logo NN, 13K

Byty pro lidi v nouzi

Nová Paka - Novopačtí radní se pravděpodobně ještě letos pustí do další bytové výstavby. Pokud se dohodnou s novými vlastníky firmy SSAZ, dnes s názvem společnost Silniční technika, na prodeji bývalého podnikového internátu, stavební práce budou zahájeny do konce roku.

"Přestavba internátu na malometrážní byty se uskuteční za pomoci státní dotace, o kterou máme zažádáno, nejprve se však musíme dohodnout s majiteli objektu. Projekt zatím zpracován není, ale podle předběžných odhadů se počítá s pětadvaceti malometrážními jednotkami," přiblížil plánovanou investici starosta Petr Kuřík. Uvedl, že projektanti musí nejprve zoptimalizovat tamní prostory a také se počítá s rekonstrukcí rozvodů. "Byty zřejmě nebudou na trvalé, ale spíš překlenovací období, jeho nájemníky by měli být například mladé rodiny, rozvedené matky s malými dětmi, případně lidé v nouzi," naznačil Kuřík.

S dotací od státu se v Nové Pace v posledních letech postavilo osmnáct bytů. "K tomu je možné připočíst i dalších devětatřicet bytů v Domovech s pečovatelskou službou, poněvadž jejich obyvatelé rovněž městu platí nájem. Pokud se nám náš záměr podaří realizovat, částečně tím zaplníme mezeru, která tu z hlediska poptávky po bytech stále existuje. Vyšli bychom tím vstříc žadatelům, kteří svou situaci nemohou řešit hypotékou nebo jiným pro ně finančně nedostupným způsobem," řekl starosta. Dodal, že město nejpozději do dvou let připraví také lokalitu pro výstavbu rodinných domků.

(jn)


Do zámku postaví bránu

Jičín - Zřejmě proto, abychom byli lépe vizuálně schopni vnímat tok dní zbývajících do konce tisíciletí, přicházejí manželé Lhotákovi s nabídkou zhotovení "Orloje", který bude na základě kladného rozhodnutí městské rady instalován na prvním nádvoří Valdštejnského zámku.

Z přírodních materiálů zhotovená napodobenina věže bude mít celou řadu funkcí. Například z otevíracích okének budou moci naše ratolesti "jukat" coby symbolické postavičky dětského orloje. Jejich dospělí kamarádi pak budou mít jedinečnou možnost si je z pohodlí křesílek předzahrádky Zámecké vinárny na věčnou památku zvěčnit například pomocí fotoaparátu či videokamery.

Na ochozu brány pak bude ručně měnitelná časomíra s aktuálním datem a počtem zbývajících dní do konce milenia. Celá záležitost bude hrazena z městského rozpočtu.

(red)


Plánovaná výstavba bude zahájena po konečném vyjádření banky

Jičín - Zahájení plánované zástavby proluky rohu ulic Tylovy a Nové naproti lékárně okresní nemocnice "multifikační" budovou brání již jen formální konečné rozhodnutí zahraničního vedení akciové společnosti Raiffeisenbank.

Druhým investorem a budoucím spoluvlastníkem nemovitosti má být jičínská pobočka Živnostenské pojišťovny. Ta je v těchto dnech již připravena do výstavby určitou formou vložit osm a půl milionu korun, což však není podle předchozích mylných informací sdělovacích prostředků celková částka investice, ale pouze její přibližná polovina. Druhou půlku, zhruba do 17 milionů korun celkových stavebních nákladů, by pak měla hradit právě Raiffeisenbank.

Výstavba tedy bude zahájena po konečném vyjádření vedení banky a pak nejdéle po uplynutí zákonných časových lhůt běžných povolovacích řízení.

(red)


Josefovská zábava

Prachov - V Country boudě na Prachově začínají opět taneční večery. V sobotu 20. března se zde od 20 hodin uskuteční Josefovská zábava. Celým tanečním večerem vás bude provázet Podkrkonošská dechová kapela. V neděli 4. dubna se od 15 hodin koná velikonoční besídka pro děti, její součástí budou soutěže a velikonoční překvapení. V roli velikonočního zajíčka se představí Lízu Orvóšovou, večer po 20. hodině ji vystřídá D.J. Pavel Šejn. Country boudou tak zazní známé hity 80. a 90. let.

(dáša)


Oznámení

Východočeská plynárenská a.s. oznamuje, že v současné době probíhají odečty plynoměrů k fakturaci plynu. Odečty budou probíhat do 7. dubna 1999. Upozorňujeme, že všichni odečítači jsou vybaveni služebními průkazy s fotografií. Ceny plynu se od 1. dubna 1999 nemění.

(red)


DŘÍVE NA KOZÍM PLÁCKU, dnes dům čp. 21 v Havlíčkově ulici v majetku města se podařilo po mnoha letech problémů s jeho zanedbaným technickým stavem "zbavit" nájemníků. Přestěhováním jeho obyvatel zůstává prázdná vybydlená nemovitost s několika bytovými jednotkami v centru okresního města, kterou Městský úřad Jičín nabídne zřejmě cestou veřejné soutěže k odprodeji. První smluvní povinností vítěze výběrového řízení by mělo být uvedení domu do takového stavu, aby svým vzhledem nedělal ostudu stále krásnějšímu Jičínu, tak jak to již celá léta dělá například protější "růžový domeček" čp.20 v komplexu budov radnice a "dům hrůzy" čp. 118 v Ruské ulici. Ten však má být ještě před zahájením turistické sezony zbourán.

mar


Radnice skrývá secesní divadlo

Hořice - Jakkoliv se to dnes může zdát zvláštní, dům naproti kostelu Narození Panny Marie býval kdysi poměrně rušným kulturním centrem města. Patrně ani mnozí z těch, kteří zde ještě nedávno navštěvovali před dvěma lety přemístěné kanceláře městského úřadu, netušili, že se v prvním patře nachází klasický divadelní sál.

O rekonstrukci této budovy usiluje především místostarostka Zdena Vaškovová, která se za tímto účelem snaží získat finanční prostředky. "Ministerstvo kultury už sice letos dotace přerozdělilo, naši žádost se však každopádně pokusíme uplatnit v následujícím roce nebo v průběhu dalšího volebního období. Věřím, že pro rekonstrukci bývalé radnice najdeme pochopení i u ostatních zastupitelů, protože aktivity spojené s podporou hořické kultury měly v programu všechny kandidující strany," říká místostarostka Zdena Vaškovová.

Podaří-li se bývalé secesní divadlo obnovit, tamní interiér bude stejný jako za časů jeho největší slávy, kdy se v Hořicích zastavovaly i známé osobnosti tehdejšího kulturního života. K jeho zajímavostem patří i stupňovité hlediště, orchestřiště a balkon. Projekty, podle nichž by se práce prováděly, jsou podle Vaškovové už vyhotoveny, a tak jediné, co zatím schází, jsou finanční prostředky. "Pokud se nám celou budovu bývalé radnice podaří kompletně zrekonstruovat, získali bychom tím ideální zázemí prakticky pro všechny kulturní spolky v Hořicích. Navíc by tím město rázem získalo jimi uvolněné prostory, které by mohlo opět využít," navrhuje místostarostka. Připustila, že by se tím vyřešil i současný kapacitní problém zdejší základní umělecké školy, v níž i přes nedávný úspěch v komunálních volbách zůstává nadále ve funkci ředitelky. "Vila, která je v majetku města a nyní slouží pro potřeby školy, doslova praská ve švech. Výuka by se proto mohla rovněž přemístit do středu města, kde by se tak vytvořilo kulturní centrum. V Hořicích samozřejmě funguje Dům kultury Koruna, ale ten není vhodný pro pořádání komorních koncertů, přednášek nebo divadelních představení," dodává Vaškovová.

Právě do DK Koruna budou letos investovány prostředky z městské pokladny, a to na opravu střechy, která je v havarijním stavu. "V rámci možností bychom chtěli každý rok opravit jednu budovu, která je ve vlastnictví města. Do budoucna už žádný prodej objektů nezvažujeme, v případě budov s nebytovými prostory už vůbec ne," oznámil starosta Ladislav Vrba. Hořická radnice by měla podle jeho slov vyhlížet jako správce, který se o svůj majetek stará. "Byli bychom špatnými hospodáři, kdybychom chtěli po soukromých vlastnících, aby si své nemovitosti v historickém centru města dali do pořádku, a nešli jim příkladem," soudí starosta. Zároveň poznamenal, že občané mají možnost zažádat o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Peníze, které touto cestou mohou od města získat za výhodný čtyřprocentní úrok, jsou mimo jiné určeny na opravy fasád, střech a také na půdní vestavby.

(jn)


Na úřad práce mercedesem

Před úřadem práce zastaví mercedes, jeho polstrované dveře se otevřou a v ostrých paprscích jarního slunce se zalesknou naleštěné střevíce s vysokými podpatky. Vystoupí dáma ve středních letech, zahalená do kožichu, a jako by nic napochoduje do přízemí budovy, kde se tísní hlouček lidí, z nichž někteří v duchu přemítají, z čeho příští měsíc uživí svou rodinu.

A dáma? - bez uzardění se zaregistruje. Zdá se vám to absurdní? Pak nejste sami. Pro peníze ze státní kasy, tedy i z našich kapes, si ve svých drahých bourácích pravidelně dojíždí naši nezajištění spoluobčané nejen na úřad práce, ale i na okresní úřad a kdoví jaký ještě. Dávky státní sociální podpory, dávky státní sociální pomoci, hmotné zabezpečení,... Že se v tom neorientujete, že ani nevíte, na co máte vůbec nárok, a na všechno to papírování nemáte čas? Chyba! Ve spleti paragrafů a nejrůznějších vyhlášek se totiž zdatně orientují třeba i takoví notoričtí odpírači práce.

"Měli jsme tu paní, která tvrdí, že do práce nemůže přijít nikdy včas, protože pokaždé spí někde jinde. Jiní si zase přinesli od lékaře potvrzení, že nesmí pracovat vsedě, vestoje a ani nesmí střídat polohy, případně, že jsou alergičtí na prach a roztoče. Tito lidé jsou prakticky nezaměstnatelní," posteskl si jeden z pracovníků úřadu práce. Na druhou stranu se však najdou i tací, kteří jsou sice bez peněz, ale na úřad práce nikdy nepůjdou, hrdost jim to nedovolí. Nové zaměstnání si hledají sami, na svou soběstačnost bohužel někdy doplácejí, například když mají zaplatit penále zdravotní pojišťovně. Říkáte paradox? Určitě. Jenže realita všedních dnů už taková bývá.

(jn)


index