Kauza dostává formální rámec

Jičín - Problém s uvažovaným rozšířením samoobsluhy Jednoty Nová Paka na Holínském předměstí, s čímž v loňském roce vyjádřilo svůj nesouhlas 74 místních občanů, se posunul opět o kousek k jeho dořešení.

Zatímco se celá causa doposud odvíjela jaksi neformálně v podobě oboustranného "nesportovního" získávání podpisů na petiční archy, v minulých dnech městská rada doporučila vedení Jednoty učinit krok zcela oficiální, podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí.

V rámci tohoto řízení bude odborně posouzena celá řada norem a aspektů, mezi nimi například i vliv stavby na životní prostředí, na dopravu v jejím okolí a podobně. V případě, že stavební úřad města Jičína posoudí předloženou žádost kladně, doporučí městská rada městskému zastupitelstvu schválit odprodej pozemku, na který se pak prodejna rozšíří. V opačném případě rada prodej nedoporučí a městské zastupitelstvo by ho tedy zřejmě neschválilo.

Účastníky řízení by podle vyjádření tajemníka MěÚ Petera Bareše měli být i nejbližší současní sousedé a iniciátoři petice proti rozšíření samoobsluhy manželé Štěpovi.

(red)


Přísnější dohled nad penězi

Jičín - Na návrh finanční a kontrolní komise městského úřadu přijali radní okresního města nová "Rozpočtová pravidla města Jičína". Je to zjednodušeně řečeno v podstatě dokument, upřesňující způsob přísnějšího dohledu a kontroly čerpání a využívání finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města na rok 1999.

Toto opatření bylo přijato v období, kdy má město přibližně sedmdesát milionů korun dluhů. Největšími "mínusovými" položkami jsou splátky úvěrů, které bylo nutné čerpat například na zpětné odkoupení sportovního areálu, na rekonstrukci malého a velkého bazénu nebo na výstavbu bytového domu v Ruské ulici.

(red)


Úřad převzala Olga Jakubcová

Železnice - Obec na sebe začátkem roku upozornila především tím, že zde došlo k překvapivé změně na postu starosty. Jím se sice krátce po volbách stal opět Jaroslav Štefan, na radnici však dlouho nezůstal. Před dvěma měsíci jej ve funkci vystřídala Olga Jakubcová.

Změna starosty krátce po řádných volbách zase nebývá tak častým jevem v naší komunální sféře. Co bylo její příčinou?

Po volbách se uskutečnilo ustavující zasedání nového zastupitelstva. Bylo však svoláno jako pracovní schůze, nikoliv jako veřejné zasedání, čímž byl porušen zákon o obcích. Pro pana Štefana tehdy ze čtrnácti přítomných zastupitelů hlasovalo třináct a já jsem byla zvolena do funkce jeho zástupce. Ovšem jeden z místních občanů, který se chtěl ustavujícího zasedání zúčastnit, ale nevěděl, že se koná, přednesl osobně svou stížnost na Okresním úřadě v Jičíně. Nebylo to tedy anonymní udání. Po zjištění, že byl porušen zákon, přednosta ing. Jiří Vitvar prohlásil volby orgánů obce a všechna usnesení z dalších jednání zastupitelstva a obecní rady za nelegitimní a pozastavil jejich výkon. Ještě předtím však upozornil pana Štefana, aby zjednal nápravu. Ta byla možná už na následujícím zasedání 10. prosince, bohužel k ní nedošlo a starosta navíc o vzniklé situaci ani nikoho ze zastupitelů neinformoval. O této skutečnosti jsme se dozvěděli až 29. prosince z osobního dopisu přednosty. Den před třetím zasedání, které se konalo 21. ledna, se na mě devět z patnácti zastupitelů obrátilo, abych v opakovaných volbách kandidovala na funkci starosty, jinak že odstoupí. Nabídku jsem nakonec přijala. Přestože byl pan Štefan navržen na místostarostu a posléze i do obecní rady, svou kandidaturu v obou případech odmítl.

Jak jste se s novou životní rolí vyrovnávala?

Samozřejmě jsem to nejprve konzultovala s manželem, protože podpora rodiny je v takovém případě důležitá. Před tím jsem řadu let pracovala v knihovně, kde jsem byla vlastně dennodenně v kontaktu s lidmi, a této zkušenosti mohu při práci na obecním úřadě využít. Práce na obecním úřadě je různorodá a vzhledem k tomu, že mám už dvě velké děti, jsem ráda, že se jí mohu věnovat naplno. Těší mě také to, že novému vedení obce vyslovila svou podporu i řada místních občanů. O dění v obci je chceme maximálně informovat.

V samosprávě mají převahu muži, v okrese je jen několik obcí, které řídí ženy. Myslíte si, že to ženy mají těžší?

Jestli to ženy ve funkci starostky mají těžší, než muži? Nevím, snad jedině v tom, že muži mají blíž k technickým věcem. Práce na úřadě je ale hlavně o lidech. V Železnici jsem se narodila a trvale zde žiju a po mnoha letech působení v místní knihovně jsem určitý přehled získala. Pravdou je, že starostek tolik není. Přesnou informaci nemám, ale pokud vím, tak nás je na Jičínsku třináct. Velmi úzce spolupracuji s kolegyní z Libuně, se starostkou Janou Burdovou, která je ve funkci už třetí volební období, hodně mi pomáhá.

Po příjezdu do Železnice si není možné nevšimnout, v jakém stavu jsou místní komunikace. Některé úseky už několik let připomínají spíš tankodrom...

Komunikace se postupně opravují, tyto práce začaly už za mého předchůdce. Bohužel v obci chyběla infrastruktura, proto se zde od začátku devadesátých let takřka bez ustání někde kope. Nově tu byl vybudován vodovodní řad, své sítě zde pokládali plynaři, elektrikáři a do toho všeho přišel ještě Telecom. Je nám jasné, že se s komunikacemi musí něco udělat, ale zatím na ně nezbývají peníze. Zadluženost obce přesáhla únosnou mez, proto byl také náš rozpočet sestaven jako deficitní, a u České spořitelny máme zažádáno o půjčku ve výši čtyř miliónů korun. V roce 2000 bude vyhlášen investiční stop stav. Jediné, co se letos musí dokončit, je výstavba čistírny odpadních vod a vodojem na Železném. Splátky všech půjček a úvěru nás nyní zatíží na několik let dopředu.

Obec je zapojena hned v několika sdruženích. Má pro vás toto členství nějaký konkrétní přínos?

Nově jsme schválili členství ve Sdružení Český ráj, které svou činnost teprve rozjíždí. Dále jsme zapojeni do Sdružení lázeňských míst České republiky, což vyplývá z titulu zdejší dětské léčebny. Pravděpodobně největší a zatím snad i jediný přínos má pro naši obec členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Má to význam především tehdy, když jednáme na ministerstvu kultury o udělení případné dotace na obnovu místních památek a historických budov. Právě v letošním roce jsme touto cestou získali finanční podporu na opravu sochy sv. Floriána, kterou provede restaurátor Petr Roztočil z Malé Skály. Náklady s tím spojené uhradí v plné výši ministerstvo.

Konec roku 2000 se blíží, plánujete nějaké oslavy?

Oslavy, jejichž součástí by byl ohňostroj, neplánujeme. Ale v průběhu celého letošního roku si připomínáme 400. výročí od udělení městského znaku. V duchu tohoto výročí se ponese řada kulturních, společenských a sportovních akcí. K udělení znaku došlo podle dochovaných pramenů v roce 1599 a jen s malými obměnami byl potvrzen i 28. prosince 1911, kdy byla Železnice císařem Františkem Josef I. povýšena na město.

A neuvažuje se zde o tom, že byste o statut města zažádali, podobně jako Kopidlno?

Zatím ne, protože nesplňujeme minimálně jedno zásadní kritérium, a to je minimální počet obyvatel. V Železnici a okolí jich nyní žije zhruba tisíc. V případě podání žádosti o navrácení statutu města je nejméně 1500 obyvatel podmínkou.

(jn)


Nová tělocvična na "trojce"

V prostoru před hlavním vchodem do třetí základní školy na Novém Městě začne v těchto dnech vyrůstat nová moderní tělocvična v celkové hodnotě přesahující dvacet milionů korun. Zařízení se zcela chvályhodně stane sportovním centrem nejen pro novoměstské školáky, kluby, oddíly, ale i pro širokou sportovní veřejnost z okolí.

Jičín - Přesně rok po dokončení celkové přestavby III. Základní školy na Novém Městě zahájili v tomto týdnu pracovníci Vojenských staveb a.s. (o.z. Pozistav) dostavbu tělocvičny, která byla na jaře loňského roku přerušena z důvodu nedostatku finančních prostředků.

V té době bylo realizováno pouze položení základové betonové desky tělocvičny a pak se čekalo na poskytnutí státní dotace, která v celkové částce 20 milionů korun byla ze státního rozpočtu uvolněna v minulých dnech. Město by se pak podle výdajové strany svého rozpočtu na rok 1999 mělo na stavbě podílet jedním a půl milionem korun.

Architektonický projekt sportovního zařízení počítá s nadzemním propojením tělocvičny s budovou školy a druhým samostatným vchodem s recepcí pro veřejnost. Nová tělocvična se má totiž stát tělovýchovným střediskem pro Jičín, respektive Nové Město a jeho blízké okolí. V nedalekém budoucnu by ji tedy měla využívat nejen školní mládež, ale i široká veřejnost, sportovní oddíly a kluby.

Tělocvična o rozměrech 30x18 metrů bude mít diváckou tribunu, nářaďovny, šatny, hygienická zařízení, úklidové místnosti, kancelář a sklad. Svými rozměry bude vyhovovat pro organizování halových fotbalových turnajů, mistrovských utkání v košíkové a odbíjené, malá bude pouze pro mistrovská utkání v házené.

V těsném sousedství tělocvičny dojde k úpravě parkovacích ploch a k výstavbě asfaltového venkovního hřiště. Velké hřiště fotbalového typu s atletickou dráhou, které by mělo stát směrem ke komunikaci obchvatu, je zatím pouze v oblasti úvah a přání. Realizace tohoto záměru samozřejmě souvisí především s možností získání dalších finančních prostředků.

(mar)


Město přispělo na činnost organizací

Jičín - V balíku peněz o celkové hodnotě 27 428 000 korun, určeného na základě schváleného rozpočtu města na rok 1999 "Všeobecné pokladní správě" městského úřadu, je mimo jiné i celá řada položek, kterými město splácí své dluhy.

Najdete zde například splátku úvěru na zpětné odkoupení sportovního areálu (5 908 000 Kč), splátku úvěru na bytový dům I. v Ruské ulici na Novém Městě (2 000 000 Kč), na rekonstrukci malého bazénu (4 500 000 Kč), velkého bazénu (500 000 Kč), splátku bezúročné půjčky od společnosti MPL (500 000 Kč), daň z příjmu právnických osob (11 000 000 Kč), různé finanční výdaje, poplatky, příspěvky apod. (1 600 000 Kč), příspěvek na hasičský záchranný sbor okr. Jičín (100 000 Kč), daň z převodu nemovitostí (600 000 Kč), příspěvek oddílu házené (200 000 Kč), příspěvek pro klub důchodců (20 000 Kč), na znalecké posudky (200 000 Kč) a na ostatní příspěvky poskytnuté městem (300 000 Kč).

Z posledně jmenované položky pak městská rada rozdělila mezi letošní žadatele o příspěvek z řad nejrůznějších občanských sdružení a zájmových skupin částku 226 000 korun. Zbylé peníze zatím zůstávají jako rezerva pro pokrytí dalších případných žádostí a část i jako příspěvek pro stacionář mentálně postižené mládeže ve Rváčově (cca 50 000 Kč), který navštěvují děti i z našeho města.

Z výše uvedených peněz dostane od města Český červený kříž 2000 Kč, Sokol Jičín na dokončení hřiště 115 000 Kč, Volné herecké sdružení 12 000 Kč, Lepařovo gymnázium na oslavy 375. výročí jeho založení a na podporu družebních vztahů 20 000 Kč, Sdružení pro pomoc mentálně postižených dětí 5000 Kč, Centrum nezávislého života v Českém ráji a Podkrkonoší 2000 Kč, Junák středisko "Brána Jičín" 15 000 Kč, Základní umělecká škola na své "šedesátiny" 10 000 Kč, orientační běh TJ Sportcentrum Jičín 7000 Kč, Box klub Jičín 4000 Kč, Sdružení Český ráj k účasti na Holiday World 30 000 Kč, turisté na "Rumcajse" 2000 Kč a oddíl juda 2000 korun.

(red)


index