Nové Noviny č. 30/013. srpna 2001str. 4

Nejatraktivnější pozemky...

Pokračování ze str.1

Jako nejhůře prodejné jsou naopak považovány pozemky, které nejsou určené k zástavbě. V naprosté většině jde o ornou půdu. Takovéto nabídky se poznají ihned i na základě nabízené ceny. Metr čtverečný se na Jičínsku dá pořídit už od zhruba pěti korun. "Letos jsme ještě ani jedno pole neprodali, je o ně skutečně minimální zájem. V nabídce v současnosti například máme zemědělské pozemky v Železnici, a to metr za osm korun," konstatuje Tučková. "Pokud se jedná o zemědělskou půdu, jde vždy o prodej dlouhodobý a v současné době pro klienty nezajímavý. V poslední době jsme spíše zaznamenali velký zájem o lesy vhodné k těžbě," hodnotí Palanová z RK Tana. V tomto roce již naopak dvakrát úspěšně zprostředkovali prodej zemědělských pozemků v realitní a inženýrské kanceláři Didaktik. Podle Babáka byla jejich cena zhruba 20 korun za metr, prodávaly se však i se zemědělskými usedlostmi. "O starší nemovitosti se zemědělskou půdou začíná být opravdu zájem. Jde však často o starší stavení v ceně do půl milionu korun. Naopak absolutní nezájem je o samostatná pole v rolích a honech, jsou nepřístupná a nepočítá se zde ani s vybudováním inženýrských sítí," uzavírá Petr Babák z Didaktiku.

(max)


Hořice nabídnou stavebníkům tři nové lokality

Hořice - Radnice v Hořicích sice v současnosti nemá volné parcely, které by stavebníkům průběžně nabízela, ale tato situace se má v krátké době radikálně změnit. Výhledově se totiž počítá se zástavbou hned ve třech lokalitách, především v prostoru kolem nového kruhového objezdu.

"Město nezdědilo žádné pozemky, které by permanentně nabízelo. Praxe je obvykle taková, že si konkrétní zájemci sami najdou určitý pozemek, který se snaží koupit buď od soukromého majitele, nebo zjistí, že jeho vlastníkem je obec. Pokud si v takovém případě předloží na úřad žádost, stavební komise ji projedná a konečný prodej zastupitelstvo buď schválí nebo zamítne," vysvětluje tajemník hořické radnice Jaroslav Vais. Doplnil, že ceny se řídí tržním způsobem prodeje, konkrétně obálkovou metodou.

Aby město mohlo časem uspokojit poptávku, vykupuje v současnosti pozemky například v Šalounově ulici, kde se předpokládá zástavba rodinnými domky. "Jde o území o rozloze až patnácti hektarů, jen na vykoupení celého pole tedy potřebujeme asi patnáct milionů korun. A to nepočítám náklady na sítě a komunikace, které se začaly budovat v souvislosti s výstavbou nové sportovní haly gymnázia," upozorňuje Vais. Mnohem dříve tedy budou k dispozici pozemky v prostoru za Penny marketem. "Po otevření nové komunikace se toto území začne nabízet investorům, zde je ale podmínkou, že dvoupodlažní bytové objekty mají mít celé přízemí komerčně využité," upozornil vedoucí radnice. Třetí lokalita vhodná pro individuální výstavbu má vzniknout za areálem zemědělské školy. Vlastníkem tohoto území je zatím Pozemkový fond.

(jn)


SVÁTEK PIVA V MLADĚJOVĚ Devatenáctset milovníků piva se o minulém víkendu zúčastnilo tradičních pivních slavností v Mladějově, které se zde konaly již posedmé. Ani tentokrát nechyběla divácky velmi oblíbená soutěž v pití piva v jednotlivcích a v družstvech. Muži přitom měli za úkol co nejrychleji vypít tuplák, ženy půllitr. O tom, že se letošní oslavy vydařily, svědčí i fakt, že poslední návštěvníci se rozcházeli až těsně před svítáním.

FOTO: pe


Bude otevřena nová silnice

Hořice - Nová komunikace s kruhovým objezdem v centru Hořic za zhruba 17 milionů korun bude oficiálně otevřena během pondělního dopoledne. Stavbu první etapy přeložky silnice II/300, která má sloužit jako nový průtah městem, financovalo Ředitelství silnic a dálnic a město se na ni z vlastních prostředků podílelo částkou kolem dvou a půl milionu.

Během uplynulých měsíců byla zároveň zrekonstruována Pelikánova ulice, které na vybudovanou přeložku navazuje. Její oprava přišla město na 4,5 milionu korun. V krátké době budou stavební práce v tomto prostoru Hořic pokračovat, chystá se totiž výstavba nového autobusového nádraží. Podle optimistického odhadu radnice by proto už letos před začátkem zimních měsíců mohlo dojít k zrušení stávajících autobusových stání na náměstí Jiřího z Poděbrad.

(jn)


Aktuální nabídka pozemků realitních kanceláří

Kbelnice 2081 m2 160 tis. Rako
Libunec 2374 m2 100 tis. Rako
Libunec 3390 m2 150 tis. Rako
Sukorady 2576 m2 dohodou Rako
Bukvice 20775 m2 263 tis. Rako
Hořice 2024 m2 325 tis. Rako
Roveň 13077 m2 284 tis. Rako
Libošov. 2987 m2 480 tis. Rako
Zámezí 114000 m2 55 Kč/m2 Rako
Bílsko 680 m2 102 tis. Rako
Křelina 1796 m2 155 tis. Rako
Železn. 99803 m2 8 Kč/m2 Rako
Kněžnice 2251 m2 100 Kč/m2 Didaktik
Železnice 1580 m2 160 Kč/m2 Didaktik
Železnice 1000 m2 150 Kč/m2 Didaktik
Jičín 1300 m2 500 Kč/m2 Didaktik
Vrchov. 8*1300 m2 do 200 Kč Didaktik
Veliš 1200 m2 220 Kč/m2 Didaktik
Jičín dle dohod. 400 Kč/m2 Didaktik
Heřmanice 4621 m2 200 Kč/m2 Didaktik
Úlibice 535 m2 170 Kč/m2 Didaktik
Na Špici 10528 m2 500 Kč/m2 Ideal Re.
Nemyčeves 1665 m2 140 tis. Ideal Re.
Libuň 3500 m2 10 Kč/m2 Tana
Čejkovice 3141 m2 100 Kč/m2 Tana
Nová Paka 450 m2 778 Kč/m2 Tana
Nevrátice 925 m2 130 Kč/m2 Tana
Železnice 658 m2 380 Kč/m2 Tana
Bukvice 1836 m2 229 Kč/m2 Tana
Valdice 503 m2 340 Kč/m2 Tana
Nemyčeves 3276 m2 30 Kč/m2 Tana
Tužín 2356 m2 45 Kč/m2 Tana
Libošovice 658 m2 532 Kč/m2 Tana
Robousy 8399 m2 5 Kč/m2 Tana
Nová Paka 3399 m2 195 Kč/m2 Tana
Bystřice 593 m2 110 Kč/m2 Tana
Slavhost. 1694 m2 71 Kč/m2 Tana
Kopidlno 3151 m2 206 Kč/m2 Tana
Libáň 308 m2 195 Kč/m2 Tana
Milkovice 1477 m2 64 Kč/m2 Tana
Tuř-Hubál.5982 m2 105 Kč/m2 Tana
Volanice 29730 m2 9 Kč/m2 Tana
Únětice 6499 m2 19 Kč/m2 Tana
Kopidlno 74655 m2 121 Kč/m2 Tana
Rašín 2458 m2 142 Kč/m2 Tana
Podlevín 1880 m2 202 Kč/m2 Tana


Pozemky k výstavbě nabízejí také městské a obecní úřady

Jičínsko - Pozemky vhodné k výstavbě nenabízejí pouze realitní kanceláře, ale lze je často získat i od městských a obecních úřadů. Ty se tak snaží vyjít vstříc zájemcům o výstavbu s cílem udržet je v obcích, aby vzhledem k nemožnosti sehnat pozemek nepřesídlili jinam. Obce v posledních dvou letech začaly také intenzivně využívat možnosti převodu pozemků od pozemkového fondu, což dříve nebylo možné.

Města většinou pozemky nabízejí již včetně inženýrských sítí. Na jejich vybudování lze totiž sehnat dotace od státu. Situace s nabídkou je v jednotlivých místech okresu různá. Jičín například v současnosti žádné pozemky nenabízí, před několika týdny rozprodal poslední volné parcely v Robousích. "Přestože dnes žádné pozemky vhodné k výstavbě neprodáváme, připravujeme za tímto účelem dvě nové lokality. Jde o takzvané Allanovy sady a o prostor za kasárnami," sdělil starosta Jičína Jiří Liška. "Tyto pozemky by taktéž ještě před vlastním prodejem měly být vybaveny inženýrskými sítěmi. Cenu zatím nikdo neví, ale osobně ji odhaduji ve výši zhruba 700 korun za metr čtverečný," upřesňuje Liška. Podobně se vyjadřuje i starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr. "Zájemců o výstavbu máme dost. Nejdříve však chceme parcely zasíťovat a teprve poté prodávat. V současnosti chystáme výstavbu v ulici Karla Moora, kde jsme nedávno koupili pozemek, kde vznikne asi devět stavebních parcel. Dále jsme směnili některé pozemky se zemědělskou společností Zepo a získali jsme tak další vhodnou lokalitu k výstavbě v Horní Nové Vsi," říká starosta. "V obou místech by mělo vzniknout zhruba 25 stavebních parcel. Chtěli jsme na jejich zainvestování získat i státní dotaci, ale to se nám zatím nepodařilo. V Horní Nové Vsi měla být řadová zástavba, ale na řadové domky nelze nově státní dotaci získat. Proto budeme muset situaci vyřešit jinak. Cena, za kterou budeme prodávat, bude v rozmezí 200 až 250 korun za metr," avizuje Šubr.

Lázně Bělohrad v tomto roce připravují i změny v územním plánu, které by měly vést k rozšíření zastavitelného území. Zákon o prodeji státní půdy, který byl schválen před dvěma lety, totiž nově umožňuje převod státní půdy právě na obce. Podle vedení územního pracoviště pozemkového fondu v Jičíně v současnosti o převod pozemků žádá zhruba patnáct až dvacet obcí na Jičínsku. Pozemky lze takto od pozemkového fondu získat i bezúplatným převodem, to ale pouze za předpokladu, že se po změně územního plánu využijí pro bydlení nebo k zástavbě veřejně prospěšnými stavbami.

Situace však není všude stejná, například Nová Paka má stále volné stavební parcely v lokalitě za ZPA. "Jde o pozemky o výměře 800 až 1100 metrů čtverečných. Jejich cena je 300 korun za metr. Z celkem jedenadvaceti parcel jich již bylo jedenáct prodáno, deset je stále volných," uvedl tajemník novopacké radnice Zdeněk Havlata. Volné pozemky jsou přitom i v atraktivních lokalitách Českého ráje. "Máme k dispozici ještě šest pozemků, bohužel však bez inženýrských sítí. Nabízíme je za 25 korun za metr čtverečný, ale pouze těm zájemcům, kteří zde budou trvale bydlet. Snažíme se tak u nás udržet především mladé lidi," konstatoval starosta Mladějova Oldřich Hanoušek.

(max)


Vesnice roku: Pecka skončila nejlépe

Jičínsko - V letošní celostátně vyhlášené soutěži Vesnice roku se z obcí na Jičínsku nejlépe umístila Pecka. Ta v krajském kole získala dvě ocenění, a to modrou stuhu za společenský život a diplom za vzorné vedení knihovny. Vítězem krajského kola byl vyhlášen Skuhrov nad Bělou z okresu Rychnov nad Kněžnou. O celorepublikovém vítězi bude teprve rozhodnuto.

V tomto roce se v Královéhradeckém kraji soutěže Vesnice roku zúčastnilo dvanáct obcí, z toho polovina z přihlášených byly obce z Jičínska. Mimo oceněné Pecky se letos přihlásily i Holovousy, Libuň, Mladějov, Dětenice a Šárovcova Lhota.

Úspěch v soutěži přitom nemusí znamenat pouze celkové zviditelnění obce a zvýšení její prestiže, ale může být zajímavý i z ekonomického hlediska. Vítěz soutěže může obdržet dotaci ve výši až jednoho milionu korun, obce oceněné stuhou částku ve výši zhruba 400 tisíc korun. Souvislost mezi dotací a přihlášením se do soutěže potvrzuje většina z přihlášených, včetně místostarosty Pecky Jiřího Styblíka. "Samozřejmě, že úspěch v soutěži nás velmi těší. Zájem přihlásit se do ní přitom mezi zastupiteli nebyl jednoznačný. Abych byl upřímný, důvodem naší účasti byla právě i možnost dosáhnout v budoucnu snadněji na dotace," přiznává Styblík. "To, zda nám umístění přinese konkrétní finance, však budeme vědět až po vyhlášení celostátních výsledků v září. Pokud se to podaří, rádi bychom například za získané peníze zrekonstruovali sociální zařízení na našem koupališti," upřesňuje místostarosta.

Získání dotací jako důvod přihlášení se do soutěže přiznávají i další představitelé zúčastněných obcí. "Samozřejmě, že je to také o penězích. Vloni se nám například podařilo z Programu obnovy venkova získat 150 tisíc korun na obnovu hřiště. Přihlášením se do soutěže jsme chtěli také aktivizovat naše občany, zkrátka dát obec více do pořádku. Navíc si myslíme, že se u nás mnoho udělalo," říká starostka Libuně Jana Burdová. Podobně reaguje i starosta Dětenic Radomír Vališka. "Mimo lepšího přístupu k dotacím jsem přesvědčen o tom, že například velmi dobře pracujeme s mládeží, dobré výsledky má především naše škola. I přes letošní neúspěch se v příštím roce do soutěže přihlásíme znovu," konstatuje starosta. Dětenicím se spolupráce na podobných projektech již vyplatila. Z Programu obnovy venkova získala místní radnice již tři dotace ve výši téměř jednoho milionu korun. Tyto peníze byly především určeny na opravu sokolovny.

Ze zcela jiných důvodů se podle starostky Martiny Berdychové přihlásila do soutěže obec Holovousy. Obci se již přitom prostřednictvím Programu rozvoje venkova daří dotace úspěšně nějaký čas získávat. "Ročně dostáváme z tohoto programu zhruba 200 tisíc korun na splátky úroků z úvěru, který obec čerpala na plynofikaci. Do této soutěže jsme se však přihlásili z toho důvodu, že jsme nejlepší," říká s úsměvem Berdychová. "I když jsme letos neuspěli, příští rok to pravděpodobně zkusíme znovu," dodala starostka.

(max)


Policie ČR

Vršce - Vyšetřovatel OÚV Jičín koná řízení ve věci podezření z trestného činu ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý řidič koncem letošního dubna po požití alkoholických nápojů nezvládl vůz Škoda Favorit a u obce Vršce narazil do stromu. Dvěma spolujezdcům způsobil zranění, které je považováno za těžkou újmu na zdraví.

Vojice - Do vozu zaparkovaného na mostku u vojického rybníka v katastru obce Konecchlumí se vloupal neznámý pachatel, který po rozbití okna odcizil z vozidla šusťákovou bundu a peněženku s osobními doklady majitele, který mezitím chytal ryby. Způsobená škoda 1.100 Kč není vysoká, ovšem tento případ by mohl sloužit jako upozornění všem řidičům, kteří odstavují vůz mimo svůj dohled. Policie ČR upozorňuje na fakt, že počet krádeží vloupáním do vozidel v prázdninových měsících každoročně narůstá právě v období dovolených a prázdnin, kdy začne i houbařská sezona. Je tedy jen na majitelích, aby zvážili, kde vůz odstaví a jak jej zabezpečí proti vloupání, případně odcizení.

Mlázovice - Dosud neustanovený poberta v noci z 26. na 27. července vnikl poškozeným oplocením do objektu Zemědělské společnosti v Mlázovicích a z nezajištěných nádrží čtyř kombajnů a jednoho traktoru vyčerpal celkem 360 litrů motorové nafty za nejméně 7.200 Kč.

Jičín - Trestného činu krádeže ve spolupachatelství se v noci 28. července dopustili dva třiadvacetiletí výtečníci v Jičíně. Z prostoru před domem v Železničářské ulici odcizili uzamčený malý motocykl Jawa 50. Poté, když se ho pokoušeli nastartovat, byli kontrolováni hlídkou PČR a usvědčeni z krádeže.

(tm)


Nové Noviny