Logo NN

Nové Noviny č. 1/998. ledna 1999strana 1

Cílem úpravy je zatraktivnit zasedání

Hořice/Jičín/Nová Paka - Malá účast občanů na veřejných zasedáních nenechává hořické zastupitele klidnými. Na minulé schůzi se proto usnesli na návrhu, který lidem umožní zapojit se do jednání v době rozpravy ještě před samotným hlasování.

Od této ne právě obvyklé úpravy jednacího řádu si zdejší samosprávný sbor slibuje, že na zasedání přiláká větší počet "svých voličů", kteří tak budou mít možnost zasáhnout do diskuse. "Účast možná poklesla i z toho důvodu, že přítomní občané, pokud byli s projednávaným bodem nespokojeni a chtěli vyslovit svůj názor, museli čekat až na závěr zasedání," vysvětluje starosta Hořic Ladislav Vrba. Vzhledem k tomu, že čtyř až pětihodinové schůze nejsou výjimkou, v sále zpravidla zůstávalo jen několik opravdu skalních příznivců. Jejich počet však časem ještě více prořídl. Občané mohou své podnětné připomínky sdělit až v době, když už je zastupiteli rozhodnuto, což by se zde nyní mělo změnit. Pokud totiž předsedající uzná za vhodné, vyzve občany, jichž se projednávaná problematika nějakým způsobem dotýká, aby podali vysvětlení.

To, s čím v tuto chvíli přichází hořické zastupitelstvo, se v Nové Pace podle tamního starosty Petra Kuříka už osm let běžně praktikuje. "Když se projednává závažný bod, týkající se té či oné skupiny občanů, jejich zástupci dostanou vždy slovo, aby mohli nadcházející hlasování ovlivnit. Podobně se vyjádřil i starosta Jičína Jiří Liška. "Volná diskuse je až na závěr, ale pokud by chtěl někdo něco závažného sdělit už v průběhu rozpravy, může tak učinit prostřednictvím některého ze zastupitelů, nikdo mu v tom samozřejmě nebude bránit," poznamenal Liška s tím, že běžně jsou oslovováni například pracovníci městského úřadu. O změně jednacího řádu Jičínští podle slov starosty neuvažují. "Nemyslím si, že by to bylo šťastné. S programem zastupitelstva je veřejnost vždy v předstihu seznámena, a pokud bude chtít někdo vystoupit dřív, než na závěr schůze, může požádat některého z členů zastupitelstva a jeho prostřednictvím svůj názor tlumočit. Asi by nebylo rozumné, aby se občané kdykoliv zapojovali do rozpravy, taková diskuse by za určitých okolností mohla být nekonečná, zvláště u konfliktních případů," dodává jičínský starosta.

(jn)


Pivovar dobývá pražský trh

Nová Paka - "I když se může zdát, že byl loňský rok z pohledu některých čísel špatný, v pivovarském světě jsme obstáli. Výroba se sice snížila, ale ne o tolik jako u jiných pivovarů naší velikosti, kde zaznamenali pětadvaceti až třicetiprocentní pokles," bilancuje sládek Daniel Váša.

Loňská produkce novopackého městského pivovaru dosáhla 50 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 14% méně. Export postihla především recese na východních trzích, vývoz se proto zredukoval na polovinu (2500 hektolitrů). Hospodářský výsledek novopackého pivovaru i přes loňský pokles výroby a exportu skončil na nule. V porovnání s rokem 1997 si tradiční výrobce zlatavého moku relativně polepšil, neboť předchozí rok skončil kvůli odpisu starých pohledávek se ztrátou 300 tisíc korun. Základní jmění před více než dvěma lety zprivatizovaného podniku dnes činí 11,7 miliónu korun.

"Opět se nám podařilo posílit pozice v Praze, loňský nárůst zde dosáhl čtyři sta procent, přitom největší zájem je o desetistupňového Broučka. Otevřeli jsme tři další hospody v Ústí nad Labem a čtyři v Praze. Pronikáme na Karlovarsko, Sokolovsko, Chomutovsko a další místa," poznamenal sládek Váša s tím, že v severních Čechách, konkrétně v Liberci, otevřel pivovar nový sklad. "Naší strategií je, vystoupit z rámce regionálního trhu, abychom obsáhli celou republiku, a zatím se nám to daří," konstatuje Váša.

Majoritní vlastník společnosti s 50 zaměstnanci ing. Petr Ostrihoň, který má v držení tři čtvrtiny akcií, k tomu dodává: "Situace na trhu se nelepší. Nadále trvá cenová válka velkých pivovarů, a malé na to doplácejí. S ohledem na loňský rok však mohu vyjádřit naději, že se packý pivovar očekávaného uvolnění cen piva dožije."

(jn)


Myslivecký ples

Valdice - Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek v Jičíně ve spolupráci s myslivci okresu Jičín, Lesy České republiky a Lesní společností a.s. Hořice pořádají 1. Okresní reprezentační myslivecký ples. Tento ples začíná dnes v pátek ve 20 hodin v Kulturním domě ve Valdicích a k poslechu a tanci hrají Semilská 12 a skupina Ego, ve vinárně hraje ing. Stanislav Dejl. Vstupenky na ples budou k dispozici ještě před zahájením plesu přímo ve Valdicích. Pořadatelé vás srdečně zvou nejen na bohatou mysliveckou tombolu.

(max)


Prodejní centrum nábytku v Robousích

Robousy - V polovině prosince minulého roku byl zahájen provoz prodejního centra nábytku "Cash and Carry". Bývalá hospodářská budova byla přeměněna na prodejní plochu, která i se sousedním skladem přesahuje 700 m2. Zákazníci si zde mohou vybrat z klasického a moderního nábytku od zahraničních výrobců, a to za ceny velice příznivé.

V prosinci proběhla zahajovací akce, při které potenciální zákazníci obdrželi klíč od skříně. Ten, jehož klíč by padnul do klíčové dírky jedné ze skříní, stal by se zdarma jejím majitelem. Bohužel se šťastný majitel nedostavil ve stanoveném termínu pro svoji výhru, a tak se vedení společnosti rozhodlo skříň prodat a výtěžek věnovat na dobročinné účely. O výsledku tohoto záměru vás ještě budeme na stránkách NN informovat.

Začátkem ledna pak byla zahájena nová prodejní akce, při které platí 15% sleva na veškeré typy skříní. Prodejnu "Cash and Carry" nábytek Robousy můžete navštívit od úterý do pátku od 9 do 17.30 hodin. V sobotu pak od 8.30 do 12.30 hodin.

(V.A.D.-PI)


Popeláři zvládli svátky na jedničku

Jičín - Poděkování si rozhodně zaslouží pracovníci Technických služeb za aktivní přístup k úklidu okresního města během nedávných vánočních svátků.

Popeláři sváželi tuhý komunální odpad nejen na Štědrý den, ale i na Silvestra a na Nový rok. Jen sporadicky tedy docházelo k hromadění odpadků v prostorách u popelnic a velkoobjemových kontejnerů. V případech, kdy se tak stalo, Vánoce jsou přece jen obdobím štědřejším i na odpadky, uklízeli tento nepořádek pracovníci TS vždy pravidelně se svozem domovního odpadu.

Na předpokládané hromadění objemově většího množství odpadků reagovalo vedení Technických služeb včasným rozmístěním vanových kontejnerů na osmi nejvíce frekventovaných místech ve městě.

(red)


Trestní oznámení na neznámého pachatele

Hořice - Trestní oznámení na neznámého pachatele podal starosta Hořic Ladislav Vrba v souvislosti se způsobem prodeje městského pozemku v areálu Technických služeb soukromé firmě Stavokomplex.

Vztahy mezi městem a místní firmou jsou už delší čas na bodu mrazu, spor se však do této podoby vyhrotil až v okamžiku, kdy se společnost Stavokomplex obrátila na radnici se žádostí o zaplacení pronájmu za pozemek, který užívají Technické služby. Pokud by se tak nestalo, případ by se zřejmě řešil jinou cestou. Za příčinu tohoto nedorozumění je s největší pravděpodobností možné považovat chybně uzavřenou smlouvu, týkající se prodeje pozemku. TS Hořice i Stavokomplex totiž zčásti sdílejí tytéž prostory. Podle našich informací se začátkem devadesátých let zpracovával geometrický plán na rozdělení pozemku, a to tak, aby vznikly dvě samostatné parcely s vlastním číslem. K zaměření a fyzickému vyhotovení příslušné dokumentace však došlo až po sepsání návrhu kupní smlouvy. Jelikož v té době ještě nebyl výpis v katastru nemovistostí dořešen, obě strany, vědomy si této skutečnosti, uzavřely nejspíš mimo protokol ústní dohodu. V této administrativní "chybě" je pravděpodobně i podstata celého sporu. Paradoxně tak vznikla situace, že objekty garáží a několik dalších budov, patřící Technickým službám, se ocitly takřka uprostřed pozemku soukromé firmy. Město se proto nyní dožaduje vrácení té části, která jí podle současných představitelů radnice právem náleží. Případem se bude v následujících dnech zabývat policie, která smlouvu znovu prověří. Vše ale nasvědčuje tomu, že zavinění je na obou stranách.

(jn)


Lípy nevyhovují

Hořice - Lípy v Riegerově ulici vystřídají v dohledné době kulovité javory. Nová výsadba je součástí celkové rekonstrukce zeleně v této části města. Nutnost tohoto zákroku na nedávném veřejném zasedání zastupitelstva odůvodňoval městský ekolog ing. Aleš Kodydek. Jak uvedl, současný stav některých lip je více než problematický, mimo to způsobují zdravotní komplikace u lidí, citlivých na alergie. V této souvislosti upozornil na blízkost léčebny dlouhodobě nemocných. "Tento druh porostů se hodí jinam, než na frekventovanou ulici," podotkl ing. Kodydek a dodal, že odborníci do těchto míst doporučují například javor. Na zastupitelstvu také zaznělo, že každá ulice by měla být osazena jiným druhem porostů, aby bylo město pestřejší.

(jn)


Rozpočet nebude jednoduchý

Jičín – Do posledního roku tisíciletí vstoupilo okresní město s téměř šedesátimilionovou finanční ztrátou. Podle vyjádření ekonomů to však není dluh nikterak dramatický a neměl by údajně nijak podstatně omezit radnici v plánovaných aktivitách.

Přesto až do schválení rozpočtu na rok 1999 (zřejmě v únoru) bude město čerpat finanční prostředky pouze na nejdůležitější provozní výdaje a na úhrady investičních akcí, jejichž realizace byla smluvně zahájena v loňském roce.

Rada města a městské zastupitelstvo stojí před poměrně složitým úkolem, jak "upravit" návrh rozpočtu tak, aby jak strana příjmů, tak strana výdajů byly pokud možno sobě rovné. Město v hrubých rysech potřebuje na provozní výdaje 140 milionů korun a dalších 137 milionů na dokončení investičních akcí, mezi nimiž je například dostavba domova důchodců na Novém Městě, komunikace k AEG...

Podle vyjádření vedení města není zatím v těchto číslech zahrnuta druhá etapa rekonstrukce plaveckého bazénu, která má přijít zhruba na dalších 30 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že na straně příjmů návrhu rozpočtu města na rok 1999 figuruje částka 261 mil. Kč a na straně výdajů částka o 16 milionů vyšší, tedy 277 mil. Kč, bude muset dojít buďto k seškrtání některých "méně důležitých" položek, anebo k dorovnání rozpočtu města, tedy scházejících peněz, pomocí dalšího finančního úvěru.

(red)


Nové Noviny