logo NN, 13K

Neobvyklou myšlenku zákon neumožňuje

Hořice - Snaha zlepšit bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku přivedla hořické radní k neobvyklé myšlence.

S cílem nalézt způsob, jak zvýšit počet mužů zákona, kteří by mnohem častěji prováděli obchůzkovou činnost v ulicích města, navrhli možnost vyčlenit peníze z městské pokladny na financování zdejšího obvodního oddělení, které by se prostřednictvím této dotace mohlo posílit alespoň o dva nové členy.

"Uvítali bychom, kdyby se obvodní oddělení policie ve městě posílilo, třeba i tím, že na to státní policii přidáme. Anebo se pokusíme zvýšit ostrahu vlastními silami. Porovnávali jsme pravomoce inspektora veřejného pořádku a městských strážníků. Dosud jsme se nerozhodli," říká starosta Ladislav Vrba, který ale připustil, že k jedné z těchto alternativ se dříve či později městská rada znovu vrátí. "Od odpoledních hodin je město bezprizorní, na celou oblast, která zahrnuje i několik okolních obcí, je vyčleněna pouze dvoučlenná motorizovaná hlídka, a to je nedostačující. Proto se chceme v nejbližších dnech obrátit na policejní ředitelství s návrhem, zda by si město mohlo formou dotace připlatit dva policisty, aby se přímo v Hořicích posílila obchůzková činnost," sdělil NN starosta Ladislav Vrba s tím, že si ale není jistý, zda to zákon umožňuje.

Jak řekl, pokud to nebude možné, zavedení funkce inspektora veřejného pořádku, případně znovuobnovení městské policie, se město s největší pravděpodobností nevyhne.

"Připlatit si policisty?, to zákon skutečně nepřipouští," reaguje na návrh Hořických okresní policejní ředitel Vlastimil Pilař. "Nadace, která přijímá finanční dary, sice existuje, ale je určena na materiální pomoc, to znamená na zkvalitnění našeho vybavení, nikoliv na personální účely. V praxi bych si to ani dost dobře neuměl představit," dodává Pilař. Zrušení městské policie v Hořicích bylo podle něj krokem zpátky.

"Především v Nové Pace se nám spolupráce s tamními strážníky vyplatila, dobrou zkušenost máme i v Jičíně. Městská policie se může bez obav zrušit, až bude právní vědomí našich spoluobčanů na vyšší úrovni, až se budou řídit normami a zákony. Zatím tomu tak bohužel není. Především přestupkové záležitosti a v určité míře také ochrana zdraví a majetku občanů, to je náplň pro městské strážníky. Obvodnímu oddělení se tak uvolní ruce k vyšetřování a odhalování závažných trestných činů a pořádek místního charakteru může zajišťovat ve spolupráci s městem," soudí Pilař, ředitel Okresního ředitelství v Jičíně.

(jn)


SOBOTECKÝ PLENÉR ÚSPĚŠNÝ

Ještě nikdy v šestileté historii každoročního setkání výtvarníků v Sobotce neměl malířský plenér tolik účastníků jako letos. Do města pod Humprechtem jich první květnový týden přijelo na čtyři desítky. Na fotografii jedna z účastnic Eva Šinkmanová z Nové Paky na zahradě rodného domu Václava Šolce, kde se v sobotu uskutečnila také závěrečná výstava prací, vytvořených během tohoto krátkého pobytu. Zvláštní ocenění si za své dílo odvezli Nina Rulfová a Teodor Buzu.

jn


Další výstavba bytů

Jičín - Na současnou výstavbu obytného domu na Lidickém náměstí firmou BAK a.s. by ještě v tomto roce měla plynule navázat realizace stavby podobného domu, který by pak uzavřel celý blok činžáků směrem k Veselce. V současné době jedná trutnovská stavební společnost BAK s radnicí o tom, jakým způsobem zajistit vjezd vozidel do vznikajícího vnitrobloku, ve kterém město plánuje výstavbu podzemních garáží a rekultivaci celé oblasti na zelené prostranství s možností aktivního odpočinku.

Stavbu dalšího bytového domu by měl zahájit valdický Staving v Barákově ulici hned vedle jím dokončeného domu, který nyní stojí osamocen na volném prostranství mezi Cidlinou a prvními paneláky sídliště Jih. Ve městě tak má být ještě v tomto roce zahájena výstavba dalších zhruba padesáti bytových jednotek.

Město v současné době stále ještě jedná s pražskou stavební společností Vocel, která má zájem o výstavbu dvou bytových domů na volných parcelách protilehlých nároží křižovatky ulic Ruská a Barákova. V případě, že jednání budou úspěšná, zvýší se možnost zahájení výstavby padesáti bytů na sedmdesát.

(red)


Do radnice ze Žižkova náměstí

Jičín - V těchto dnech byla po několika měsících opět zpřístupněna budova městského úřadu hlavním vchodem ze Žižkova náměstí. Nový bezbariérový vstup do radnice je ve srovnání s předešlým elegantně příjemným a hlavně důstojným prostorem pro styk občana s úředníkem.

V recepci městského úřadu obdržíte základní obecné informace o možnostech a způsobech řešení vašich problémů. S konkrétním odborným pracovníkem úřadu odtud můžete okamžitě hovořit telefonicky nebo vám po vzájemné dohodě vysvětlí cestu na jeho pracoviště. V recepci radnice přijmou vaši korespondenci a ochotně zařídí vše potřebné, abyste z úřadu odcházeli především s pocitem uspokojení.

Po výstavbě "krčku" vzájemně spojujícího budovy městského úřadu na Žižkově náměstí a v Nové ulici je oprava domu a otevření hlavního vchodu ze Žižkova náměstí zakončením druhé etapy celkové rekonstrukce radnice. V těchto dnech pokračuje etapa třetí, kterou je dokončení přízemní zasedací místnosti. Ta se díky přibližně šedesáti místům k sezení, kompletně vybavenému zázemí a samostatnému vchodu má v příštích týdnech stát centrem setkávání a zasedání různých veřejných spolků a organizací.

Celkové finanční náklady na realizaci všech tří etap rekonstrukčních prací se pohybují okolo deseti milionů korun a podle vyjádření odborníků je jičínská radnice opravena minimálně na příštích padesát let.

(red)


Na "psí" akci je pohled spíše negativní

Jičín - Dubnová akce městského úřadu, jejímž hlavním cílem bylo přimět majitele k registraci svých čtyřnohých přátel a uhrazení z toho plynoucích psích poplatků, skončila finančním ziskem 102 110 korun.

Ty když se přidají k penězům z poplatků vybraných od běžně platících majitelů psů, přibude letos do městské pokladny celková částka 323 110 korun. Ani ta by však neměla být zřejmě konečnou, vzhledem k tomu, že ve městě je ještě několik desítek neregistrovaných psů, jejichž majitelé na výzvy MěÚ nereagovali. V těchto případech bude radnice postupovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou a samozřejmě použije všechny dostupné prostředky, aby poplatky, dnes již zvýšené o 50%, vybrala.

Z výsledků "psí" akce, na níž spolu s městským úřadem spolupracovali Městský bytový podnik, SBDO a domovní důvěrníci, vyplývá, že v Jičíně a jeho spádových obcích žije asi 1 000 psů, z nichž 292 nebylo přihlášeno. Po upozornění jejich majitelů bylo z tohoto počtu dodatečně zaevidováno 175 psů. Sedmdesát občanů prohlásilo, že nejsou majiteli psa, který je u nich pouze na "přechodném bydlišti" (majitel hradící poplatky žije jinde), 17 majitelů má psa přihlášeného v jiné obci a konečně 30 majitelů na výzvu MěÚ nereagovalo vůbec.

Ohlasy majitelů psů na dubnovou akci byly podle vyjádření vedení města rozdílné, v některých případech však až velmi negativní. Reakcí pak byl široký "sortiment" od výhružných telefonátů, přes různá vyjádření nesouhlasu a odporu s organizovaným udavačstvím v demokratickém státě, přes dotazy a požadavky zveřejnění jmen "práskačů", kteří městu s akcí pomáhali. Někteří majitelé nechápou, proč mají poplatek za psa platit, jiní se pohoršují nad nižším poplatkem pro důchodce, další požadují stejné zpoplatnění koček, králíků a koňů, kteří se ve městě rovněž chovají.

Majitelé psů pak za jediné pozitivum akce považují letošní "fasování" igeliťáků na "psovská hovínka" a příslib radnice rozšířit počty odpadkových košů i do okrajových částí okresního města.

(red)


Železnice i nadále těžkým břemenem státu

Článek s tímto názvem vyšel v regionálních novinách Hlas našeho venkova, týdeník Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu pro kraj jičínský, okresy horské a polabské v roce 1935.

Deficit drah činil za několik posledních let 800 mil. Kč ročně a byl stejně vysoký jako částky vyplácené na podpory v nezaměstnanosti. Příjmy ČSD za rok 1934 byly o 40% nižší oproti 1929, což ovlivnila hospodářská krize, ale byly i jiné příčiny. Vzestup příjmů proti roku 1933 vykázala jen přeprava rychlozboží a nákladů, kdežto za přepravu osob bylo přijato méně, a to vzdor tomu, že počet cestujících vzrostl. Tento nepříznivý jev nastal slevami jízdného, které byly zavedeny od 1. ledna 1934. Na těch dráhy mnoho prodělaly, a proto vedení ČSD uvažovalo o jejich zrušení. Týkaly se zejména zlevnění nedělních jízdenek, ale byly i mnohé jiné slevy.

Sobotní a nedělní vlaky byly po zavedení této novinky slušně obsazeny, někdy i přeplněny. Lidé si opět zvykli používat vlaků. Ve všedních dnech byly osobní vlaky katastrofálně pasívní, jak sama železniční správa veřejně přiznala a ukázala na konkrétních příkladech. Na tratí mezi Berounem a Plzní nejezdil ve všední den ani jeden osobní vlak, který by kryl režii. Cestující jezdili z největší části na slevové jízdenky. Těch, kteří platili plné jízdné, byl mizivý počet. V osobním vlaku, jehož vypravení stálo 385,- Kč, bylo zaplaceno na jízdném 5,- Kč. V jiném případě činily náklady na vypravení vlaku 1.674,- Kč a na jízdném bylo zaplaceno 600,- Kč. Tuto skutečnost veřejnost chápala jako následek toho, že železnice mají skoro samé cestující se zlevněnou jízdenkou.

Železniční správa činila určité úsporné zásahy, zejména ve směru personálním, ale i v nákladech na udržovací a obnovovací práce.

(hol)


index