Logo NN

Nové Noviny č. 24/9918. čevna 1999str. 1

Privatizaci předcházela vzrušená debata

Nová Paka - Novým majitelem areálu budovy bývalé jídelny Velvety se stane zdejší podnikatelka Radoslava Militká. Minulý týden o tom rozhodli novopačtí zastupitelé.

Privatizaci této nemovitosti předcházela v uplynulých měsících vzrušená debata, což ostatně potvrdil i těsný výsledek samotného hlasování. Za prodej P-centra, které je největším stravovacím zařízením v Nové Pace, získalo město od podnikatelky Radoslavy Militké 4,1 miliónu korun. Radnice tak zároveň ukončí nájemní vztah s dosavadním provozovatelem P-centra Pavlem Hylmarem.

"Zastupitelstvo posoudilo podnikatelský záměr budoucího vlastníka jako zajímavý. Podle mého soudu je rozhodnutí správné a emoce, které kolem toho vládly, byly naprosto zbytečné," prohlásil starosta Petr Kuřík. Radnice si však stanovila několik bodů, jež podmiňují uskutečnění privatizace po právní stránce. Jedním z nich je například i převzetí pracovněprávních vztahů vůči stávajícím zaměstnancům P-centra. "Smlouva o smlouvě budoucí nebude podepsána dřív, dokud nebude předložen doklad o tom, že tak skutečně stane," zdůraznil Kuřík. "Objekt bude i nadále sloužit jako společenské a stravovací centrum města, jen s tím rozdílem, že bude mít konkrétního majitele. Takovéto zařízení by mělo mít svého vlastníka, nikoliv někoho, kdo je tam pouze v nájmu, což se projevuje i ve vztahu k majetku," míní starosta.

Ze zisku z prodeje bude uhrazena přestavba bývalého internátu společnosti SSAZ, dnes Silniční technika, na bytový dům. V případě přidělení státní dotace by se s přestavbou objektu mělo začít ještě letos. Nová Paka tím rozšíří svůj fond o dalších čtyřiadvacet bytových jednotek, které budou určeny především pro lidi v nouzi.

(jn)


Město pomůže církvi

Jičín - Městská rada na svém posledním pravidelném zasedání rozhodla o finanční pomoci Římsko-katolické církvi a svojí padesátitisícovou spoluúčastí částečně hradit instalaci mechanických zábran, znemožňujících sedání holubů na římsy a další vodorovné stavební prvky kostela Sv. Jakuba Většího na Valdštejnově náměstí.

Radnice i touto formou pokračuje v již zahájeném programu snižování stavů holubů v okresním městě. Systematický odchyt holubů byl v Jičíně prozatím ukončen, teď by měly přijít na řadu preventivní kroky, mezi které patří například mechanické zajištění volných vstupů na půdy domů a uzavření střešních i štítových oken, aby divoký holub do objektu nemohl a měl tak co nejvíce znesnadněno pohodlné hnízdění.

(red)


Zastřešení Čeřovky bude dobrovolné

Jičín - Město objednalo a svými finančními prostředky zajistilo zpracování architektonické studie zastřešení rodinných řadových domků na Čeřovce. K této aktivitě přistupuje nejen z důvodu zlepšení estetického pohledu na město zejména při příjezdu od Podůlší (přímo pod Čeřovkou jsou například vidět dvě světlé řady "zlomených" domů), ale v podstatě i v rámci rozšiřování bytového fondu.

Investoři z řad majitelů rodinných domů budou mít v případě zájmu možnost volit ze dvou variant projektů. Nabízí se pouhé zastřešení budovy sedlovou střechou, čímž se odstraní věčné technické problémy se střechou rovnou, nebo zastřešení sedlovou střechou s možností realizace půdní vestavby. Obě dvě varianty jsou samozřejmě zcela dobrovolné, a tak bude pouze na vzájemné dohodě majitelů domů v celém bloku, nebo chcete-li v jedné souvislé řadě, zda nabídku města akceptují, či nikoliv.

Je pravděpodobné, že zastřešení rodinných řadových domů na Čeřovce bude procesem poměrně dlouhodobým. V jeho konečné fázi by však současná "panelákovitě nevkusná" zástavba měla dostat zcela novou tvář a jistě se pak stane chloubou okresního města.

(red)


Peníze z akcií zatím uloží

Nová Paka - Do doby, než bude mít novopacká radnice připravenu studii dalšího rozvoje města, peníze za prodej akcií uloží na termínovaný vklad.

"Myslím, že za současné situace je toto řešením nejvýhodnější ze všech možných. Zatím sháníme podklady od různých peněžních ústavů. Předpokládám, že se nakonec rozhodneme pro Československou obchodní banku, která nám nabídla nejlepší podmínky," řekl novopacký starosta Petr Kuřík.

Kdy a na jaké účely se více než patnáctimiliónový příjem do pokladny města použije, není v tuto chvíli starosta schopen odhadnout. "V příštím roce to ještě s největší pravděpodobností nebude, myslím, že tyto prostředky použijeme později, až bude například jasná koncepce potřeby zainvestovat nějakou část města inženýrskými sítěmi, které by měly pro město nějaký zásadní význam," poznamenal Kuřík.

Jednou z takových oblastí by teoreticky mohla být i nová průmyslová zóna. Město dosud podobnou lokalitu pro případné investory vyčleněnu nemá.

(jn)


JOSEF VINKLÁŘ ČESTNÝM OBČANEM PODŮLŠÍ U příležitosti sobotních oslav 600 let obce Podůlší udělil tamní starosta Zdeněk Žalský čestné občanství dvěma významným rodákům - spisovateli dr. Josefu Knapovi (in memoriam) a herci Josefu Vinklářovi.

FOTO: jn


Žákyně 6. třídy novoměstské základní školy v Jičíně se už pilně připravují na letošní festival Jičín - město pohádky. Kolektiv těchto talentovaných dívek už třetím rokem pod vedením učitelky Ireny Šimralové zajišťuje festival po výtvarné stránce. Předloni zhotovily z prázdných krabic od banánu tělo housenky, kterou tvořilo osmadvacet dětí. Vloni vyráběly z různých materiálů zvířata v životní velikosti a letos pracují na několika šestimetrových transparentech, které budou jako nepřehlédnutelné poutače v září rozvěšeny na několika místech okresního města.

FOTO: jn


Výběrové řízení skončilo odvoláním

Hořice - Podáním stížnosti k Úřadu dohledu v Praze skončilo výběrové řízení na svoz komunálního odpadu v Hořicích.

Vítězem tendru se stala společnost Marius Pedersen, ovšem ne nadlouho: jaroměřská firma Rund a královéhradecká A.S.A. se vzápětí odvolaly. Právě firmě A.S.A. vyprší k poslednímu dni tohoto měsíce smlouva s městem. Radnice se v souvislosti s ukončením životnosti skládky v Lískovicích rozhodla dát příležitost dalším subjektům, které v této oblasti podnikají. Ve výběrovém řízení, které se konalo na přelomu dubna a května, spolu soupeřily cenové nabídky šesti firem, např. Rund, Severočeské komunální služby Jablonec, A.S.A. a Marius Pedersen.

Tím, že se dva z účastníků konkursu odvolali, dochází zatím k prodloužení smlouvy s firmou A.S.A. Město, aby nebylo v blízké době zavaleno odpadky, však může využít zákonem danou možnost vyzvat i bez jakéhokoliv řízení kteroukoliv firmu a uzavřít s ní krátkodobou smlouvu. "V případě ohrožení zdraví nebo života občanů má město podle zákona právo uzavřít smlouvu na dobu určitou s kteroukoliv firmou, a v této situaci se právě nacházíme," uvedl tajemník úřadu Jaroslav Vais.

Radnice, aby předešla případným komplikacím s povalujícím se odpadem v ulicích města, oslovila znovu některé firmy. V tomto druhém kole opět "zvítězila" firma Marius Pedersen, která podle starosty Ladislava Vrby předložila nejlepší nabídku. Smlouva s ní bude podepsána zatím jen na druhé pololetí letošního roku. Mění se také způsob vybírání poplatků za svoz popelnicových nádob, peníze bude nyní vybírat přímo město.

(jn)


Budou, či nebudou informační tabule?

Jičín - Na poslední schůzi městské rady prezentovala své obchodní aktivity ostravská firma Calypso, podnikající v oboru městské informatiky. Zástupci společnosti přišli s nabídkou výroby a instalace městských velkoplošných informačních tabulí, které by ve tvaru válců nebo různých forem hranolů měly stát například na autobusovém i vlakovém nádraží a na hlavních příjezdech do Jičína.

Obsahem těchto poutačů by měla být především podrobná mapa města s přesným popisem ulic, zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení, státních úřadů, institucí, podniků a firem. Jednotliví investoři těchto zařízení by zde pak měli místo i na malou reklamu své činnosti.

Městská rada vzala tuto nabídku na vědomí a příslušný odpovědný pracovník městského úřadu se jí bude až do vyřešení nadále zabývat. Město má však zřejmě zájem na praktičtějším řešení této problematiky, kterým je například instalace ukazatelů směru do konkrétních ulic přímo na jednotlivých křižovatkách, jak je tomu například v Trutnově. Těžko se dá totiž předpokládat, že řidič, který načerpá informace u mapy umístěné před městem, si pak celou trasu až do cílového místa zapamatuje. Pak by byla instalace těchto zařízení zcela zbytečná.

(red)


Upraví hrob pantáty Bezouška

Lázně Bělohrad - Velká část bělohradských občanů je přesvědčena, že pantáta Bezoušek nebyl jen fiktivní literární postavou stejnojmenného románu Karla Václava Raise, slavného bělohradského rodáka, od jehož narození letos uplynulo 140 let.

Na jedné z náhrobních desek na místním hřbitově je totiž vyryto jméno pana Dlaba, což by měl být pravděpodobný Raisův pantáta Bezoušek. "Jeho hrob se nachází v blízkosti místa, kde spočinuli i oba Raisovi rodiče," říká starosta Pavel Šubr. "Na našem hřbitově jsou pohřbeni i další lidé, kteří se různým způsobem zapsali do historie Bělohradu. Místa jejich posledního odpočinku jsou bohužel v mnohých případech neupravená. Není, kdo by se o ně staral," dodal. Radnice proto rozhodla, že je uvede do náležitého stavu.

Mezi osobnosti místního významu patřil podle starosty například i populární hrobník František Merta, kterému oblíbené novoročenky skládal sám Karel Václava Rais. Některé z nich se zachovaly do dnešních dnů, jsou součástí expozice v budově památníku, kde si je veřejnost může přečíst. K známým osobnostem z let minulých se řadí i houslař František Kolář z nedaleké Brtve. Kolář byl mistrem na slovo vzatým. Na jeho hudební nástroje hrál nejeden slavný houslista.

O neudržovaném hrobě pana Dlaba se bělohradští zastupitelé poprvé vážně zmínili už před pár lety, a to v souvislosti s tehdy chystanými oslavami 70. výročí úmrtí spisovatele K. V. Raise.

(jn)


Nové Noviny