Nové Noviny č. 31/0110. srpna 2001str. 3

Oddalovaná stavba domu už běží

Stará Paka - Po problémech se státní dotací a následným odstoupením původně vybrané dodavatelské firmy se práce na stavbě nového bytového domu ve Staré Pace podařilo koncem června zahájit. Vinou těchto komplikací byl ale termín dokončení díla posunut z listopadu až na červen příštího roku.

Poté, co stavební společnost ČCHM neuspěla se svými požadavky na finanční kompenzace a od zakázky odstoupila, obec vypsala nové výběrové řízení. "V něm uspěla firma z Hostinného, která by měla stavbu předat do poloviny příštího roku," uvedl staropacký místostarosta Eduard Hradecký. "Jsme rádi, že jsou problémy vyřešeny. Nejprve nám začátek zkomplikovala státní dotace, která přišla až na sklonku minulého roku a pak se řešily nejasnosti kolem smlouvy s dodavatelem," poznamenal místostarosta.

Nová dvanáctibytovka vyrůstá v blízkosti zdejšího zdravotního střediska. Podle posledních zpráv radnice zatím ale nejsou všechny byty obsazeny, pět jich má být stále volných. O jejich prodej se stará společnost CZ Holding Pardubice, která podobně jako v jiných městech celou akci zprostředkovává. Jeden byt s bezbariérovým řešením si ponechá přímo obec, která rozhodne, komu jej přidělí.

O další výstavbě nájemního bydlení radnice ve Staré Pace i vzhledem současné nižší poptávce neuvažuje. Spíš se podle Hradeckého snaží obec získat od Pozemkového fondu do vlastnictví lokalitu, vhodnou pro individuální výstavbu rodinných domků.

(jn)


Ulicím se vrátí správné názvy

Jičín - V příštích dnech má být zahájena obnova cedulí s místními názvy ulic a náměstí. Z loňského průzkumu totiž vyplývá, že z celkového počtu 350 je 240 zcela nevyhovujících po technické stránce a některé dokonce schází.

Nové cedule, jejichž výroba stála 200 tisíc korun, pojmenují v současnosti neoznačené ulice a v některých případech je dokonce označí správným názvem vedeným v úřední evidenci. Například Čechova bude opět ulicí Svatopluka Čecha, kpt. Jaroše ponese název Nábřeží kpt. Jaroše, Konecchlumská bude správně přejmenována na ulici Konecchlumského a podobně. Jen těžko však lze odhadnout, proč odbor vnitřních věcí jičínské radnice vede ulici Hwiezdoslavovu, pojmenovanou po slovenském básníku a překladateli Pavolu Országhu Hviezdoslavovi.

Některé názvy však budou i nadále uvedeny v češtině odpovídající době jejich vzniku. A tak vedle správně U Tržiště uvidíme i nesprávně Na výsluní, U trati a podobně. Město o tomto problému ví, avšak v zájmu peněženek svých občanů ponechá názvy v jejich původní podobě. Každé přejmenování ulice totiž nutně provází celá řada administrativních úkonů spojených se změnou adresy, a tím i údajů ve všech osobních a firemních dokladech.

Některým nepříliš správným pojmenováním jičínských ulic však bude i nadále obrazně řečeno konkurovat kuriózní označení některých místních nemovitostí. Například v Palackého ulici máme dva domy se shodným čp. 61. Zajímavá je také situace městského domu s pečovatelskou službou na Novém Městě. Všichni jeho obyvatelé mají v dokladech uvedeno trvalé bydliště v Sokolovské ulici čp. 237 i přes to, že jich polovina žije v pravém křídle budovy se vchodem z Dlouhé ulice. Všichni společně pak za užívání bytů hradí inkaso s adresou Karla Vika čp. 237.

(mar)


Rekonstrukce lehkoatletických sektorů

Jičín - V poslední srpnové dekádě bude zahájena kompletní rekonstrukce lehkoatletických sektorů Městského stadionu v lipách.

Vodonepropustným umělým povrchem značky Conipur mají být do konce září pokryty sektory skoku do dálky, do výšky, o tyči a rozběžiště pro hod oštěpem.

Výběrového řízení na dodavatele stavby se z původních pěti uchazečů zúčastnili pouze tři, z nichž komise složená ze zástupců Technických služeb, sportovní komise městského úřadu a atletického oddílu vybrala pražskou firmu JIH Jiřího Huptycha.

Na realizaci investiční akce za 2,3 milionu korun však nemá pokladna Technických služeb města Jičína v tuto chvíli dostatek finančních prostředků. Ředitel organizace Čeněk Strašík proto městské zastupitelstvo žádá, aby minimálně jeden a půl milionu korun k doplacení této akce byl zakomponován do městského rozpočtu na příští rok.

Pokud město schválí předložený návrh, bude až do doby čerpání těchto peněz spoluinvestorem rekonstrukce lehkoatletických sektorů jičínského stadionu Jiří Huptych.

(mar)


SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ NA LETIŠTI Při příležitosti 90. výročí prvního letu v Českém ráji a 55. výročí zahájení provozu na Poráku se o minulém víkendu konalo již tradiční setkání pamětníků. První proběhlo v roce 1967, následně se pamětníci sešli v roce 1987 a v roce 1997. Od té doby se již na letišti u Jičína skupina zhruba dvaceti lidí potkává každým rokem. Při příležitosti letošní především vzpomínkové akce vyhlásil jičínský aeroklub jakožto pořadatel i literární soutěž o cenu Josefa Frýby, dlouholetého šéfredaktora časopisu Letectví a kosmonautika. Do ní svými příspěvky přispěl Milan Finke. Vzhledem ke špatnému počasí však nemohlo dojít na to nejlepší z plánovaného programu, tedy na vyhlídkové lety. Proto účastníkům nezbylo, než se pouze pokochat novými přírůstky v hangáru.

FOTO: jn


Bělohrad do komunikací vložil během dvou let přes 12 milionů

Lázně Bělohrad - Ulice lázeňského města procházejí v posledních dvou letech zásadní proměnou. Rekonstrukce vozovek si za loňský a letošní rok vyžádaly přes 12 milionů korun. Jen letos se uskuteční opravy v hodnotě více než pěti a půl milionu korun, což při srovnání rozpočtů představuje mnohem větší podíl než kolik do silnic vkládají některá větší města na okrese.

"Z těchto peněz jsou hrazeny opravy komunikací i v některých spádových obcích, letos například v Brtvy, Hřídelci a nejspíš i v Lánech," upozornil bělohradský starosta Pavel Šubr. Právě obnova cest byla jednou z hlavních priorit po změně místní samosprávy před třemi lety. Už tehdy, krátce po svém nástupu do funkce, starosta uvedl, že město s lázeňským statutem musí mít v první řadě v náležitém stavu především ulice a veřejnou zeleň.

"Snažíme se systematicky opravit většinu zanedbaných komunikací, loni nás tyto práce stály téměř sedm milionů korun a i letos se výdaje blíží k této částce. V posledních dnech k nám na úřad přicházejí lidé, kteří průběh oprav sledují. Jsou mezi nimi i majitelé nemovitostí, kteří nás žádají, abychom jim nechali vybudovat novou asfaltku k jejich domu. Musíme je odmítnout, protože tolik prostředků k dispozici zase nemáme," poznamenal starosta. Jednou z největších letošních akcí bylo položení nového asfaltového koberce od Bažantnice směrem k Byšičkám za více jak jeden milion korun.

"Dohromady nás živičné povrchy v posledních dvou letech stály kolem 12 milionů korun. Když by se k tomu přičetly i všechny nové chodníky, částka by byla ještě vyšší," uvedl Šubr. Do obnovy cest tak město dává vůbec nejvíc peněz. Nákladnější je pouze bytová výstavba, která přišla asi na 50 milionů korun, ta ovšem byla téměř plně hrazena ze státních dotací.

Rekonstrukce vozovek se předběžně plánují i příští rok, i když už ne v tak velkém rozsahu. "Především nás čeká kompletní obnova dlažby na chodnících v prostoru celého náměstí," doplnil starosta. Práce mají být zahájeny ještě letos na podzim a příští rok se v nich bude pokračovat. Na tuto akci získala radnice pro tento rok dotaci 2,75 milionu korun a k ní připojí stejnou část z vlastních peněz.

(jn)


Privatizace bytového fondu

Jičín - Dalších osmnáct bytových jednotek určil Jičín k přímému odprodeji jejich stávajícím nájemcům. Jedná se o byty na nábřeží Kapitána Jaroše, které jsou Městským bytovým podnikem Jičín nabízeny za padesát procent ceny stanovené znaleckým posudkem. Byty dva plus jedna tak přijdou na necelých sto deset tisíc a tři plus jedna na sto padesát jeden tisíc korun.

"Oslovení nájemci se mají možnost k nabídce města vyjádřit do šesti měsíců. Pokud neprojeví zájem o odkoupení konkrétní bytové jednotky, bude nabídnuta cizím zájemcům. Radnice se pak její současné obyvatele pokusí umístit v náhradních městských bytech. Také se ale mohou najít cizí zájemci, kteří byty koupí i s nájemníky," sdělila právnička MěBP v Jičíně Helena Cimbálová.

Město nabízí kupujícím i slevy z konečné ceny v případě, že prodej bude uskutečněn podle předem stanovených pravidel. Desetiprocentní slevu z celkové odhadní ceny poskytne v případě rozkoupení všech osmnácti bytů najednou, pětiprocentní pak při akceptování nabídky nadpoloviční většinou současných nájemců. Stejným způsobem bude v příštích dnech nabídnuto k odprodeji i dvanáct městských bytů v Lindnerově ulici, na které je v současné době zpracováván znalecký posudek.

(mar)


Počasí ovlivňuje náš organizmus

Jičín - Tropická vedra působí negativně na fyzické a psychické síly mnohých z nás. Ovlivňují však i myšlení, způsob rozhodování a pozornost, což se z pohledu zdravotníků projevuje zejména stoupající křivkou počtu ošetřených pacientů.

Poměrně významný nárůst práce zaznamenává v teplém letním období i chirurgické oddělení Okresní nemocnice v Jičíně. "Zdali je to v souvislosti s vývojem počasí, nevím, ale máme opravdu vysledováno, že se stoupajícími teplotami přibývá úrazů a na silnicích autonehod," připouští možnost ovlivnění činností lidských organizmů vysokými teplotami primář jičínské chirurgie Libor Etflaiš.

Jeho kolegové na ambulancích ošetří během čtyřiadvaceti hodin průměrně sedmdesát pacientů, přičemž dvě třetiny z nich vyhledají lékařské ošetření z důvodu úrazu. Asi třiadvacet jich pak přichází na kontroly a pro akutní chirurgická onemocnění. Zajímavým statistickým faktem je úbytek těžkých úrazů způsobených nehodami v silničním provozu, což je zřejmě pozitivní důsledek snahy výrobců o zdokonalování bezpečnostních prvků automobilů.

Kupodivu nijak dramatické zvýšení provozu v souvislosti s teplotami nepotvrzuje primář interního oddělení Miroslav Hanuš. Přesto bývá na lůžkové oddělení interny a její jednotku intenzivní péče přijímáno denně deset až čtrnáct pacientů. Interní ambulance pak vyšetří dalších asi dvacet případů.

(mar)


Hrubá pouť již příští víkend

Nová Paka - Tradičně třetí srpnovou neděli se Nová Paka opět otevře návštěvníkům Hrubou poutí. Kromě tradičních pouťových atrakcí budou letos již pošesté její součástí i staročeská řemesla a trhy.

Městské kulturní středisko ve spolupráci se sdružením Bohém Liberec zde na neděli 19. srpna od 9 do 17 hodin v prostoru okolo budovy připravuje rytířské souboje šermířů, různá vystoupení fakírů, kejklířů a tanečnic. Návštěvníkům se také poprvé představí v pohádkovém vystoupení novopačtí ochotníci "Tři na tři". K vidění budou i ukázky řemesel, jako výroba skleněných figurek, hraček ze dřeva i textilu, užitkové keramiky, paličkovaných krajek, kovářských výrobků a dalších zajímavostí, které nejsou běžně k vidění. Zájemci o drahé kameny se mohou zúčastnit v neděli bursy v Centrále, která potrvá od 9 do 15 hodin. Již tradičně bude novopacká Hrubá pouť zakončena v klášterním chrámě Nanebevzetí Panny Marie. Sopranistka Jana Nováková, za doprovodu varhaníka Vlastimila Bičíčka, zde zazpívá skladby J.F. Handera, B.M. Černohorského, J.S. Bacha a Antonína Dvořáka.

(ur)


Výstava obrazů Ivo Neslera

Jičín - Privátní klub Galerie Na Hrázi připravuje výstavu rozsáhlého díla jičínského malíře, výtvarníka a grafika Ivo Neslera.

Vernisáž v bývalé vodárenské věži na hrázi rybníku Kníže se uskuteční v sobotu 8. září od 10 hodin. Expozice bude sestavena zejména z obrazů zapůjčených ze soukromých sbírek přátel Ivoše Neslera. Pokud vlastníte některou z jeho prací a máte-li chuť spolu s organizátory zavzpomínat na jičínského výtvarníka, můžete se připojit k vystavovatelům. Bližší informace poskytne Miloš Starý na telefonu 0602/353 842.

Cílem výstavy je po roce a půl společně zavzpomínat a důstojně připomenout smutné datum 3. února 2000, kdy bohužel vyhasla poslední umělcova dýmka.

(mar)


Nové Noviny