logo NN, 13K

Bez zásahu hrozí rozmáčení věže

Hořice - Na první pohled stavba, která přetrvá několik generací. A přece: Masarykově věži samostatnosti, jedné z novodobých hořických dominant, která byla postavena koncem dvacátých let, hrozí "rozmáčení".

Jakmile bude mít hořická radnice k dispozici výsledek odborné expertizy, jejíž závěr by měl určit, zda je zvýšená vlhkost v objektu věže způsobena vlastní kondenzací nebo zda tam prosakuje dešťová voda zvenčí, pustí se příští rok do stavebních úprav. Kamenná stavba, v jejímž západním křídle se nachází památník prvního, druhého a třetího odboje se stovkami jmen obětí I. světové války a nacistické okupace, slouží i jako rozhledna a astronomická observatoř. Ta je už více než deset let využívána několikačlennou skupinou místních hvězdářů.

"Nechali jsme vypracovat odborný posudek, abychom zjistili, co je příčinou zvýšené vlhkosti, a podle výsledku expertizy určíme další postup," seznámil NN s výsledkem nedávného jednání městské rady starosta Ladislav Vrba. "V minulosti se o věž staral správce, který budovu pravidelně temperoval a také větral, bohužel už několik desetiletí je předválečná vzduchotechnika mimo provoz," dodává hořický starosta. Podle jeho vyjádření je možné, že postačí, když se opět zprovozní stávající větrací systém se soustavou na první pohled skrytých komínů, a nebo bude nutné vybudovat novou techniku, která by zajistila cirkulaci vzduchu. "V průběhu roku dochází k velkým teplotním výkyvům, ale je možné, že voda prosakuje i mezi venkovními reliéfy a vnitřní stěnou, izolační schopnost je dnes nulová. Tento problém není nijak nový, před několika lety se už posudek zpracovával a město ho mělo k dispozici. Jeho závěr určil, že příčina zvýšené vlhkosti je kondenzačního charakteru," konstatuje Vrba. Dodal, že nový posudek vypracuje ing. Miroslav Ježek, soudní znalec v oboru stavební fyziky.

(jn)


Těžká nehoda Na Špici

Úlibice - K velmi vážné dopravní nehodě s tragickými následky došlo v neděli dvacet minut před šestou hodinou odpolední v prostoru křižovatky Na Špici. Čtyřiašedesátiletá pražská řidička osobního vozu Opel Corsa vyjíždějící na hlavní silnici z vedlejší od Lužan, s úmyslem odbočit vlevo na Jičín, nedala podle oficiální policejní zprávy přednost v jízdě z tohoto směru jedoucímu motocyklu značky Honda 600 F. Je však také možné, že motocykl nemohla zaregistrovat vzhledem k jeho vysoké rychlosti, kterou mohl takto silný stroj v osudnou chvíli jet. Tyto spekulace jsou však předmětem dalšího šetření kriminalistů Okresního úřadu vyšetřování Policie ČR Jičín.

Rozhodně však řidička Corsy již nestačila zabránit srážce, po které zůstali třiadvacetiletý řidič motocyklu z Nové Paky a jeho o čtyři roky mladší spolujezdkyně z Hořic na místě nehody mrtvi.

Ještě téhož dne bylo policejním vyšetřovatelem řidičce osobního automobilu sděleno obvinění ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví. Jak dalece je tato klasifikace opodstatněná, ukáží až výsledky odborných expertýz policejních vyšetřovatelů.

(mar)


TENTO MOŽNÁ TROCHU NOSTALGICKÝ POHLED je však zaručeně posledním na letitou "dominantu" okresního města. "Dům hrůzy" čp. 118 v Ruské ulici stál naposledy ve své plné "parádě" ještě 2. dubna 1999. O den později byla zahájena jeho kompletní demolice. Historii měl však tento dům poměrně bohatou. Tak například v roce 1851 jej zakoupila obec, která v něm zřídila první veřejnou nemocnici. Pozdější majitel pan Nesvatba dům upravil na hostinec zvaný "Na veselce". Přes ulici pak v domě čp. 89 byla hospoda "Na poušti". Jaroslav Mencl ve své "Historické topografii města Jičína" zjednodušeně popsal postavení obou náleven asi takto: Opilec, kterého vyhodili z Pouště, šel se doraziti Na veselku, přičemž při přecházení ulice míjel opilého kolegu vyhozeného z Veselky, jdoucího se posíliti posledním panákem "nebojsou" na Poušť. V těchto dnech osud tohoto domu pečetí totální demolicí na účet městského úřadu jičínská stavební společnost ESCO. Zbourání a likvidace stavebního materiálu přijde zhruba na 350 tisíc korun a hotovo by mělo být začátkem měsíce května. Na část uvolněné parcely má být rozšířena křižovatka s Raisovou ulicí, zbytek bude osázen zelení.

mar


Návštěva z Anglie

Jičín - Od zítřejšího dne až do pondělí budou vedoucí představitelé okresního města hostiteli starosty a vedoucího úřadu partnerského anglického města King's Lynn, kteří svůj krátkodobý pobyt v Jičíně zařadili do bohatého programu jarní oficiální návštěvy České republiky.

Hosté se budou samozřejmě zajímat o rozvoj našeho města nejen z pohledu jeho turistických možností, ale i o současný stav a rozvoj průmyslu a s ním související tolik potřebné rozšiřování pracovních příležitostí.

Angličané v rámci svého pobytu také samozřejmě navštíví okolí města, Český ráj a kulturní památky jičínského okresu.

(red)


Procházka češovským hradištěm

Jičín - Okresní muzeum a galerie Jičín připravily na neděli 11. dubna 1999 pro širokou i neodbornou veřejnost akci pod názvem "Archeologická vycházka na hradiště Češov".

Kvalifikovaný odborný výklad se bude týkat především všech archeologických nemovitých památek v okolí češovského hradiště i hradiště samotného.

Autobus pro účastníky akce bude vypraven z autobusového nádraží v Jičíně a jeho odjezd je naplánován na 11.00 hodinu. Návrat pak má být přibližně v 16.37 hodin. Průvodcem velmi zajímavou kulturně poznávací vycházkou vám bude odborná pracovnice okresního muzea, archeoložka Eva Ulrychová.

(red)


PRVNÍ LETOŠNÍ MANÉVRY Tradiční vojenská historická jednotka ze Železnice - c. k. 73. pěší pluk vévody z Württembergu uspořádala o uplynulém víkendu první letošní jarní manévry. Vojáci se v ulicích Železnice připravovali na nejbližší reprezentativní akci. V půlce května se zúčastní oslav 600 let polského města Sobotka. Spolu s nimi odjede do sousedního Polska také delegace ze stejnojmenné Sobotky v Českém ráji, kde si rovněž v loňském roce připomínali 500. výročí povýšení na město.

jn


Stát podpoří rozvoj města

Jičín - Přibližně dvacet milionů korun potřebuje okresní město k dobudování dvoukilometrového kanalizačního sběrače, který povede od firmy AEG, tedy nově vznikající Průmyslovou třídou, až k vyústění do stávajícího sběrače poblíž bývalého skladu Benziny v Dělnické ulici.

Také proto se v Praze před několika dny konalo jakési první seznamovací kolo komise složené ze zástupců ministerstev průmyslu, financí, sociálních věcí, představitelů regionálního rozvoje a dalších odborníků. Jejich úkolem je v příštích dnech posoudit a určit priority jednotlivých plánovaných akcí výstavby a rozvoje celé řady měst a obcí České republiky, které k realizaci svých aktivit požadují uvolnění státní dotace.

Jičín má v tomto směru ještě spolu asi s dalšími třemi městy značnou výhodu vzhledem k tomu, že současné stavební práce na Větrově jsou již státem požehnány. Komise proto v našem případě rozhodne pouze o výši vlastního finančního příspěvku. Ten měl být podle původních záměrů bezúročnou státní půjčkou, která se však ve prospěch města změnila na státní dotaci.

Stát tak až šedesátiprocentním zafinancováním nákladů spojených s výstavbou potřebné infrastruktury v průmyslové oblasti města přímo podpoří vstup zahraniční společnosti AEG do Jičína.

(red)


TESTOVÁNÍ: pomocná ruka rodičům

Jičín - V těchto dnech by mělo dojít k proškolení městských strážníků, kteří by pak nadále měli být schopni odborně určit pomocí speciálních testovacích sad přítomnost drog v moči.

Město tak ve spolupráci s okresní protidrogovou komisí podávají pomocnou ruku především rodičům, kteří mají byť jen podezření, že jejich potomek přišel anebo přichází do styku s omamnými látkami.

Testování bude na vlastní žádost prováděno zdarma a zcela anonymně přímo na služebně městské policie ve dvoře Městského úřadu Jičín buď z doneseného vzorku moče, anebo z "příspěvku" poskytnutého přímo před vlastním provedením testu.

V případě pozitivního nálezu pak budou rodiče nebo přímo testovaný jedinec informováni o dalších krocích, které by měli především ve vlastním zájmu učinit.

O tom, kdy a jakým způsobem bude tato velmi prospěšná služba zavedena, vás budeme včas informovat.

(red)


Psalo se před sto lety

ZÁKAZ ZAMĚSTNÁVÁNÍ SKLEPNIC (Jičín 24.2.1899) Městské zastupitelstvo jičínské koná zítra, v sobotu o 4. hodině odpolední řádnou schůzi, na jejíž programu nalézá se důležitý odstavec, totiž návrh městské rady, aby z ohledu policie mravnosti vydán byl zákaz zaměstnávati sklepnice při živnosti hostinské ve zdejším městě.

Návrh tento musí uvítati každý uvědomělý, pokročilý občan a nepochybujeme, že bude také ve schůzi jednoznačně přijat. Naše zastupitelstvo zjedná si tak zásluhu nezapomenutelnou o odstranění velikého zla, ohrožujícího a podrývajícího nejen veškerou mravnost, ale i zdraví, ba i životy občanů, jak nedávno dokázala aféra ženatého muže, otce rodiny ve vykřičené místnosti novoměstské!

ELEKTRIKA DO MĚSTA? (Jičín 24.2.1899) Elektrického světla v Jičíně snad se přece dočkáme. Naše obec aspoň zanáší se myšlenkou zříditi elektrickou stanici k osvětlování města, bytů a závodů.

Tu jest především nutno věděti, na jak velkou spotřebu proudu elektrického možno počítati. Co se týče ceny za elektrický proud, uvádíme: Za žárovou lampu o svítivosti 16 normálních svíček platilo by se pro první rok za hodinu 2 kr., při větším počtu žárovek se cena až na 1 a čtvrt kr. sníží. Též lze používati elektrického proudu k pohonu strojů a ustanoví se přiměřená cena dle dohody a spotřeby proudu. Náklad na zřízení jedné žárovky v domě může obnášeti od 7 do 10 zl., při větším počtu žárovek v témž domě se zřizovací náklad značně sníží.

(vybrala Há)


index