Logo NN

Nové Noviny č. 8/9926. února 1999strana 1

Cerekvičtí občané koketují s myšlenkou změny okresu

Cerekvice nad Bystřicí - Obyvatelé obce nejvzdálenější od okresního města v těchto dnech rozpoutali diskusi na citlivé téma: zůstat či nezůstat součástí okresu Jičín. Diskusi, která může zásadním způsobem ovlivnit jejich další život.

"V minulých dnech jsme mezi občany uspořádali anketu, jejíž výsledek byl oznámen na veřejném zasedání zastupitelstva. Více jak polovina z dotázaných se vyslovila pro začlenění naší obce pod sousední okres Hradec Králové," přiznává s marně skrývanými rozpaky starosta Cerekvice nad Bystřicí František Bernkopf. Podle jeho slov ale zatím žádné napětí mezi oběma tábory nepanuje.

Co bylo příčinou náhlého zájmu občanů o změnu územněsprávního začlenění obce s více než šesti sty obyvateli a o výměře zhruba 830 hektarů? "Ono těch důvodů bude možná víc, ale zřejmě tím hlavním je hořická nemocnice, která prošla transformací. Lidé se teď domnívají, že výhodnější by bylo jezdit do nemocnice v Hradci Králové, která je blíž než jičínská. Neuvědomují si však, že okresní nemocnice na Královéhradecku je v Novém Bydžově, v samotném Hradci je fakultní nemocnice. Podobné je to například i se stavebním úřadem, ten by byl v našem případě ve Smiřicích. V tuto chvíli také nevíme, jaký dopad by to mělo na školství. Zdejší škola zřejmě tak jako tak asi do osmi let pro nedostatek žáků skončí, ale takhle by tato situace mohla nastat třeba už do dvou let," poukazuje na některé skutečnosti Bernkopf. "Pravdou je, že zdejší oblast je svou spádovostí orientována spíš na okres Hradec Králové. Ovšem Hořice jsou pro nás nezbytně nutný soused, a to nejen svou vzdáleností, máme zde matriku, stavební a finanční úřad a také možnost základního lékařského ošetření. Pokud bychom se odtrhli, Hořice jako by pro nás přestaly existovat," upozorňuje dále starosta. Naznačil, že pro změnu okresu se vyjadřují především lidé mladšího věku, kteří se do Cerekvice přestěhovali právě z Královéhradecka, a také řada starousedlíků, kteří většinu svého života dojíždí za prací do Hradce a okolí.

"Pokud budou chtít občané Cerekvice změnit příslušnost obce k okresu Hradec Králové, měli by vědět, proč to chtějí udělat a co všechno s tím souvisí, okresní úřad jim v tom však nebude a ani nemůže bránit," shrnul stanovisko OkÚ Jičín přednosta Jiří Vitvar. "Domnívám se ale, že je potřeba zvážit jednotlivé důvody a také všechna pro a proti. V takovém případě se totiž změní působnost státní správy včetně soudního obvodu, katastrálního úřadu, ale například i výnosy z daní," doplnil Vitvar.

(jn)


WaSt opět bez dotace

Hořice - Jako bumerang se neustále do jednání městských zastupitelů vrací diskuze na téma - Dopravní zdravotní služba WaSt a její žádost o dotaci.

Zastupitelé se dosud nebyli schopni dohodnout, zda mají či nemají soukromou firmu podpořit a ani pondělní zasedání, na němž byl schválen rozpočet města (122,8 mil. Kč), nebylo výjimkou. Firmě WaSt, zajišťující lékařskou službu první pomoci, peníze od zdravotních pojišťoven a dotace od OkÚ Jičín nestačí pokrýt všechny náklady. Její majitel Josef Valášek se proto s žádostí o finanční podporu obrátil na město. Přestože minulé zastupitelstvo příspěvek ve výši 12 tisíc korun na měsíc vloni schválilo, peníze Josef Valášek nedostal. Starosta Ladislav Vrba zastává názor, že by měla firma WaSt najít rezervy ve vlastním hospodaření. S tím ale její majitel nesouhlasí. "Zřejmě mi nezbyde nic jiného, než jednoho z řidičů propustit," uvedl. Během pondělního zasedání se dokonce hlasování o dotaci opakovalo, neboť v prvním kole nezískal žádný z návrhů nadpoloviční většinu. Až ve druhém prošel návrh zastupitele Jiřího Jílka, který po Valáškovi požaduje, aby do dubna zpracoval finanční rozvahu za libovolné čtvrtletí jako podklad k dalšímu hlasování.

(jn)


Týden bruslení navíc

Jičín - Přes původní záměr ukončit výrobu umělého ledu na jičínském zimním stadionu již nedělí 28. února 1999, posunulo vedení sportovního zařízení v čele s Františkem Bezuchou tento termín na sobotu 6. března 1999. Termíny veřejného bruslení se nemění: středa, pátek, neděle od 14.00 do 16.00 hodin a sobota od 20.00 do 22.00 hodin.

(red)


Zástavbu nebude financovat město

Jičín - V poslední době koluje městem poněkud zkreslená informace o financování uvažované zástavby proluky rohu ulic Tylovy a Nové. Mylně se hovoří o spoluúčasti radnice na finančním krytí stavby "multifunkční" budovy i proti názorům veřejnosti, která tak vyjadřuje svůj nezájem na výstavbě dalšího domu plného kanceláří a úředníků na úkor daleko důležitějších akcí ve městě.

Je potřeba zdůraznit, že o zástavbu proluky vzniklé zbouráním bývalých skladů Jednoty usiluje město dlouhodobě již zhruba od roku 1992. Hledaly se různé varianty, jak najít investora pro výstavbu tohoto objektu, a ty zřejmě v těchto dnech vrcholí jednáním se zástupci Živnostenské pojišťovny a.s. a Raiffeisenbank a.s.

Tyto instituce projevily zájem o výstavbu kancelářských prostor s tím, že celou akci zainvestují sdruženými prostředky. Proto se tedy na straně příjmů, ale výdajů rozpočtu města na rok 1999 zcela správně objevuje částka ve výši 8 500 000 korun určená na výstavbu domu na Tylově náměstí.

Město by se tedy na výstavbě nemělo finančně podílet. Dosud jedinou městskou investicí v této záležitosti bylo vypsání, vyhodnocení a odměnění účastníků architektonické soutěže, z níž vzešel vítězný návrh objektu, kterým by měla být v budoucnu proluka zastavěna. Zda k realizaci výstavby vůbec dojde, záleží především na výše zmíněných investorech.

(red)


Podtrosecká údolí přírodní rezervací

Turnov - Rozsah chráněné přírodní lokality podél toku Žehrovky bude v letošním roce pozměněn a zároveň přehlášen na přírodní rezervaci s názvem Podtrosecká údolí, zahrnující například trojici známých rybníků Nebák, Věžák a Vidlák, jimiž prochází turisty vyhledávaná naučná stezka.

"Současné údolí Žehrovky se sice zčásti zmenší, ale na druhé straně k němu bude přiřazeno další rameno. Cílem této racionalizace je, aby rezervace obsahovala pouze vlastní přírodní fenomény, kvůli nimž má být zdejší oblast jako rezervace vyhlášena, a nikoliv některá sporná území," vysvětluje vedoucí správy CHKO Český ráj ing. Tomáš Tomsa. Poznamenal, že přehlášeno bude také údolí Plakánek. "Když se v roce 1990 tato přírodní rezervace vyhlašovala, nebylo k Plakánku začleněno území na okrese Mladá Boleslav," dodal Tomsa. K podobné změně dojde i v případě Příhrazských skal.

(jn)


Skupina přátel historických lyží uskutečnila prvosjezd vrchu Veliše

Dne 21.2.1999 v 15 hodin uskutečnila čerstvě založená skupina přátel historických lyží prvosjezd vrchu Veliše z nadmořské výšky 429 m n.m. Tato akce byla připravována s půlročním předstihem, který byl naplněn především hledáním dřevěných lyží po půdách a sklepích. Nakonec se na tento prvosjezd připravilo 6 lidí na 5 párech lyží. Po výstupu na vrchol Veliše sjezdaře poněkud zarazilo to, že jižní vrcholová stráň byla beze sněhu. Ovšem i přes tuto překážku 2 účastníci dokázali sjet i tento hliněný úvod. Poté již nebránilo nic tomu, aby se celá kompletní sestava po nezbytné fotodokumentaci spustila v létě asi zcela zarostlou strání mezi trnitými keři a přestárlými stromy. Vše je zdokumentováno na videokameře, je možné, že některé záběry by se mohly prezentovat v pátečním pořadu ČT1 Neváhej a toč. Celý sjezd byl provázen řadou pádů, které byly způsobeny především těžkým sněhem, ale postupem doby i díky poničenému vázání, které svými zpuchřelými řemínky již neodolalo zubu času. V zakládací skupině přátel historických lyží byli pánové Pavel Řehák, Josef Beneš, Zdeněk Mazáček, Jaromír Tišer Lenin a paní Dana Řeháková s Ivou Benešovou, které se střídaly na jednom páru lyží. Tato skupina by až v příštím roce v případě dobrých sněhových podmínek ráda pokořila další blízké vrcholy Jičína. Nyní bude třeba věnovat úsilí rekonstrukcím lyží, aby byly připraveny na náročné příští sjezdy (lyžařské). Skupina přátel historických lyží vyzývá k případné účasti i další sjezdaře, kteří by byli schopni nalézt historické lyže po půdách a zodpovědně se připravit na příští sezónu, která by mohla být bohatší na počty sjetých vrcholů. Věříme, že se tato skupina dokáže fotodokumentací prezentovat na pěší zóně v Jičíně, případně i nějakou přednáškou.

Ing. Pavel Řehák


JUBILEJNÍ STÝ MASOPUSTNÍ REJ v Běcharech, to je tradice, která nemá v širokém dalekém okolí obdoby. Minulou sobotu se stejně jako kdysi před sto lety vypravil napříč obcí průvod bezmála padesáti maškar, které se pak zastavovaly takřka u každého stavení, aby jeho obyvatele pozvaly na večerní maškarní bál. Do kroku jim vyhrávala dechová kapela libáňských škrobáren. Vyjímečný ráz letošního veselí v Běcharech umocnil i úvodní slavnostní akt, při němž starosta Rostislav Vodák předal symbolický klíč od obce (zhotovený kovářským Mistrem Jiřím Jiránkem) "ženichovi" a "nevěstě", kteří kráčeli v čele průvodu. Přípravu této tradiční akce mají v rukou především místní ženy z Českého červeného kříže, jimž pomáhá i několik zručných mužů. Pokolikáté se maškarní rej v Běcharech skutečně konal, si dnes netroufnou s určitostí odhadnout ani zdejší starousedlíci. Všeobecně se soudí, že je to zřejmě už více než po sté.

jn


Nové Noviny