Nové Noviny č. 31/0110. srpna 2001str. 11

Památkově chráněná roubenka se opravuje

Letos dojde k obnově poloviny roubenky z roku 1799.

FOTO: jn

Stará Paka - Zásadní opravou v těchto dnech prochází přes dvě stě let stará a památkově chráněná roubená stavba ve Staré Pace. Kdysi jednotřídní škola z roku 1799 se do dnešní doby dochovala v původní podobě a výhledově by se do ní měla přestěhovat místní knihovna.

"V letošním roce obnovíme jen první polovinu objektu. Tento týden by měli zahájit práce tesaři," uvedl místostarosta Staré Paky Eduard Hradecký. Doplnil, že oprava celé roubenky, která je nyní zčásti rozebrána a střechu podpírají dřevěné kůly, přijde asi na půldruhého milionu korun. Konkrétně pro letošní rok má obec od památkářů přislíbenu dotaci ve výši 100 tisíc korun.

Finanční prostředky z rozpočtu okresního úřadu jsou připraveny, ale jejich čerpání dosud není možné, protože obec podle vedoucího oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Milana Smolíka zatím nedodala všechny podklady. "Od Staré Paky jsme zatím oficiální žádost o dotaci neobdrželi," poznamenal Smolík. "Z objektu zůstane původní pouze střecha, nové budou základy a ze zhruba čtyřiceti procent se vymění veškeré roubení. Dřevo musí jít pryč, protože je ztrouchnivělé," upřesnil památkář. Roubené stavbě neprospívalo především mikroklima, které se v interiéru vytvořilo během dlouhých let, kdy objekt zůstal bez využití.

To by se mělo po dokončení prací změnit. O budoucím využití objektu zdejší radní zatím definitivně nerozhodli, ale podle Hradeckého je velmi pravděpodobné, že se sem přemístí knihovna, jež se dnes nachází v prostorách protějšího obecního úřadu. "Zatím je to jen předběžný záměr, výhodou je, že by se knihy a další zázemí stěhovalo vlastně jen přes silnici na protější stranu ulice," poznamenal místostarosta. Pokud se tato varianta uskuteční, na úřadě by se zároveň uvolnily místnosti, o jejichž využití pravděpodobně rozhodne až nové zastupitelstvo.

(jn)


Pokračuje výstavba kanalizace

Popovice - V pořadí již pátá etapa výstavby popovické kanalizace ve směru od autobusové zastávky na návsi k bývalé cihelně by měla být zahájena ještě v tomto měsíci a majiteli k užívání pak předána v průběhu září. Podle vyjádření pracovníka investičního odboru jičínské radnice Josefa Břeského přijde tato část prací přibližně na tři a půl milionu korun. Dalších patnáct by pak město potřebovalo na kompletní zajištění realizace šesté etapy. Do ní je zahrnuto dokončení vodovodu a kanalizace, výstavba přečerpávací stanice a výtlačného řadu do čistírny odpadních vod u Čejkovic.

(mar)


Pro bagetu s autobusem

Podezřelý třiadvacetiletý muž spolu s mladistvým kamarádem vnikli v Butovsi po rozbití bočního okénka do autobusu akciové společnosti ČSAD Semily. Starší z nich po vytržení drátů od spínací skříňky autobus nastartoval a odjel s ním směrem na Kovač a Robousy. Před Robousy s autobusem zajel do prostoru čerpací stanice Benzina, kde při vjezdu zavadil zpětným zrcátkem o nosnou konstrukci střechy, kterou poškodil. Následně pak narazil i do tankovacího stojanu, který zdemoloval tak, že z něho vyteklo přes 100 litrů motorové nafty.

Pohotovým zákrokem jičínských policistů byli oba zadrženi přímo v prostoru čerpací stanice. Prozatím byla vyčíslena minimálně pětatřicetitisícová škoda na autobusu, který ukradli za účelem následného prodeje. Benzině vznikla škoda na zařízení minimálně 110.000 Kč. Věc byla předána vyšetřovateli OÚV v Jičíně, který věc šetří pro podezření ze spáchání trestných činů krádež ve spolupachatelství, ohrožování mravní výchovy mládeže a ohrožení pod vlivem návykové látky, neboť muži řídícímu autobus bylo zjištěna v krvi více jak jedna promile požitého alkoholu. Autobus řídil údajně poprvé a po požití více jak deseti piv. V čerpací stanici neměl v úmyslu tankovat, ale koupit si bagetu.

Vzhledem k celkovému jednání obou podezřelých byli oba umístěni do policejní cely. Na staršího z nich byl podán návrh na vzetí do vazby. Mladší byl umístěn zpět do výchovného ústavu pro mládež, který bez povolení před deseti dny opustil.

Kpt. Jiří Valter, OŘP Jičín


Obec nepodporuje rekreační bydlení

Ohaveč - Osmdesát tisíc ze svého rozpočtu a sto dvacet tisíc korun poskytnutých státním fondem obnovy venkova se v tomto roce podařilo nashromáždit na realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. Dalších dvě stě tisíc korun z vlastní pokladny uvolní Ohaveč i na druhou letošní investiční akci, kterou bude výstavba a rekonstrukce elektrických rozvodů.

V jedné z nejmenších obcí jičínského regionu je k trvalému pobytu přihlášeno třiašedesát obyvatel. Je zde vystavěno devětatřicet nemovitostí, z nichž pět je zařazeno do kategorie rekreačních chalup. Přestože se s půl milionem korun ročního rozpočtu zřejmě mnoho nenadělá, starostka obce Zdena Stránská si nestěžuje. Ve veřejné funkci pracuje již třetí volební období a na základě bohatých zkušeností rozhodně ví, co říká.

"Naší dlouhodobou strategií je omlazení současné věkové struktury obyvatel obce, proto máme v úmyslu jejich počet zvýšit na devadesát až sto. Příliš nepropagujeme rekreační bydlení, raději se postupnými změnami územního plánu snažíme nabízet možnost výstavby rodinných domků určených k trvalému bydlení. Obec má velice příhodnou polohu u Jičína a dnešní dopravní spojení s městem je vyhovující pro dojíždění do zaměstnání i do předškolních a školních zařízení," vysvětluje Zdena Stránská.

Volných parcel určených k výstavbě je podle ní v Ohavči stále ještě dost. Většinou jsou v osobním vlastnictví, přesto prý není velký problém se s majiteli dohodnout.

Z běžné občanské vybavenosti zde mají pouze prodejnu se základními potravinami otevřenou sedm dní v týdnu. Veškerou kulturní činnost organizuje radnice spolu s místními spolky, přičemž nezapomínají na děti, ale ani na životní jubilea svých spoluobčanů v důchodovém věku. Vrcholem kulturního dění je Ohavečská pouť, při níž je první neděli v srpnu sloužena mše svatá, po které následuje bujará lidová veselice s živou hudbou a tancem.

"Peněz samozřejmě nemáme nazbyt, a tak po pečlivém zvážení řešíme pouze nejnutnější problémy. Tímto způsobem se nám daří postupně ušetřit peníze na některou z větších plánovaných investičních akcí," dodává starostka. Tou nejbližší by podle jejích úvah mohla být například výstavba vodovodu. Místní by zřejmě vítali i plynofikaci obce, kterou však nízké příjmy obecního rozpočtu provést neumožňují.

(mar)


Několik slov ke křížové cestě Vladimíra Komárka

Občanské sdružení Křížová cesta vzniklo letos díky iniciativě mého přítele, občana města Železnice, malíře, architekta a milovníka všeho krásného, Michaila Ščigola, který se před lety rozhodl usadit v našem kraji.

Ten přesvědčil dalšího vzácného přítele, malíře Vladimíra Komárka z Nedvězí, aby provedl jedno ze svých nejzávažnějších témat - křížovou cestu - kterou známe ze dvou verzí 14 grafických listů, jako monumentální cyklus olejů, určených pro instalaci v chrámovém interiéru.

Michail, se svými přáteli Olgou Pušovou a ředitelem muzea v Jičíně Jaromírem Gottliebem, byli ustavujícími členy sdružení.

Nová křížová cesta bude umístěna v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí, který byl letos znovu vysvěcen po náročné rekonstrukci. Po setkání se zástupci církve bylo dohodnuto, že Mistr Komárek provede svou práci na čtrnácti deskách o rozměrech 180 x 90 cm. V případě desek se jedná o speciální materiál, odolný proti vlhkosti a vyztužený spodním rámem.

Cílem našeho občanského sdružení je všemožně napomáhat realizaci i instalaci díla. Vladimír Komárek vytvoří dílo bez nároku na honorář, občanské sdružení zajistí prostředky na materiál a servis spojený s instalací a zabezpečením objektu.

V sobotu jsme učinili další zdárný krok vpřed. Ustanovili jsme hospodáře sdružení. Stala se jím jičínská podnikatelka Iva Majdanová, spolumajitelka firmy Ivaso, kolem jejíhož obchodu na pěší zóně v Jičíně procházíme i několikrát za den. Pro případné zájemce o účast ve sdružení připojujeme, že každý, kdo přispěje částkou nad 1000 korun, se stává právoplatným členem a bude zapsán do členské listiny. (Pozn. autora: sdružení Křížová cesta je přísně apolitické, nemá IČO ani DIČ a po realizaci a umístění Komárkova díla v chrámu zanikne.) Předpokládáme, že do pokladny bude třeba shromáždit alespoň 100 tisíc korun.

Jsme přesvědčeni, že pokud se vše podaří, stane se Konecchlumí častým cílem návštěv milovníků umění a na mapě Českého ráje vznikne další místo, jehož význam přesáhne hranice regionu.

Vaše příspěvky je možné odevzdávat v prodejně sportovních potřeb Ivaso na Husově třídě v Jičíně. Informace na telefonu 0602/353842. Budeme rádi, stanete-li se členy našeho sdružení a pomůžete tak dobré věci.

Miloš Starý, předseda sdružení Křížová cesta


To se vám (ne)povedlo!

V nedávné době byl v Jičíně na Žižkově náměstí u Valdické brány umístěn nový zvukový informační panel s plánem města Jičína, jehož součástí je též mapka okolí Jičína. Až potud akce jistě chvályhodná.

Když se však blíže podíváme na tu barevně docela pěkně provedenou mapku, tak ustrneme.

Z okolí Jičína zmizely některé obce, jako např. Jičíněves či Příchvoj. Je pravda, že nejsou snad přímou součástí Českého ráje. Ale chybí tam třebas i Libošovice, Malechovice a Roveň, které už bezesporu v té oblasti jsou. Nejvíce "vybílena" je oblast severně od Jičína. Na této mapce nejsou totiž vyznačeny Veselá, Holenice, Jívany, Újezd pod Troskami, Čimyšl, Košov, Cidlina, Zámezí, ale ani velká středisková obec Libuň. Navíc Kněžnice byly přestěhovány až do Lhoty Pařezské. A takových perliček je tam více. Tak z Markvartic jsou nyní Markvarvice, ze Samšiny je Samčina a pod Táborem se pod krycím jménem Kryje objevila nová osada, dříve Kyje. Šlikova Ves je tam nyní pouze Šliková. Dole na mapce zase Slatiny jsou tam dvakrát, neboť anektovaly obec Žeretice.

Dvakráte v minulém století byly zde obraceny silniční ukazatele nebo zamalovávány názvy obcí. A to v roce 1945, když německá armáda utíkala před Rudou armádou a pak zase pro změnu v roce 1968, aby zmátly Sovětskou armádu a její spojence. Koho však má tato mapka dezinformovat nyní? Jistě snad ne ty početné skupiny turistů, kteří zvláště v této letní době navštěvují náš krásný kraj!

Ing. Stanislav Pour, Jičín


Krátce

NOVÁ PAKA: Vodník bude vybírat svou miss

V rámci odpoledního programu letošních Vodnických slavností vybere vodník Pivílko za asistence přítele Blázna a několika dalších svoji společnici, vodnickou miss. Zvolená královna krásy pak bude pomáhat Pivílkovi při dekorování vítězů odpoledních soutěží. Uchazečky o titul Miss vodnice 2001, starší patnácti let, mohou podat písemnou přihlášku na adrese: Vodník Pivílko, Harantova 400, Nová Paka. Obálky označené "Miss" je třeba Pivílkovi zaslat nejpozději do 15. srpna. V závěru srpna proběhne neveřejné výběrové kolo, ze kterého postoupí šest nejlepších do finále. Nejdůležitějším kritériem výběru nebude krása, ale rozhodovat bude především vtip a nápaditost.

(red)

JIČÍN: Opraví první městské balkony

V těchto dnech má být zahájena kompletní rekonstrukce čtrnácti balkonů u dvou vchodů panelového domu na Lidickém náměstí. Podle vyjádření vedoucího oddělení správy a údržby domů Městského bytového podniku Jičín Jaroslava Zachary je na tuto akci v rozpočtu organizace pamatováno celkovou částkou 490 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že krajní vchody paneláku jsou majetkem jičínského Stavebního bytového družstva občanů, bude se vedení obou organizací vzájemně domlouvat na dalších postupných krocích, které by měly vést zejména ke společnému zajištění rekonstrukcí balkonů všech čtyřiašedesáti bytových jednotek. Celá akce by mohla být v lepším případě realizována již v průběhu příštího roku a v porovnání se současnými cenami by měla přijít celkově na 2,24 milionu korun.

(mar)

NOVÁ PAKA: Řeckokatolická pouť u kostelíku

U dřevěného kostela, převezeného v minulosti na náklady továrníka Kretschmera do Nové Paky z Podkarpatské Rusi, se v sobotu 18. srpna koná tradiční Řeckokatolická pouť. Program začíná v 10 hodin, o hodinu později bude celebrovat slavnostní archijerejskou sv. liturgii Mons. Ivan Ljavinec, biskup apoštolský a řeckokatolický exarcha v České republice. Ve 14 hodin se uskuteční čtení ze svatého Evangelia doprovázené trojím obejitím chrámu. Na pouti, jíž se každoročně účastní i římskokatoličtí duchovní, bude zpívat pražský chrámový sbor od sv. Klementa.

(jn)

ROŠKOPOV: Obec se dočká napojení

Do července příštího roku má být na rozvod plynu kompletně napojena obec Roškopov. S výjimkou tří nemovitostí bude přípojka zavedena ke všem tamním objektům. Rozvod plynovodní sítě po Roškopově přijde rozpočet Staré Paky na více jak dva miliony korun. V roce 2003 by se pak mohl podle informací staropacké radnice středotlak Východočeské plynárenské dovést až do Ústí. Tím by byly obě spádové obce zainvestovány inženýrskými sítěmi, protože vodovod tam byl vybudován už v předchozích letech.

(jn)

JIČÍN: Také v létě je o Aquacentrum zájem

Současná kapacita jičínského bazénu i s venkovními prostorami je hygienickými normami stanovena na celkových dvě stě lidí. Avšak zájem ze strany návštěvníků bývá v horkých letních dnech tak velký, že musí občas vyčkat frontu před pokladnou až do chvíle, než se uvolní některá z obsazených skříněk. Podle dosavadních zkušeností pracovníků bazénu jsou nově zprovozněné venkovní opalovací plochy využívány širokou klientelou samozřejmě v závislosti na počasí. Terasa byla dovybavena plážovými plastovými lehátky, odpadkovými koši a prostor pod tobogánem je nově osázen zelení. Většina z návštěvníků jičínského bazénu by přivítala nabídku stánku s občerstvením, který však pro současný nedostatek finančních prostředků bude zprovozněn až v příští sezóně. Podle vyjádření ředitele Technických služeb Čeňka Strašíka bude venkovní plocha Aquacentra v příštích dnech dovybavena dětským koutkem. Bazény jičínského Aquacentra jsou v letních měsících otevřeny denně od 10 do 21 hodin, pouze v neděli je jejich provoz zkrácen o jednu hodinu, zavírá se tedy ve 20 hodin.

(mar)


Nové Noviny