředitele Jaroslava Gottsteina znamenala přetvoření příspěvkové organizace na nový subjekt s názvem Novopacká správcovská s. r. o. Na přípravě této transformace se podílí i firma Motorgas, zabývající se dodávkami generátorů do kogeneračních jednotek, které při instalaci na topný zdroj umožňují vedle produkce tepla i výrobu elektrické energie. V Nové Pace kogenerační jednotka o výkonu 630 kW funguje jako součást výtopny ve Studénce.

"Příspěvkové organizace se transformují i v jiných městech, hlavní předností je odstranění některých nevýhod, stávající způsob hospodaření například neumožňuje podnikat," říká Gottstein. "S problematikou jsme byli obeznámeni, zatím to však jsou spíš obecná tvrzení, kterým sice nemáme důvod nevěřit, ale pro kvalifikované rozhodnutí je přece jen potřeba znát konkrétní čísla," poznamenal Kuřík.

Naopak hořický starosta Ladislav Vrba o výhodnosti transformace Technických služeb na společnost s ručením omezeným se stoprocentní účastí města nepochybuje. V čem spočívají tyto přednosti, však ještě minulý týden neupřesnil. "Podklady připravuji a předložím je na pracovním a poté i na veřejném zasedání zastupitelstva," sdělil starosta. Jako důkaz toho, že se navrhovaný způsob už v praxi osvědčil, předkládá Městskou energetickou s. r. o. Ta v Hořicích spravuje třináct plynofikovaných kotelen.

Město Jičín zatím příkladu Hořic následovat nebude. "Městský bytový podnik a Technické služby, které bývaly rozpočtovými organizacemi, jsme nedávno změnili na příspěvkové. S touto formou jsme spokojeni, zatím nemáme důvod něco měnit," odpověděl na dotaz NN jičínský starosta Jiří Liška.

(jn)


Slíbená tiskovka o Allioně se zatím nekonala

Jičín - Časté dotazy našich čtenářů se týkají současných aktivit jihoafrické společnosti Alliona a.s., která má v úmyslu v průmyslové zóně města postavit závod na zpracování diamantů.

Se záměry společnosti částečně seznámil jičínskou veřejnost předseda dozorčí rady zmíněné společnosti Vasile Bukatari na veřejném zasedání městského zastupitelstva 8. září 1999. Zastupitelstvo pak odsouhlasilo prodej 32 894 m2 městských pozemků Allioně v ceně jedné koruny za metr čtverečný.

Na další konkrétní dotazy novinářů pak Bukatari slíbil odpovědět do čtrnácti dnů (tedy do 22.9.1999), až po údajném dořešení administrativních záležitostí zahraniční společnosti na území našeho státu. Od zmíněného jednání a "čtrnáctidenního" slibu Bukatariho uplynulo již více než pět neděl a my vám bohužel neumíme podat žádnou ze slibovaných informací.

Místostarosta ing. Miloslav Šebík nám však potvrdil, že celá záležitost probíhá podle předem stanoveného scénáře. Firma se údajně v minulých dnech zaregistrovala u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové. Jičínské radnici měl být dokonce předložen koncept budoucí smlouvy, na základě které by měl být městský pozemek prodán a která by zároveň upravovala další vztahy mezi městem a Allionou a.s.. Podle Miloslava Šebíka má však smlouva jisté nedostatky, které by měly být v příštích dnech, po vzájemném jednání, dořešeny.

(mar)


Kde spočinuly ostatky Kryštofa Haranta, není jasné

Pecka - Byly ostatky Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic skutečně uloženy do krypty pod oltářem v chrámu sv. Bartoloměje na Pecce? Všeobecně se má za to, že ano, leč s jistotou tuto tezi dosud nikdo z historiků nepotvrdil.

Otázku nad osudem těla popraveného peckovského pána si badatelé kladou už po mnoho let, a právě v poslední době se opět dostává do popředí jejich zájmu, jak ostatně potvrzuje i loňský průzkum krypty v kostele sv. Bartoloměje. O místo posledního spočinutí ostatků známé renezanční osobnosti našich dějin se koncem minulého roku začal zajímat štáb České televize, který připravuje pořad o popravě sedmadvaceti pánů na Staroměstském náměstí v Praze pod názvem Království bez hlav.

"Pro účast na českém stavovském povstání byl 21. června 1621 katem Janem Mydlářem sťat i Kryštof Harant, ale jako jediný byl ušetřen posmrtné potupy. Hlavy všech ostatních byly totiž po dobu deseti let vyvěšeny pro výstrahu na Staroměstské mostecké věži. Pouze Harantovo tělo i hlava byly okamžitě po exekuci vráceny jeho rodině a podle kroniky ještě téhož dne v klidu pohřbeny," konstatuje kastelán peckovského hradu Jiří Červenka. Nad tím, kde se tak stalo, však dodnes visí otazník. Pokud totiž byly ostatky pohřbeny ještě onoho smutného červnového dne na Pecce, musela být jejich přeprava z Prahy velmi rychlá. Jelikož poprava začala v půl šesté ráno, teoreticky by se to stihnout dalo, připouští kastelán.

"Vloni v listopadu přijel štáb České televize, který natáčel záběry na hradě a také v kostele. Poté, co dostal povolení od konzistoře královéhradecké diecéze, byla jedna z desek nad kryptou odejmuta a do prostoru hrobky byl navrtán malý otvor, kterým byla spuštěna televizní kamera. S její pomocí se zjistilo, že tam jsou pohřbena dvě těla - muž a žena," prozradil NN Červenka. Tato těla by s největší pravděpodobností měla podle kastelána patřit Kryštofu Harantovi a jeho manželce Barboře Miřkovské z Stropčic, která zemřela při porodu jejich druhého dítěte. "Tuto domněnku by s jistotou mohl potvrdit, nebo vyvrátit antropolog, který okamžitě rozpozná, zda byla hlava od těla oddělena mečem," doplnil Červenka. O exhumaci se však zatím nehovoří.

Peckovští ovšem i nadále věří, že právě krypta v jejich kostele je místem posledního odpočinku nejznámějšího majitele hradu, jehož vlastníkem byl v letech 1604 až 1621. Koneckonců o jiné variantě, než o této, se zatím nikdo nezmínil. Pokud se nepotvrdí, pak mohou být ostatky známého hudebníka, spisovatele, politika a vojevůdce uloženy prakticky kdekoliv.

(jn)


KOPIDLENSKÝ KVÍTEK ÚSPĚŠNÝ Zručnost a znalosti zahradníka čtyřiadvaceti studentů pěti českých a jedné slovenské zahradnické školy dokonale prověřil v pořadí již šestý Kopidlenský kvítek, který se konal minulý týden. Jeho účastníci soutěžili ve vázání kytic a květinových šerp, roubování v ruce a poznávání rostlinného materiálu. Hostitelem soutěže byla Střední zahradnická škola a odborné učiliště v Kopidlně, které patří k nejlepším ve svém oboru.

FOTO: jn


Nové Noviny