Nové Noviny č. 31/0110. srpna 2001str. 7

Z Kopidlna a Sobotky vyjíždí za prací až dvě třetiny lidí

Jičínsko - Téměř polovina všech pracujících okresu Jičín je nucena každodenně vyjíždět do zaměstnání mimo své bydliště. Jak ukázala poslední data ze sčítání, z valné části se jedná o dojížďku z malých obcí do větších měst, v některých regionech však trpí výraznějším nedostatkem pracovních příležitostí i větší centra. Značné problémy s tímto fenoménem mají například v Kopidlně a Sobotce, kde se najde práce pro méně než třetinu obyvatel.

Již letmý pohled na údaje o dojíždění do zaměstnání ukazuje na značnou regionální různorodost v možnostech hledání pracovních příležitostí. Zatímco z okresního města Jičína vyjíždí na pracoviště v jiné obci 22,9 % pracujících, v Nové Pace 31,6 % a v Hořicích 30,4 %, ostatní obce jsou na tom o poznání hůře. Platí tu totiž jednoduchý vztah, že čím je obec menší, tím větší bývá problém sehnat zaměstnání. V nejmenších vesničkách není výjimkou, když za prací dojíždí 80 až 100 % obyvatel. U vesnic však není podobná statistika příliš překvapivá, protože v těchto sídlech se nabízí pouze omezený počet míst v zemědělství, případně v drobných výrobních provozovnách či rodinných podnicích. Nadprůměrná vyjížďka za prací u středně velkých středisek kolem 2 tisíc obyvatel, kde se nachází dostatek pracovních sil, však už může poukazovat na některé ekonomické zvláštnosti a déletrvající problémy těchto měst. Může jí být nevýhodná či periferní poloha v rámci okresu, špatná dopravní dostupnost, malá snaha či neúspěšnost radnice v přitahování výrobních aktivit apod. Například v Kopidlně, kde vyjíždí za zaměstnáním téměř dvě třetiny pracujících, se radnici dosud ani nepodařilo připravit pozemky pro plánovanou výstavbu průmyslové zóny, které by mohly přilákat potenciální investory. Místním pracujícím tak nezbývá než cestovat za prací 20 i více kilometrů.

Podle tajemnice Městského úřadu v Kopidlně, Lenky Kropáčkové, ale místní radnice o vybudování průmyslové zóny stále usiluje. "Máme ji zařazenou v územním plánu, nejdříve však v uvažované lokalitě musíme vykoupit pozemky. Největší část z nich vlastní církev, s níž vedeme již dva roky jednání, ale doposud se nám nepodařilo dohodnout především na ceně. Jejich představy jsou bohužel mimo naše možnosti," popisuje stav tajemnice a říká, že i v případě vykoupení pozemků nemá ještě Kopidlno vyhráno. "Pokud se nám podaří pozemky nakonec přeci jenom vykoupit, nastane ta důležitější a složitější část pro uskutečnění našeho záměru. Budeme muset sehnat investora. Zatím pro zvýšení zaměstnanosti například vytváříme veřejně prospěšné práce. Je pravdou, že hodně lidí ale stále za prací musí vyjíždět do okolních měst, jako je Jičín, Křinec, Nymburk a Mladá Boleslav," řekla Kropáčková.

Během posledních deseti let se však míra dojíždění zvedla obecně v celém jičínském regionu. V roce 1991 hledalo práci mimo svou obec 39,2 % pracujících, letos už to bylo 47,9 %, čímž bylo dosaženo stejné úrovně dojíždění jako v roce 1961. Počet lidí vyjíždějících do zaměstnání mimo své bydliště se totiž od 60. let postupně snižoval, což souviselo se socialistickou politikou vyrovnávání územních rozdílů, dotování zemědělství a tzv. přibližováním venkova městu, kterou doprovázelo budování střediskové soustavy. Právě uměle vytvářené pracovní příležitosti v menších sídlech a přezaměstnanost však po roce 1989 přivodily rychlý zánik těchto pracovních možností a většina obyvatel byla postavena před nutnost dojíždět za prací jinam nebo být zařazena do kategorie nezaměstnaných. Stěhování za prací, více obvyklé v západoevropských zemích, u nás vzhledem k regulaci trhu s byty a k vysokým cenám za bydlení zatím nebylo příliš praktikováno.

(max, pe)

Město, obecPočet obyvatelDojížďka v (%)

Jičín16 58222,9
Nová Paka9 33031,6
Hořice9 18130,4
Lázně Bělohrad3 81338,1
Sobotka2 30264,0
Kopidlno2 20863,3
Stará Paka2 03457,0
Libáň1 70449,4
Valdice1 52265,5
Ostroměř1 37456,2
Pecka1 29464,7
Železnice1 10372,3
Miletín90756,9
Vysoké Veselí85364,4
Cerekvice/Bystřicí78257,7
Libuň74368,2
Dětenice74268,0
Chomutice62765,4
Mlázovice59364,0
Podhorní Újezd/Vojice59169,2
Jičíněves58390,0
Slatiny56361,2
Lužany53874,4
Mladějov53283,8
Holín53085,8
Dobrá Voda u Hořic51261,3

Pozn.: Dojížďka za prací - podíl pracujících, kteří mají pracoviště v jiné obci ČR, údaje ČSÚ ze SLDB


2001.

Pražská i venkovská zákoutí Na Hrázi

Magdalena Michelfeitová krátce po vernisáži.

FOTO: jn

Jičín - Příjemnou vernisáží byla v netradičních prostorách bývalé vodárenské věže na hrázi rybníku Kníže otevřena výstava obrazů pražské výtvarnice Magdaleny Michelfeitové.

"Autorka pochází z našeho kraje, jehož krásy vnímá zejména při svých návratech k rodičům do Žeretic. Sama připouští, že teprve s odstupem času dokáže obdivovat dříve nepovšimnutá malebná zákoutí svého rodiště. Také proto se na její výstavě prolínají pražské motivy s venkovskými," uvádí krátce majitel Galerie Na Hrázi Petr Heber.

Michelfeitová absolvovala turnovskou Střední umělecko-průmyslovou školu pro zpracování kovů a kamenů. Již osmadvacet let však žije a pracuje v Praze, která zanechala v její tvorbě významné stopy. "Je to nejkrásnější město s krásnou minulostí i přítomností. Od románských kostelů, až po svatováclavskou katedrálu, břehy Vltavy, věže kostelů, prejzové střechy a kouzelná zákoutí starých uliček. Tato místa tvoří malebný inspirativní celek," vyznává lásku k městu autorka výstavy. Na druhé straně přiznává, že si nemůže zvyknout na ulice plné aut, spěchu, smogu, agresivity, stresu lidí, nevšímavosti a povrchnosti.

"Magdalena maluje romantická zákoutí staré Prahy. Její obrazy jsou klidné bez energických tahů štětcem a působí optimistickým poselstvím. Nemaluje však prázdné uličky, vždycky v nich zůstává stopa po člověku. Ukazuje život, ve kterém dnešní lidé občas touží žít nebo se tam chtějí na chvíli vrátit," přibližuje autorčinu tvorbu Heber.

"Atmosféra mých obrázků však není únikem před realitou dnešní doby. Spíš po svém, tedy tiše a trpělivě zdůrazňuji, jak klid, ticho, řád a harmonie jsou pro dnešek důležité. Šeptem se dá totiž někdy říci víc než křikem. Prahu maluji v odstínech hnědých barev s čistým modrým nebem s akcenty zelené a červené," doplňuje výtvarnice.

V jejich obrázcích je klid, světlo a stíny rozehrávají milou atmosféru, něžnost a intimnost. S tvorbou Magdaleny Mechelfeitové se můžete přijít blíže seznámit až do konce srpna.

(mar)


Prezidentka zve na pohádkový festival

Jičín - Na sedm set tisíc korun má přijít 11. ročník festivalu Jičín - město pohádky, který se uskuteční ve dnech od 10. do 15. září. Podle slov jeho prezidentky Hany Krásenské bude letošní program proti předchozím mírně skromnější, přesto je více než stovka připravených akcí, soutěží, vystoupení a pořadů sestavena s velkou pečlivostí a s ohledem k zájmům hlavních aktérů, kterými jsou opět samozřejmě děti a mládež.

Festival konaný pod záštitou ministra kultury České republiky Pavla Dostála je tématicky věnován poctě Václavu Čtvrtkovi a Radku Pilařovi, rodině, přírodě a její ochraně.

"Každý ze šesti festivalových dnů dostal název podle jednotlivých kapitol knížky Jak se švec Rumcajs stal loupežníkem. Osobně si myslím, že se nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče mají opravdu na co těšit," zve k účasti všechny příznivce pohádky Hana Krásenská.

Pondělní program bude probíhat již v dopoledních hodinách, oficiálním zahájením festivalu však bude tradiční průvod masek, který se začne řadit v půl čtvrté odpoledne před II. ZŠ na Husově třídě. Další den patří České televizi a zároveň Radku Pilařovi. Z maratónu jednadvaceti programů lze jmenovat například zahájení tvůrčí dílny pod názvem Malovaný Jičín nebo večerní recitál Dagmar Peckové.

"Středa je pak dnem pohybu," přibližuje Krásenská. "Děti zvu zejména na loupežnické hry, v rámci nichž si vyzkouší svoji odvahu i šikovnost, otevřena bude horolezecká stěna na třetí devítiletce a na odpoledne je připravena promenáda s kočárky a po ní také závod koloběžek. Čtvrtek je dnem Václava Čtvrtka. V jeho průběhu bude hodně pohádek a vyhlášení výsledků literární soutěže a soutěže o Mančinu buchtu. V devatenáct hodin začne galašou, což je rodinné soutěžní klání za účasti Josefa Dvořáka, Ludmily Pilařové a zřejmě i moderátora a herce Vladimíra Čecha," prozrazuje mírně nerada pohádková prezidentka.

Předposlední den pohádky je zasvěcen přírodě, proto jeho nejdůležitější akcí bude výsadba a křest lesíku Cipískův Řáholeček, v rámci čehož se na Šibeňáku potká Rumcajsova rodina s Hajajou, který letos slaví čtyřicáté výročí svého narození.

Vyvrcholením týdne je sobota a jejím zřejmě nejpřitažlivějším programem je výlet historickým parním vláčkem do Českého ráje. Po odpoledním pele - mele bude ohňostroj a večerní loučení s pohádkou na Valdštejnově náměstí.

(mar)


LOUTKY NA VALDICKÉ BRÁNĚ V ochozovém patře Valdické brány byla vernisáží zpřístupněna výstava loutek uměleckého řezbáře Pavla Skorkovského. O hudební osvěžení se postarala sympatická sestava muzikantů Juliánův vlnostroj.

Autor vystavených loutek žije na Opavsku v Píšti, kde má i ateliér. Původně vystudoval stavební průmyslovku a v tomto oboru se nejprve snažil najít uplatnění. Ve volném čase se však talentovaný kreslíř zabýval grafikou. K řezbářské profesi, kterou dnes ovládá opravdu skvěle, se pak dostal víceméně náhodou. Na základě inzerátu v novinách se přihlásil Ostravskému divadlu loutek, které hledalo řezbáře. Zaučil se prakticky během čtrnácti dnů a od té doby se této práci věnuje již šest let, i když už ne jako stálý zaměstnanec divadla. Dnes většinou pracuje přímo na zakázku. Loutky z ostravského divadelního repertoáru, například Čert a Káča, Sen noci svatojánské, Kašpárek a začarovaná princezna, Sněhová královna a další, i z vlastní ateliérové tvorby autora, budou na Valdické bráně k vidění až do 25. srpna.

FOTO: mar


VÝROČÍ: Josef Bartoš

Dne 10.února 1902 se v Nové Pace narodil Josef Bartoš, pozdější hudební skladatel a ředitel hudební a pěvecké školy.

Počátkem dvacátých let studoval v Praze na konzervatoři klavír, kompozici a dirigování a na filozofické fakultě hudební vědu. Postupně prošel řadou míst. Byl například sbormistrem olomoucké opery či ředitelem Hudební a pěvecké školy Slezské Matice osvěty lidové v Českém Těšíně. Úspěchem byl i studijní pobyt v Paříži, kam se dostal jako stipendista francouzské vlády, aby studoval u Mistra V. d'Indy na Schole cantorum. Působil zde i jako pianista v triu Slovanského ústavu. Josef Bartoš po sobě zanechal celou řadu skladeb. Zemřel v Novém Bydžově, kde byl profesorem hudby a sbormistrem zpěvácké společnosti, 14. srpna 1966 ve věku 64 let.

Podle Vlastivědné monografie Novopacko Václav Franc


Lístky na vlak až od září

Jičín - Lístky na výlet spojený s tradiční jízdou historickým parním vláčkem budou v prodeji až od prvního dne festivalu Jičín - město pohádky, tedy od 10. září v prodejně Sagita sport na Husově třídě. Vyplývá to z poslední upřesňující informace organizátora celodenního výletu, kterým je jičínské Občanské sdružení Lezecký kroužek Prachov.

Sraz účastníků je stejně jako v původní informaci v sobotu 15. září na jičínském vlakovém nádraží, kde bude v osm hodin celá akce odstartována doprovodným programem.

Cílem jízdy parního vláčku je vlaková zastávka v Hrdoňovicích, odkud se účastníci vypraví na pěší túru po nově otevřené Rumcajsově stezce. Přes Pařez, koupaliště u Pelíška, Přivýšinu a Brada se do Jičína vrátí okolo šestnácté hodiny.

Podle slov garanta projektu Jiřího Všetečky je výlet určen zejména rodičům s dětmi, přičemž ho podle vlastních zkušeností zvládnou i děti od čtyř let.

(mar)


Rodinná pohádková soutěž

Jičín - V rámci jedenáctého ročníku festivalu Jičín - město pohádky se ve čtvrtek 13. září v kulturním domě na Husově třídě uskuteční veselé galašou pro děti a jejich rodiče.

V soutěžním podvečeru se od 18 hodin utkají pětičlenná družstva, ve kterých by neměli chybět Rumcajs, Manka, Cipísek a další dvě libovolné pohádkové postavy z knížek Václava Čtvrtka. Družstva budou ohodnocena podle svých kostýmů, ale hlavně podle toho, jak si poradí se soutěžními úkoly. Do hlediště si pak soutěžící mohou pozvat libovolný počet fanoušků, kteří jim pomohou nejen potleskem, ale i při řešení úkolů. Pořadatelé posunuli uzávěrku přihlášek, a tak se stále ještě do soutěže můžete přihlásit i vy písemně na adrese: Vlasta Hylmarová, 2. ZŠ, Husova 170, Jičín 506 01 nebo na telefonu 0433/25 198.

V přihlášce uveďte jména a věk všech pěti členů družstva a jednu kontaktní adresu. Alespoň jeden soutěžící z pětičlenného kolektivu však musí splňovat věkovou hranici osmnácti let.

Soutěžící získají volnou vstupenku na všechny akce v rámci jedenáctého ročníku JMP, pohádkový dort a videokazetu s nahrávkou průběhu galašou. Na vítězné družstvo čeká překvapení. V rámci soutěže bude porotou a diváky zvolen Mr. Rumcajs.

(red)


Nové Noviny