Nové Noviny č. 25/0122. června 2001str. 4

Krátce

KONECCHLUMÍ: Slavnostní otevření kostela

Po generální opravě bude v sobotu 30. června v 15 hodin slavnostně otevřen kostel sv. Petra a Pavla. Obřad se mší svatou vykoná s koncelebranty Otec biskup Mons. Dominik Duka. Mohutný kostel, kdysi farní, nyní filiální, patřící k farnosti Lužany, tvoří s mohylou Viléma Konecchlumského nádherné panorama nad obcí, kterou prochází silnice od Hradce Králové. K účasti na slavnostním otevření je zvána veřejnost i s kněžími, kteří ve farnosti nebo ve vikariátě působili.

P.Josef Němec a OÚ Konecchlumí

SOBOTKA: Od září se otevře výtvarný obor

V Sobotce se opět otevírá možnost navštěvovat výtvarný obor Základní umělecké školy. Přihlásit se do něj mohou děti od 1. třídy ZŠ a výše, které rády kreslí, malují a modelují. Naučí se nové výtvarné techniky z oboru grafiky, malby i keramiky. Zároveň se seznámí s dějinami umění a pro některé se stane stupínkem pro úspěšné studium na středních uměleckých školách. Přihlášky je možné obdržet u ředitelky základní školy v Sobotce, kde bude od září zahájen výtvarný obor.

Ivona Kalenská

NOVÁ PAKA: O převodu spořitelny se stále jedná

Na svém červnovém zasedání pověřili novopačtí zastupitelé starostu města Petra Kuříka dále jednat o možném převodu budovy spořitelny na náměstí. Budova by se městu hodila především v tom případě, pokud by se Nová Paka stala pověřenou obcí třetího stupně. "Zastupitelstvem jsem byl pověřen dále s vedením České spořitelny jednat a na příští zasedání připravit konkrétní podmínky možné koupě. Dále mám zajistit i zprávu o technickém stavu budovy," reagoval na dotaz NN novopacký starosta. "Na příštím veřejném zastupitelstvu v září již budeme vědět i to, zda se nakonec na základě reformy veřejné správy staneme pověřenou obcí třetího stupně. To bude mít samozřejmě na případné odkoupení budovy podstatný vliv," doplnil Kuřík.

(max)

JIČÍN: Zámecký park čeká na dokumentaci

Jičínští radní zadali architektovi Drahoslavu Šonskému přepracování projektové dokumentace na obnovu zámecké zahrady. Ta měla podle původní varianty znamenat příliš radikální zásah do parkové zeleně a z tohoto důvodu ji pracovníci Památkového ústavu v Pardubicích zamítli. Podle jejich názoru by se obnova měla mnohem více shodovat s koncepcí vypracovanou před 64 lety jičínským architektem Čeňkem Musilem. Pokud bude nová projektová dokumentace schválena a město získá potřebné finanční prostředky ve výši 3 milionů korun, bude obnova zeleně zahájena již v příštím roce. Vlastní realizace projektu potrvá přibližně jeden rok, ale pro veřejnost bude park zavřen ještě po dobu dalších dvou let, a to z důvodu ochrany vysázené zeleně.

(mar)

SEDLIČKY: Plynofikace byla zahájena

Náklady ve výši 2 milionů korun si vyžádá výstavba plynovodu, která byla v minulých dnech zahájena v části obce Sedličky. K realizaci došlo, přestože v rozpočtu města byla k dispozici jenom polovina peněz potřebných na jeho financování. Plynovod bude napojen na plynový řad v Soudné a bude rozveden až na hranice pozemků budoucích spotřebitelů. Zainvestování přívodu plynu až do domů a jeho další rozvod už budou muset financovat sami majitelé nemovitostí.

(mar)

HOŘICE: Město upravuje organizace

Dosavadní struktura organizací zřizovaných městem prochází změnami, které vyvolaly nové právní předpisy. Namísto dosavadních rozpočtových budou takzvané organizační složky města. "Na pondělním zasedání zastupitelstva by měly být schváleny organizační složky a jejich zřizovací listiny - Městská policie Hořice, Pečovatelská služba Hořice, Městské muzeum a galerie Hořice a Městská knihovna Hořice," uvedl tajemník městského úřadu Jaroslav Vais. Vedle nich spravuje radnice příspěvkové organizace s právní subjektivitou Dům kultury Koruna, Základní školu Komenského, Domov důchodců Hořice a Městskou nemocnici Hořice. "Do poloviny července se musí všechny zřizovací listiny uvést do souladu s novým zákonem. Navíc příspěvkové organizace s právní subjektivitou, u nichž se mění tyto listiny nebo nově vznikly, budou nově zapsány v obchodním rejstříku," upozornil Vais. Další dvě základní školy v Hořicích právní subjektivitu, která organizacím poskytuje jistou autonomii při rozhodování a nakládání s finančními prostředky, zatím nemají. Pod město patří i dvě obchodní společnosti, Městská energetická a Technické služby Hořice.

(jn)

JIČÍN: Zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 25. června od 16 hodin v malém sále Kulturního domu. Z hlavních bodů jednání lze uvést například přednesení zprávy o činnosti městské rady za uplynulé období nebo seznámení s hospodařením města a aktuální úpravou jeho ročního rozpočtu. Zrušeny budou tři nefunkční městské vyhlášky, schváleno má být založení bytového družstva budoucích vlastníků nově stavěných bytových domů a projednány další majetkové záležitosti města.

(mar)

KOPIDLNO: Schůze městského zastupitelstva

Veřejné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční ve středu 27. června od 19 hodin ve společenském sále Městského úřadu v Kopidlně. V průběhu programu schůze budou projednány výsledky hospodaření města za loňský rok a odsouhlaseny navržené převody nemovitostí. Dále budou předneseny zprávy o činnosti městské knihovny, kina a aktivitách kulturního výboru. Přítomní budou rovněž seznámeni se zákonnými způsoby a povinnostmi informování veřejnosti o činnostech orgánů města.

(mar)

BRADA: Skautská soutěž

Oblastní kolo Svojsíkova závodu uspořádali jičínští skauti o uplynulém víkendu ve sportovním centru na Bradech. Trať závodu vedla okolím Jinolických rybníků, kde devět chlapeckých a osm dívčích hlídek z celého regionu východočeského kraje plnilo jedenáct disciplín podle pravidel Svojsíkova závodu a navíc ještě další dvě přidané v podobě skautských měření a jízdy na raftu. Mimo trať pak získávali kladné body hodnocením práce družiny za uplynulé pololetí, kterou rozhodčím dokladovali zápisy v kronikách a osobních zápisnících. Mezi teoretické soutěžní disciplíny patřilo například prokázání základních znalostí z historie skautingu a poznávání čtyřiadvaceti druhů dřevin. Z praktických pak lze jmenovat šifrování, signalizaci, práci s mapou a určování azimutu, poskytování první pomoci, rozdělávání ohně, uzlování a podobně. Na prvním místě v kategorii děvčat se umístila družina Berušek z Dobrušky. Jičínská děvčata reprezentující družinu s názvem Duha skončila čtvrtá. Lépe se umístili domácí Medvědi. Těm první místo uniklo o pověstný chloupek, když je předstihlo jen družstvo Jestřábů z Broumova. Do ústředního kola postupují pouze kolektivy z prvních míst obou kategorií.

(mar)


Město nepodporuje hromadný prodej bytů

Jičín - Z bytového fondu města bylo doposud k přímému prodeji nájemníkům určeno 254 bytů. Do 12. června se podařilo prodat celkem 205 bytů, další dva byly privatizovány veřejnou soutěží uskutečněnou formou dražby, zbylé jsou postupně připravovány k odprodeji. Vzájemnou výměnou informací o postupu prodeje městských bytů do osobního vlastnictví byla schůzka radních s ředitelem Městského bytového podniku Pavlem Bílkem.

Vzhledem k připravovanému zrušení regulace nájemného v příštím roce nebude radnice prozatím přijímat žádná opatření, která by měla vést k masivnějšímu rozprodávání městského bytového fondu a počká, jak se celá situace vyvine. Pokud by město prodalo byty za současné ceny, naplnilo by svůj rozpočet částkou pohybující se kolem dvou set milionů korun. Navíc by uvolnilo trh s nemovitostmi a eliminovalo problém neoprávněného užívání i obchodování s městským majetkem.

"Přesto počkáme, až budeme schopni určit za jak dlouho a do jaké únosné výše se hladina tržního nájemného postupně dostane. Celkový objem peněz by pak mohl naplňovat nejen fond oprav a údržby bytového fontu, ale případným ziskem i městskou pokladnu," popisuje příští kroky radnice místostarosta Vlastislav Matucha.

Na otázku, zdali takto váhavý postoj neovlivňují blížící se volby více než očekávaná deregulace nájemného, odpověděli zástupci města shodně, že nikoliv.

"Tato myšlenka v průběhu jednání rady opravdu ani v nejmenším nezazněla. Samozřejmě nevíme, jak se k těmto otázkám postaví příští zastupitelstvo, ale my opravdu chceme vyčkat až na dopad praktických důsledků zrušení regulace nájemného," vyvrací politický podtext rozhodnutí městské rady Matucha.

Současné regulované nájemné přibližně patnácti korun za jeden metr čtverečný se v příštích měsících může zdvihnout až na trojnásobek, tedy na pětačtyřicet korun. Pak se lze podle vyjádření tajemníka městského úřadu Petera Bareše dopracovat k zajímavým číslům, která by nemusela prodej bytů za stávajících podmínek zcela jednoznačně podpořit.

(mar)


DO VITINĚVSE SE ZAVÁDÍ PLYN V minulém týdnu byly započaty výkopové práce v horní části obce, kde budou položeny první metry plynového potrubí. Bude tak zahájena plošná plynofikace celé Vitiněvse, která bude s největší pravděpodobností spolufinancována ze státní dotace. Podle slov starosty obce Jiřího Kubely totiž činí celkové náklady na výstavbu plynovodu včetně přípojek do domácností 3,6 milionu korun. "Čekáme ještě na výsledek naší žádosti o státní dotaci, která by měla zajistit padesátiprocentní pokrytí všech nákladů. Pokud nám však v září nebude tato dotace přiznána, budeme muset chybějící část pokrýt z vlastních prostředků. V každém případě rozpočet s financováním plynofikace počítá," připomíná Kubela. Zájem o zavádění plynu byl podle starosty zpočátku více než padesátiprocentní. "Dnes to už bude asi o něco slabší, ale přesto budou přípojky postaveny ke všem domům v obci." V dalších týdnech se stavební činnost přesune do ostatních částí vesnice. Kompletní plynofikace by pak měla být dokončena ještě v průběhu srpna letošního roku.

FOTO: pe


Kdo vydrží v sauně nejdéle, bude zapsán do knihy rekordů

Jičín - Že i v saunování je možné zápolit, se přesvědčí všichni ti, kteří zítra zavítají na jičínské koupaliště Kníže. V rámci republikového mistrovství zde změří síly nejlepší borci v oboru saunování, který se těší stále větší oblibě i v domácích podmínkách. Vítězem "sportovního" klání se stane jednoduše ten, kdo vydrží uvnitř kabiny nejdéle. Punc výjimečnosti dodává celé akci rovněž skutečnost, že se jedná o vůbec první ročník mistrovství republiky v této disciplíně, a výkon absolutního vítěze bude zapsán do Guinessovy knihy rekordů.

"Myšlenka uspořádat soutěž v saunování vznikla na základě finského a švédského vzoru. Tam se podobné soutěže konají již několik let, a proto nás napadlo přenést tuto zajímavou akci i k nám, protože i v Česku si saunování získává stále více příznivců. Od finských kolegů, kde se uskutečnilo poslední mistrovství v saunování, jsme převzali všechny náležitosti, které jsou důležité pro realizaci tohoto podniku včetně certifikátů pro pořádání republikového mistrovství. Nejlepší soutěžící v jednotlivých kategoriích z domácího podniku si poté zajistí přímý postup na mistrovství saunování konaného na počátku srpna ve finské Heinole," informoval Roman Letošník, jeden z hlavních organizátorů z firmy Sauny Dyntar ve Vitiněvsi. Letošník však přiznává, že soutěž může přinést pro její aktéry i jistá zdravotní rizika. Z toho důvodu bude při celém závodu asistovat lékařská služba, která se postará o pomoc v případě možných zdravotních komplikací. "Samozřejmě je to extrém a soutěžní způsob saunování není úplně ten nejsprávnější," podotýká pořadatel. Podle pravidel soutěže musí být například teplota v kabině na počátku minimálně 100 až 110 stupňů Celsia a osoba musí saunu opustit bez cizí pomoci. "Pokud bude tento ročník úspěšný, možná tu vznikne základ nové tradice," doufá Letošník.

Sobotní program zahájí prezentace účastníků, která je stanovena na 9.30 hodin a od 10 hodin začne vlastní soutěž vypsaná pro kategorie muži, ženy a páry. Kromě vítěze, který vydrží nejdéle proces saunování, se bude hodnotit i největší úbytek váhy saunujících a přítomní si budou moci prověřit své znalosti o sauně. Součástí programu je také přednáška o pozitivech saunování a nebude scházet prezentace saunovacích kabin. "Návštěvníci zhlédnou módní přehlídku, zajímavostí bude barmanská show. Kdo přijde, bude si moci zahrát rovněž stolní tenis či petanque, na své si přijdou i děti, pro které tu bude nachystáno několik atrakcí. Občerstvení je v každém případě zajištěno," zve diváky nájemce koupaliště Kníže Miroslav Petržilka.

(pe)


Vězeňská správa nabízí byty

Jičín - Správa budov Vězeňské služby České republiky zahájila po nezbytných legislativních krocích a povolení majetkoprávním odborem Ministerstva financí ČR předávání části svých nemovitostí obcím. V případě Jičína jde o třicet bytových jednotek v domech v ulici Pod Koželuhy.

Vězeňské službě ČR schází finanční prostředky na údržbu obou panelových domů, proto městu nabízí jejich bezúplatný převod. Rada města na svém posledním zasedání vyjádřila souhlas tímto návrhem a zastupitelstvu doporučuje byty na příštím veřejném zasedání přijmout.

Tím bude odstartován administrativní proces vlastního předání obou nemovitostí z majetku Ministerstva spravedlnosti ČR na Jičín, který by měl být ukončen zřejmě ještě v tomto roce uzavřením darovací smlouvy. Bezúplatně převedené byty rozšíří městský bytový fond spravovaný prostřednictvím Městského bytového podniku. Jak s nimi bude dál naloženo, je věcí budoucí koncepce bytového hospodářství města. Mohou například zůstat v majetku města, anebo budou přednostně nabídnuty k odprodeji jejich současným uživatelům.

Podobným způsobem navrhuje Vězeňská správa ČR bezúplatný převod svých 220 bytů do majetku Obecního úřadu ve Valdicích. Tam budou podle vyjádření starosty Vladislava Krause po převodu zřejmě nabídnuty za výhodné ceny k odprodeji nájemníkům.

(mar)


Otázka převodu majetku sportovců je otevřena

Nová Paka - Jednání o možném převodu tělovýchovného a sportovního majetku na město bylo přeloženo až na další zasedání novopackých zastupitelů. Ještě před všeobecnou nabídkou chce totiž vedení radnice pro sportovní organizace svoji představu více zkonkretizovat.

Na minulém zasedání radních byl za tímto účelem přítomen i vedoucí příspěvkové organizace spravující sportovní organizace ve Dvoře Králové nad Labem, Miloš Jon. "Pan Jon nás každopádně v mnohém inspiroval. Ve Dvoře Králové všechna sportoviště ve svém majetku město má. O něco podobného usilujeme i u nás," říká starosta Nové Paky Petr Kuřík. Převod majetku by měl nejvíce pomoci samotným sportovcům. "Do sportu jde v Nové Pace zhruba 1,5 milionu korun ročně. Přesto je to nepoměrně méně než například příspěvek města směrovaný do kultury. To by se mělo rozhodně změnit k lepšímu," konstatuje.

Převod majetku sportovců komplikují především složité majetkové vztahy. Celá záležitost tedy bude otevřena na příštím zastupitelstvu. "Nejen pro sportovce, ale i pro zastupitele chceme připravit konkrétní data, aby se mohli lépe rozhodnout," uzavřel starosta.

(max)


Nové Noviny