Nové Noviny č. 25/0122. června 2001str. 3

S radikálním propadem cen se nepočítá

Radim, Markvartice - O kolik ještě mohou klesnout příjmy prvovýrobců za prodej jatečných zvířat a cena hovězího masa na pultech obchodů v důsledku výskytu prvního případu tzv. nemocí šílených krav (BSE) v České republice, je těžké odhadnout.

Jednotný názor na další vývoj cen nemají ani samotní chovatelé. Ztráty zemědělců po předešlých peripetiích v období od prosince vyčíslila Agrární komora zhruba na jednu miliardu korun. Ta se může dramaticky prohloubit, protože zpráva o pozitivním testu dušejovské krávy opět otřásla důvěrou spotřebitelů, kteří se od hovězího ve větší míře odvrátili už na přelomu roku poté, co se objevila první vlna desítek případů BSE v západní Evropě.

"Pro všechny je to špatná zpráva," hodnotí situaci ředitel Zemědělské společnosti Radim Jaroslav Glos. "Nejsme sice výrobci jatečného skotu a není to tedy náš hlavní zdroj příjmů, ale i nás se tento problém zčásti dotkne. Obchodníci na situaci rychle reagují, například živé vepřové se dnes pohybuje kolem padesáti korun za kilogram, což se mi zdá být už docela vysoká cena," uvedl.

Na chov hovězího dobytka se na Jičínsku specializuje podnik ZEMA Markvartice, kterou může rozkolísaný trh s masem kvůli snižující se poptávce postihnout mnohem silněji. "Problémy jsme už v poslední době měli, a když už se zdálo, že se situace začíná stabilizovat, přišla v minulých dnech další rána," říká ředitel František Vágenknecht. Dodal, že u živých býků došlo za poslední měsíce k poklesu ceny za kilogram z původních 40 korun až o 8 Kč. "Bohužel po nepatrném růstu se nyní opět začíná propadat směrem ke třiceti korunám. V posledních dnech jsme býky zpracovatelům nedodávali, takže zatím nevíme, za kolik je budeme prodávat."

Podle Vágenknechta je panika kolem BSE přehnaná, protože choroba svalovinu nepostihuje a u mladého skotu se vůbec nevyskytuje. Upozornil, že býci z Markvartic, kde jich je ustájena necelá tisícovka, odcházejí na porážku podstatně dřív, než stačí dosáhnout stáří 30 měsíců.

Právě tuto věkovou hranici považuje Státní veterinární správa po vzoru mnoha zemí Evropské unie jako obecně rizikovou a v minulých dnech nařídila povinné testování na BSE u všech porážených kusů hovězího dobytka starších než 30 měsíců. Mluvčí veterinární správy Josef Duben na dotaz NN potvrdil, že se uvažuje o podobném opatření i u mladšího skotu. "Nešlo by ale o plošné vyšetření, testy by se vztahovaly jen na rizikové skupiny. To znamená nutně poražená nebo uhynulá zvířata," uvedl Duben.

Ani mlázovické zemědělské společnosti se podle ředitele Václava Dobeše případný pád cen jatečného skotu nijak drasticky nedotkne. "Ještě v roce 1998 jsme měli na 360 kusů býků, v současnosti jich držíme méně než polovinu. V živočišné výrobě se orientujeme především na mléko, problémy na trhu s masem by proto u nás měly mít spíš jen minimální vliv," odhaduje ředitel.

(jn)


Tmějovo odvolání je potvrzeno

Jičín - Doporučení znovu posoudit výsledek jednání městské rady v případě odvolání vedoucího sportovních zařízení města Jičína nevedlo ani v nejmenším případě ke změně původního rozhodnutí.

Třináctičlenná sportovní komise městského úřadu vyjádřila městské radě nespokojenost zejména s tím, že žádný z jejích členů nebyl k řešení problémů Josefa Tměje a jičínského Aquacentra přizván. "Vzhledem k tomu, že některé důvody k odvolání Tměje jsou zřejmě sporné, doporučili jsme radě celou záležitost otevřít a znovu projednat za přítomnosti ředitele Technických služeb Čeňka Strašíka, mojí, jako zástupce sportovní komise a samozřejmě odvolaného vedoucího," uvedl předseda komise Vladimír Carda.

"Oba protagonisty kauzy Aquacentra jsme přizvali k účasti na posledním zasedání městské rady, kde měli možnost ještě jednou přednést své názory a argumenty ohledně vzniklé situace. Rada pak jednotlivě jak Strašíka, tak Tměje vyslechla, přičemž neshledala žádné důvody pro změnu svého původního rozhodnutí," konstatoval místostarosta Vlastislav Matucha.

Dál tedy platí skutečnost, že Josef Tměj byl k 18. květnu odvolán z funkce vedoucího sportovních zařízení města. Jako zaměstnanci Technických služeb je mu nyní vedením organizace nabízeno přeřazení do některé z dělnických profesí.

(mar)


Poptávka po hovězím obecně klesla, neplatí to však všude

Jičínsko - Dva týdny po potvrzení přítomnosti BSE (nemoci šílených krav) v těle krávy na Jihlavsku se ještě více snížil zájem o produkty z hovězího masa. Dokládají to i výsledky naší miniankety, kterou jsme prováděli v uzenářstvích a řeznictvích po celém okrese Jičín. Zjistilo se, že zatímco prodej hovězího masa klesá, poptávka po vepřovém a drůbežím mase začíná mít vzestupný trend. Zkušenosti s poklesem zájmu o hovězí však nejsou zcela jednoznačné, neboť v některých uzenářstvích k žádným dramatickým změnám v prodeji nedošlo.

"Zájem o hovězí se po ohlášení výsledků testů na BSE snížil velice výrazně. Odhaduji, že jeho prodej v minulém týdnu klesl až o tři čtvrtiny," říká Michal Balihar z řeznictví v Ostroměři, kterému současný stav připomíná situaci z konce minulého roku. "Jednou už tady podobně nesmyslná hysterie byla, zhruba po jednom až dvou měsících se ale úroveň prodeje vrátila na normál," vzpomíná řezník. "Menší prodej hovězího vyvažuje naopak vzestup zájmu o vepřové maso, které půjde cenově rozhodně nahoru," ohlašuje Balihar.

Velké snížení prodeje hovězích produktů zaregistrovali i další prodejci. "Znatelný pokles tady určitě byl. Ve srovnání s předchozími týdny se projevilo zejména snížení poptávky po výsekovém hovězím mase," tvrdí Jana Holmanová z prodejny Maso - uzeniny ve Vysokém Veselí. Podle její zkušenosti se zákazník poslední dobou obrací stále více k jiným druhům masa, konkrétně k vepřovému. Potvrzuje to i prodavačka ze zemědělské prodejny Zepo v Lázních Bělohrad. "Specializujeme se hlavně na drůbeží maso a poptávka po něm stále roste. Je znát, že lidé ho kupují více než v předchozích letech. Hovězí maso naproti tomu tvoří u nás pouze doplňkový prodej, pravdou je, že v minulém týdnu nešlo příliš na odbyt." Rovněž v soboteckém uzenářství souhlasí, že k poklesu v poptávce po hovězích produktech skutečně došlo. "Je to dost znatelné zhoršení prodeje a hovězí jde na odbyt mnohem hůře, než bývá obvyklé. Na druhou stranu se zvedá obliba vepřového, jehož cena půjde nepochybně nahoru. Jenom za poslední týden podražilo zhruba o dvě koruny na kile," řekla jedna ze zaměstnankyň prodejny Maso uzeniny Dvořák v Sobotce, která si nepřála být jmenována.

Ohlasy na novou vlnu nejistoty kolem masa infikovaného nemocí BSE jsou však v našem regionu až překvapivě různé. V některých prodejnách, zejména uzenin, totiž téměř žádnou změnu nepocítili. Méně negativní postoje zákazníků zaznamenali například v síti obchodů Masokombinátu Jičín. "Těsně po potvrzení pozitivních výsledků testů na BSE a po první vlně nedůvěry nám klesly tržby na hovězím mase. Zhruba po dvou až třech dnech se však prodej hovězího masa vrátil na původní úroveň," komentoval vývoj situace ředitel Masokombinátu Jičín Ladislav Adam. "Změny v poptávce se prakticky vůbec nedotkly masných výrobků a uzenin," dodává Adam.

V prodejně Kosteleckých uzenin v Jičíně, která nemá ve svém sortimentu výsekové maso, se však ani v kritickém období menší zájem zákazníků o uzeniny neprojevil. "Lidé kupují masné výrobky stále stejně, já sama řadím i nadále hovězí do svého jídelníčku," sdělila Miloslava Tellárová. Právě kontrolní testy, které nechaly provádět Kostelecké uzeniny, vedly k odhalení prvního případu výskytu BSE v České republice.

(pe)


Výstavbu nových bytových domů brzdí především stát

Jičín - Důvodem setkání budoucích nájemníků se zástupci stavební společnosti Mera Olomouc a města Jičína bylo hledání způsobu dalšího financování výstavby pětatřiceti rozestavěných bytů ve dvou objektech v Butovské a Barákově ulici.

Problém s nedostatkem peněz zavinil z větší části stát, který z celkové přislíbené dotace 11,2 milionu korun uvolnil v loňském roce pouze její necelou třetinu. Ta byla spolu s určitou částí vlastních finančních prostředků Mery již prostavěna, proto musela být výstavba obou domů zhruba na jeden měsíc pozastavena.

Setkání všech zúčastněných mělo tedy vyřešit jak dál do doby, než stát doplatí dotaci do celkové výše. Výsledkem je souhlasné stanovisko budoucích nájemníků s postupným uvolňováním záloh, které v celkové výši zhruba deseti milionů korun složili na účet Městského úřadu v Jičíně. Kontrolou čerpání těchto finančních prostředků pak byla pověřena čtyřčlenná komise zvolená z přítomných investorů.

Všichni zúčastnění zároveň obdrželi podklady a návrh stanov družstva vlastníků bytových domů, které má být založeno v příštích dnech. Jeho členy budou nájemníci, Jičín a Mera Olomouc, která tím pádem může žádat o poskytnutí hypotečního úvěru na další financování výstavby. Půjčku pak splatí nájemci v období příštích dvaceti let formou věcně usměrňovaného nájemného. Teprve pak budou byty převedeny do jejich výhradního vlastnictví.

Pokud stát splní své závazky vůči městu zhruba do devátého měsíce, je šance oba domy dostavět ještě v tomto roce. Na veškerou probíhající i zahajovanou bytovou výstavbu ve městě přislíbil stát uvolnit dotaci více než osmnácti milionů korun. Z této sumy však do Jičína přišly zatím pouze 4,2 miliony.

(mar)


HOŘICE MÍSTEM SETKÁNÍ BUDOUCÍCH SOCHAŘŮ V areálu sochařsko - kamenické školy v Hořicích byl minulé pondělí zahájen první ročník studentského sympozia. Jeho účastníci na deset dnů přijeli do Hořic z několika uměleckých škol. Dvanáct budoucích sochařů reprezentovalo hořickou "šutrárnu", školu z Uherského Hradiště, Českých Budějovic soukromou SUPŠ z Plzně. Pořadatelé pro mladé tvůrce připravili zadání na téma "Pohádkové motivy". Hotové pískovcové plastiky mají nalézt uplatnění při výzdobě města.

FOTO: jn


Tobogán: výrobce slíbil odstranit vady do měsíce

Jičín - Mezi zástupci města a výrobcem plastových částí tobogánu jičínského Aquacentra proběhlo jednání o dalším postupu při odstraňování závad vzniklých v horních dílech jeho osmdesátimetrového potrubí.

Zlínská společnost Reflex se k problému přihlásila a přislíbila jeho odstranění přibližně do jednoho měsíce. Zřejmě vinou špatně zvoleného materiálu nebo nevhodným technologickým zpracováním vznikají v plastu nepravidelné plošné praskliny, které ve dvou případech vedly až k jeho proražení. Bohužel druhá z trhlin byla hlavní příčinou vzniku těžkého úrazu a následného uzavření tobogánu.

Vypracovaný odborný posudek neprokázal proražení plastového dílu vnějším mechanickým zásahem, přiklání se spíš k jeho poškození běžným namáháním při každodenním provozu. Výrobce proto v rámci záruční lhůty celý tobogán rozebere a postupně vymění nekvalitní díly za nové. Rekonstrukce zařízení a výměna plastových dílů přijde společnost Reflex přibližně na půl milionu korun.

Kdo nese hlavní díl odpovědnosti za vznik těžkého úrazu, při kterém byl jednomu z návštěvníků bazénu amputován malíček pravé nohy, je dosud předmětem policejního šetření.

(mar)


Obnova Libosadu spěje ke konci

Sedličky - Poslední větší akcí postupné obnovy Libosadu je dokončení horního okrasného parteru mezi lodžií a železniční tratí. Nově utvořený labyrint cest olemují zahradníci živými ploty a květinovými záhony. Neesteticky působící světlá drť bude zavezena a za mokra zaválcována směsí písku s kamenným prachem, což je podle zahradního architekta Drahoslava Šonského metoda u nás běžně používaná při rekonstrukcích podobných historických lokalit.

Na tuto akci počítá městský rozpočet s investicí tří set tisíc korun. Vedoucí oddělení městské zeleně MěÚ v Jičíně Šárka Sedláková přesto věří, že výběrovým řízením na dodavatele prací se jí podaří část peněz z této sumy ušetřit na další plánované aktivity.

V letošním roce bude projekt revitalizace Libosadu ukončen posouzením a odsouhlasením všech provedených prací odborníky Státního fondu životního prostředí. Pak tato instituce městu převede posledních čtyři sta tisíc korun, které zbývá ještě dočerpat do celkové výše státní dotace 2,5 milionu korun. Město Jičín se na několikaleté akci v hodnotě 3,1 milionu podílelo 620 tisíci korunami ze svých rozpočtů.

Vzhledem k tomu, že majitelé zadní části lesoparku z několika objektivních důvodů nesouhlasí s větším zpřístupněním svých pozemků, nebude realizována plánovaná úprava páteřní cesty vedoucí od lodžie napříč Libosadem a Oborou.

(mar)


Nové Noviny