Logo NN

Nové Noviny č. 7/9919. února 1999strana 1

S inspektorem veřejného pořádku Hořičtí stále počítají

Hořice - Z veřejných prostranství Hořic se uniformovaní městští strážníci vytratili už před více než dvěma lety. Z rozhodnutí tehdejšího jedenáctičlenného zastupitelstva byl zdejší sbor městské policie zrušen v druhé polovině roku 1996.

Důvody byly především ekonomické, přičemž minulá radnice pod vedením bývalého starosty Josefa Šímy zastávala názor, že o bezpečnost ve městě se mají postarat příslušníci Policie České republiky.

Přitom už několik dní před verdiktem o zrušení městské policie se připravovala jiná varianta, jak zajistit pořádek v ulicích města. Hovořilo se o jednom, případně dvou inspektorech veřejného pořádku. "Ti se nejspíš rekrutují z dosavadních šesti městských policistů. Jejich činnost by sestávala zejména z vybírání různých poplatků, zahrazování nebo uvolňování komunikací a dalších úkonů," naznačil tehdy Šíma.

Od té doby uplynulo skoro dva a půl roku, ale s takzvaným inspektorem veřejného pořádku se zde nepotkáte. Na otázku NN, zda se tento návrh smetl definitivně ze stolu, nebo zda se o něm stále uvažuje, tajemník městského úřadu ing. Jaroslav Vais odpověděl: "Inspektora veřejného pořádku zatím Hořice nemají. Naposledy o něm jednalo předešlé zastupitelstvo na svém závěrečném zasedání, návrh však tehdy neprošel. O zřízení této funkce ale máme stále zájem, jen se zatím nedostala na pořad jednání zastupitelstva," doplnil Vais. Podle jeho názoru by měla tato osoba plnit úkoly jak represivního charakteru, tak i kontrolní činnost pro účely místních organizací a vlastních odborů městského úřadu.

"Podrobnější zprávu o vývoji kriminality v Hořicích za rok 1998 přednese právě na příštím veřejném zasedání zástupce místního Obvodního oddělení Policie České republiky. Domníváme se, že za současné situace je státní policie schopna bezpečnost ve městě zajistit. O znovuobnovení obecní policie se neuvažuje," konstatuje tajemník Vais.

"V posledních letech je tendence taková, že se počet trestných činů mírně zvyšuje. Mnohem větší narůst však zaznamenala občanská neukázněnost, ať se to týká rušení nočního klidu podnapilými jedinci, případně nekázně řidičů, kteří parkují svá vozidla v zakázaných zónách. Na postih těchto deliktů nám tolik času nezbývá, proto jakoukoliv pomoc uvítáme," reaguje na zvažované zřízení funkce inspektora veřejného pořádku kpt. Ladislav Ivanec, vedoucí Obvodního oddělení PČR Hořice.

(jn)


Vklady klientům České banky vyplácí IPB v Nové Pace

Nová Paka - Klientům zkrachovalé České banky podobně jako vloni vyplácí vklady i novopacká expozitura Investiční a poštovní banky.

"Od pondělí vyplácíme vklady klientům už neexistující České banky, jedná se o první etapu druhé vlny. První vlna se uskutečnila už vloni v červnu, kdy byla vyplacena zhruba jedna třetina všech klientů," oznámil vedoucí pobočky IPB ing. Jiří Pilař. Pro své peníze by si právě do této expozitury mělo přijít ještě dalších zhruba 400 občanů.

"V tuto chvíli máme k dispozici seznam jen 39 klientů. Jména ostatních, která nyní na seznamu nejsou, zatím zpracovává Fond pojištění a vkladů," vysvětluje Pilař. Hned první den, kdy bylo další kolo vyplácení zahájeno, uspokojila zdejší pobočka prvních deset střadatelů před třemi lety zkrachovalého bankovního domu.

V těchto dnech se vyplácí zbylých dvacet procent vkladů a vkladových listů v plné výši. Prvních osmdesát procent z celkového objemu uložených finančních prostředků obdrželi klienti zaniklé České banky už v roce 1996, tedy krátce poté, co na ni byl vyhlášen konkurz. Lidé se nemusí bát, že by si nestihli své peníze vyzvednout včas, neboť žádná konkrétní lhůta stanovena nebyla. Vedoucí novopacké expozitury Investiční a poštovní banky odhaduje, že se s vyplácením bude pokračovat pravděpodobně ještě v následujících třech letech. "Lidé, kteří si pro své vklady přijdou, musí mít u sebe platný občanský průkaz, bez něho jim naši pracovníci peníze nevydají," upozorňuje ing. Pilař.

(jn)


Ženy a církev

Železnice - Římskokatolická farnost Železnice zahajuje dnešním setkáním ve zdejší faře pravidelný cyklus přednášek, které reagují na aktuální teologická a náboženská témata současné církve a jejího postavení ve společnosti. Hostem P. Josefa Kordíka bude tentokrát žena - Mirei Ryšková, zástupkyně ředitele Vyšší školy sociální a teologické Jabok. Název páteční přednášky zní: "Nejenom o knize Scotta M. Pecka Nevyšlapanou cestou dále". Přednáška v železnické faře začíná ve 20 hodin.

(jn)


Pod Krkonošskou razí tunel

Jako součást výstavby nové kanalizační sítě v Nové Pace je část sběrače v úseku necelých dvou set metrů hloubena i pod povrchem místní komunikace. V šachtě, několik metrů pod Krkonošskou ulicí, jsme v minulých dnech zastihli také zástupce města v čele se starostou Petrem Kuříkem (vpravo). Radní se tak měli možnost seznámit s průběhem prací a technologií, jíž je při ražení šachty použito. Zhotovitelem "důlních" prací je firma Kovig, přičemž generálním dodavatelem celého kanalizačního sběrače v ceně 30 miliónů korun je místní společnost Obys. Vedle dotace a půjčky od Fondu životního prostředí je 40 procent nákladů hrazeno z úvěru, za který ručí Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín budovou svého ředitelství.

jn


Nemocnice přivítá finanční pomoc

Jičín - Okresní nemocnice se bude muset v letošním roce asi patnácti miliony korun spolupodílet na dostavbě pavilonu operačních oborů. Vedení nemocnice však doufá v pochopení závažné situace okresním shromážděním, z čehož by následně mohla pramenit alespoň částečná finanční pomoc poskytnutá Okresním úřadem Jičín.

Toto však bohužel nejsou jediné mimořádné výdaje, které je nutné v některých případech téměř okamžitě investovat k zajištění bezproblémového chodu tohoto spádového zdravotnického zařízení pro téměř osmdesát tisíc obyvatel jičínského okresu.

Na odděleních okresní nemocnice totiž "dožívá" celá řada speciálních přístrojů a zařízení, která se v konečném stadiu své životnosti stávají technicky zastaralými, poruchovými anebo přestávají fungovat úplně.

Vedení Okresní nemocnice v Jičíně proto přivítá jakoukoli finanční pomoc na obnovu a zkvalitnění přístrojového vybavení nemocnice. Případní sponzoři pak kromě dobrého pocitu, že pomohli nejen nám všem, ale i sami sobě a svým blízkým, budou zveřejněni ve sdělovacích prostředcích a na stálé "tabuli cti", která bude instalována v areálu nemocnice.

Bližší informace o způsobu a různých možnostech pomoci i její realizaci vám ráda sdělí ekonomická náměstkyně Okresní nemocnice Jičín ing. Eva Roušalová buďto osobně, nebo na telefonním čísle 0433/582 214.

(mar)


Asociace chovatelů koní a Bradáčův sbor společně

Běchary - Bradáčův sbor Selské jízdy v Židovicích a Asociace chovatelů koní na Jičínsku se spojily v jednu organizaci. Jejich první společnou akcí byl sobotní ples v KD Běchary. Kromě pořadatelů se jej zúčastnili také obyvatelé z okolních obcí na Kopidlensku.

"Spojení Selské jízdy s asociací chovatelů je logické, vždyť se víceméně jedná o jedny a tytéž lidi," prohlásil předseda Bradáčova sboru Antonín Erben, upozorňující na jejich společný zájem, tedy chov koní. "Nemá smysl, aby na okrese existovaly dvě podobné skupiny, protože se tím zbytečně tříští naše síly," doplnil. Nové sdružení má nyní 90 členů, mezi nimi je i několik chovatelů z Nymburska.

(jn)


Přejde neplatiče humor?

Jičín - Město má neustálé problémy s neplatiči nájemného a Komerční banka zase s dlužníky, kteří za vypůjčené peníze ručí vlastním domem. V situaci, kdy město ani banka nemají možnost vystěhovat tyto neplatiče a poskytnout jim náhradní ubytování alespoň v holobytech, není v podstatě prostředek, který by je účinně donutil plnit své závazky.

Dlouholetí dlužníci tak dál v pohodě bydlí v městských bytech a rodinných vilách, jezdí mercedesy, a ze svých věřitelů si zcela beztrestně dělají legraci.

Město proto společně s vedením Komerční banky uvažuje o sdružení finančních prostředků k vybudování dalších holobytů, kam by soudní cestou tyto kverulanty vystěhovaly a prodejem jejich majetku pak zajistily vyrovnání finančních pohledávek.

Celý projekt je zatím pouze ve stádiu úvah, ale již dnes se hovoří například o možnosti odkoupení a rekonstrukci obytných buněk, které sloužily při výstavbě čističky odpadních vod v Čejkovicích. Tato akce by sice přišla zhruba na jeden milion korun, avšak pocit, že s dlužníky umíme konečně "zatočit", by byl za tuto investici jistě dobrou satisfakcí.

(red)


Jivínský Štefan v pivovaře

Jičín - Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína rozhodli jsme se již třetím rokem udělit "Jivínského Štefana" za pozoruhodný kulturní počin roku 1998 a za

dlouholetou kulturní činnost. Slavnostní předání bude se konat ve čtvrtek 25. února 1999 v 17.00 hodin v novopackém pivovaru.

Možno přinést a vystavit tu dokumentaci o své činnosti. Autobus pro účastníky pojede v 16.30 od jičínského kina, se zastávkou u Družby.

Nadace JMP & Obč. sdružení Ráj srdce & Štefanská komise


Nové Noviny