Nové Noviny č. 25/0122. června 2001str. 2

Zemědělské společnosti v Mlázovicích a v Bělohradě uvažují o možném sloučení

Mlázovice, Lázně Bělohrad - O ekonomické a organizační integraci v jeden společný subjekt uvažují zemědělské podniky v Mlázovicích a v Bělohradě. Návrh možné fúze se ale nesetkal s pochopením u velké části akcionářů Zemědělské a. s. Mlázovice, jejichž kritické připomínky zazněly na páteční valné hromadě.

Tajné hlasování sice vyznělo ve prospěch předkladatelů návrhu v poměru osmapadesát ku dvaačtyřiceti procentům, do výsledku ovšem byly započítány hlasy i největšího akcionáře - Zemědělského družstva Mlázovice, které má v držení přes 32 procent akcií společnosti, avšak bez předchozího vyjádření všech jeho členů.

"Záměr, kterému fandí všichni odborníci z okolních zemědělských společností, dodavatelé i odběratelé, byl sice formálně schválen, ale hlasování největšího akcionáře musí být potvrzeno rozhodnutím členské schůze," oznámil ředitel Zemědělské a. s. Mlázovice Václav Dobeš. Právě skutečnost, že valná hromada proběhla dřív než členská schůze družstva ohlášená na 28. června, byla řadou přítomných silně kritizována. Jak schůze dopadne, lze těžko předvídat, už dopředu se ale předpokládá spíš negativní postoj. Pro NN to připustili i někteří z podílníků, kteří si ale nepřáli být jmenováni.

S trpkostí v hlase takový výsledek už dnes očekává i ředitel Dobeš. "Kampaň, která je namířena proti přijetí návrhu, vede k předpokladu, že představenstvo družstva, i když hájilo ekonomické zájmy svých členů s cílem zhodnocení jejich majetku, nebude členskou schůzí podpořeno," domnívá se Dobeš. Tvrdí, že pokud si zdejší vlastníci svůj postoj k majetku nerozmyslí, stane se Zemědělská a. s. Mlázovice jednou z mála společností, kde brání větší prosperitě sami akcionáři. V této souvislosti upozornil, že podle ekonomického rozboru, zpracovaného Zemědělským výzkumným ústavem v Kroměříži, by spojení dvou fungujících společností s navazující půdní držbou přineslo okamžitý efekt v hodnotě tří milionů korun.

Výhrady k zamýšlené fúzi mají lidé v Mlázovicích především na adresu společnosti ZEPO Lázně Bělohrad. Při srovnání ekonomických ukazatelů pochybují o stabilitě této firmy. Dobeš ovšem tvrdí, že z dlouhodobého hlediska "vykazuje výrazně lepší hospodářský výsledek, než Mlázovice". Mnozí také upozorňují na možné problémy v návaznosti na změnu sídla společnosti, které by mělo být v lázeňském městě, jehož statut klade přísnější podmínky na podnikání. S tím ale ředitelka ZEPO Lázně Bělohrad Marcela Dobšová nesouhlasí. Podle ní by měly z integrace prospěch obě strany. "S městem vycházíme dobře, v této věci nevidím problém," uvedla. Bezproblémové vztahy potvrzuje i bělohradský starosta Pavel Šubr, který si nemyslí, že by statut lázeňského města v budoucnu komplikoval život tamní zemědělské společnosti.

Záměr počítá s tím, že by do společného svazku oba podniky s přibližně stejným počtem zaměstnanců a rozlohou pozemků vstupovaly jako rovnocenní partneři. "Když se podíváte na mapu, tak se spojení přímo nabízí. Mezi námi prochází společná hranice, rozdělující oba celky na dvě téměř ideální poloviny, které po obvodu obklopují zalesněné plochy. Dohromady bychom hospodařili na výměře zhruba tří tisíc hektarů, což je průměrná držba pozemků ostatních společností na Jičínsku," poznamenal Dobeš.

Pokud by ke sloučení přece jen došlo, byla by to podle ředitelky okresní agrární komory Jaroslavy Nekvasilové první fúze v tomto odvětví na Jičínsku za posledních několik let. Doposud se v praxi běžně uplatňují různé majetkové či kapitálové účasti mezi společnostmi. "Trend spojování do větších celků v jakémkoliv oboru je logický, větší subjekt má pochopitelně výhodnější pozici uspět na trhu," konstatuje Nekvasilová. Komora však do jednání nijak nevstupuje. Zdůraznila, že fúze je pouze věcí akcionářů.

(jn)


Nožička rozhodně odmítá ...

Pokračování ze str.1

Radní Pavel Nožička nařčení z podjatosti zásadně odmítá. "Podjatý jsem nebyl a myslím si, že i ostatní členové komise se rozhodovali podle objektivních skutečností. Jiří Lingr za Volbu pro město kandidoval, ale jako nezávislý kandidát. Navíc se mi přikládá větší vliv, než mám. Nemůžu sám ovlivnit celou sedmičlennou radu. Výběrové řízení bylo zrušeno kvůli formální chybě," hájí se Nožička. Podle něho není také v zápisu z výběrové komise uveden žádný protest o podjatosti. "Ani kolegovi Matějkovi nepodsouvám na základě jeho prohlášení v novinách v předminulém týdnu podjatost. Nejvíce jsou našimi chybami postiženi samotní uchazeči o provoz MICu. Doufám, že komise složená ze zcela nových členů se podobných chyb vyvaruje," doplnil radní Nožička.

(max)


Odpor proti supermarketu

Pokračování ze str.1

S názorem novopackého zastupitelstva jednoznačně nesouhlasí jeden ze signatářů petice, Ladislav Knap z firmy Anton. "Důvodů proti výstavbě supermarketu je hned několik. Myslím si, že je to problematické nejen z hlediska poškození místních firem, ale i z ekologických a dopravních důvodů. Proti supermarketu jako takovému zásadně nejsme, spíše by však měl být umístěn někde v blízkosti budoucího obchvatu a na okraji města tak, jak je to běžné jinde," říká Knap. "Navíc nesouhlasíme s tím, že by omezení výstavby formou změny prováděcí vyhlášky k územnímu plánu tak, aby byla povolena výstavba maximálně o rozloze do 200 metrů, nebylo možné," kritizuje rozhodnutí zastupitelů Knap. Jeho názor podporuje i předseda spotřebního družstva Jednota Miroslav Chudoba. "Musíme si také uvědomit, že stavba podobných supermarketů likviduje nejen místní obchodníky, ale silně poškozuje i regionální dodavatele a výrobce. Na výstavbu nakonec nejvíce doplatí samotní občané. S rozhodnutím zastupitelů tedy zásadně nesouhlasíme a jistě se proti němu odvoláme," potvrdil svůj nesouhlas s uvažovanou výstavbou supermarketu Chudoba.

(max)


Radioterapie: šance na vyléčení

Jičín - Dojíždění onkologických pacientů do Fakultní nemocnice v Hradci Králové a do Nemocnice v Liberci ukončilo v těchto dnech zprovoznění kobaltového ozařovače na radioterapeutickém oddělení Okresní nemocnice v Jičíně.

Moderní izotopový přístroj tuzemské značky Teragam za dvanáct a půl milionu korun nahradil původní technicky již dožilý. Na jeho uvedení do klinické praxe netrpělivě čekalo několik stovek pacientů z Jičínska a téměř všech okolních okresů.

Peníze na bezpodmínečně nutnou modernizaci zastaralého přístrojového vybavení uvolnilo Ministerstvo financí ČR, stavební práce za 1,4 milionu korun uhradila nemocnice ze svého vlastního rozpočtu na letošní rok.

Primářka oddělení radiační onkologie MUDr. Ivana Siráková připouští stoprocentní nárůst rakovinových onemocnění za posledních čtyřiadvacet let.

"Na kobaltovém ozařovači aplikujeme každý rok osmnáct tisíc polí u tří set pacientů se zhoubným onemocněním. Dalších tři sta pacientů bývá ozářeno pro nenádorové onemocnění, nejčastěji pro analgetický efekt záření na klouby a páteř," vysvětluje doktorka Siráková.

Teragam je moderní megavoltový ozařovač, ovlivňující zhoubné bujení nádorových buněk v lidském těle. Přístroj k ozařovaní povrchových novotvarů Cesioterax je instalován na radioterapeutickém oddělení jičínské nemocnice již od roku 1986.

"Obor onkologie ve spolupráci s chirurgií je dnes již tak daleko, že u padesáti procent pacientů umíme onemocnění zcela vyléčit nebo jsme alespoň schopni jejich plnohodnotný život dlouhodobě prodloužit. Dvacetiprocentní zásluhu na tom rozhodně mají chirurgové, radioterapie se podílí na osmnácti procentech úspěšné léčby, doménou chemoterapie samotné zůstávají hematologické, tedy krevní malignity," dodává Siráková.

Většina pacientů onkologického oddělení prodělává kombinovanou léčbu chemoterapií, radioterapií a chirurgickým zákrokem. Radioterapie však nadále zůstává nedílnou součástí léčby nádorů a pro stovky pacientů představuje šanci na vyléčení.

(mar)


Přijali znak a prapor regionu

Hradec Králové - Od minulého týdne má Královéhradecký kraj svůj znak a vlajku. Rozhodli o tom na svém čtvrtém zasedání krajští zastupitelé. Dále mimo jiné schválili zřizovací listiny škol převedených na kraj a zabývali se i koncepcí odpadového hospodářství kraje.

Zpracovatelem koncepce by měla být pražská firma ISES ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Jičín. Na její zpracování je již přislíbena i dotace z Fondu životního prostředí České republiky. Podle jednoho z krajských zastupitelů a starosty Nové Paky Petra Kuříka má být do října letošního roku zpracována analytická část koncepce, následně by měly být stanoveny jednotlivé priority odpadového hospodářství. "Celá koncepce by měla být schválena v příštím roce. Zásadní otázkou zůstává, jak odpad zneškodňovat. Myslím si, že by důraz měl být dáván na recyklaci s ohledem na další využití odpadu. Nová Paka má rozhodně k problému co říci. Odpad zde třídíme již sedmým rokem a podobně jako u nás by se časem měl odpad zpracovávat v celé České republice," prohlásil Kuřík.

(max)


Do Hořic by mělo přijít na dvacet nových úředníků

Hořice - Až o dvacet dalších úředníků by se měla rozrůst radnice v Hořicích, pokud město získá statut pověřeného úřadu třetího stupně, které prosazuje ministerstvo vnitra v rámci reformy veřejné správy. Podle ní by totiž měly do konce příštího roku zaniknout stávající okresy.

"Do konce července by mělo být rozhodnuto o vzniku úřadů třetího stupně a o kompetencích těchto obcí. Překvapení ale nelze vyloučit," sdělil hořický starosta a radní Královéhradeckého kraje Ladislav Vrba. Kontroverzní návrh, který po silné kritice řady obcí doznal změn, resort vnitra zatím tají. Není tak jisté, zda mezi plánovanými pověřenými městy figuruje vedle Jičína a Hořic také Nová Paka, která v seznamu, zveřejněném loni na podzim, chyběla. V Pace také z těchto důvodů zvažují koupi tamní budovy České spořitelny, kam se mohla část rozšířené správy města nastěhovat. V Jičíně se nejčastěji hovoří o možné adaptaci nevyužitých prostor v sousedství stávajícího městského úřadu.

"Před pár týdny nás navštívila koordinátorka, pověřená ministerstvem. Přivezla dotazník, který přímo na místě vyplnila. Jeho smyslem bylo zjistit podmínky v Hořicích a zda je město na převzetí nebo posílení agend připraveno," uvedl Vrba. Pro tento případ počítá město s využitím části staré radnice. Potřeby na rekonstrukci budovy byly podle starosty vyčísleny zhruba ve stejné výši jako na stavbu bazénu v Hořicích, tedy asi na padesát milionů korun.

"Zastupitelé, alespoň se domnívám, nebudou chtít odstoupit od výstavby sportovního centra. To je priorita. Protože obě akce nejsme schopni sami z vlastních prostředků financovat, je nutné vymyslet náhradní řešení. To znamená najít dočasné prostory v jiných částech města, než bude radnice pro převzetí agend připravena," řekl starosta. Naznačil, že se nabízí několik variant. Dočasné působiště pro nově příchozí pracovníky by podle něj mohlo být například v objektu, kam se má přestěhovat dům dětí a mládeže. "Je i otázka, jestli jsou základní školy dostatečně naplněny, zda by třeba nešlo přemístit zvláštní školu do jiné budovy a na jejím místě zbudovat provizorní kanceláře," poznamenal starosta. Mezitím by po etapách probíhala oprava radnice.

(jn)


Nové Noviny