Logo NN

Nové Noviny č. 5/995. února 1999strana 1

Obecní úřady: placení povinného ručení je rána pod pás

Jičínsko - Jako blesk z čistého nebe zasáhla obecní úřady zpráva o novém zákoně, který rozšiřuje placení povinného ručení na obecní vozidla. Starostové považují rozhodnutí vlády za absurdní a kritikou na adresu vládního kabinetu a našich legislativců rozhodně nešetří.

Placení povinného ručení se od letošního roku vztahuje i na techniku Sborů dobrovolných hasičů (SDH), kterým obce už dnes stěží financují nejnutnější náklady. "Je to paradox, na jedné straně se hovoří o obnově venkova, a na straně druhé přijde rozhodnutí, které je namířeno právě proti malým obcím," komentuje vyhlášku bělohradský starosta Pavel Šubr, který odhaduje, že výdaje v rozpočtu města se tím zvýší o více než 60 tisíc Kč. "Dobrovolní hasiči patří k nejaktivnějším organizacím, a v mnoha případech se jako jediní starají o společenský život ve své obci. Místo toho, aby se dočkali nějaké podpory, může tento krok naopak vést i k jejich likvidaci," míní starosta.

"Je to úplný nesmysl, jedná se vlastně o přelévání peněz z jedné kapsy do druhé. Obce navíc dostaly informaci o placení povinného ručení pozdě a bez jakéhokoliv vysvětlení. S navýšením výdajů ve svých rozpočtech tedy nepočítaly," říká Vlastimil Dlab, dobrovolný starosta SHD okresu Jičín. V rámci jičínského regionu je podle jeho vyjádření 190 sborů. "Počet vozidel je různý, někde sice nemají žádná, ale jinde, jako například v Bělohradě, jich mají sedm, a to už je pro rozpočet citelná rána," připouští Dlab. Poznamenal, že to jsou právě hasiči, kteří pomáhají chránit objekty občanů, a tím i snižovat případné škody na majetku. "V nejbližších dnech bude vyvoláno jednání s poslanci. I když se nepodaří současný stav změnit, monopol České pojišťovny v příštím roce skončí. Se zavedením smluvního pojištění se výše poplatků v takových případech určitě sníží," naznačil.

Rovněž valdický starosta Vladislav Kraus považuje nový zákon za absurdní. "Kdyby se vozidla hasičů používala k podnikání, ale vždyť slouží k ochraně společnosti, podle mě to není správné," reaguje Kraus. Jak se s novou situací vyrovnává Ostroměř? Její starosta Jan Ježek říká: "Nejsou to jen vozidla hasičů, máme také osobní automobil, traktor a k tomu přívěsy. Rozpočet je už předběžně sestaven, vůbec jsme s tím nepočítali. Peníze musíme někde ubrat, ale kde?" Starostka Miletína Lenka Kožíšková postrádá stejně jako další oslovení v rozhodnutí vlády jakoukoliv logiku. "Výdaje se každoročně zvyšují, přitom přijmy obcí zůstávají stále stejné. Vláda místo podpory malým obcím už tak komplikovanou situaci ještě zhoršuje," uvedla.

Nelze vyloučit ani to, že některé obce z ekonomických důvodů zariskují, a za "červenobílá vozidla" povinné ručení nezaplatí, připouští jeden ze starostů. Hasičská technika totiž vyjíždí jen ve výjimečných případech - k požárům a pravidelně dvakrát do roka na technickou kontrolu, kterou si musí obce rovněž zaplatit. Poslanec Miloslav Kučera tento problém nijak nekomentoval, a ve svém stručném vyjádření uvedl, že se jedná o rozhodnutí vlády.

(jn)


Další žena na radnici

Železnice - Projednání nedostatků vyplývajících z aplikace zákona o obcích, ke kterým došlo při svolání posledních dvou zasedání obecního zastupitelstva a volba starosty obce, byly hlavními body jednání veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek 21. ledna 1999.

Závažnost tohoto setkání zástupců železnické veřejnosti se svými voliči umocňovala i přítomnost přednosty okresního úřadu ing. Jiřího Vitvara. V průběhu programu zasedání byla starostkou obce pod Železným vrchem zvolena Olga Jakubcová a jejím zástupcem Jiří Kazda. Jiří Vitvar a členové obecního zastupitelstva pak poděkovali odstupujícímu starostovi Jaroslavu Štefanovi za práci pro rozvoj obce, kterou vykonával dvě volební období.

(red)


Nová jednání o samoobsluze

Jičín - Vedení spotřebního družstva Jednota Nová Paka vyvolalo druhé kolo jednání o odkoupení městského pozemku č. 491/5 za účelem rozšíření samoobsluhy Coop Discontu na Holínském předměstí.

První jednání v září loňského roku narazilo na tuhý odpor obyvatel žijících v těsném sousedství samoobsluhy, kteří se pak při jednání s městem a vedením Jednoty opírali o petici se 74 podpisy občanů důrazně protestujících proti rozšíření obchodu. V té době dnes již bývalé městské zastupitelstvo "dožívalo", a tak doporučilo tento "tvrdý oříšek" k rozlousknutí až zastupitelstvu novému.

Proto tedy Jednota přichází v tento moment se stejnými návrhy, jak rozšířit prodejní plochy samoobsluhy i s totožnou projektovou dokumentací, o kterou se při jednání v září bohužel nezajímali ani protestující občané, ale ani většina zúčastněných zástupců města.

Na tahu teď tedy bylo vedení novopacké Jednoty, které na předběžném jednání s městskou radou vyneslo trumf v podobě několika petičních archů s téměř třemi stovkami podpisů občanů, důrazně požadujících rozšíření prodejních ploch samoobsluhy na Holínském předměstí, čímž by mělo dojít nejen k rozšíření sortimentu prodávaného zboží, ale především ke zlepšení kultury vlastního prodeje.

Karty jsou vyneseny, další oboustranné jednání na jičínské radnici proběhne 24. února 1999. Potom teprve zřejmě městská rada schválení prodeje pozemku městskému zastupitelstvu doporučí, anebo nedoporučí.

(mar)


Zachovej nám, Hospodine, císaře pána ...

Železnice - Jakmile se na úvod sobotního Regimentstagu ozvala z reproduktoru c. k. rakouská hymna a na závěr řízný pochod chebského regimentu, vojáci oblečení do pruských a rakouských uniforem povstali jako jeden muž. Pro většinu z nich jsou podobná setkání, mezi něž patří i to sobotní v železnickém motelu Achát, něčím víc, než jen nostalgickou vzpomínkou na dobu monarchie. Atmosféru už tradičního Regimentstagu 73. pěšího pluku vévody z Würtembergu umocnila také výzdoba sálu, v jehož čele visely rakouská orlice a portrét Františka Josefa I. Regimentstag pořádá tradiční vojenská historická jednotka se sídlem v Železnici každý rok v předvečer výročí založení "svého" pluku (1. února 1860 v Krakově). Už posedmé se tak v motelu Achát sešli příznivci vojenské historie v dobových uniformách, aby zhodnotili svou dosavadní činnost, jejíž součástí je především péče o pomníky a další památky z Prusko-rakouské války. Vzájemně se také informovali o termínech vzpomínkových akcí, jichž se většina pravidelně účastní, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Letošního setkání se zúčastnili také autoři nedávno vydané publikace Encyklopedie Švejka Milan Hodík a Pavel Landa.

(jn)


Hotel Start čeká nové výběrové řízení

Jičín - Vzhledem k tomu, že k 30.9.1999 vyprší roční výpovědní lhůta, kterou bude současnému nájemci pražské firmě Dakura ukončena nájemní smlouva hotelu Start, vypsalo okresní město v těchto dnech výběrové řízení na nového provozovatele hotelové části jičínského sportovního areálu.

Informace ze zasedání městské rady hovoří o dohodě mezi městem a Dakurou, která v případě, že se v příštích týdnech najde nový provozovatel, předá v co možná nejkratším termínu hotel i restauraci a umožní jejich zprovoznění ještě před termínem 30.9.1999.

Zájemce o provozování hotelu Start by měl mít především objektivní představu o budoucích příjmech a výdajích tohoto zařízení a podle ekonomických výsledků pak bude zřejmě obálkovou metodou městu nabízet svůj projekt do příštích let a zejména pak výši ročního nájmu.

Z Hotelu Start tedy odchází další pražský provozovatel. I po něm zůstává "černá díra" v podobě nezaplaceného nájemného za mnoho měsíců. O tom, kdo a kdy městu zaplatí několikasettisícový dluh, se však nehovoří.

(red)


Pošta přemístí pobočku

Lázně Bělohrad - Kanceláře České pošty vystřídají nájemní byty. Město v polovině loňského roku koupilo budovu, v níž sídlí pobočka ČP. Zastupitelé počítají s adaptací tamních prostor v souvislosti s rozšiřováním bytového fondu. Původně soukromý objekt byl zastaven bance, přičemž město jej koupilo za 2,6 mil. Kč. Náklady na přestavbu jsou však mnohonásobně vyšší. "Podle už zpracované studie vychází na 30 třicet miliónů," oznámil starosta Pavel Šubr. "Do úvěru kvůli přestavbě domu určitě nepůjde. Chceme vycházet z volných prostředků, které máme v rámci rozpočtu k dispozici," uvedl Šubr. Vzhledem k omezeným finančním možnostem města může tato akce trvat i několik let. Česká pošta zahájí ještě v letošním roce výstavbu svého vlastního objektu. Nová pobočka by měla být situována do prostoru náměstí v centru lázeňského města.

(jn)


Nové Noviny