Logo NN

Nové Noviny č. 22/994. čevna 1999str. 1

Kladný hospodářský výsledek nemocnice

Hořice - Hořická nemocnice v uplynulém čtvrtletí dosáhla kladného hospodářského výsledku. Po několika letech se tak opět vyhoupla z pole červených čísel a její vedení potvrdilo, že zdejší zdravotnické zařízení, nad nímž se v minulosti už několikrát stahovala mračna, může být provozováno jako rentabilní.

"Dotace ze strany města jsou výhradně použity na opravy budov a případně na dofinancování některých nepřetržitých provozů, jako jsou například chirurgická ambulance a oddělení klinické biochemie a hematologie," předesílá ředitel nemocnice ing. Ladislav Dytrych. "Po mnoha letech začínáme s dotacemi od městského a okresního úřadu dosahovat kladných čísel. Vloni touto dobou činil propad tři a půl miliónu korun a faktury dodavatelům se hradily se zpožděním šesti až sedmi měsíců, zatímco dnes je tato prodleva poloviční. Pokud by i na nás nedoléhal problém s druhotnou platební neschopností, mohly bychom splácet za dodávky v podstatně kratším termínu," oznámil Dytrych.

Okresní úřad v Jičíně přispívá nemocnici na Rychlou lékařskou pomoc a Lékařskou službu první pomoci.

Za potěšující považuje ředitel také stoupající počet pacientů přímo z Hořic. Z celkového počtu 110 lůžek ošetřovatelské péče jich je podle jeho sdělení hořickými občany využito více než třicet procent, přitom obložnost dosahuje plných sta procent. "V současnosti u nás nenajdete jediné volné lůžko, ale hlavně mám radost z toho, že si opět získáváme důvěru místních obyvatel," poznamenal Dytrych, který s uspokojením hodnotí trend posledních měsíců.

Mnohem důležitější pro hořickou nemocnici je však rekonstrukce jednoho z pavilónů. "Problém je především se špatným stavem sociálních zařízení. Letošní investice do oprav by měla zlepšit veškeré hygienické zázemí, abychom zde měli odpovídající podmínky pro kvalitní ošetřovatelskou péči," zdůraznil Dytrych. Ten je ve funkci ředitele od června loňského roku, dva roky před tím spravovala nemocnici firma NaSa CZ.

(jn)


Výstava obrazů Josefa Matouše

Staré Hrady - Osvětová beseda Staré Hrady zve na výstavu Josefa Matouše "Obrazy z Českého ráje". Vernisáž se koná 5. června ve 14 hodin v gotických prostorách starohradského zámku. Autora uvede Karol Bílek a výstava potrvá 24. června.

(red)


Blesk zasáhl rozvodnu VČE

Staré Místo - Bez dodávky elektrické energie se v sobotu ve večerních hodinách ocitla podstatná část Jičína. Bezproudí trvalo zhruba dvě hodiny, situace byla pro řadu společenských podniků a kulturních zařízení nepříjemná.

"Přerušení dodávky bylo způsobeno po úderu blesku do rozvodny ve Starém Místě, kde byla zasažena kobka vysokého napětí. Shodou okolností právě ta, která napájí rozvodnu 10 kV pro Nové Město a areál firem Ronal a AGS. Porucha se přenesla i na kabelovod vysokého napětí, který zásobuje jižní část města," vysvětluje příčinu sobotního výpadku Karel Medlík z jičínského závodu VČE.

Na likvidaci poruchy se podílelo až do odpoledne druhého dne dvacet pracovníků. "Vzhledem k tomu, že došlo k poškození důležitých částí rozvodny, trvalo bezproudí déle," uvedl Merdlík. Krátkodobý výpadek elektřiny nastal i v pondělí, ten způsobil problémy v podstatně širším regionu, bez proudu byly zhruba dvě třetiny okresu. K této poruše však došlo na nadřazené soustavě mimo jičínský region.

(jn)


Také se bojíte rakoviny?

Jičín - Abyste se nemuseli bát, zveme vás na besedu s MUDr. Petrem Bednarčíkem, CSc. o novém originálním preparátu Ovosan. Je účinný při léčbě i prevenci nádorových onemocnění. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 10. června 1999 v 18 hodin v zasedací síni Školského úřadu v Jičíně (Denisova ul., dříve Hypobanka). Setkání je pořádáno pod záštitou jičínských městských lázní. Případné bližší informace obdržíte na tel. 0433/524 091.

(r)


UDÁLOST DEVADESÁTÝCH LET Právě tak vidí většina občanů Libáně dokončení nového obchodně-společenského domu, který byl minulý týden slavnostně otevřen. Přestřižení pásky se ujali starosta Jan Šesták (vpravo) a přednosta Okresního úřadu v Jičíně Jiří Vitvar. Starosta připustil, že ještě zbývá doladit některé smlouvy a vybudovat parkoviště. Z celkem jedenácti bytů, které jsou zakomponovány v prvním patře a v podkroví, jich je už deset obsazeno. Bytový fond Libáně se tak zvýšil o jednu třetinu na současných pětatřicet bytů. Přízemí objektu je zcela využito komerčně, své nové expozitury zde mají Česká pošta a Česká spořitelna. Náklady na dostavbu z minulých let zakonzervovaného skeletu zatím nejsou vyčísleny, ale podle Šestáka se dostanou na 26 miliónů korun.

FOTO: jn


Kvalitní práci při opravě pláště Valdické brány odvádějí mimo jiné i pracovníci kamenické firmy Švec z Valdic. Bližší informace o průběhu oprav naleznete uvnitř čísla.

FOTO: mar


Zastřešení by zlepšilo využití stadionu

Jičín - Vlivem nedávného úspěchu našich hokejistů v Naganu, umocněném ziskem mistrovského titulu v Lillehammeru, se český hokej dostal do popředí zájmu veřejnosti více, než kterýkoliv jiný sport.

Potvrzuje to i informace, která už několik týdnů koluje okresním městem. Podle ní se totiž objevila možnost získat konkrétní dotaci na zastřešení zimního stadiónu v Jičíně v souvislosti s podporou mládeže a hokejových talentů vůbec. Zprávu však doprovází údajná zvěst o tom, že ji zdejší radní dotaci nevyužili. Samu skutečnost, že se o jisté formě finanční podpory na zakrytí ledové plochy pod hrází rybníka Kníže v poslední době hovoří, a to i na úrovni představitelů města, místostarosta Vlastislav Matucha potvrdil, druhou část této neoficiální informace ovšem rezolutně popřel.

"To je naprostý nesmysl, bylo by přece nelogické, abychom se vzdávali nabízených peněz. Všechny investice se spoluúčastí státu případně nějaké organizace jsou vítanou podporou. Každá dotace je dobrá, protože napomůže k realizaci i takového záměru, který by byl možná za jiných okolností neuskutečnitelný," ujistil Matucha. "Pokud vím, tak ve východních Čechách byly za tímto účelem vybrány celkem tři lokality a Jičín je jednou z nich. Ale na otázku, jak dalece je zastřešení zdejšího sportovního stánku vzhledem k těmto snahám reálné, nemohu v tuto chvíli odpovědět, protože se tím osobně zabývá především starosta. Každopádně se o něčem takovém v rámci podpory českého hokeje diskutuje i v parlamentu a jedním z hlavních iniciátorů je poslanec a bývalý přední hokejista Gustav Bubník," doplnil místostarosta. Zimní stadión město zastřešit chce, řekl starosta Jiří Liška. "Je nám všem jasné, že zastřešení nejen prodlouží zimní sezónu, zkvalitní led, vytvoří lepší podmínky pro sport v Jičíně, ale umožní také lepší celoroční využití stadiónu. Kdy k vlastnímu zastřešení dojde, je velmi těžké odhadnout. Rozhodující bude finanční stav města. Pokud by se podařilo získat významnější dotaci, o kterou se snažíme a budeme snažit, nemusela by to být příliš vzdálená budoucnost. V případě, že by město mělo samo financovat zastřešení, obávám se, že by to byla dlouhodobější záležitost. Potřeby města jsou velké a zimní stadión by musel ještě nějaký čas počkat," konstatuje Liška.

Pokračování na str. 3


Miss Český ráj Tereza Jirounková

Jičín - Na trůn královny krásy usedla v sobotu v Kulturním domě Jičín Tereza Jirounková z Mladé Boleslavi. Stala se tak jubilejní desátou Miss Český ráj v dosavadní historii této prestižní soutěže.

Titul první vicemiss si z Jičína odvezla Renáta Matysková z Hradce Králové a druhou vicemiss se stala Monika Filipová z Jilemnice. Finále oblíbeného klání, během kterého dívky předvedly nejen své tělesné vnady, ale i pohybové a intelektuální schopnosti, se zúčastnilo jedenáct adeptek.

(red)


Hledáme Palackého ulici čp. 64

Číslování domů místo staršího orientačního označování pomocí domovních znamení zavedla v Čechách josefínská doba v osmdesátých letech 18. století. V Jičíně se popisnými čísly od jedničky výše označily jednak domy Starého Města uvnitř hradeb, jednak domy každého předměstí. Valdického, které začínalo za Valdickou branou, počínaje dnešním Žižkovým náměstím, Holínského, které začínalo za bývalou branou Holínskou před Příkopy proti dnešnímu gymnáziu, Pražského předměstí, které začínalo za Pražskou branou proti dnešnímu Arisu, a konečně Nového Města, které leželo za Cidlinou. Takže například čp. 1 má na Starém Městě jičínský zámek a na Holínském předměstí dům ušlechtilého vlasteneckého kupce Antonína Soumara, jenž stál mezi iniciátory Občanské besedy, Občanské záložny (ta v jeho domě léta sídlila) a asi i Sokola. Je to velký rohový dům do ulice Na Příkopech, kde je dnes pekárna a prodejna U Halířů. Stojí na úrovni bývalé Holínské brány.

Kde však byla v Palackého ulici ona nová mincovna, kterou stavěl, ale nedokončil Albrecht z Valdštejna? Marně hledáme čp. 64. Není tu. Měl by ho nést rohový dům do Sladkovského ulice, kde je dnes prodejna Almon, sklo a porcelán. Ale při opravě fasády číslo zmizelo. Není to ojedinělý případ.

Dne 25. října 1879 vydala městská rada v Jičíně příkaz upevnit na všechny domy tabulky s jejich popisným číslem. Doporučujeme dnešní radě, aby podobný příkaz opakovala. I s tím, že čísla musí být umístěna nad vchodem, ne jen na listu papíru za výkladní skříní.

Příliš mnoho popisných čísel na jičínských domech v poslední době zmizelo. A označení by pomohlo nejen milovníkům minulosti, ale jistě i poštovním doručovatelkám. Anebo se dnes už zase říká listonoškám?

(Ú)


Nové Noviny