Logo NN

Nové Noviny č. 9/995. března 1999strana 1

Anenské lázně požádaly město o půjčku, a to jim vyhovělo

Lázně Bělohrad - Především mimořádné finanční výdaje, které se v minulých dnech nakumulovaly, stojí za současnými ekonomickými problémy bělohradské společnosti Anenské slatinné lázně, která se je rozhodla řešit s pomocí města.

"Vedení lázní se na nás obrátilo s žádostí o půjčku ve výši jednoho miliónu korun, hned následující den po veřejném zasedání zastupitelstva jsme této žádosti vyhověli," potvrdil NN bělohradský starosta Pavel Šubr. Připustil, že ne právě obvyklá transakce mezi městem a soukromou firmou je pro obě strany výhodná. "Na úrocích získáme víc, než kdybychom peníze uložili do kterékoliv banky," poznamenal starosta. Pro společnost je zase podle jejího ředitele ing. Radima Kalfuse běžný úvěr dnes prakticky nedostupný. "Za současné ekonomické situace si ho nemůžeme dovolit," přiznal Kalfus.

Termín splatnosti vystavené směnky byl po dohodě stanoven na dobu jednoho měsíce, ale podle potřeb a možností města může být prodloužen ještě o další dva měsíce. "Ve skutečnosti bychom potřebovali alespoň 1,5 až 2 milióny korun, ovšem i tato částka má pro nás nezanedbatelný význam. V minulých dnech jsme měli větší výdaje, rekonstruovala se budova dětské léčebny, a kromě toho splácíme také úvěr na modernizaci a dostavbu léčebného pavilónu. Bohužel minulý měsíc se nám nepodařilo obsadit všechna lůžka, navíc peníze od zdravotních pojišťoven dostáváme podle současného systému úhrad měsíc až měsíc a půl po nástupu pacienta," vysvětluje Kalfus důvody, proč se nyní lázním se zhruba dvěma sty zaměstnanci nedostávají finanční prostředky na běžný provoz. "Není to nic dramatického, příští rok s tím už budeme počítat a pro podobné případy si vytvoříme dostatečnou finanční rezervu," komentuje situaci ředitel.

V této souvislosti si také posteskl, že zatímco v zimním období se návrhy do lázní snaží řada lidí přeložit na jiný termín, v letních měsících pak zájem pacientů výrazně převyšuje jejich kapacitní možnosti.

(jn)


Novopacké trhy mají zelenou

Nová Paka - Radní přehodnotili názor na pravidelné trhy a své loňské rozhodnutí o jejich zrušení revokovali.

Město provozovatele pravidelných trhů kritizovalo za to, že se na stáncích prodával jiný sortiment, než původně slibovali a tím víceméně ohrožovali existenci místních kamenných krámků. "S pražskou firmou České trhy a slavnosti, která trhy zajišťuje, jsme se dohodli, že místo textilu zde budou k dostání především rukodělné výrobky a chovatelské a pěstitelské produkty," vysvětluje změnu dřívějšího rozhodnutí starosta Petr Kuřík.

Měsíční cyklus konání novopackých trhů zůstane zachován, jiné jsou však podmínky. Poplatky nebude firma platit formou paušálu, tak jako tomu bylo dosud, ale za každý stánek zvlášť. Od tohoto řešení si radní slibují, že budou mít alespoň částečně přehled o tom, jaký druh zboží bude nabízen, a tím ho případně i ovlivnit. Do pokladny města přinesly pravidelné páteční trhy (první se letos koná 12. března) zisky ve výší zhruba 70 tisíc korun.

(jn)


Židovskou obec starosta vyzval k dalšímu jednání

Hořice - Advokátní kanceláři JUDr. Hollas, která zastupuje Židovskou obec Praha, zaslal hořický starosta Ladislav Vrba v minulých dnech dopis, v němž vybízí ŽNO k dalšímu jednání ohledně nového židovského hřbitova v Hořicích.

Zdejší zastupitelstvo totiž před několika týdny revokovalo více než rok a půl staré rozhodnutí o možnosti bezúplatného převodu pozemku bývalého židovského hřbitova na Gothardě do vlastnictví ŽNO. Jeho zástupci byli postojem nového povolebního zastupitelstva překvapení, poněvadž předpokládali, že jim bude majetek v minulosti zabavený nacisty vrácen. Jedním ze sporných bodů z pohledu města byla přístupová cesta, která vede přes diskutovaný pozemek do nové části hřbitova.

(jn)


Hokejová exhibice

Jičín - Dnes, tedy v pátek 5. března 1999, bude v 18.00 hodin na zimním stadionu úvodním hvizdem zahájeno přátelské hokejové utkání mezi domácím HC Jičín a HC Pardubice.

Za hosty nastoupí bývalí hráči Tesly Pardubice: Vladimír Martinec, Šťastný, Novák, Seidl, Bezdíček, Paleček a celá řada dalších populárních hokejistů.

Realizační výbor HC Jičín zve tímto širokou veřejnost k návštěvě tohoto střetnutí, které bude jistě nejen zajímavou exhibicí, ale především pak důstojným rozloučením s hokejovou sezonou 1998-1999.

(red)


Taneční vystoupení na klavírní skladby Bohuslava Martinů "Kolombína tančí" v podání sester Daniely a Zuzany Zilvarových bylo součástí komponovaného hudebního pořadu, který se konal minulý čtvrtek v Porotním sále Valdštejnského zámku. Čtvrteční podvečer, věnovaný vývoji klavíru a jemu příbuzných nástrojů, byl pořádán v rámci oslav 60. výročí založení Základní umělecké školy v Jičíně. Podrobnější zmínku o této nedávné kulturní akci se dočtete na šesté straně uvnitř listu.

jn


VE VÝSTAVNÍ CHODBĚ Okresního muzea a galerie v Jičíně je v těchto dnech až do 21. března 1999 instalována velmi zajímavá expozice pod názvem "Archeologické nemovité památky Jičínska". S autorkou výstavy Evou Ulrychovou se pak můžete osobně setkat 11. a 18. března 1999 vždy od 17.00 hodin v přednáškové místnosti muzea při odborné doprovodné přednášce na uvedené téma.

mar


Další kantor na radnici

Jičín - Městská rada v minulém týdnu rozhodla o obsazení dalších třech postů vedoucích odborů městského úřadu. Po Evě Zatloukalové, která již v těchto dnech řídí odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ, byl na základě výsledků výběrového řízení jmenován vedoucím odboru výstavby MěÚ (až po třetím konkurzu) Jičíňák ing. Pavel Jarolímek (* 1970), absolvent stavební fakulty ČVUT Praha.

Na pracovně poměrně exponované místo vedoucího odboru místního hospodářství MěÚ se nepodařilo vybrat vhodného kandidáta, a tak jím i nadále zůstává dlouholetý odborný pracovník MěÚ Jaroslav Zachara.

Poslední výběrové řízení vedlo k obsazení nově zřízeného tabulkového místa vedoucího samostatného odboru školství. Po vyhodnocení konkurzu odbornou komisí zůstali na pomyslné cílové pásce dva kandidáti se "stejným časem". Městská rada pak tajným hlasováním rozhodla o konečném vítězi, kterým se stal učitel Masarykovy obchodní akademie RNDr. Břetislav Jírovec, který tak rozšiřuje počty pedagogů, zastávajících na městském úřadě již několik vedoucích funkcí.

O tom, že se v poslední době zvyšuje zájem o práci na městském úřadě svědčí především fakt, že se zmíněných čtyř výběrových řízení zúčastnilo celkem 55 uchazečů. Odborná komise proto jistě využila jedinečné příležitosti volit úředníky nejlepší z nejlepších.

(red)


Státní dotace jsou rozděleny

Jičín - Ze státního rozpočtu bylo na rok 1999 pro obce České republiky vyčleněno 11 miliard a pro jednotlivé okresy ČR pak 9 miliard korun.

Finanční vztah státního rozpočtu k okresu Jičín v roce 1999 je vyjádřen státní dotací 163,1 milionů korun. Tato suma peněz je pak částečně rozdělena mezi obce a částečně pokrývá některé náklady okresního úřadu.

Okresní úřad Jičín z výše uvedené částky poskytuje účelové dotace na: sociální dávky (12,4 mil. Kč), hasičské záchranné sbory (27,1 mil. Kč), dopravní obslužnost (10,5 mil. Kč) a na územní vyrovnávací dotace (34,2 mil. Kč).

Obce okresu Jičín potom dostanou na: domovy důchodců (22,6 mil. Kč), sociální dávky (25,3 mil. Kč), školství (13,2 mil. Kč), výkon státní správy (17,4 mil. Kč) a na dobrovolné hasičské záchranné sbory (0,4 mil. Kč).

Všechny výše uvedené dotace, kromě dotací na výkon státní správy, dotace pro hasičské záchranné sbory a územní vyrovnávací dotace, podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 1999. Jinými slovy, všechny ostatní dotace, pokud se neutratí, musí se vrátit do státní pokladny.

(red)


Zběsilý trabantista ve vazbě

Horké chvíle zažili minulý pátek jičínští policisté na hlavní silnici mezi Hořicemi a Jičínem, kam je mobilem přivolal vyděšený řidič autobusu. Od města "trubiček" směrem k Jičínu se totiž v té chvíli proplétal mezi ostatními účastníky silničního provozu mimořádnou rychlostí trabant, jehož řidič zaujal své okolí především tím, že se při smělé jízdě plastového vozidla oháněl nablýskanou pistolí.

Přivolaná policejní hlídka zběsilého trabantistu pronásledovala tak vehementně, až se jí ho nakonec podařilo zastavit. Ten ale nezaváhal ani na chvilku a okamžitě začal policisty staženým okénkem ohrožovat nabitou zbraní. Při snaze o jeho odzbrojení vyšla rána. Vpálená kulka jednomu ze zasahujících policistů proletěla rukou. Nebezpečného řidiče se podařilo zvládnout až po příjezdu několika dalších policistů, kteří ho vytáhli (zřejmě za uši) okénkem ven z auta, a pak už ho bezpečně převezli na oddělení do Jičína.

Při vlastním zákroku byl zraněn ještě další policista, kterému agresivní pilot trabantu zlomil ruku, když mu ji přibouchl dveřmi auta. Symbolickou cílovou páskou spanilé jízdy trabantisty se stala plechová vrata vazební věznice ve Valdicích.

(red)


Nové Noviny