Logo NN

Nové Noviny č. 40/998. října 1999str. 1

Jilemnického kniha před vydáním

Hořice - Na přelomu tohoto a příštího měsíce by se měla na knihkupeckých pultech objevit kniha O krajině, lidech a věcech profesora Aloise Jilemnického (1910 - 1986). Našemu listu to oznámil autorův, syn akad. sochař Ivan Jilemnický.

Regionální publikaci, mapující dějiny Hořic a okolí, připravil do tisku společně s PhDr. Oldřiškou Tomíčkovou z hořického muzea. Rukopis byl zčásti upraven a aktualizován, předmluvu k němu napsal Ivan Jilemnický. O posmrtné vydání díla jeho otce se zasloužilo rodné město. Alois Jilemnický zůstal Hořicům věrný prakticky po celý svůj život, po mnoho let byl členem pedagogického sboru zdejší obchodní akademie.

"Kniha O krajině, lidech a věcech byla poslední, na které otec pracoval. Zásluhou města nyní vyjde v nákladu jednoho tisíce kusů. Text je doprovázen řadou dobových a současných fotografií. Věřím, že o ni bude velký zájem a na pultech se dlouho neohřeje," sdělil sochař Jilemnický, který opatruje řadu dalších rukopisů z otcovy pozůstalosti. "Mezi jinými je to například publikace Vlasti naši milé s podtitulem Výpravy za K. J. Erbenem. Je sestavena převážně ze vzpomínek miletínských rodáků, kteří už nejsou mezi námi. Byla by škoda, aby tento rukopis zůstával na dně šuplíku, zvlášť, když obsahuje mnoho dosud nepublikovaných zajímavostí o Miletínsku," poznamenal.

Alois Jilemnický patřil k pilným autorům, kteří svým zájmem o místopis a regionální historii pomohli oživovat kulturní a společenské hodnoty zdejšího kraje a předávat je následujícím generacím. V minulých desetiletích mu vyšly například knihy Kraj slavný kamenem, Kámen jako událost, Raisovi ilustrátoři a další.

(jn)


Krajina očima Evy Hnykové

Hořice - Vrchlabská malířka Eva Hnyková vystavuje od minulého týdne v galerii Městského muzea v Hořicích. Hnyková pro svou tvorbu čerpá inspiraci v Podkrkonošské krajině.

V galerii vystavuje své krajinářské práce, převážně oleje. Hnyková pochází z Nové Paky a výtvarnému umění se věnuje od mládí, posledních devět let profesionálně. V Hořicích vystavené obrazy jsou oknem do podzimní a zimní krajiny horského kraje. Autorčiny práce budou ve výstavní síni hořického muzea k vidění do konce října.

(jn)


HOT DOG JAZZ BAND Jičínská jazzová formace Hot Dog Jazz Band uspořádala minulý pátek tradiční Jazzovou kavárnu v sále střediska K-klub. V prvních listopadových dnech se kapela zúčastní nadregionálního festivalu Jazz Nights Hořice 99 aneb Jazzobití pod horami. Hot Dog Jazz Band bude zahajovat druhou část tohoto dvoudenního festivalu.

FOTO: jn


Návrh obchvatu předložený občany neprošel

Nová Paka - Trasu obchvatu podkrkonošského města, jak ji navrhuje občanské sdružení, novopacké zastupitelstvo zamítlo. Odborníci této studii vytýkají řadu technických nedostatků, finanční a časovou náročnost.

Občanské sdružení předložilo variantu, která vede v co největší vzdálenosti od obydlených oblastí jižním a východním okrajem města. Stávající trasy obchvatu by totiž podle zástupců veřejnosti negativně zasáhly do života obyvatel Kumburského Újezda, Studénky, Heřmanic a Štikova.

"Návrh studie občanského sdružení není z pohledu zastupitelů a referátu dopravy okresního úřadu vhodný. Muselo by se řešit značné výškové převýšení, komunikace by obsahovala neúměrný počet zatáček a její realizace předpokládá rozsáhlé kácení lesních porostů v prostoru přírodního parku Sýkornice," hodnotí novou variantu místostarosta Nové Paky Miroslav Pitra. Dodal, že kvůli velké členitosti terénu a značnému převýšení by se na trase musely vybudovat minimálně dva mosty o výšce zhruba 30 a 50 metrů a délce kolem 90 respektive 135 metrů. Absence sjezdů z budoucí silnice by podle Pitry znemožnila také vytvoření průmyslové zóny.

"Toto řešení by mělo dopad i na termín zahájení výstavby obchvatu, podstatně by se oddálil. Zamítnout tento návrh bylo v pravomoci zastupitelstva, nicméně iniciativu občanů nezatracujeme. Na druhou stranu však nelze vyloučit, že by další trasa vadila pro změnu někomu jinému, vzniklo by tak nové občanské sdružení, a tak by to mohlo jít stále dokola," komentuje vzniklou diskusi Pitra.

Další krok občanského sdružení není v tuto chvíli jasný, případem se chce ale i nadále podle svého předsedy Jiřího Sehnala zabývat. "Musíme se poradit, nadále budeme postupovat tak, aby to bylo pro dobro věci. Bourání stávajících objektů kvůli obchvatu nám totiž nepřipadá jako šťastné řešení," uvedl Sehnal.

(jn)


Školský úřad: v jeho čele zůstane Miloslav Hybner

Jičín - Miloslav Hybner, který už před dvěma měsíci dočasně vystřídal na postu ředitele Školského úřadu Jičín odstupující Martu Polanskou, ve vedení úřadu setrvá i nadále.

Minulý týden o tom rozhodl výsledek konkursu, jehož se Hybner jako jeden z přihlášených kandidátů zúčastnil. Komise, která uchazeče vybírala, tak vyslovila důvěru stávajícímu řediteli. "Oficiálně jsem zatím do funkce jmenován nebyl, o termínu, kdy se tak stane, rozhodne ministr školství," odpověděl na dotaz NN Miloslav Hybner. S chodem školského úřadu, kde už předtím řadu let působil, je dostatečně obeznámen. O prioritách, na které by se případně zaměřil, je však podle něj v současnosti předčasné hovořit.

"Nastupuji v době, která bude pravděpodobně ve znamení řady změn, především v souvislosti s chystanou reorganizací státní správy," připustil Hybner.

(jn)


Bude město majitelem bytů na vesnicích?

Jičín - Bytová problematika je nejfrekventovanější otázkou snad na všech městských i obecních úřadech v naší republice. Byty nejsou. Ty tam jsou doby, kdy se stavěly za státní peníze a města je pak občanům rozdělovala na základě jakýchsi bytových pořadníků.

Dobrá radnice si však musí průběžně vytvářet fond sociálních bytů, aby měla možnost reagovat na nově vznikající sociální případy a uměla svým potřebným občanům pomoci v případech skutečné sociální, respektive bytové nouze.

Města si však většinou "sociální" byty nestaví, a tak i ty samozřejmě schází. Za velmi zajímavý lze proto považovat nápad vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín ing. Rostislava Vodáka. Ten v těchto dnech předstoupil před městskou radu s návrhem, jak podobné byty získat. Budeme-li hovořit velmi zjednodušeně a v jednotném čísle, tak ing. Vodák navrhuje z peněz města odkoupit levný starší domek někde na vesnici, ten rekonstruovat a vybudovat v něm bytové jednotky. Ty by byly samozřejmě majetkem města Jičína, které by je přidělovalo a spravovalo stejným způsobem, jako všechny ostatní byty ve svém bytovém fondu.

Podpoří-li město tento návrh, bude možná zajímavé sledovat reakce některých "zaručeně sociálních případů". Může se totiž stát, že žadatel po nabídce bydlení například v Češově, přehodnotí svůj "složitý sociální případ", spokojí se se současnou situací a bude dál užívat byt 3 + 1, psaný již deset let na nezletilou vnučku. Byt v Češově totiž s povděkem přijme pouze opravdový sociální případ. A tak je docela možné, že nápad ing. Rostislava Vodáka zvýší počty sociálních bytů a zároveň sníží množství žadatelů o jejich přidělení.

(mar)


KONTROLNÍ DEN NA STAVBĚ SUPERMARKETU pražské společnosti IMMO s.r.o., vpravo za železničním přejezdem Českých drah na Husově třídě, proběhl v nedávných dnech. Generálním dodavatelem velkoplošné prodejny (1 200 m2) na bývalém pozemku "Dřevony" je královéhradecký Fatoinvest a.s.. Nové obchodní centrum za 20 milionů korun zaměstná asi 20 lidí, a přestože to v těchto dnech zdaleka ještě tak nevypadá, první zákazníci by zde měli nakupovat již ve druhé polovině měsíce listopadu. Supermarket "ve Dřevoně" bude v nájemním vztahu provozovat společnost DISCONT PLUS.

FOTO:mar


O privatizaci rozhodnou samotní lékaři

Hořice - Přeměnu ambulancí v městské nemocnici na soukromé ordinace mají nyní v rukou samotní lékaři. Bude-li z jejich strany zájem, město okamžitě vypíše výběrová řízení, tak uzavřeli několik měsíců trvající diskusi hořičtí radní.

V názorech na privatizaci ambulancí přesto jednotní nejsou, část zastupitelů se obává negativních dopadů na lékařskou péči ve městě. "Pokud je ambulance soukromá, lékař ji může například prodat a nebo se s ní přestěhovat do jiného města či obce v rámci okresu," poukazuje hořický starosta Ladislav Vrba na některé z těchto skutečností. "Tím ale nechci říct, že bychom privatizaci zásadně odmítali nebo se jí bránili, je jen dobré zvážit všechny její možné důsledky," sdělil NN Vrba.

Vedoucí referátu zdravotnictví OkÚ Jičín Hana Hvězdová na posledním pracovním setkání zastupitelů naznačila, že není důvod nikam spěchat. "Vzhledem k tomu, že se v příštím roce plánují výběrová řízení na celou ambulantní sféru, bylo by možná vhodnější ještě počkat," podělila se o svůj názor Hvězdová. Dodala, že s tímto krokem souvisí i stanovení rozsahu sítě ambulancí, respektive zastoupení konkrétního druhu lékařské péče na počet obyvatel daného regionu.

Provoz stávajících ambulancí s výjimkou chirurgické a oddělení klinické biochemie a hematologie podle ředitele hořické nemocnice Ladislava Dytrycha ztrátový není. "Problematická je chirurgie, jejíž provoz by měl být i nadále 24hodinový. Obávám se, že by její nepřetržitý provoz byl za jiných podmínek asi stěží myslitelný," připustil starosta. Dytrych jako už dříve zdůraznil, že stanovisko zastupitelů bude respektovat, ale sám nepodpoří nic, co by bylo v rozporu se zájmy pacientů. "Myslím, že není rozhodující, zda je ta či ona ambulance privátní, důležité je, zda mají občané důvěru k samotnému lékaři. Ostatně privatizace tady už s úspěchem proběhla. Vloni přešly do soukroma urologie a rehabilitace," sdělil ředitel nemocnice.

Pracovní schůze se zúčastnil i zástupce zdravotní pojišťovny. "Za VZP, která bude mít rozhodující slovo, byla přítomna dr. Drahomíra Daňková. Ujistila, že pojišťovna proti privatizaci nic nenamítá. VZP neuzavře smlouvu s lékařem jen v tom případě, že by to bylo nad rámec už nasmlouvaných výkonů," uzavírá Dytrych.

(jn)


Nové Noviny