Logo NN

Nové Noviny č. 23/9911. čevna 1999str. 1

P-centrum už má svého zájemce

Nová Paka - Objekt bývalé jídelny Velvety, dnešní P-centrum, který se město rozhodlo prodat, už má možná nového majitele.

Začátkem dubna letošního roku novopačtí radní dospěli k závěru, že z ekonomických důvodů bude pro město výhodnější, když tento areál, který slouží především jako stravovací a společenské zařízení, prodá.

"Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce," potvrdil starosta Petr Kuřík. Ovšem o koho se konkrétně jedná, nechtěl zatím prozradit. "Komise na základě předložených podkladů tuto nabídku vyhodnotí," doplnil Kuřík. Jako jednu z podmínek privatizace si město stanovilo převzetí pracovně právních vztahů vůči stávajícím zaměstnancům P-centra.

Záměr radnice zprivatizovat objekt, jehož cena se podle tržního odhadu pohybuje kolem tří milionů korun, překvapil dosavadního nájemce Pavla Hylmara. Jak řekl, zařízení podobného charakteru si města ponechávají ve svém vlastnictví. Opačného názoru je však starosta. Pro město podle jeho slov nemá smysl, aby drželo nebytové prostory, které nepřinášejí zisk. "Roční nájem činí sto tisíc korun, z těchto peněz nám nezbývá ani na dílčí opravy," poznamenal už před časem Kuřík.

(jn)


Ve znamení Raisova výročí

Lázně Bělohrad - Ještě než se do lázeňského města sjedou pozvaní hosté a další účastníci vzpomínkových oslav u příležitosti 140. výročí narození předního bělohradského rodáka, spisovatele Karla Václava Raise, získá Raisův památník důstojný vzhled.

"Opravuje se vstupní brána, nad níž učitel Václav Koubek obnovil nápis, objekt získá nový fasádní nátěr a upravuje se i okolí zámeckého parku," vypočítává přehled aktivit ohledně zkulturnění samotného Památníku K. V. Raise starosta Bělohradu Pavel Šubr. Jak řekl, práce budou včas dokončeny. Oslavy spisovatelova výročí se konají v sobotu 12. června.

(jn)


Radnice se s vojáky smířila

Jičín - Jičínští radní se s přítomností Okresní vojenské správy Jičín ve vstupní části jinak opuštěných kasáren smířili. Definitivnímu převodu prozatím zapůjčeného majetku na město tedy už zřejmě nic v cestě nestojí.

"S Krajskou ubytovací správou Armády České republiky v Pardubicích jsme se na uvolnění několika budov v přední části bývalé vojenské posádky nedohodli. Nepodařilo se nám její zástupce přesvědčit, že bychom celý areál potřebovali otevřít, abychom mohli realizovat náš záměr na propojení tohoto komplexu s okolní zástavbou na Čeřovce," vrací se jičínský starosta Jiří Liška k dosud neúspěšným jednáním o převod kasáren jako celku.

Pět nejzachovalejších budov si totiž nadále ponechává armáda pro své využití. Starosta ovšem naznačil, že tento stav nemusí trvat zase až tak dlouho. "Je to jen otázka času, kdy se i tyto nemovitosti uvolní, protože se v poslední době uvažuje o profesionální armádě. Odhaduji, že by armáda v rámci dalšího uvolňování prostor opustila i tyto nemovitosti v Jičíně," naznačil Liška. Jednu z budov si však převezme také Okresní soud Jičín k výkonu exekucí.

Starosta potvrdil, že se nyní začínají realizovat už poslední kroky, které povedou ke konečnému předání kasáren městu. "Termín definitivního převodu tohoto majetku se zatím rýsuje někdy na září letošního roku, město si ale musí ještě zaplatit odhad za převáděné budovy," poznamenal starosta.

Radnice si nechala vypracovat studii dalšího využití kasáren, mimo jiné se v ní počítá i s rozšířením bytové zástavby Čeřovky. "Samotná realizace projektu je dlouhodobá záležitost, odhaduji ji tak na deset let, předpokládám, že armáda do té doby už tyto objekty nebude potřebovat," míní Liška.

(jn)


Spolek občanů a přátel Popovic

Popovice - Spolek s tímto názvem vznikl před několika dny v satelitní obci Jičína. V nejbližších době dojde i k jeho oficiálnímu zaregistrování. "Máme podobné zaměření jako Spolek občanů a přátel města Jičína. Naším cílem je vtáhnout do veřejného života obce co nejvíce zdejších občanů a zaručit oboustranně vstřícnou komunikaci s radnicí," prozradil jeden ze zakladatelů a také člen městského zastupitelstva v Jičíně Vladimír Carda. Činnost spolku se teprve rozjíždí a už dnes se jako jeden z problémů ukazuje být absence společenských prostor, kde se by se mohli Popovičtí scházet. Hostinec nefunguje, proto na nedávném setkání občanů s vedením města zazněl návrh na využití budovy místní školy. Ta je však nyní pronajata soukromému podnikateli. "Tuto situaci je možné řešit i tím způsobem, že podnikateli nabídneme náhradní prostory v Jičíně," naznačil starosta Jičína Jiří Liška. Hovořilo se i o investicích do této obce, zejména do další etapy její plynofikace.

(jn)


VALDICKÁ BRÁNA ZPŘÍSTUPNĚNA Červen je především měsícem školních výletů. Děti z Hostivaře u Prahy, které do Jičína zavítaly minulý týden, ještě neměly tu možnost, pohlédnout na Jičín, který je označován jako vstupní brána do České ráje, z jeho nepřehlédnutelné dominanty. Valdická brána, která se v těchto dnech postupně zbavuje železného krunýře, byla zpřístupněna návštěvníkům Jičína tento týden.

FOTO: jn


CENA PRACHOVSKÝCH SKAL Vůz české výroby značky Vikov byl jedním z třiceti historických automobilů, které byly k vidění na pěší zóně v Jičíně při startu soutěže veteránů "Cena Prachovských skal", která vedla zčásti i po okruhu kdysi tak slavného závodu stejného názvu. Tento klenot na čtyřech kolech je jedním z exponátů Národního technického muzea v Praze.

FOTO: jn


Náměstí a Janderova ulice se mají stát chloubou města kamenné krásy

Hořice - Zatímco většina občanů přemýšlí, co jim přinese století nastupující, radní se jakoby symbolicky zabývají otázkou: Vrátit městu ráz ze začátku století stávajícího? Odpověď zní: Proč ne?

Proto už dnes někteří s netrpělivostí očekávají zahájení výstavby obchvatu Husovy ulice, nejfrekventovanější části města a s tím související přemístění autobusového nádraží mimo náměstí. Nové dopravní řešení by totiž nejen výrazně odlehčilo přetíženému centru, ale zároveň umožnilo nastartovat jeho celkovou proměnu. Střed Hořic by podle připravovaných návrhů architektů měl získat zpět takový ráz, jaký mu náležel na přelomu století, kdy město kamenné krásy patřilo mezi významná centra tehdejšího kulturního a společenského života. Na odboru výstavby už dnes leží tři varianty budoucí podoby historického jádra, s nimiž se v dohledné době bude mít možnost seznámit i široká veřejnost.

Dokud se však Hořicím nepodaří vyřešit složitou dopravní situaci, všechny plány zůstávají pouze v rovině zbožných přání. "V tuto chvíli je už upřesněn i budoucí přivaděč do města od plánované přeložky rychlostní silnice R 35, která je součástí hlavního tahu, spojujícího Berlín s Vídní. Záleží na tom, kdy stát bude mít tolik prostředků, aby do tohoto území vstoupil. Nám se od toho odvíjí další zájmy ve smyslu zástavby a hlavně dopravního napojení města na budoucí rychlostní komunikaci. Harmonogram počítá s tím, že by se takzvaný obchvat Husovky ve směru do Havlíčkovy ulice měl začít budovat v prvním pololetí příštího roku," popisuje současnou situaci vedoucí odboru výstavby František Tomášek. Připustil, že by v roce 2001 mohla rekonstrukce Husovy třídy od restaurace Batalion až po vjezd do náměstí s ohledem na finanční možnosti města zahájit.

Pokračování na str.3


Tradiční Vackovo Vysoké Veselí

Vysoké Veselí - Každé město, či obec má své význačné osobnosti. Mezi nejvýznačnější osobnosti Vysokého Veselí určitě patří hudební skladatel Karel Vacek. Není sice vysokoveselským rodákem, strávil zde však se svými rodiči dětství v období 1. světové války. Získával zde své první muzikantské zkušenosti. Přestože pobyt Karla Vacka ve Vysokém Veselí netrval dlouho, velice přilnul k tomuto místu.

V době, kdy už byl velice uznávaným skladatelem dechové hudby, se stále vracel do Vysokého Veselí. Aby podpořil místní Sokoly a hasiče, uspořádal zde několikrát koncert ze svých skladeb.Na tyto koncerty zajistil vždy výbornou kapelu i zpěváky.

Po smrti národního umělce Karla Vacka vznikla myšlenka pravidelně pořádat koncerty Vackovo Vysoké Veselí. Realizace této myšlenky se ujal syn skladatele Karel Vacek ml. a tehdejší místní organizace Národní fronty. První z těchto koncertů se konal v roce 1983. Potom již pravidelně až do roku 1989. V roce 199O byla rozpuštěna Národní fronta. Nové obecní zastupitelstvo mělo mnoho jiných starostí a tak se trochu pozapomnělo i na Karla Vacka. Lidé, kteří se podíleli na pořádání koncertů, se pod vedením obecního zastupitelstva dali znovu dohromady a opět ve spolupráci s Vackem ml. uskutečnili v roce 1993 další koncert.V současnosti se Vackovo Vysoké Veselí koná opět každoročně. Letošní 14. ročník přivítá všechny příznivce dechové hudby 4. července.

(per)


Psalo se před sto lety

ZVRÁCENOST NAŠÍ VÝCHOVY (Krakonoš 16.5.1899) ve škole i v rodině jest zřejmá každému, kdo se nad tím zamyslí. Škola jako rodina mají odchovávati pro život, jeho požadavky a potřeby, ale nečíní tak buď vůbec nebo jen z malé části. Z našich škol, a to i středních vycházejí nám velké děti, úplně neznalé skutečného života, nepraktické až běda a nesamostatné.

Kdyby měly jeti někam drahou a vynajíti si příslušný vlak v jízdním řádě, stěží to dovedou nebo nedovedou to vůbec. Náš selský nebo řemeslnický synek, jehož tatíci úvěrem existují, do 24. roku nezví, co je to směnka, a nedovede ji vyplnit za žádnou cenu.

Účinek takového výchovy je ten, že dorost náš stále se vrhá na zaměstnání nesamostatná, kde se nemusí mnoho namáhati a má brzy "jistý" chléb, totiž na zaměstnání v různých kancelářích: při tom všem je odvislý a nesvobodný. Tento smutný stav se nezmění, dokud naše školství nebude vymaněno ze svírající je kazajky byrokratické a klerikální, a dokud náš lid nebude vychován v jiných, lepších názorech.

(vybrala Há)


Nové Noviny