Logo NN

Nové Noviny č. 10/9912. března 1999strana 1

Průčelí budovy sobotecké radnice nahlodal zub času

Sobotka - Závazek, který si zdejší radní dali už před několika lety, se zatím daří plnit - každý rok se v Sobotce opraví alespoň jedna kulturní památka. Letos přišlo na řadu současné sídlo sobotecké radnice.

I když se budova úřadu, postavená v roce 1935 podle návrhu architekta J. Friewalda jako městská spořitelna, nenachází ve vnitřní památkové zóně města, jedná se o architektonicky i urbanisticky velmi hodnotný objekt, který je evidován v seznamu kulturních památek. "V jeho průčelí je umístěna čtveřice soch od J. A. Bezemka, symbolizujících různé pracovní činnosti, a nad balkonem také kamenný reliéf městského znaku. Vzhledem k tomu, že jsou tyto prvky vystaveny nepříznivým vlivům klimatických změn, došlo na mnoha místech k jejich vážnému narušení. To je také hlavní důvod, proč jsme zažádali o dotaci z Fondu regenerace městských památkových rezervací," uvedla vedoucí městského úřadu Jaroslava Vraná. Připustila, že práce restaurátorů a kameníků jsou ekonomicky náročné a město, jehož letošní rozpočet je navržen ve výši zhruba 23 miliónů korun, by si jejich financování pouze z vlastních zdrojů nemohlo dovolit. "Snažíme se proto využít podpory ministerstva kultury. Na opravu radnice nám letos přispěje 450 tisíci korunami, tedy necelou polovinou z odhadovaných nákladů," upřesnila tajemnice Vraná.

Sobotečtí s pomocí státních dotací v uplynulých letech zrenovovali přístupové schodiště k zámku Humprecht, pískovcovou kašnu a mariánské sousoší na náměstí a také například budovu bývalé hospodářské záložny, kde se koná většina kulturních a společenských akcí, mimo jiné i festival Šrámkova Sobotka. "Snažíme se každý rok v rámci našich možností alespoň jednu z místních památek uvést do náležitého stavu. Sobotka je především v době letní sezóny častým cílem turistů, i proto je důležité, jak město vypadá," shrnula závěrem Jaroslava Vraná.

(jn)


Poslední ples sezóny

Valdice - Plesová sezóna ve Valdicích letos vyvrcholí Podnikatelským plesem, který se uskuteční v sobotu 20. března od 20 hodin v Kulturním domě ve Valdicích. K tanci i poslechu bude po celý večer hrát orchestr Václava Hybše za doprovodu moderátora Miloše Frýby. Součástí kulturního programu je také tombola o hodnotné ceny a další překvapení. O spokojenost a pohodu hostů budou pečovat studenti hotelové školy v Poděbradech - nejprestižnější u nás. Vzhledem k tomu, že nejde pouze o regionální záležitost, bude pro účastníky plesu zajištěna taxislužba a také možnost rezervace ubytování. Cena vstupenky je 200 korun bez konzumace. Bližší informace získáte přímo v KD Valdice nebo na telefonním čísle 0433/523641.

(red)


Novopačtí zvažují recyklaci plastu

Nová Paka - Město, které jako jedno z prvních zavedlo separovaný sběr komunálního odpadu na okrese, přichází s další novinkou v oblasti ekologické likvidace komunálního odpadu.

"V současnosti zvažujeme, zda přijmeme nabídku firmy EKO COM, která by nám pronajala zařízení na zpracování tetrapakových obalů," uvedl starosta Petr Kuřík. Pokud město této možnosti využije, nejen že pomůže šetřit životní prostředí, ale zároveň by si tím mohlo vylepšit bilanci městského rozpočtu. Navíc tím velmi pružně zareaguje na nový zákon. Od roku 2000 budou mít všichni výrobci povinnost doložit, jak je zajištěno ekologické zlikvidování obalů z jejich produktů. "S pomocí technologie firmy EKO COM lze formou strojního zpracování recyklovat plastové obaly. Zařízení lisuje a zároveň tvaruje tetrapakový materiál do desek různých velikostí. Desky mohou být použity například jako podlahová krytina, případně nahradí i klasický sádrokarton. Při následném využití se díky jejich trvanlivosti nabízí široká škála možností," upozorňuje Kuřík na přednosti nové technologie. Stroj by měl být instalován v areálu výtopny Studénka. Součástí tamní kotelny je i kogenerační jednotka, město by tak zároveň ušetřilo na elektrické energii, kterou si samo vyrábí.

(jn)


Areál bude provozovat sportovec

Jičín - Jedno z posledních pracovních zasedání městské rady mělo na programu vyhodnocení výběrového řízení a určení příštího provozovatele hotelu Start v lípách.

Soutěže formou předložení podnikatelského záměru a v zalepených obálkách nabídky výše ročního nájemného se zúčastnili čtyři uchazeči o provoz hotelové části sportovního areálu.

1) Firma MKP trade s.r.o. zastoupená ing. Zdeňkem Mičkem. 2) Firma Dakura s.r.o. (dosud současný nájemce hotelu Start) zastoupená Vladimírem Drahoňovským. 3) JUDr. Václav Ort. 4) Firma R.C.Z. zastoupená Zuzanou Kynclovou.

Všichni zájemci měli možnost uvedené písemné nabídky doplnit například přehledem svých dosavadních aktivit, činností a způsobem financování provozu hotelu. Výběrová komise složená z pěti členů městské rady (Jiří Liška, Miloslav Šebík, Vlastislav Matucha, Petr Volf a Pavel Nožička) pak po zvážení všech okolností jednohlasně určila vítězem výběrového řízení firmu MKP trade s.r.o.

Firma MKP trade vznikla v roce 1998 v Jičíně a skládá se ze dvou divizí. Jedna se zabývá hostinskou činností a provozem cestovní kanceláře a druhá pak marketingovou činností v oblasti výstavby půdních bytů a jejich prodejem prostřednictvím vlastní realitní kanceláře.

Majoritním vlastníkem společnosti je ing. Zdeněk Mičke (brankář AGS HBC Jičín), který působí v oblasti turistiky a zabezpečování stravování již od roku 1992. Cílem společnosti je z hotelu a restaurace vybudovat setkávací centrum pro veřejnost Jičína a okolí, s širokou nabídkou služeb za dostupné ceny (kvalitní služby restaurace, pizzerie, bowling, squash a podobně).

Vybudovat sportovní komplex konkurenční Nymburku s orientací na českou i zahraniční klientelu s cílem využití všech sportovišť a služeb (sportovní soustředění, letní tenisová škola, sportovní třídy a podobně).

Organizací komerčních aktivit v prostorách komplexu zajistit společenské, sportovní a kulturní vyžití pro místní občany (koncerty, zábavné pořady, soutěže a podobně).

Pro tuzemské a zahraniční turisty zajistit ubytování, stravování a program jak pro zimní, tak i letní turistickou sezónu (minibus pro hotelové hosty i pro veřejnost, s jednodenními výjezdy do blízkého okolí a Prahy a podobně).

MKP trade pak městu navrhuje rozdělit nájemné do tří období. V prvních dvou do roku 2007 by nájemným ve své podstatě měly být finanční prostředky (7 až 8 milionů korun) vynaložené do realizace investičních záměrů na náklady nájemce (bowling, squash, pizzerie, hotelové posilovny a podobně), které by pak měly 1.1.2008 bezplatně přejít do majetku města.

Druhým obdobím by pak měly být roky 2008 až 2010 (konec platnosti smlouvy), kdy by nájemné mělo činit 360 tisíc korun ročně.

(mar)


Zachrání nás Benda s Aštarem

S velitelem vesmírné flotily z Plejád PTAAH Aštarem Šeranem se neznám, přesto mi občas píše. V této souvislosti děkuji občanu Ivo A. Bendovi (mobil 0603/491600), který mně adresovaná Aštarova meziplanetární poselství s láskou a pokorou překládá do češtiny.

Od posledního písemného kontaktu s Aštarem sedím každou neděli od 22.00 hodin u televize a netrpělivě očekávám avizované vizuální spojení s výše jmenovaným stvořitelem, které se již podařilo navázat 670 000 lidí českých zemí (asi mám blbou TV). Mrzí mě, že zatím nejsem jedním z vyvolených, protože situace naší planety je kritická a katastrofa zcela nevyhnutelná. "Pokud lidé nezmění své chování, čeká nás globální katastrofa..." tvrdí Benda.

Aštar je však mužem činu a zachrání pětinu obyvatel podle jejich zásluh a vibrací, a pak také všechny děti do deseti let. O dobrotě našich přátel z vesmíru svědčí i to, že se jim již podařilo evakuovat část zvířat a zachránit většinu vrabců! Z toho mám hřejivý pocit uspokojení a jsem rád, že nás mají pod dohledem. Podle Bendy u nás provádějí různé operace v souladu s kosmickým zákonem a komunikací se stvořitelem Aštarem, který vlastní 10 milionů kosmických lodí skrytých za měsícem, přičemž "pod palcem" má 4. vesmírný sektor i s naší Zemí. "Aštarovci" jsou nám údajně velmi podobní, jsou ale mnohem krásnější, lépe vyvinuti a dožívají se úžasného věku 10 tisíc let. Mají rádi český humor a milují večerníčky o Krtečkovi. Žijí láskyplným a spořádaným životem, nejí maso, nepijí alkohol a nekouří.

Buďme rádi, že jsou s námi. Zatím prý pouze v 5. dimenzi, kde jsou příhodnější vibrace. Proto naším aktuálním úkolem je více se rozvibrovat. Toho dosáhneme přechodem z materiálního způsobu života na duchovní, plnohodnotný. Podmínkou projití do vyšších sfér je pak přestátí části temna, nemocí a omylů.

"Až přijde čas, vesmírní lidé si obléknou vhodná těla. Budou mezi námi a začnou nám poskytovat informace o odvrácení katastrofy," tvrdí Ivo A. Benda, který na toto téma pořádá hodnotné a vyčerpávající přednášky po celé republice. Bendovým a Šeranovým heslem je: "Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a umět se o vše rozdělit s druhými, budete umět pracovat a dávat svou práci celku, to bude jiná..."

Pro mnohé z nás možná lépe do češtiny přeloženo: S pozdravem "Čest práci" a do 5. dimenze "kupředu levá" váš Ivo A. Benda kontaktér a Aštar Šeran velitel vesmírné flotily.

(mar)


Nové Noviny