Nové Noviny č. 30/013. srpna 2001str. 3

Starostové všech obcí mohou oddávat

Jičínsko - Od července mohou oddávat i starostové nematričních obcí. Umožnil to nový zákon o matrikách, který přinesl rovněž novinky v oblasti přijímání druhého jména a v oddávání cizinců. Podle prvních ohlasů z matrik však zatím chybí větší zkušenosti s uplatňováním této novely.

"Zákon umožňuje, aby prohlášení o uzavření manželství bylo uskutečněno před starostou či místostarostou nematriční obce. Až dosud mohli oddávat pouze starostové, místostarostové a jiní pověření členové zastupitelstev matričních úřadů, kterých je konkrétně na našem okrese deset," sdělil Miloš Valášek z Okresního úřadu v Jičíně. Podle jeho slov je však nezbytnou podmínkou uskutečnění takového obřadu přítomnost matrikářky z příslušného obvodu. "Matriční úřad si stanoví, která místa v rámci matričního obvodu jsou určena k uzavírání sňatků. Ale sňatek může být povolen i na netradičních místech. Za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určené místo se však vybírá správní poplatek," dodává Valášek.

Praktické zkušenosti s novým matričním zákonem však zatím chybí. "Dosud jsme ještě žádnou žádost o oddávání ze strany starostů nematričních obcí nezaznamenali, i když v minulosti už tady nějaké dotazy byly," říká matrikářka Ivana Hindráková z Libáně. "Ani nás dodneška nikdo o tuto službu nežádal," zaznívá z bělohradské matriky. Podobně je tomu i v dalších matričních obvodech. Pouze na Pecce mají první zájemce, kteří by rádi využili nové nabídky v zákoně. "Už jsem byla oslovena, jestli bych se nezúčastnila jednoho svatebního obřadu jako oddávající starostka. Ten by se měl konat na zdejším hradu pravděpodobně v září. Předběžný zájem tedy byl," svěřila se starostka Pecky Hana Štěrbová. "Myslím, že to není špatný nápad. I když tu máme již tradičně velice dobré zkušenosti s oddávajícími z Nové Paky," hodnotí kladně Štěrbová.

Matriční zákon přináší novinku i v podobě možnosti užívat dvě jména, což v dosavadní praxi legislativa nepřipouštěla. Druhé jméno může získat člověk nejen bezprostředně po narození při zápisu do matriky, ale i občané dříve narození. "Podmínkou volby druhého jména je především jeho spisovná podoba. Za nepřípustná jsou považována zásadně jména domácká," vzkazuje zájemcům Štěpánka Šindelářová z jičínské matriky. Na matričním úřadu jsou k dispozici seznamy povolených jmen, které matrikářkám pomáhají při rozhodování o možnosti zaregistrování. "Tam, kde pochybujeme o jazykové správnosti, musí žadatelé kontaktovat jazykového odborníka v Praze a získat jeho posudek," líčí postup ve sporných případech Šindelářová.

Spíše ztížení a zkomplikování podmínek však přinesl nový zákon pro cizince, kteří by tu chtěli uspořádat svou svatbu. "Každý cizinec, který uzavírá manželství na našem území, musí předložit oprávnění k pobytu, které nesmí být starší sedmi dnů. Toto potvrzení vydává cizinecká policie, ale v praxi je zřejmé, že cizinec bude muset žádat o toto povolení dvakrát, poprvé při podání žádosti o sňatek a podruhé před vlastním obřadem," seznámil s další důležitou změnou Miloš Valášek z referátu vnitřních věcí. Matrikářky se shodují v jednom, je to šibeniční termín, který bude dělat problémy cizincům. "Pokud někdo přijede ze zahraničí na víkendovou svatbu, bude mít velké starosti s hledáním úřadu, který by mu potřebná povolení vydal," obává se možných komplikací jičínská matrikářka.

(pe)


V Jinolicích postavili pět nových chatek

Libuň - Především o hospodaření za první pololetí jednali v pondělí libuňští zastupitelé. Zabývali se také probíhajícími investicemi obce a přípravami pro změnu územního plánu, na základě kterého by se měly začlenit dva pozemky v Jívanech do obytné zástavby.

Podle starostky Libuně Jany Burdové finanční situace obce prozatím umožňuje realizovat i několik větších akcí. "Bylo možné se například konečně pustit do oprav ve škole a ve zdravotním středisku. Letos došlo také na rekonstrukci budovy obecního úřadu," reagovala na dotaz NN starostka.

Obec již několik let investuje i do oprav svého rekreačního zařízení na Jinolicích, které v současnosti pronajímá. "Část financí z rozpočtu jsme vyčlenili na výstavbu pěti nových chatek právě v Jinolicích. Musíme zde i nadále zkvalitňovat poskytované služby. Vše, co ale z pronájmu Jinolic zatím získáváme, zpětně do rekreačního zařízení musíme investovat. Čekají nás ještě další velké výdaje, mimo jiné při opravách sociálních zařízení a umýváren," popisuje záměry obce Burdová.

Tyto investice by se však podle ní měly v poměrně blízké budoucnosti vracet. "Bylo by dobré, kdyby nám za několik málo let, alespoň polovina z příjmů zůstávala v obecní kase i na jiné potřeby. Stále tady je samozřejmě otázka, jak zařízení nadále nejlépe provozovat. Buďto ho můžeme tak jako dnes pronajímat, nebo provozovat přímo vlastními silami," dodala.

(max)


Zúžený profil Valdického potoka bude upraven

Jičín - Z popudu povodňové komise města Jičína dojde v příštím roce k zahájení výstavby bezpečnostního přelivu rybníku Kníže, který má zabránit případnému přetékání vzedmutých vod z rybníku přes komunikaci Kollárovy ulice. Ještě v letošním roce by však mělo dojít k vyřešení problematického zatrubnění Valdického potoka. Výstavba bezpečnostního přelivu přijde městskou pokladnu asi na sto dvacet tisíc korun. Úprava hráze mezi Cidlinou a rybníkem v místech dnešního odtoku vody betonovou trubkou má být realizována v příštím roce. Hotový bezpečnostní přeliv bude velmi podobný stejným technickým zařízením na rybnících Šibeňáku a Hádku.

Další nově zjištěnou závadou v pozorně sledovaných záplavových oblastech města je zúžený profil zatrubněného Valdického potoka v místech pod tratí Českých drah nedaleko Stavebního bytového družstva občanů v Dělnické ulici.

Tento nedostatek má být podle vyjádření předsedy povodňové komise Vlastislava Matuchy odstraněn zřejmě ještě v letošním roce, a to v souvislosti s plánovanou dostavbou popovického kanalizačního sběrače. Dodavatele stavebních prací spojených s výstavbou další části kanalizace určí v těchto dnech vyhodnocené výběrové řízení. Letošní rozpočet města Jičína počítá na tuto akci s uvolněním 1,3 milionu korun neproinvestovaných v roce předchozím.

(mar)


Krátce

JIČÍN: Setkání pamětníků na letišti

Při příležitosti 90. výročí prvního letu v Českém ráji a 55. výročí zahájení provozu na Poráku pořádá již zítra 4. srpna v odpoledních hodinách jičínský aeroklub tradiční Setkání pamětníků.

V letošním roce v rámci připraveného programu nebudou chybět vyhlídkové lety s motorovými i bezmotorovými letadly, křest nových kluzáků a vyhlášení literární soutěže o cenu Josefa Frýby, dlouholetého šéfredaktora časopisu Letectví a kosmonautika, bývalého člena aeroklubu Jičín. Mimo devadesátého výročí prvního letu v Českém ráji a 55. výročí zahájení provozu na Poráku AK Jičín oslaví i 75 let od založení pobočky Masarykovy letecké ligy v Jičíně a 45 let od prvního 300 kilometrového přeletu jičínského plachtaře prof. J.H. Hrubého. Je tedy dostatek důvodů navštívit letiště a ochutnat pravou aviatickou atmosféru mezi veterány jičínského létání.

(red)

NOVÁ PAKA: Chtějí stavět další dům

Vzhledem k velkému zájmu o nové byty v Nové Pace připravuje radnice, vedle dokončované novostavby čtyřiadvacetibytovky, výstavbu dalšího obytného domu se čtrnácti byty. V současnosti se podle vedoucího investorského útvaru MěÚ v Nové Pace Zdeňka Kovaříka bude vedení úřadu snažit na tuto výstavbu získat státní dotaci. Následně plánuje radnice i vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. První čtyřiadvacetibytovka v Bezručově ulici je již přitom v hrubé stavbě dokončena. V současné době se pro tento objekt zhotovují rýhy a pokládají trubky teplovodu. V případě, že o teplou vodu bude mít zájem firma AEG, která v této lokalitě chce zahájit výstavbu svého závodu, bude moci být na teplovod taktéž bez větších problémů napojena. Všechny byty dostavované čtyřiadvacítky jsou již obsazeny.

(ur)

JIČÍN: STK se přestěhovala

Nová Stanice technické kontroly zahájila prvním srpnem pravidelný provoz v Hradecké ulici na Větrově. Jejím přemístěním ze Slatin do Jičína vyhověl majitel Agro Slatiny ministerskému nařízení, které požaduje v případě individuálních dovozů automobilů zřízení STK v okresním městě. Zaměstnanci STK nadále zajišťují technické prohlídky motorových vozidel, technické kontroly motorových vozidel před schválením jejich technické způsobilosti a evidenční prohlídky před registrací vozidla. V jičínské STK lze samozřejmě změřit emise vozidel jezdících na benzin a naftu, novinkou je měření emisí vozidel s motory upravenými na LPG. Stanici technické kontroly najdete na samostatném pozemku za Autosalonem Škoda a její provozní doba je v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7 do 15 hodin a v pátek od 7 do 10 hodin.

(mar)

JIČÍN: S růstem teplot klesá vstupné

V ceníku jičínského Aquacentra došlo v těchto dnech k podstatným slevám, jejichž platnost potrvá až do 15. září. Cena lístku do bazénu s možností využití atrakcí a venkovní opalovací plochy je pro dospělé návštěvníky nově stanovena vždy po jedné hodině takto: 30 korun/hod., 50/2 hod., 70/3 hod., 90/4 hod. a 100 korun za 5 hodin, celodenní vstupenka přijde na 150 korun. Děti od 3 do 15 let zaplatí 20, 30, 50, 70, 80 a za celý den 100 korun.

(mar)


Nové Noviny