Logo NN

Nové Noviny č. 26/992. července 1999str. 1

"Městská ševcovna" zatím nebude

Jičín - Městská rada byla na jednom ze svých posledních zasedání informována o současném stavu uvažovaného záměru zřídit v jednom z domků v ulici Pod Koštofránkem "městskou ševcovnu", která by nejen turistům připomínala světlou památku malíře a ilustrátora Radka Pilaře, spisovatele Václava Čtvrtka a především pak jejich "nesmrtelných dětí": Manky, Rumcajse, Cipíska...

Z těchto aktivit však zatím nic nebude vzhledem k tomu: "že se nájemnice baráčku rozhodla nevyhovět žádosti města a nehodlá domek opustit ve prospěch zřízení Rumcajsovy světnice."

Rada na stejném jednání doporučila městskému zastupitelstvu schválit (k čemuž došlo 22.6.1999) odkoupení pozemkových parcel ležících mezi budovou nově stavěného domova důchodců na Novém Městě a Cidlinou. Tato lokalita bude částečně rekultivována a osázena sadovou zelení. Sloužit pak bude jako prostor vycházek a odpočinku našich starších spoluobčanů, kteří se do nového domova důchodců začnou stěhovat v závěru roku 1999.

Rada zároveň rozhodla a zaměstnancům Městského úřadu Jičín uložila povinnost nosit od 1. července 1999 v pracovní době v prostorách budovy MěÚ viditelné označení se jménem pracovníka a jeho funkcí. Dále odsouhlasila uvolnění finančního příspěvku 5 000 korun pro ČSOP Křižánky jako podporu vydání knihy "Ptáci Českého ráje" a 10 tisíc korun na částečné uhrazení nákladů, spojených s pořádáním "Setkání mládeže Jičín '99", kterého se zúčastní mladí křesťané z Německa (Erbach), Portugalska (Anciao) a z Jičína. Rada rovněž schválila Městským bytovým podnikem Jičín předložený návrh na slevy z nájemného nájemníkům bytů v Domě s pečovatelskou službou čp. 237 v Sokolovské ulici (Babylon).

(red)


Peníze na Lipec budou

Jičín - Zastupitelstvo okresního města přijalo návrh městské rady a rozhodlo do výdajové strany městského rozpočtu na rok 2000 zařadit investiční příspěvek 9 950 000 korun Technickým službám města Jičína k dokončení v současné době realizované rekonstrukce skládky tuhých komunálních odpadů Lipec.

V rozpočtu města na příští rok bude rovněž figurovat příspěvek na opravu kulturní památky kostela Marie de Saale na Novém Městě, a to ve výši 10% celkových rozpočtových nákladů. Stejně tak byl schválen příspěvek na opravu kulturní památky domu čp. 14 na Žižkově náměstí (rodný dům herce Zdeňka Řehoře), jehož majitelem je pan Hurei. Ten by měl od města dostat rovněž finanční příspěvek ve výši 10% z celkových nákladů na opravu.

(red)


Radnice připravují režim utajenosti

Hořice - Z obavy před prozrazením osobních údajů občanů a tím i jejich případné diskreditace vypracovalo ministerstvo vnitra směrnice, které by měly únik "choulostivých" dat z kanceláří městských a jiných úřadů na veřejnost v rámci možností eliminovat.

"Cílem tohoto opatření není v žádném případě snaha záměrně utajovat nebo znemožnit přístup veřejnosti k informacím. Na úřadě však evidujeme a shromažďujeme osobní údaje, mezi jinými například i majetkové poměry občanů a podnikatelů. Aby se snížilo riziko, že se k nim dostane nepovolaná osoba, připravují se pravidla, jimiž se bude městský úřad řídit," oznámil tajemník hořické radnice Jaroslav Vais.

Jak dále uvedl, Okresní úřad Jičín v současnosti vypracovává na základě ministerstvem vydané prováděcí vyhlášky podmínky pro města a obce. Jednotlivé samosprávy poté podle tohoto vzoru vyhotoví smlouvu, kterou zaměstnanci i s tímto dodatkem o čestném prohlášení podepíší. Tím se zaváží mlčenlivostí o soukromých údajích a datech, což se týká zejména pracovníků sociálního a živnostenského odboru městského úřadu.

"Nejde o nic jiného, než o ochranu osobních dat, která se týkají například odhadu nebo kupních smluv. Stejně tak nemůže přijít kdokoliv na úřad a požadovat údaje ohledně majetkových poměrů svých spoluobčanů," doplnil hořický starosta Ladislav Vrba.

"Před časem jsme řešili spor, zda si občané mají právo pořizovat fotokopie dokumentů správních řízení, jichž jsou účastníci. Ministerstvo nám na náš dotaz potvrdilo, že do těchto materiálů mohou nahlížet, pořizovat si výpisky, nikoliv však fotokopie," zdůraznil ing. Vais. "To ale neznamená, že si tady lidé nemohou za běžný poplatek nechat vyhotovit kopie například svých živnostenských listů," dodal tajemník. Nová pravidla by podle jeho slov měla být řešena v souladu s nedávno schváleným zákonem o svobodném přístupu k informacím, který vejde v platnost od 1. ledna příštího roku.

(jn)


Vojáci tradiční historické jednotky c. k. 73. pěšího pluku ze Železnice si v sobotu připomněli 133. výročí bitvy u Jičína v roce 1866. Uctili památku obětí, padlých v krvavé válce prusko-rakouské, kterou na Jičínsku připomíná řada pomníků.

FOTO: jn


HOŘICKÁ "ŠUTRÁRNA" VÍCE JAK STOLETÁ Od vzniku Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích letos uplynulo 115 let. Významné výročí si o víkendu připomněli její současní studenti i mnozí bývalí absolventi. Na programu oslav byla i aukce drobných plastik. Na snímku Martin Kalous z Jablonného nad Orlicí, student třetího ročníku, právě dokončuje jednu z plastik, které byly v neděli za přítomnosti veřejnosti vydraženy. Hořická "šutrárna" má díky svému zaměření už několik let výjimečné postavení, a to i mezi ostatními uměleckými školami. Z jejího lůna vyšla řada našich předních sochařů a odborníků.

FOTO: jn


Majitelé traktorů termín podcenili

Jičín - Na nejzazší možný termín odložila mnohá zemědělská družstva i soukromě hospodařící rolníci na Jičínsku technickou prohlídku svých traktorů, které musí mít od 1. července osvědčení o způsobilosti provozu na silnicích.

Zákon, který tuto povinnost ukládá, vešel v platnost už před čtyřmi lety, na jeho existenci si však většina majitelů těchto převážně zemědělských strojů vzpomněla teprve až v posledních měsících tohoto roku. Držitelé traktorů a jejich přípojných vozidel, zaevidovaných před 1. 7. 1995, je měli přistavit k první pravidelné prohlídce a k měření emisí nejpozději do včerejšího dne. "Nebylo možné stihnout prohlídku všech traktorů. Mnozí majitelé to odkládali, možná doufali, že bude zákon změněn. V posledních týdnech narostl počet žadatelů takovým způsobem, že se to nedalo zvládnout, dostali jsme se do skluzu," líčí současnou situaci Václav Holman, pracovník firmy, která provádí STK v areálu jičínského ČSAD. Stejnou službu na okrese poskytují i ve slatinském středisku.

Pokračování na str. 3


Plynofikace Sedliček na obzoru

Sedličky - V případě větších strategických odběratelů plynu, kterými by mohly být firma Vapos a Zvláštní škola, najde zřejmě vedení jičínských plynáren cestu, jak u svého nadřízeného orgánu prosadit zainvestování a stavbu plynové přípojky od Okresní nemocnice Jičín do Soudné (cca 1 mil.Kč) zřejmě ještě v průběhu roku 2000.

Město Jičín by pak chtělo vyhovět současným požadavkům obyvatel Sedliček a z vlastních finančních prostředků (cca 2 mil.Kč) realizovat dostavbu hlavního plynového řadu až do lokality rodinných domů pod Zebínem. Pakliže se nepovede první část stavby plynovodu do Soudné zainvestovat jeho majitelem, bude město zřejmě nuceno obě položky uhradit z vlastního rozpočtu na příští rok.

Město by však mělo po jednáních s obyvateli Sedliček objektivně posoudit, zadali je tato investice v současné době bezpodmínečně nutná. Otázkou totiž je, pro kolik odběratelů se bude třímilionový plynovod do Sedliček budovat a kolik z nich pak bude v konečné fázi plyn spotřebovávat.

(red)


Všestranný umělec Josef Jampílek

Se jménem novopackého všestranného umělce, kreslíře, fotografa a sběratele přírodnin Josefa Jampílka jsem se setkal již několikrát. Naposledy na výstavě místního fotoklubu, kde bylo jeho jméno vzpomenuto jako vůbec prvního fotografa v Nové Pace.

A právě v letošním roce vzpomínáme 155 let od jeho narození a právě v těchto dnech si pak připomínáme 115 let od jeho úmrtí. Přesto, že se dožil pouze věku čtyřiceti let, stačil po sobě zanechat celou řadu pozoruhodných děl.

Po vychození místní školy odešel Jampílek v roce 1857 do Liberce, kde absolvoval další čtyři třídy tzv. hlavní školy. Vrátil se domů do Nové Paky a vyučil se klempířem. Věnoval se sběru zkamenělin a drahých kamenů. Od obchodníka s přírodninami dr. Friče z Prahy se naučil preparovat kostry a vycpávat zvířata. V oboru se vyučil a pro vrchnost vycpával různé živočichy.

V roce 1865 byl odveden k vojsku a sloužil jako fagotista u vojenské hudby ve Frankfurtě. Po návratu z vojny se dále věnoval vycpávání zvířat, ale jeho všestrannost jej přivedla k fotografování. V Jičíně se vyučil a v Nové Pace se stal prvním fotografem. Fotografoval i svoje kresby, které nechal reprodukovat.

V roce 1870 najal hostinec "U Bergrů" a později "Střelnici", kde chtěl zřídit botanickou zahradu. Josef Jampílek byl členem "Spolku pro pěstování mineralogie, geologie a paleontologie" v Praze.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že kdyby se byl dožil vyššího věku než čtyřiceti let, mohli jsme se od něj dočkat ještě řady pozoruhodných uměleckých počinů. Ale i tak je Jampílkova všestrannost obdivuhodná.

Václav Franc


Nové Noviny