Logo NN

Nové Noviny č. 39/991. října 1999str. 1

V pondělí se otevřou brány AEG

Jičín - V pondělí 4. října 1999 bude v 11.00 hodin za účasti čestných hostů, mezinárodních zákazníků a zaměstnanců slavnostně otevřen nový výrobní závod firmy AEG components s.r.o. Jičín.

K účasti na tiskové konferenci, předcházející vlastnímu aktu přestřižení pásky, je mimo jiné pozván i ministr financí ČR Pavel Mertlík. Zúčastnit by se jí měl i starosta města Jičína Jiří Liška, jednatel AEG KuW GmbH Berlín Reinhard Wiegand, člen Poslanecké sněmovny Michal Kraus a jednatelé AEG components s.r.o. Václav Žalský a Martin Schlesinger.

Nový moderní závod čp. 1110 v rovněž nové Průmyslové ulici "Na Větrově" byl vybudován s využitím investičních pobídek vlády České republiky. Na 5000 m2 výrobních ploch tady nalezne práci více než 220 zaměstnanců.

AEG components je 100 % dceřinou společností firmy AEG Kondensatoren und Wandler GmBh Berlín. Celkový objem investic v příštích 5 letech má dosáhnout výše asi 25 milionů amerických dolarů. V AEG components se budou na moderních technologických zařízeních vyrábět velké série vysoce kvalitních kondenzátorů. Jejich odbytištěm pak bude celá řada významných světových firem. AEG components s.r.o. Jičín se tedy v pondělí 4.10.1999 zařadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v jičínském regionu.

(red)


Burza klubu sběratelů kuriozit

Nová Paka - V letošním roce uplynulo již čtvrt století od chvíle, kdy několik jednotlivých sběratelů v Nové Pace založilo samostatný Klub sběratelů kuriozit při Městském pivovaru v Nové Pace.

Stejně jako v předchozích letech pořádá klub i letos sběratelské setkání. To letošní se uskuteční v sobotu 9. října 1999 od 8.00 hodin v sále hotelu Centrál v Nové Pace. Na této sběratelské burze se budou nabízet a vyměňovat pivní etikety, tácky, uzávěry, plechovky, staré pivní láhve, sklenice, odznaky, tabule a další předměty, které nějak s pivem souvisí. Samozřejmě je možné měnit i jiný sběratelský materiál.

U příležitosti jubilejního setkání sběratelé vydali etiketu, připomínající dvacet pět let trvání klubu. Nebude scházet tradiční tombola, v které každý zakoupený los vyhrává. Navíc každá vstupenka půjde do slosování o hodnotné ceny, které věnoval novopacký pivovar.

Josef Tauchman


NOVOPACKÁ VÝSTAVA PODNIKATELŮ Klub podnikatelů Novopacka uspořádal minulý týden II. ročník prezentační akce. V areálu Novopacké jídelny se návštěvníkům představila téměř třicítka vystavovatelů nejenom z Nové Paky.

FOTO: jn


Novým uchazečům mají pomoci dotace na absolventská místa

Jičín - Už tak narůstající počet lidí bez stálého pracovního místa se v minulých dnech rozšířil o čerstvé absolventy škol.

Ti zpravidla využívají svého posledního dvouměsíčního prázdninového volna, a tak jeden z hlavních náporů nových uchazečů zaznamenávají úřady práce už tradičně v prvních zářijových dnech. "V naší evidenci je nyní přibližně 470 absolventů, z toho je kolem tří stovek letos nově přihlášených," uvedla Zdeňka Procházková z informačního a poradenského střediska ÚP Jičín.

Právě mladí lidé krátce po ukončení studia patří mezi nejrizikovější skupiny. "Pokud nemohou dlouhodobě sehnat zaměstnání, na změnu své situace rezignují. Hrozí nebezpečí, že si zvyknou na volný způsob života s pravidelným přísunem peněz z podpory a o to hůře se pak přizpůsobují každodennímu pracovnímu rytmu," připustil Petr Kousal z jičínského ÚP. Jejich šance najít uplatnění na trhu práce je mnohem komplikovanější než u starších ročníků. Zaměstnavatelé nezřídka odmítají absolventy právě z toho důvodu, že nemají praxi v oboru. Nedostatek zkušeností však může podnikatelům částečně vynahradit dotace na absolventská místa.

"Firmám a podnikatelům nabízíme měsíční příspěvek na odbornou praxi našeho uchazeče, kterého přijmou do pracovního poměru. Částky jsou odstupňovány podle dosaženého vzdělání absolventa, a to 3,5 tisíce na vyučeného, 4,5 tisíce na středoškoláka a 5,5 tisíce korun na vysokoškoláka. Dotace poskytujeme po dobu šesti až dvanácti měsíců podle náročnosti odborné praxe," upozorňuje Kousal na jednu z forem vládou schválené aktivní politiky zaměstnanosti. "Osobně si myslím, že je tato nabídka pro zaměstnavatele zajímavá. V posledních je zaměstnavatelskou sférou stále více využívána, a i v letošním roce jsme připraveni uspokojit případné zájemce o zřízení absolventských míst," dodal.

Největší potíže se sháněním zaměstnání mají v posledních letech absolventi ekonomicko-administrativních oborů. "V omezeném počtu je zájem o absolventy obchodních akademií. Všeobecně lze říct, že rychleji se umísťují středoškoláci, vzhledem k jejich převažujícímu počtu se to však v absolutních číslech neprojeví. Navíc letošní rok je v tomto ohledu specifický, protože vyšlo jen minimum učňů," poznamenala Procházková. Zprostředkovatelé ovšem mají zkušenost i s těmi, kteří nabízené místo odmítají. "Zejména vyučení s maturitou spoléhají na ekonomickou, případně administrativní část svého vzdělání a očekávají, že získají práci v kanceláři," poukazuje Procházková na současný trend.

(jn)


Vánoční trhy vyšší úrovně

Jičín - Ředitel Technických služeb ing. Čeněk Strašík předložil městské radě ke schválení návrh koncepce vánočních trhů, které budou na Valdštejnově náměstí probíhat nepřetržitě od 6. do 23. prosince 1999.

Kromě sobot, kdy jsou místa na trhu dlouhodobě nasmlouvána (proběhne tedy klasický trh), bude tržnice sestavena z tradičních prodejních stánků využívaných každoročně v rámci festivalu "Jičín - město pohádky". Vzhledem k jejich omezenému množství bude muset být omezen i počet prodejců a v souvislosti s tím samozřejmě i sortiment nabízeného zboží, které by mělo mít především charakter zboží vánočního. Na náměstí se tedy v první řadě s největší pravděpodobností "nevejdou" dovozci a prodejci zboží nevalné úrovně a kvality.

(red)


O POHÁR PRACHOVSKÝCH SKAL Po dva dny soutěžili kynologové na cvičišti za Dentalem v Jičíně ve sportovním výkonu psů. Uvádíme tři nejlepší závodníky z jednotlivých kategorií. Kategorie ZVV 1: 1. Ladislav Václavek (pes Argo), 2. Ondra Samko (fena Hillary Černý trůn), 3. Milan Hnízdil (pes Aks),všichni tři z Jičína. Kategorie ZVV 2: 1. Alice Vošvrdová (pes Chasso), 2. Jindřich Živný (pes Laris z Dor Bohemia), 3. Simona Janoušková (pes Sorbon). Kategorie IPO 3: 1. Jiří Kafka (pes Carlo Malidaj) z Jičína, 2. Pavel Tesař (fena Urina z Podskalky), 3. Jaroslav Mlčák (pes Arno Hedaland).

FOTO: jn


Obce Podzvičinska vyslaly signál

Hořice - První schůzka zástupců měst a obcí, které už delší dobu zvažují vznik společného regionálního sdružení Podzvičinsko, se začátkem týdne konala v Hořicích.

Nový region vzniká jako obdoba Českého ráje a geograficky je vymezen územím souvisejícím s vrcholem známého kopce Zvičina, který tvoří jeho pomyslný střed. Ke spolupráci byli přizváni zástupci z Bělohradu, Pecky, Nové, Hořic, Bílé Třemešné, Miletína, Dvora Králové, Milovic, a Ostroměře. Samozřejmě tento výčet není konečný a v nejbližší budoucnosti se počítá s oslovením většiny obcí tohoto regionu.

"Pokud budeme vystupovat společně, můžeme návštěvníkům regionu poskytnout mnohem komplexnější nabídku služeb. Spolupráce by měla vést i k rozvoji oblasti jak ve sféře cestovního ruchu, tak i podnikání. Nabízela by se mnohem větší šance, že uspějeme při získávání investic a grantů," zaznělo mimo jiné na úvodní schůzce. Důvodem vzniku Podzvičinska je také skutečnost, že tato oblast dosud není součástí žádného geograficky vyhraněného území. Území republiky se postupně dělilo na různé části se specifickými zájmy. Svou polohou region nepatří do Krkonoš, není zahrnut ani do regionu Podkrkonoší, Českého ráje nebo příhraničních oblastí Euroregion Nisa a Glascensis, proto hrozilo, že zůstane stranou všech aktivit.

Spolupráce by měla být co nejširší a zapojit by se měli také podnikatelé, spolky, cestovní kanceláře případně i družební města a ostatní regiony. První úkolem sdružení by mělo být vytvoření jednotného loga, společných informačních a propagačních materiálů, map a kalendáře kulturních, společenských a sportovních událostí v regionu. Další aktivity a případná setkání nově vznikajícího sdružení závisí na tom, jak výsledky první schůzky přijmou zastupitelstva zúčastněných měst a obcí.

(jn)


Psalo se před sto lety

OZNÁMENÍ SMĚRU. (Jičínský Obzor 31.3.1899) Již jednou psali jsme o tabulkách na rozcestích, které má každá již vesnička, jen naše sl. město ne. Dnes zaznamenáváme druhou stížnost, docházející nás z obecenstva. Na rozcestí ulic u bývalé staré hospodářské školy také zapotřebí jest takovéto označení směru ku nádraží, neboť stává se, že lidé cizí, v Jičíně méně obeznámení, pospíchajíce k vlaku na nádraží, zajdou si po silnici Popovické k továrně Knotkově, ba až k Smíchovu a zmeškají vlak. Našim moudrým otcům města to ovšem nevadí.

BESTIA TRIUMPHANS. (Jičínský Obzor 15.4.1899) Čemu by nikdo nevěřil, stalo se u nás skutkem. "Okrašlovací spolek", pravíme "okrašlovací", dal vykáceti vzrostlé, nekleštěné stromy kol pomníku Husova a nahradil je zmrzačenými ostříhanými akáty a křovím. Za volnou přírodu kus pamfletu na ni má zdobit sochu Husovu. Nevíme, čí nápad to byl, ale i okrašlovací spolek se provedením jeho vyznamenal. Přáli bychom, aby slyšeli oni páni hněvivé výkřiky každého, kdo kolem šel a viděl provádět to dílo zhouby. A muselo pánům hodně zníti v uších, neboť chodci i diváci opěvovali "okrašlovací" činnost tuto peprnými a jadrnými tituly. Jak se proslýchá, vznikla dokonce myšlenka mezi obdivovateli barbarského díla, samému navrhovateli sebrat na pomník, kolem něhož ale musil by okrašlovací spolek ku jeho ozdobě park ze samého uměle pěstovaného, kudrnatého bodláku zříditi.

(vybrala Há)


Nové Noviny