Logo NN

Nové Noviny č. 3/9922. ledna 1999strana 1

Podzvičínsko nechce zůstat stranou

Miletín - "Nově vznikající Sdružení Český ráj je svým způsobem specifické, nejsou v něm zahrnuty i jiné na Jičínsku atraktivní oblasti, jako je třeba Podzvičínsko. Na tuto skutečnost při propagaci turistických možností okresu jsme si však už zvykli," říká starostka Miletína Lenka Kožíšková. Za hlavní příčinu neúspěchu společnosti Koridor považuje její koncepci. "Když se činnost nařizuje direktivně seshora, tak to nemůže mít dlouhého trvání, protože vazby mezi jednotlivými účastníky nejsou tak pevné. Iniciativa musí jít nejprve zezdola, od malých obcí. A právě o něco takového se nyní pokoušíme tady na Miletínsku," míní starostka. "Pokud bychom chtěli oživit zdejší region a zabránit jeho dalšímu vylidňování, musíme volit mezi tím, co nám nabízí. Zemědělství v podhorské oblasti nejde příliš dobře a průmysl je slabý, takže snad jedinou devizou je panenská příroda zdejšího kraje. Společně se starosty z malých obcí v okolí hledáme řešení, jak této přednosti využít, a kde získat finanční prostředky na propagaci. S tím ovšem souvisí také kvalitní a dostatečné ubytovací a stravovací možnosti, které zatím nemáme," připouští starostka Kožíšková s tím, že v minulých letech se většina obcí soustředila především na infrastrukturu a bytovou výstavbu. "Dnes, kdy je situace už přece jen lepší, se začínají věnovat i jiným oblastem, tedy i cestovnímu ruchu," dodala. I přes jistou frekvenci sezónních návštěvníků rozvoj turistického ruchu zatím podle Lenky Kožíškové Miletín nezasáhl. Úzké spolupráci s ním se nebrání ani představitelé okolních měst - Nové Paky, Lázní Bělohradu a nedaleké Pecky, i když o konkrétní koncepci nikdo z nich dosud jasno nemá. "Myšlenku vzniku turistického mikroregionu vítám," potvrdila NN starostka Pecky Hana Štěrbová. Dodala, že obec si je vědoma přínosu, který by představoval. "Obce na Podzvičínsku by mohly například společnými silami vydat jednotnou mapku cykloturistických tras. Z vlastní zkušenosti vím, že se sem vyznavači horských kol sjíždí i ze vzdálených míst," navrhuje bělohradský starosta Pavel Šubr jednu z možných variant.
(jn)

Propagace zatím nejednotná

Jičín - Ani nově vznikající marketingové Sdružení Český ráj, nástupce zaniklé společnosti Koridor, zatím nepřineslo průlom ve způsobu účinné a hlavně jednotné propagace měst a obcí širšího regionu Český ráj. Na nedávném veletrhu cestovního ruchu Regiontour 98 v Brně (7. až 10. ledna) se okresy, jejichž území geograficky zasahuje do této turisty vyhledávané oblasti, představily samostatně. Nicméně v jednání je například vydání společné publikace prezentující Český ráj jako celek a zavedení jednotného loga. "Na brněnském veletrhu měly okresy, sousedící s Jičínskem, stánky umístěny vedle sebe. Postrádal jsem však početnější zastoupení podnikatelských subjektů, zejména těch, které nabízejí ubytovací kapacity. Určitě by nebylo od věci, kdyby se zde prezentovaly v mnohem širším rozsahu," komentuje expozici našeho okresu jeden z účastníků brněnské výstavy, jičínský radní Jiří Drška. Podobný apel adresoval mimo jiné také kulturním zařízením. "Pokud vím, tak o chystané expozici byli všichni dopředu informováni a osloveni. Proto nevím, proč chyběly například propagační brožury hotelu Start, jehož provozovatelé si stěžují na trvalý nezájem klientů," poznamenal Jiří Drška. "Když už si okres zaplatí prostor pro instalaci svého stánku, což samozřejmě něco stojí, měl by se účelně využít komplexní nabídkou všech turistických možností regionu," vzkazuje jičínský radní, který i přesto vyjádřil uznání všem lidem, jež se na instalaci podíleli. Bělohradský starosta Pavel Šubr, který se této akce rovněž zúčastnil, měl k prezentaci jičínského okresu rovněž několik výhrad. "V porovnání s ostatními stánky jsme postrádal nápaditost a kvalitnější propagační materiály. V reklamní brožuře o Jičínsku byla dokonce i špatná telefonní čísla," vrací se starosta k nedávné brněnské výstavě.
(jn)

Sobotka zahajuje plesovou sezónu

Sobotka - Klub přátel města Sobotky (KPMS) zahajuje dnešním tradičním Soboteckým bálem (v 19 hodin) letošní plesovou sezónu pod Humprechtem. Pro KPMS, který pořádá také pravidelný posvícenský jarmark a malířský plenér, představuje Sobotecký ples vyvrcholení jeho celoročních aktivit. V tombole mohou účastníci získat grafické listy akademických malířů Jaroslava Klápště a Zdeňka Mlčocha.
(jn)

JRT hledá nové spolupracovníky

Jičín - Těm, kteří si chtějí vyzkoušet práci v televizi a mají chuť nahlédnout do jejího zákulisí, nabízí Jičínská Regionální Televize vzájemnou spolupráci. Tato lákavá šance platí především pro studenty středních i vysokých škol, kteří mají chuť svůj volný čas věnovat redaktorské i kameramanské práci, čímž by se přímo podíleli na výrobě regionálního televizního zpravodajství. V případě, že vás tato nabídka zaujala, kontaktujte Jičínskou Regionální Televizi na telefonním čísle 0433/541 400, nebo osobně na adrese Denisova ulice 585, Jičín. Vítány jsou celé kolektivy hýřící dobrými nápady, které mají chuť pustit se do zajímavé, ale náročné a velmi odpovědné práce.
(red)

Hovoří snad každý jinou řečí...

Hořice - Lékařská služba první pomoci (LSPP), kterou pro hořickou nemocnici, dnes už léčebnu dlouhodobě nemocných, a její spádovou oblast, smluvně zajišťuje místní soukromá firma WaSt, funguje i v letošním roce, přestože její financování není stále dořešeno. LSPP, tak jako celé české zdravotnictví, není zisková. Proto Dopravní zdravotní službě WaSt s deseti sanitními vozy hradí vzniklé ztráty okresní úřad prostřednictví hořické nemocnice. Avšak podle majitele firmy Josefa Valáška ani dorovnání tohoto schodku nestačí pokrýt všechny náklady. "Z finančních prostředků, které na tuto činnost dostávám, si větší opravy na vozidlech nemohu dovolit, o odpisech a dalších administrativních nákladech ani nemluvě. Uhrazení ztráty pokrývá víceméně jen mzdové položky. Kdybych nebyl vyučený automechanik a kromě dopravní služby neprovozoval ještě autoservis, její zajištění by bylo za současných podmínek ekonomicky neprůchozí," tvrdí Valášek. Jelikož s požadavkem o navýšení rozpočtu neuspěl, obrátil se s touto žádostí i na hořickou radnici. Zatímco loňské zastupitelstvo měsíční příspěvek ve výši pětadvaceti tisíc korun přislíbilo, letos už situace tak jednoznačná není. I tak ho jsou někteří ze zastupitelů ochotni znovu podpořit. Upozorňují totiž, že služeb firmy WaSt využívají často občané staršího věku z okolí Hořic. Zřejmě by se však nejednalo o pětadvacet tisíc, ale o částku poloviční. Starosta Hořic Ladislav Vrba prohlásil, že se k této záležitosti nevyjádří do té doby, dokud nebude znám výsledek jednání mezi firmou, VZP, okresním úřadem a městem, k němuž má dojít příští týden. "Proč by město mělo dotovat činnost soukromé firmy, dopravující pacienty k lékaři, když by náklady s tím spojené měly hradit zdravotní pojišťovny," poznamenal na posledním veřejném zasedání starosta. Pojišťovny tak formou paušálu podle Josefa Valáška skutečně činí. "Chyba zřejmě není na straně pojišťoven ani okresního úřadu, ale spíš v systému jako takovém, který není soukromému podnikání ve zdravotnictví nakloněn," domnívá se Valášek. "Nejde mi o žádné zisky, ale o to, abych nemusel službu provozovat na úkor kvality vozového parku," reaguje Valášek s tím, že bez dotací se ve zdravotnictví neobejdou ani státní zařízení. Za největší problém považuje příslužbový vůz, který je podle něj firma v rámci LSPP povinna ze zákona zajistit 24 hodin denně. "Z jedněch peněz se živí i příslužbový vůz, na který, pokud právě nepřevážíme pacienta, nikdo nepřispívá," dodal. S tím ing. Ladislav Dytrych, ředitel hořické Léčebny dlouhodobě nemocných, která se přetransformovala z bývalé nemocnice, nesouhlasí. Záložní vůz vyjíždí jen v případě nutnosti, a právě proto na něj dopravní zdravotní služba WaSt dostává konkrétní finanční příspěvek na hodinu jako kompenzaci, sdělil NN ing. Dytrych. Ten smlouvu na zajištění LSPP v roce 1999 s Josefem Valáškem ještě nepodepsal, neboť není schválen rozpočet okresního úřadu, zatím se tedy pokračuje podle rozpočtového provizoria. Jediný problém je podle vedoucí referátu zdravotnictví OkÚ Jičín Hany Hvězdové v tom, že Josef Valášek dosud nepochopil systém hrazení ztrát, které představují rozdíl mezi náklady na provoz a výnosy od zdravotních pojišťoven. "Pan Valášek však navíc chybně spojuje LSPP s dopravní zdravotní službou, kterou provozuje na základě registrace nestátního zdravotnického zařízení, a tato činnost je hrazena ze zdravotního pojištění," zdůraznila Hana Hvězdová.
(jn)

OSSZ naleznete v budově České pojišťovny

Jičín - Okresní správa sociálního zabezpečení se v minulých dnech kompletně přestěhovala ze dvou objektů v Tylově a Nové ulici do budovy České pojišťovny na autobusovém nádraží, respektive v Jungmannově ulici č.p. 1103. Přesto, že se i během stěhování snažili zaměstnanci OSSZ svým klientům všemožně vyjít vstříc a vyhovět, k oficiálnímu otevření nového pracoviště došlo 20. ledna 1999. Informační středisko a lékařské posudkové oddělení OSSZ najdete v pravém vchodu do budovy České pojišťovny. Všechna ostatní odborná oddělení jsou pak ve druhém patře budovy, kam se dostanete čelním (hlavním) bezbariérovým vchodem a potom výtahem do druhého patra. Úřední hodiny pro veřejnost zůstaly ve stejném rozsahu: Otevřeno je od pondělí do pátku vždy od 7.30 hodin, v pondělí a ve středu do 17.00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek pouze do 14.00 hodin. Co bude dál s opuštěnými objekty v Tylově a Nové ulici, se zatím neví. Dům v Tylově ulici patří pražské Majetkové správní a delimitační unii odborových svazů, majitelem protějšího objektu v Nové ulici je novopacké Spotřební družstvo Jednota.
(red)


Nové Noviny