Logo NN

Nové Noviny č. 20/9921. května 1999str. 1

Balkánská krize a obavy rodičů

Jičín - Nejen rapidně vzrůstající zájem o civilní službu, ale i časté telefonáty rodičů, kteří se obávají možného nasazení svých synů do válečného konfliktu na Balkáně, zaznamenala v minulých dnech Okresní vojenská správa Jičín (OVS).

Dubnové odvody už před dvěma týdny skončily a ti, kteří byli komisí odvedeni, mají ze zákona možnost nejpozději do třiceti dnů po odvodech zažádat o civilní službu. "Do dnešního dne se k tomu rozhodlo osmatřicet odvedenců," informoval NN náčelník OVS pplk. Pavel Kopřiva. V porovnání s loňskem představují tato čísla evidentní nárůst.

"Pokračování krize v Jugoslávii se odrazilo i ve větším zájmu veřejnosti o Armádu České republiky. Časté telefonické dotazy se v poslední době týkají například i vojenských cvičení. Obracejí se na nás nejen rodiče čerstvých odvedenců, které vojna v nejbližší době nemine, ale i vojáků v záloze, kdy a zda vůbec budou pozváni na vojenské cvičení," konstatuje Kopřiva. "Počty cvičících vojáků v záloze jsou v posledních letech minimální, taktéž se s nějakým nárůstem v nejbližší době nepočítá," uklidňuje veřejnost náčelník OVS.

Dodal, že rodiče vojáků v základní službě se o své syny strachovat nemusí, protože s nasazením našich bojových jednotek se zatím nepočítá a navíc podle platných zákonů nemůže být do zahraniční vyslán nikdo jiný než dobrovolníci, tedy vojenští profesionálové.

Vliv členství naší země v Severoatlantické alianci na vnímání armády ze strany občanů, zejména branců, je dnes ještě předčasné hodnotit, doplnil Kopřiva.

(jn)


Přehlídka mladých dechovek

Kopidlno - Zítra v sobotu 22. května 1999 se v Kopidlně uskuteční přehlídka mladých dechových kapel - "Mladé Hilmarovo Kopidlno".

Ve 13.00 hodin se na náměstí představí malé mažoretky taneční skupiny "Bonbónky" z Lomnice nad Popelkou a mažoretky z Chlumce nad Cidlinou. Vystoupení jednotlivých kapel začne ve 14.00 hodin v zámeckém parku na nádvoří (za nepříznivého počasí v tělocvičně zahradnické školy). V průběhu bohatého programu kulturního odpoledne se představí mladí hudebníci z Ledče nad Sázavou, Turnova, Ústí nad Orlicí a Chlumce nad Cidlinou.

(red)


Veřejné projednávání přeložky

Nová Paka - Žhavé téma posledních let v Nové Pace představuje veřejností často diskutovaný obchvat města. Právě výstavba přeložky silnice I/16 bude na programu setkání radnice s novopackými občany, které se uskuteční v pátek 28. května v místním P-centru. Veřejné diskuse se zúčastní také zpracovatelé variantního řešení přeložky, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic, a zástupci dotčených orgánů státní správy. Ti budou společně s občany posuzovat dvě varianty budoucí zhruba sedmikilometrové trasy nové komunikace. "Oproti té nové, která byla nedávno zpracována jako oponentura, je výhodnější předchozí varianta, s kterou se počítá v územním plánu, a na níž byla vydána stavební uzávěra. Přípravy na stavbu by se tak urychlily," srovnává vedoucí referátu dopravy OkÚ Jičín ing. Pavel Benda. Nejproblematičtější úsek se očekává u Studénky, Heřmanic, Štikova a Vrchoviny. Obchvat, jehož cena se odhaduje na více jak 200 mil. Kč, by měl začínat u Kumburského Újezda a zpět na hlavní tah se napojí u Vidochova. Odtud budou stavební úpravy silnice I/16 pokračovat až na hranice okresu.

(jn)


Kulturní dům se ještě nezprovozní

Mladějov - Objekt nového Kulturního domu v Mladějově, jehož předchůdce před pár lety vyhořel do základu, již stojí na místě. Zatím však jako hrubá stavba.

Starosta Mladějova Oldřich Hanoušek uvedl, že letos se objekt ještě určitě nezprovozní. K pořádání kulturněspolečenských akcí bude sloužit snad až v roce následujícím, jisté to však také není. Kdy se kulturní dům uvede do provozu záleží podle starosty na penězích, do této chvíle přišla obnova kulturního domu už na více jak deset miliónů korun.

Obci zbývá dokončit instalaci topení, technického zařízení a veškerých sítí.

(jn)


VALDŠTEJNSKÉ DNY V JIČÍNĚ Oblíbené Valdštejnovo Vetlínské červené rané je vlastně bílé. Tuto neobvyklou raritu z bzenecké oblasti přivezli vinaři z Brna na druhý ročník slavností, pořádaných v závěru minulého týdne na počest Albrechta z Valdštejna. Vetlínské v Jičíně okoštoval a poté i pokřtil sám vévoda frýdlantský a meklenburský. Ten do města přijel se svou osobní gardou, kterou tvoří členové historické skupiny Regus. Jičín se tak na tři dny vrátil do časů Albrechta Václava Eusebia Valdštejna. Pořadatelé (Občanské sdružení "Ráj srdce" a Nadační fond Jičín - město pohádky ve spolupráci s okresním, městským a školským úřadem) připravili i pro letošní bienále bohatý program, jen jejich průběh zkomplikovalo proměnlivé počasí.

FOTO: jn


STŘEDEČNÍHO "BĚHU TERRYHO FOXE" se v jičínské lipové aleji zúčastnilo 729 startujících. K humanitárnímu poselství mladého Kanaďana, bojujícího nejen za záchranu vlastního života, ale i za zviditelnění celosvětového problému a podporu výzkumu rakoviny, se aktivně přihlásily všechny věkové kategorie občanů od nejmenších v kočárcích po běžce důchodového věku. O "Běhu naděje" a "Květinovém dnu" se více dočtete uvnitř listu.

FOTO: mar


O jednu z kasárenských budov se už přihlásil okresní soud

Jičín - Předseda Okresního soudu v Jičíně Theodor Petryšín NN potvrdil, že jedna z budov kasárenského komplexu, který má být v dohledné době převeden do majetku okresního města, bude předána do užívání justice, jíž bude sloužit při exekucích.

"Tato iniciativa nevzešla ze strany okresního soudu, ale od mých nadřízených. Zřejmě na základě dohody ministerstva spravedlnosti a resortu obrany," předesílá Petryšín s tím, že měl v této věci kontaktovat Armádu České republiky, konkrétně Ubytovací a stavební správu Pardubice.

"Měl jsem požádat příslušnou sekci armády a také jsem tak učinil. Už vloni na podzim jsme si vyhlédli budovu, která splňuje podmínky, vycházející z našich potřeb. Zatím ji ve vlastnictví nemáme, ale převodu se bránit nebudeme, protože jičínský soud tento volný objekt skutečně potřebuje. V této souvislosti se však na nás obrátili i zástupci města, kteří naopak vznesli požadavek, abychom s jejím přebíráním nepospíchali, poněvadž v současnosti zpracovávají analýzu dalšího využití celého areálu kasáren," podotkl poněkud překvapeně Petryšín.

A k čemu bude Okresnímu soudu v Jičíně sloužit už několik let opuštěný objekt? "Budeme zde uskladňovat předměty, které zabavíme v rámci exekucí," uvedl Petryšín. "Věci, které zabavíme, musíme někde uschovat, není možné, aby zůstávaly na místě. Na soudě však volné prostory nejsou," vysvětluje. Jak řekl, exekuce se vztahuje i na automobily, proto vítá, že součástí objektu jsou také garáže. "Doposud jsme museli hledat různá provizorní řešení, a to i ve spolupráci s podnikateli. Za veškerý zabavený majetek, tedy i osobní vozidla, totiž zodpovídáme."

Pokračování na str. 3


Tradiční soutěž mladých cyklistů

Jičín - V průběhu posledních dvou pracovních dnů minulého týdne se na dětském dopravním hřišti u "Matějáku", za bývalou autoškolou, uskutečnilo "Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, žáků základních a zvláštních škol jičínského okresu".

Více než sto třicet účastníků každoročního již tradičního klání se do areálu SSPoŠ Altman s.r.o. sjelo ze třinácti škol jičínského okresu, aby zde rozděleni do dvou věkových kategorií a do družstev po čtyřech a šesti závodnících předvedli jak před pořadateli, tak přímo před policisty dopravního inspektorátu své teoretické i praktické znalosti dopravních předpisů v rozsahu "chodec - cyklista".

Jednotlivé soutěžní disciplíny plnili účastníci na pěti samostatných stanovištích. Psali testy z pravidel silničního provozu a poskytování první pomoci, na dětském dopravním hřišti museli zvládnout jízdu podle dopravního značení, pak i jízdu zručnosti a na posledním stanovišti odhalovali technické závady a nedostatky na jízdních kolech.

Čtvrteční a páteční akce byla vyvrcholením celostátní systematické jarní "Dopravní výchovy" žáků nižších ročníků základních a zvláštních škol, na níž se společně podílel BESIP, dopravní inspektoráty Policie ČR, školské úřady, domy dětí a mládeže, oblastní spolky ČCK a autoškoly.

V jičínském okrese bude cílené rozšiřování znalostí mladých chodců a cyklistů pokračovat ještě soutěží "Nehoda není náhoda", která v měsíci červnu proběhne na stránkách Nových Novin.

(red)


Výročí: podplukovník Matěj Semík

Při cestě do práce pravidelně křižuji ulici podplukovníka Semíka a přiznám se, že jsem dlouho neměl tušení, proč jedna z novopackých ulic nese toto jméno. Dnes již vím, že právě 25. května 1869, tedy přesně před sto třiceti lety se v Heřmanicích u Nové Paky v rodině chalupníka narodil Matěj Semík.

Vyučil se v Praze zlatníkem a vystudoval pražskou Státní průmyslovou školu. Získal zde především kreslířské znalosti a v roce 1893 nabyté zkušenosti využil ve Vojenském zeměpisném ústavu ve Vídni. Po roce 1918 pracoval ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze, kde v hodnosti majora byl přednostou kartografického oboru. Je autorem řady map a atlasů. Když pak v roce 1928 odešel do výslužby, využil své znalosti při propagaci rodného kraje.

Po 2. světové válce spolupracoval při tvorbě plánů a plánků, podílel se na přípravě školních i turistických map.

Byl náruživým turistou, významným činovníkem Sokola, místopředsedou Krajinského spolku novopackých rodáků v Praze a místopředsedou Svazu čsl. důstojníků.

Významný český kartograf Matěj Semík zemřel v Praze 30. října 1961 a zcela právem nese jedna z novopackých ulic jeho jméno.

Václav Franc


Nové Noviny