Nové Noviny č. 39/991. října 1999str. 7

Diviš Bořek z Miletínka a archa proti arše

Vzpomenout si na bitvu u Strachova Dvora na základě školních znalostí husitských válek bude pro většinu z nás asi nemožné. Není tak legendární jako ta sudoměřská, nezdá se ani tak důležitá jako bitva na Vítkově, která, přestože ve skutečnosti byla pouze malou šarvátkou, rozvrátila první protičeskou kruciátu. Není ani tak pověstná jako tachovská, kdy se křižáci dali na zmatený ústup, sotva uslyšeli zpěv husitského chorálu. Není ani tak tragická jako řež lipanská, kdy Češi definitivně porazili Čechy. Přesto je něčím výjimečná. Poprvé zde proti sobě stály dvě husitské armády. Již to nebyl boj s cizáky, případně domácími katolickými pány. U Strachova Dvora stáli věrní proti věrným, jak se mimo jiné husité navzájem označovali.

Jak se to mohlo stát? Jan Žižka, který v roce 1423 založil na východě Čech Menší Tábor, se ocitl ve středu politického spektra husitského hnutí. Pravděpodobně si uvědomoval, že své postavení v regionu musí upevnit a musí mu vytvořit pevnou základnu. V úvahu přicházel Hradec Králové, ale ten byl v rukou spojence pražanů Diviše Bořka z Miletínka. Ten v červenci 1423 vytáhl spolu s Prahou na Moravu proti formujícím se jednotkám moravských a českých katolických pánů. Poprvé tak husitská vojska nečekala na nepřítele, ale vpadla na jeho území. Po dobu jeho nepřítomnosti převzal vládu nad královéhradeckým hradem a tedy i městem jeho bratr Dětřich. Slepý vojevůdce, který se moravského tažení záměrně neúčastnil, se s pomocí stoupenců kněze Ambrože zmocnil města. Událost dost zamotaná a temná. Žižku někteří historici obvinili v souvislosti s ní ze zrady na bývalém spojenci. Tak, či tak Dětřich byl vyhnán, hrad pobořen a získáním nejvýznamnějšího města východních Čech se Žižkova pozice upevnila.

Diviš Bořek z Miletínka se s tím samozřejmě nehodlal smířit a ihned přerušil moravské válečné tažení. Pražané znepokojení rostoucí Žižkovou mocí mu ochotně poskytli vojenskou pomoc a k trestné výpravě se přidali i Hynek Krušina z Lichtenburka a Jan Puška z Kunštátu. Žižka se svými stoupenci nečekal za hradbami a vytáhl této trestné výpravě naproti. Tak se 4. srpna 1423 obě vojska setkala nedaleko Hradce Králové u Strachova Dvora. Žižka v této nevelké bitvě zvítězil a způsobil nepříteli velké ztráty. "A toho kněze, ježto nesl archu s Pražské strany, Žižka zabil ho palcátem", píše starý letopisec. Pokud tedy slavný vojevůdce dokázal zabít kněze nesoucího monstranci, pravděpodobně úplně slepý nebyl. Ale to je spíše jenom historická zajímavost. Důležité je, že zde poprvé proti sobě stanula dvě stejně vyzbrojená husitská vojska. Začala dlouhotrvající občanská válka, která skončila až u Lipan. Diviš Bořek z Miletínka stačil ujet se zbytkem svých do Kutné Hory. Tak jako se účastnil první bratrovražedné řeže, účastnil se i té poslední. U Lipan však stál v čele vítězného vojska panské koalice. Na závěr snad jen to, že Diviš Bořek patřil jako vynikající vojevůdce k nejznámějším příslušníkům svého rodu. Tvrz pánů z Miletínka stávala v severovýchodní části stejnojmenné obce na pravém okraji říčky Bystřice.

(to)


Zajímavé knihy U Pašků

Skořepová Nebe, peklo, ráj. S autorkou si zavzpomínáte na slavnou hereckou gardu Národního divadla. KK Kč 179,-

Pavel Frýbort Poslední soud. Kriminální román. Šulc a spol. Kč 135,-

W. Smith Říše kamenného sokola. Děj dobrodružného románu se odehrává v Africe v době honů na otroky. Klokan Kč 179,-

Hogg Palné zbraně. Příručka pro rozpoznávání. Vašut Kč 329,-

Nabídku zajímavých knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/222 67).


Radka Šepsová vystavuje

Jičín - Prostřednictvím barevných snímků Radmily Šepsové, fotoreportérky Novin Jičínska, máme možnost nahlédnout do míst, která většina z nás patrně nikdy nenavštíví.

Šepsové samostatná a tematicky vyhraněná výstava fotografií v jičínské galerii Na hrázi, je tentokrát věnována lékařům a pacientům pražského Ústavu hematologie a krevní transfúze. Většina bezprostředních záběrů byla pořízena na lůžkovém a transplantačním oddělení, kde pacienti bojují se zákeřnou nemocí - leukémií. Výstava pod názvem Křižovatky života bude zahájena první říjnovou sobotu v 10 hodin a potrvá do konce měsíce.

(red)


Pozvánka na výstavu

Staré Hrady - Osvětová beseda Staré Hrady vás srdečně zve na vernisáž výstavy Zdeňka Halíře: "Česká krajina".

Výstavu zahájí v neděli 3. října 1999 ve 14.00 hodin ve výstavní síni v arkádách starohradského zámku akademický malíř Stanislav Kolář.

Na vernisáž výstavy pak volně naváže pořad "Hledání lásky" v němž se představí Alfréd Strejček a Štěpán Rak.

(red)


Literární kroužek a festival

Jičín - Letošní ročník festivalu "Jičín - město pohádky" patřil knize a psanému slovu vůbec, a tak v jeho programu nemohlo chybět vystoupení místních autorů, sdružených v literárním kroužku při Městské knihovně v Jičíně.

V pátečním podvečeru dne 17. září 1999 zazněly městskou knihovnou nejrůznější literární formy výpovědí počínaje fantasy, přes intimní sondu, básnické pohledy na současnost, vzpomínkové příběhy v podkrkonošském nářečí a pochopitelně nemohla chybět ani pohádka.

Večer provázela slovem duše kroužku, pracovnice knihovny Jana Benešová, která představila jednotlivé autory, jejich tvorbu a literární úspěchy. A záleželo na autorovi samotném, zda vystoupil v autorském čtení, nebo svěřil text do rukou zkušených recitátorů Soni Koláčné a Josefa Horáčka, který celý večer režizérsky připravil. Předěly mezi jednotlivými autory malebně vyplňovala živá hudba.

Literární kroužek nabídl zájemcům výtisky svých literárních děl a zdařilým večerem pozval posluchače k dalším akcím zasvěceným literatuře, které chystá v příštím roce, kdy oslaví již 10. výročí od založení kroužku.

Václav Franc


Pavel Žáček v Hořicích

Hořice - O Pavlu Žáčkovi (1959) je těžké říct, zda je víc výtvarník, nebo lékař. Soudě podle jeho kolegů, obojí zvládá na výbornou a s precizností sobě vlastní.

S tvorbou Pavla Žáčka se budou mít možnost seznámit návštěvníci Galerie plastik v Hořicích. Výstava jeho obrazů zde bude vernisáží zahájena v úterý 5. října. Podle vedoucího galerie Tomáše Matese patří královéhradecký autor k předním objevům východočeské výtvarné scény.

"Pracuje jako kardiochirurg na klinice fakultní nemocnice v Hradci Králové. Žáček je výtvarný autodidakt, vlastní tvorbě se věnuje už od dětství. Zajímá se nejen o olejomalbu, ale i knižní ilustraci, užitou grafiku a design, fotografii, amatérský film, dřevořezbu a keramiku," představuje MUDr. Žáčka vedoucí hořické galerie.

Podle Matese si autor studiem děl starých mistrů osvojil techniku šerosvitu - mnohovrstvenou lazurní malbu na pevných podkladech. Žáček od roku 1980 vystavoval nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

(jn)


Jičín - město pohádky: literární soutěž

Jičín - Často se o nejmladší generaci tvrdí, že se zajímá pouze o počítačové hry, televizní pořady plné násilí, krve a mrtvol, ale kniha zůstává v koutku jako odstrčená Popelka. Pro 67 účastníků literární soutěže v rámci festivalu JMP 1999 toto tvrzení neplatí, neboť nejenže čtou a poslouchají pohádkové příběhy, ale dokonce se pokoušejí vytvářet si vlastní pohádkový svět. V jejich fantazii ožívají známé bytosti, aby dostaly nový rozměr, ale také přicházejí zcela neznámí hrdinové, kteří zápasí se zlem, aby nakonec, jak už to v pohádkách bývá, přemohli zlé draky, ježibaby a dobro se opět radovalo.

Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže se konalo v pátek 17. září 1999 jako již tradičně v prostorách jičínského loutkového divadla Srdíčko.

Porota, kterou letos tvořili členové redakce časopisu "Moje pastelka" a studenti jičínského Lepařova gymnázia, neměla lehkou úlohu vybrat z množství zajímavých příspěvků jen ty nejlepší a jak řekl šéfredaktor zmíněného časopisu pan Jalovecký, cenu by si zasloužily všechny soutěžní příspěvky, ale soutěž je soutěž, a tak se z ceny od "pastelky" nakonec radovali tito autoři: Tereza Kissová ze ZŠ Železnice za pohádku "Skřítek Dubáček", Karolína Auersvaldová ze ZŠ Chomutice za pohádku "O ukradeném plamínku" a Petr Vavřina z gymnázia a SOŠ Hořice za pohádku "O pyšných schodech".

Cenu pohádkového oříšku v kategorii A (1. až 5. třída) získali tři autoři: Václav Eis za pohádku "Cesta na záhadný ostrov" a Petr Merta za pohádku "Příhoda čerta Bublíka a vodníka Arnoštka", oba ze ZŠ Mládežnická v Trutnově a Jan Chocholáč z 1. ZŠ Komenského v Nové Pace za pohádku "O kouzelných bonbónech a plyšovém beránkovi". Porota se rozhodla udělit v této kategorii jedno čestné uznání, a to Janě Mejsnarové z 1. ZŠ Komenského v Nové Pace za pohádku "Malý cestovatel".

V kategorii B (6. až 9. třída) si keramický pohádkový oříšek, od paní keramičky Foltové z Hořic, odnesly tři dívky: Eva Zahradníková ze ZŠ Železnice (pohádka "Malý netvor"), Karolína Auersvaldová ze ZŠ Chomutice (pohádka "O ukradeném plamínku") a Martina Tomášková z gymnázia a SOŠ Hořice (pohádka "O zlém skřetovi a závistivé rostlině").

V tradičně početně méně zastoupené kategorii C (studenti) získala ocenění jako jediná Lucie Pírková z Lepařova gymnázia z Jičína za pohádku "Kouzelná zahrada".

Dík za uspořádání literární soutěže a nakonec i za slavnostní odpoledne s vyhlášením výsledků patří především pracovnicím Městské knihovny v Jičíně, porotcům z Lepařova gymnázia a časopisu Moje Pastelka. A pochopitelně loutkohereckému sdružení Srdíčko, jehož členové zdramatizovali a předvedli tři pohádky z pera mladých autorů. Pohádky Karolíny Auersvaldové "O ukradeném plamínku", Lucie Pírkové "Kouzelná zahrada" a zhudebněná modernizovaná básnička "Červená Karkulka" Pavla Honse ze ZŠ Studenec, diváky pohladily po duši.

A vy, děti, co si vymýšlíte pohádky samy pro sebe nebo pro své sourozence, neváhejte, třeba za rok můžete právě vy získat kouzelný pohádkový oříšek. A není to ledajaký oříšek, neboť jej nelze nikde koupit, ale právě jen a jen vyhrát v soutěži o nejlepší pohádku v rámci festivalu "Jičín - město pohádky".

Václav Franc


Dětská soutěž s Českým červeným křížem

Milé děti! Je tu opět první pátek v měsíci a my vám přinášíme druhé pokračování soutěžního seriálu dobrodružných příběhů kapitána Thomsona. Opět vás čeká plnění úkolů, které když správně vyřešíte a zašlete do příštího pokračování soutěže na adresu Oblastního spolku Českého červeného kříže (Revoluční 1077, Jičín, 506 01), získáte určitý počet bodů - v našem případě "koumáků". Do hry se můžete zapojit kterýkoli měsíc. Na třicet nejlepších účastníků soutěže čeká v červnu roku 2000 zajímavý výlet s OS ČČK "za hranice všedních dnů".

Z kapitánova zápisníku II: "Rádžův smutek..."

Druhého dne ráno se naši cestovatelé vydali do rádžovy rezidence. Obrovský palác stál přímo uprostřed města, byl však obklopen rozlehlou zahradou, zaplněnou cizokrajnými rostlinami s velkými a omamně vonícími květy, o jakých se Evropanovi ani nesnilo. Na ohromných a košatých stromech seděli ptáci nevídaných barev a předháněli se v různých tancích a naparování se (1).

Sluha v bílém turbanu je dovedl až před bránu ohromného paláce. Obrovské kupole střech se leskly v ranním slunci a bohatá třpytivá výzdoba stěn i podlah paláce připomínala obrázky z Pohádek tisíce a jedné noci.

Rádža je přivítal v rouchu utkaném z hedvábí a zlata, na hlavě turban vyšívaný perlami. Za kašmírovým pásem mu visel nádherný meč posázený démanty, jehož jílec měl podobu tygří hlavy. Přestože měl toho dne rádža špatnou náladu, přijal hosty vlídně a poptal se po jejich cestě. Kapitán Thomson sice věděl, že to není zdvořilé, ale přesto se otázal jejich přítele, proč je jeho tvář zasmušilá. Rádža jim vysvětlil, že mu v noci někdo ukradl jeho nejmilejší zvíře, které bylo v paláci již od svého narození a sám rádža jej vychovával a cvičil. Byl to vzácný exemplář malajského tygra, pozoruhodný svou světlou barvou (2).

Thomsovi a jeho druhům nebylo třeba dlouhého vysvětlování a bez váhání slíbili rádžovi pomoc a vydali se tygra najít... (pokračování 5. listopadu 1999).

Úkoly pro soutěžící na měsíc říjen:

1. Nakresli krásného barevného ptáčka a získáš 20 koumáků.

2. Napište, co víte o životě tygrů, čím se živí, kde žijí, kolika se dožívají let, kolik mívají mláďat a kolik váží v dospělosti. Podle obsahu vašich odpovědí můžete získat 15 až 20 koumáků. Při tomto pátrání navštivte zoologickou zahradu (nezapomeňte na lemura z minulé soutěže). Pokud nemáte tuto možnost, vyjděte do přírody a pozorujte jiné zvíře, o kterém zjistěte výše uvedené údaje. Za reportáž z výletu za zvířátky získáte 50 koumáků.

(OS ČČK)


Nové Noviny