Logo NN

Nové Noviny č. 25/0122. června 2001str. 1

Odpor proti supermarketu

Nová Paka - Záměr postavit další supermarket Diskont Plus v Nové Pace vyvolal především mezi drobnými podnikateli vlnu silného odporu. Ten vyústil až v předání petice zastupitelům, kde bylo prakticky požadováno znemožnění stavby. Zastupitelé se na svém zasedání rozhodli petici odmítnout. S tím však vyjadřují nelibost její signatáři, kteří se chtějí proti tomuto rozhodnutí bránit a odvolat.

Diskont Plus zamýšlí svoji prodejnu postavit v ulici v Aleji, tedy prakticky v prostoru okolo čističky odpadních vod, která je dnes již nefunkční a v blízkosti lokality, kde se má zahájit výstavba závodu AEG. Peticí občanů, ve které byly požadovány změny územního plánu tak, aby zde nebylo možno tak velký supermarket zřídit, se zabývalo novopacké zastupitelstvo na svém pondělním zasedání v minulém týdnu. Petici zamítlo s odůvodněním, že neschválením výstavby by se město dostalo do rozporu se zákonem o volné hospodářské soutěži. "Diskont Plus chce stavět na soukromém pozemku, proto výstavbě nemůžeme bránit. Městské pozemky jsme na tyto účely nikdy neprodávali a podobné záležitosti nepodporovali. Pokud se firma rozhodne stavět, můžeme dbát pouze na to, aby se dodržovaly požadavky vyplývající ze správního řádu a další zákony s tím související," vyjadřuje se k problému starosta Nové Paky Petr Kuřík. "Osobně dávám přednost nákupu v prodejnách jiného typu, v Nové Pace by jistě postačoval Penny Market. Prostor, kde chce stavět Diskont Plus, je však veden jako obytná zóna, kde podobné výstavbě opravdu bránit nemůžeme," obhajuje názor vyřčený zastupitelstvem starosta.

Pokračování na str.2


Nožička rozhodně odmítá, že by hlasoval podjatě

Jičín - Výběrové řízení na provozovatele městského informačního centra, které provázejí slova o podjatosti, se bude opakovat. Město totiž zrušilo soutěž, do které se přihlásil současný provozovatel Jiří Lingr a majitel společnosti Consultour Tomáš Král. Vítězem soutěže se přitom stal právě Král, jehož nabídka byla výběrovou komisí vyhodnocena jako lepší. Důvodem zrušení soutěže bylo podle vedení jičínské radnice formální pochybení, protože názor komise byl jedním členem zveřejněn v novinách ještě před samotným potvrzením výsledků radními.

Informace o výsledku řízení zveřejnil zastupitel a místopředseda výběrové komise Miroslav Matějka. Ten se podle vlastních slov k tomuto kroku rozhodl z toho důvodu, že cítil možnost zvrácení regulérních výsledků výběrového řízení právě některými členy městské rady. Radní si totiž vyhradili právo s vítězem smlouvu neuzavřít a názorem komise se vůbec neřídit. "Po uskutečněném výběrovém řízení na provozovatele MIC jsem došel k názoru o možné podjatosti ze strany člena rady a výběrové komise Pavla Nožičky ve vztahu k uchazeči o provozování MIC Jiřímu Lingrovi, zřejmě vyplývající z osobních vazeb a ze společné kandidatury na druhém a třetím místě kandidátní listiny politického subjektu Volba pro město v minulých komunálních volbách do zastupitelstva města," vysvětluje důvody odtajnění výsledků výběrového řízení Miroslav Matějka. "Ve chvíli, kdy osobní důvody člena výběrové komise převažují nad veřejným zájmem, jsem považoval za svoji povinnost informovat veřejnost, která jediná má právo kontroly v případě vytváření občanské společnosti," prohlásil Matějka.

Pokračování na str.2


BYSTŘICE PATŘILA RODÁKŮM Koncert Hany Horecké byl jedním z vrcholů sobotního sjezdu rodáků a přátel obce Bystřice, která se o víkendu oblékla do svátečního. Pořadatelé připravili pro hosty prohlídku školy a místních kronik, vystoupení lomnických mažoretek a večer taneční zábavu.

FOTO: jn


KOLIK MÁM MÍČKŮ? Nejen žonglér, ale také šermíři poutali v sobotu na hořickém náměstí největší pozornost diváků. Střed města patřil o víkendu i ukázkám různých středověkých řemesel. Pro návštěvníky dobového trhu v Hořicích byla připravena například i fakírská ohňová show, kterou celodenní program Hořického jarmarku vyvrcholil.

FOTO: jn


Bouda se hrdě hlásil k tradici packých bláznů, dokonce se také napil z kašny

Nová Paka - Cyril Bouda, autor mnoha známých grafických listů, mědirytin a stovek ilustrací, byl v Nové Pace velmi oblíbený. Dodnes zde na něj mnozí vzpomínají. S jeho jménem je například spojen dálkový turistický pochod, který se letos konal už po třicáté.

"Cyril Bouda k Nové Pace patřil a velmi ji miloval. Rodina se často stěhovala a on sám říkal, že se 14. listopadu 1901 narodil v Kladně vlastně omylem, raději by prý přišel na svět v Pace," popisuje Boudův vztah k městu ředitel muzea Miroslav Bařina, který se s výtvarníkem přátelil.

"Bouda byl Sucharda se vším všady, jeho tatínek, Alois Bouda, profesor kreslení, si vzal za ženu Annu Suchardovou. Ostatně Suchardův dům byl stavěn a dostavěn v roce 1896 kvůli jejich svatbě. Objekt nechal vybudovat Boudův dědeček, Antonín Sucharda mladší. A na slavné svatbě byli také dva ještě slavnější svědci, Mikoláš Aleš a Stanislav Sucharda." Zatímco Cyril Bouda stál u zrodu Hollaru, jeho strýc Stanislav Sucharda zakládal jiný známý umělecký spolek, Mánes...

Když packé muzeum počátkem sedmdesátých let otvíralo první výstavu Boudy, sám autor se tehdy pochlubil, že po dědečkovi vlastní akcie místního pivovaru, vybavuje si Bařina. "Pan profesor sice nebyl na pivo, spíš na víno, ale tenkrát v Levíně točili Plzeň, ovšem slavný host si přál packé, a tak pro něj musel vrchní doběhnout do jiné hospody."

Podle pamětníků uměl Bouda také hezky vyprávět o packých bláznech, nádherně prý vyprávěl například o bratranci své babičky, velkém podivínovi, který měl teorii, že po něm lidé házejí bacily nenávisti. "Proto chodil v dlouhém kabátě s velikými kapsami, do kterých si dával kornoutky z papíru. Do nich ty bacily nenávisti chytal a házel je zpátky po lidech. Bouda vždy zdůrazňoval, že je packý blázen a že se z kašny na náměstí napil. A on se z ní skutečně napil, v té době do ní totiž přitékala voda z vodovodu," poznamenal Bařina.

Pokračování na str.6


Nové Noviny