logo NN, 13K

Krok k ulehčení dopravní situace

Jičín - V červnu letošního roku bude zahájena další stavba, která zlepší současnou obtížnou dopravní situaci v našem městě. Jedná se o doplnění křižovatkové větve křižovatky I/16 a III/32833. Tak oficiálně zní název této připravované akce. V podstatě jde o to, že nově vybudovaná větev podle závodu Continental, dříve ITT, umožní nájezd automobilů z tohoto konce Jičína na obchvat směrem na Poděbrady a Mladou Boleslav. Bude to velké odlehčení města především od nákladní dopravy, protože právě v těchto místech je koncentrovaná průmyslová výroba. Nákladní auta musí v současné době jezdit alespoň přes část města, a tak nám zhoršují životní podmínky. Je to však v této oblasti pouze prvý krok. Ke konečnému řešení této křižovatky dojde až v souvislosti s výstavbou plánovaného čtyřpruhu mezi Robousy a Úlibicemi. Potom bude možno sjíždět z obchvatu i ze směru od Poděbrad a Boleslavi. Zahájení této části se stále oddaluje, především pro nedořešené majetkové záležitosti. Je to škoda, protože Jičín potřebuje odlehčit především od nákladní dopravy. Jsem rád, že alespoň tato větev bude v letošním roce dokončena. Vedení Ředitelství silnic a dálnic v Praze a správa Pardubice uznaly požadavek města na pomoc při řešení dopravní situace a uvolnili ze svých rozpočtů 5 milionů Kč, které budou potřeba pro tuto prvou etapu. Za to jim patří dík. Poděkování patří také panu Jaroslavu Petrusovi ze Správy Pardubice, který má na starosti přípravné práce a městu významným způsobem pomáhá. Věřím, že i další kroky při odlehčování města od dopravy se budou dařit, a že tak auta nad městem nezvítězí.

Jiří Liška, starosta


Další stavby tělocvičen

Nová Paka - Ani Nová Paka nechce zůstat stranou současných stavebních aktivit ve školství na Jičínsku.

V Sobotce nyní dokončují při ZŠ výstavbu moderní dvoupodlažní tělocvičny za zhruba šedesát miliónů korun. U Masarykovy obchodní akademie a u 3. základní devítiletky v Jičíně byly letos rovněž zahájeny stavební práce na nových sportovních halách. Žádost o dotaci na ministerstvu školství má podáno i hořické gymnázium, které společně s tamní obchodní akademií usiluje také o nový sportovní stánek, jenž by sloužil nejen studentům při hodinách tělesné výchovy, ale zároveň i hořické veřejnosti. Stejně tak v Nové Pace chtějí vybudovat novou tělocvičnu při Základní škole v Komenského ulici, jak pro NN připustil starosta Petr Kuřík:

"V první řadě je potřeba odstranit havarijní stav ve školní kuchyni a v jídelně. Součástí této modernizace, na níž máme přislíbeno dvanáct miliónů korun od státu, bude také dobudování požárních cest, které jsou ve špatném stavu," předesílá starosta. "V následující etapě se připravuje vestavba tří tříd do půdních prostor. Celkem zde vznikne osm nových místností, kromě tříd to budou i kabinety. Teprve až jako třetí etapa plánovaných investic do Základní školy v Komenského ulici se počítá s tělocvičnou," upřesnil Kuřík. V případě, že se městu podaří realizovat všechny tři zmíněné etapy, celkové náklady se podle jeho slov vyšplhají ke 100 miliónům korun.

(jn)


Zahynul vozka

Žlunice - V tomto roce v pořadí již ke čtvrté dopravní nehodě s tragickými následky došlo 9. dubna 1999 v 11.30 hodin poblíž výše zmíněné obce.

Dvaašedesátiletý vozka jedoucí ze směru od Sekeřic na Žlunice z dosud nezjištěných příčin spadl z dvounápravového povozu taženého poníkem na vozovku. Při pádu byl zachycen spodní částí vozíku a tažen koněm k levému okraji komunikace.

Při nehodě utrpěl vážné zranění, kterému na místě tragedie podlehl.

(red)


Nový primář: MUDr. Zdeněk Zikmund

Jičín - Vzhledem k tomu, že současný primář neurologického oddělení MUDr. Rostislav Martišek je zaměstnancem Okresní nemocnice v Jičíně pouze na zkrácený úvazek, bylo v minulých dnech na základě nových požadavků Lékařské komory vypsáno na obsazení jeho stávajícího místa výběrové řízení (od 1. ledna 1999 by měly být primariáty nemocnic obsazeny minimálně na 0,8 pracovního úvazku).

Do konkurzu se přihlásili tři lékaři, z nichž jeden na poslední chvíli svoji kandidaturu stáhnul. Komise pak ředitelce Okresní nemocnice Jičín ing. Daně Kracíkové doporučila ke jmenování do funkce MUDr. Zdeňka Zikmunda, který primariát jičínské neurologie převezme prvním červnovým dnem tohoto roku. MUDr. Rostislav Martišek bude i nadále provozovat lékařskou praxi na stejném oddělení okresní nemocnice pouze na částečný úvazek.

(red)


PŘEVOD BUDOV BÝVALÝCH KASÁREN V LÍPÁCH do majetku okresního města je v těchto dnech jedním ze současných problémů jičínské radnice. Probíhají jednání na nejvyšších úrovních o budoucím využití objektů a o dalším bytí Vojenské správy, která svým "oploceným" charakterem nezapadá do architektonické studie, uvažující naopak s "odplocením" celého území kasáren, tak, aby bylo nejen průchozí, ale i průjezdné směrem na Čeřovku. Největší problém bude zřejmě s využitím tak zvaného "hradu" (na fotografii). Možnost jeho rekonstrukce a využití pro Střední policejní školu již padla pro nedostatek finančních prostředků, zatímco o možnosti zřízení utečeneckého tábora se stále ještě hovoří.

mar


Najdou radní společnou řeč?

Hořice - Zdá se, že v Hořicích svítá na lepší časy. Za revoluční průlom v hořické komunální politice od roku 1993 považuje starosta Ladislav Vrba nedávnou dohodu tamních zastupitelů, kteří se předběžně shodli na společném prohlášení, jehož cílem je stanovit priority čtyřletého volebního období.

Hořická radnice se v posledních několika letech takřka neustále potýkala s častými rozbroji. Zastupitelé byli rozděleni do dvou, někdy i tří táborů, které se vzájemně napadaly. Sporů, které zpravidla provázely většinu jednání, po nedávných volbách polevilo a s připravovaným materiálem společného volebního prohlášení napříč politickým spektrem by jim mělo definitivně odzvonit, doufá starosta.

Nedávno diskutovaný čtyřletý plán bude zřejmě předložen na nejbližším veřejném zasedání. Text obsahuje seznam několika investičních akcí, jimž by mělo dát všech patnáct zastupitelů zelenou a hlavně je společným úsilím podpořit, což by bylo ještě v minulém volebním období naprosto nereálné.

Na seznamu figuruje například výstavba sportovní haly pro zdejší gymnázium a stavba nové kuželny, příprava stavebního záměru a projektové dokumentace pro chlazenou zimní plochu, získání finanční pomoci pro opravu divadla ve staré radnici a celková rekonstrukce Smetanových sadů, které by měly změnit svůj vzhled a dosavadní uspořádání.

(jn)


Další nehoda u kina

Jičín - V pátek 9. dubna 1999 půl hodiny před polednem došlo k dalšímu vážnému střetu chodce s automobilem na křižovatce u Biografu Český ráj. Šestačtyřicetiletou učitelku Masarykovy akademie při přecházení komunikace od školy směrem do centra města srazila na přechodu pro chodce o osm let starší řidička Škody 120.

Kromě krátkého bezvědomí, šoku a otřesu mozku utrpěla chodkyně dvojitou zlomeninu levé nohy, krčku kyčelního kloubu a pak řadu pohmožděnin po celém těle, v obličeji a na zápěstí levé ruky. Po základním ošetření byla zraněná na vlastní žádost o den později převezena na ortopedické oddělení nemocnice v Semilech.

Řidička, která na přecházející ženu uprostřed vozovky zřejmě vůbec nereagovala (žádné stopy brzdění) byla vyšetřovatelem OŘ PČR Jičín obviněna ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle § 224/1,2 tr.z. Zda je tato klasifikace páteční nehody opodstatněná, ukáže až konečný závěr vyšetřování.

K této vážné dopravní nehodě došlo dvaadvacet dní po dalším snížení rychlosti v tomto úseku ze 40 na 30 kilometrů v hodině.

(mar)


Sprejeři daný slib nedodrželi

Jičín - Sprejeři vyjadřující své niterní umělecké cítění nanášením neodstranitelných barev zejména na místech, kde se to nelíbí běžné veřejnosti, požádali před nedávnem město o peníze na barvy a o "přidělení" zdi, kterou by pak podle předloženého projektu k ukojení své vášně vystříkali.

Vedení radnice ve vší úctě zástupce tohoto progresivního uměleckého směru přijalo a po několika jednáních, více či méně přitlačeno k pomyslné zdi, nabídlo k realizaci zřejmě ušlechtilého záměru sprejerů jednu ze stěn na plovárně. Tomu však mělo ještě předcházet konečné jednání s nájemci koupaliště. Peníze k požehnanému ničení městského majetku měl ve výši deseti tisíc korun uvolnit Okresní úřad Jičín prostřednictvím Okresní protidrogové komise.

Sprejeři pak za darovanou stěnu a peníze slíbili nedotknutelnost všech zdí ostatních, dokonce i před aktivitami svých neorganizovaných kolegů.

Ale vášeň je vášeň. V úterý 30. března 1999, samozřejmě již po zmíněných jednáních, poškodily stěnu podloubí na Valdštejnově náměstí před expoziturou Komerční banky, domu vedle "myší díry" a vchod do zámeckého parku.

Své spreje tedy vystříkali, a tak je zřejmě potřeba svolat nové jednání k uvolnění dalších finančních prostředků, aby mohli ve své "umělecké" činnosti nerušeně a bez problémů pokračovat. Možná je jen škoda, že se zástupci výše zmíněných orgánů neumějí zeptat veřejnosti, zda souhlasí s tím, že z peněz nás všech je zcela oficiálně ničen veřejný majetek. Pak by s největší pravděpodobností místo poskytování zdí a peněz zcela logicky podávali trestní oznámení na "známého" pachatele.

(mar)


index