Nové Noviny č. 17/0127. dubna 2001str. 4

Krátce

JIČÍN: Valná hromada Jičínské župy - Bergrovy

Za účasti delegátů a vyslanců většiny ze 16 tělocvičných jednot proběhla minulý pátek v kulturním domě valná hromada Jičínské župy - Bergrovy. Českou obec sokolskou reprezentovala místopředsedkyně odboru sportu Pavla Syrová. Na programu jednání bylo mimo jiné přednesení zprávy o činnosti a hospodaření župy, zpráva předsedy komise sportu, volba starosty, předsednictva a plán činnosti na letošní rok. "Valné hromady jsme využili též jako připomínky 10 let obnovy Sokola a ti, kteří se na této práci nejvíce podíleli, byli oceněni publikacemi. Poděkování jsme vyjádřili i všem vedoucím, kteří připravovali nácvik sletových skladeb a rovněž jim budou za jejich práci předány upomínkové knihy," řekl starosta Jičínské župy - Bergrovy Miroslav Vacek.

(red)

JIČÍNSKO: České dráhy budou slavit

Na letošní září připravuje vedení Českých drah v Jičíně uspořádání oslav vzhledem k blížícímu se výročí založení některých místních tratí. První 95. výročí oslaví 24. září trať vedoucí z Lomnice do Sobotky, 15. listopadu pak uplyne 120 let od zprovoznění tratě z Velelib do Jičína a před 130 lety 17. prosince byla slavnostně otevřena trať vedoucí z Jičína do Ostroměře. "Během oslav by na těchto tratích měla s největší pravděpodobností jezdit historická motorová souprava nebo parní vláček. Buďto bude na nějaký okruh vypraven speciální spoj, ale uvažujeme i o nahrazení pravidelného vlaku. To by mohlo být pro veřejnost ještě o něco atraktivnější," uvedl přednosta železniční stanice v Jičíně Josef Tippelt.

(max)

TUŘ: Soutěž dobrovolných hasičů

Na místním všesportovním hřišti bude zítra, v sobotu 28. dubna od 8 hodin, zahájena prezentace družstev účastnících se prvního ročníku "Vyhánění pavouků".

Tímto netradičním názvem je pojmenována soutěž v požárním útoku, kterou nově pořádají dobrovolní hasiči z Tuře. V průběhu sportovního dne budou za dlouholetou činnost vyznamenáni zasloužilí členové jednotky. Úspěšní účastníci soutěže získají hodnotné ceny. Bohaté občerstvení je pak připraveno nejen pro startující družstva hasičů, ale i pro jejich rodinné příslušníky a diváky, kteří přijmou pozvání ke zhlédnutí zajímavého sportovního klání.

(red)

NOVÁ PAKA: O výlep plakátů se uchází firma Rengl

Výlep plakátů v Nové Pace by mohla zajišťovat liberecká společnost Rengl. O možné změně diskutovali na svém posledním zasedání novopačtí radní. "Firma Rengl se výlepem plakátů zabývá hned v několika městech. Mimo samotného výlepu nám nabízí i zhotovení nových plakátovacích ploch a jejich pravidelnou údržbu," konstatuje spokojeně místostarosta Miroslav Pitra. "Odpadli by nám nejen starosti, ale prostřednictvím této firmy bychom mohli lépe informovat například i o kulturních aktivitách našeho města také v dalších místech tohoto regionu," dodal Pitra.

(max)

STUDENEC: Jednala sokolská župa

Minulý pátek se uskutečnila ve Studenci valná hromada Župy Krkonošské - Pecháčkovy. Delegáti jednotlivých tělocvičných jednot se shodli na zachování historické hranice současné župy Krkonošské - Pecháčkovy. Zástupci novopackého Sokola převzali plakety pro nejlepší sportovce župy. Toto ocenění dostal celek žen za výbornou reprezentaci Sokola ve 2. basketbalové lize a kapitánka týmu Eva Havlíková s dorostenkou Monikou Krauseovou obdržely plakety jako nejlepší sportovkyně Župy Krkonošské - Pecháčkovy.

(bas)

JIČÍN: Opraví atletické sektory

Rekonstrukce atletických sektorů všesportovního stadionu v lipách přijde zhruba na 1,2 až 1,5 milionů korun. Letošní rozpočet Technických služeb města Jičína však umožňuje uvolnit pouze částku 600 tisíc korun investičního příspěvku města. Ten tedy pokryje zhruba polovinu výdajů na uvedenou stavební akci, jejíž realizace je plánována již od roku 1998. Technické služby proto zadají výběrové řízení na dodavatele stavebních prací s podmínkou odložení druhé poloviny platby do příštího rozpočtového období. Městská rada v této souvislosti na svém posledním zasedání odsouhlasila zatížení rozpočtu města na rok 2002 finančním nedoplatkem, který vznikne odečtením 600 tisíc korun od skutečně vyčíslených nákladů potřebných na rekonstrukci atletických sektorů.

(mar)

JIČÍN: Beseda s policistou

Celkem třiatřicet řidičů využilo minulou sobotu možnost nechat si zkontrolovat tachometr svého vozu a deset automobilů prošlo bezplatnou prohlídkou technického stavu v dílně AMK Jičín. Dnes v 18 hodin Automotoklub Jičín pořádá v Motelu Rumcajs besedu s příslušníkem Policie ČR na téma Nová vyhláška o provozu na pozemních komunikacích.

(mj)

JIČÍN: Čtyřicet nových stromů

Skupina pracovníků Technických služeb města Jičína dokončila v těchto dnech výsadbu více něž čtyřiceti kulových javorů v ulicích okresního města. Stromky předpěstěné valdickou společností Obora - Ovocné a okrasné školky byly dosazeny do míst, kde scházely mnohdy vinou vandalů. Cena jednoho vzrostlého kulového jasanu se pohybuje od tisíce do dvanácti set korun, s vysazením pak přijde přibližně na čtrnáct set korun. V případě, že se mladé stromky podaří uchránit před nájezdy ničitelů, budou v příštích dnech ozdobeny prvními zelenými lístky.

FOTO: mar

NOVÁ PAKA: Pomáhají zdravotně postiženým

Podle sdělení členky výboru Sdružení zdravotně postižených Miluše Líbalové místní organizace v Nové Pace vyvíjí bohatou činnost, kterou se snaží ulehčit těžší život některých našich spoluobčanů. V únoru besedovali členové Sdružení s tvůrcem betlémů Františkem Mühlem z Heřmanic o jeho zajímavé řezbářské práci, o necelý měsíc později si pozvali na besedu známého vrchovinského bylinkáře Františka Šepse, který nejenže zajímavě mluvil o různých bylinách a jejich užívání nejčastěji v podobě čajů, ale tyto čaje přítomným nabízel k ochutnání.

Prvou dubnovou středu vypravila organizace autobus se svými členy do Hudebního divadla v Karlíně na známý muzikál My Fair Lady, ale zajímavé aktivity je čekají i ve druhé polovině roku. Pro kardiaky bude zajištěn rekondiční pobyt ve Sloupu v Čechách, pro postižené vertebrogenním syndromem a pro postižené roztroušenou sklerózou pobyt v Jánských Lázních. Letos, podobně jako v minulých letech, se ve dvou turnusech někteří členové zúčastní rekondičních pobytů v Milovicích u Hořic.

(ur)

JIČÍN: Konkurz na byt

Devatenáctého dubna bylo oficiálně ukončeno výběrové řízení na pronájem dvou obecních bytů ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží kancelářského domu na nároží Tylovy a Nové ulice. Vyhlášeného konkurzu se zúčastnil pouze jeden přihlášený účastník, který s městem uzavře smlouvu na pronájem jednoho z nabízených bytů. Město v této souvislosti prodloužilo výběrové řízení na druhý byt až do 30. dubna, kdy bude zároveň uzavřen konkurz na pronájem nebytových prostor v části přízemí druhého podlaží téhož městského objektu. Tento byt 4+1 ve 4. nadzemním podlaží disponuje celkovou výměrou 102,3 m2. Roční nájemné představuje opět částku s vyvolávací výší minimálně 1000 Kč/m2. Bližší informace získáte na jičínské radnici.

(mar)


Kdo zaplatí regionální funkce knihoven a muzeí?

Snad nové kraje, ale jistě to zatím nikdo neví

Jičín, Praha, Hradec - Jako na rozbouřeném moři si mohou připadat některé oblastní a okresní kulturní instituce, které v návaznosti na probíhající správní reformu netuší, kdo je bude v budoucnu financovat. S napětím i s nadějí ke krajům vzhlíží například některé městské knihovny a okresní muzea a galerie.

Reforma vyvolává řadu otázek, na které se zatím dostává jen mlhavých odpovědí. Jedna z nich se týká velkých knihoven s regionální působností, které na území okresu poskytují služby desítkám menších obecních knihoven. Starají se například o výměnné fondy, které představují putovní soubor knižních titulů, k nimž by se jinak vesnické pobočky samy těžko dostaly.

Právě řada knihoven, které přešly ze správy okresních úřadů na města, se kvůli novým rozpočtovým pravidlům potýká s nedostatkem peněz už letos. Z obavy před zrušením regionálních funkcí nakonec stát vyčlenil pětadvacet milionů korun pro tři desítky knihoven v zemi. Mimořádného příspěvku se podle ředitelky Lidmily Košťálové dočká i Městská knihovna v Jičíně, která se stará o šedesát menších v okrese a některé služby zajišťuje i pro dalších dvanáct profesionálních.

Tisková mluvčí ministerstva kultury Dita Fuchsová upozornila, že po změně rozpočtových pravidel nastalo na mnoha místech republiky zděšení. "Ne všude byly radnice ochotny hradit regionální činnost knihoven, které do loňska financovaly okresy, proto bylo v únoru přijato vládní opatření, které na kritickou situaci zareagovalo mimořádným uvolněním prostředků ze zdrojů ministerstva financí," potvrdila existenci letošních dotací Fuchsová. V příštím roce by se už podobná situace opakovat neměla. Na regionální aktivity by měly přispívat nově vzniklé krajské orgány. "Problém by měl vyřešit připravovaný zákon o informačních a knihovnických službách. Ten počítá se zřízením krajských knihoven, pověřených výkonem regionálních funkcí, které budou některé činnosti delegovat na další převážně bývalé okresní knihovny spolu s odpovídajícím přísunem finančních prostředků," naznačila pravděpodobný model Košťálová.

Mnohem víc nejistá se zatím jeví budoucnost muzeí, jejichž zřizovatelem jsou dnes okresní úřady, které však mají do dvou let zaniknout. "Okresní muzea budou ve většině případů převedena pod kraje, ale nelze vyloučit, že v některých případech přejdou pod město," nemá ve věci jasno Fuchsová, mluvčí Dostálova úřadu. O moc moudřejší není ani ředitelka královéhradeckého Krajského úřadu Ivana Křečková. "Touto otázkou by se měl zabývat odbor kultury a památkové péče, jeho vedoucí doktor Mertlík však nastoupí na úřad až v květnu. Letos ovšem žádnou z těchto institucí přebírat určitě nebudeme," uvažuje Křečková.

Přednosta okresního úřadu Jiří Vitvar považuje za důležitou i otázku budoucí koncepce: jak má muzeum fungovat? "Můj osobní názor je, že by tyto organizace okresního charakteru měly nadále zůstat pod správou okresu. Okresní muzeum a galerie v Jičíně schraňuje sbírkové fondy, které jsou státním majetkem. Nemyslím si, že by bylo vhodné, aby tyto velmi cenné předměty přešly pod krajskou či obecní samosprávu. Muzeum vedle dalších aktivit zajišťuje i odbornou badatelskou činnost na území celého regionu, a rozhodně by bylo chybou tento osvědčený systém rušit," míní Vitvar. Obavy z toho, že by mělo okresní muzeum přejít pod město, připouští i samotná jičínská radnice. "Co jiného by měl kraj financovat, když ne instituce, jejichž činnost se týká celého regionu," poznamenala vedoucí odboru kultury Eva Zatloukalová.

Bližší informace o dalším osudu OMaG Jičín postrádá i jeho ředitel Jaromír Gottlieb. Rovněž podle jeho názoru by bylo ke škodě všech, kdyby se měla z důvodu nejasného financování skladba regionálních funkcí muzea omezit jen na katastr Jičína a jeho nejbližšího okolí. "Okres Jičín je z hlediska přírodního, etnografického, archeologického a historického natolik bohatý, že by měl být podrobně mapován jako celek. Vždy je lepší, když existuje nějaké centrum, které systematicky shromažďuje poznatky z celého území. V regionu dnes působí odborníci, kteří situaci podrobně znají a jsou v trvalém kontaktu s lidmi z daného místa," soudí Gottlieb.

Důkazem toho je podle něj například pravidelné setkávání kronikářů na půdě muzea a také program Místa, jehož cílem je obnovovat a dbát o významné prvky v krajině. V minulosti tak byl například vysázen pás zeleně v Radimi, opraven kříž na Bradech, vyzdvižen nový smírčí kříž na Veliši a upraven terén kolem barokního rybníčku a pramene ve Velešicích. Nyní se chystá oprava rozpadlé kapličky v Kostelci.

(jn)


Prvořadým úkolem je dokončení kanalizace

Jičínští radní se v minulém týdnu přímo na místě seznámili s problémy popovických občanů.

FOTO: mar

Popovice - Největší bolestí Popovic je z padesáti procent rozestavěná kanalizace. Její postupná výstavba v průběhu deseti uplynulých let stála již zhruba 12 milionů korun. Druhá polovina obecních kanálů, spolu s výstavbou přečerpávací stanice a kanalizace odvádějící splašky do městské čistírny odpadních vod u Čejkovic, přijde na dalších 15 až 17 milionů korun.

V souvislosti s touto investiční akcí je však nutné pokračovat v další etapě plynofikace a dokončení rozvodu pitné vody obcí. V rozpočtu města Jičína na letošní rok však figuruje pouhých 1,3 milionu korun na dofinancování výstavby části vodovodu a kanalizace, jejichž realizace byla zahájena v loňském roce. Tímto konstatováním zahájili radní města Jičína exkurzi Popovicemi, kterými je provázela předsedkyně osadního výboru Dana Kvasničková, člen městského zastupitelstva Vladimír Carda a pracovník investičního odboru MěÚ v Jičíně Josef Břeský.

Rozhovory s místními občany i vlastní prohlídka obce s 360 stálými obyvateli a 40 chalupáři jednoznačně ukázaly potřebu postupného dokončení těchto prioritních akcí. Peníze v rozpočtu města však chybí, proto vedení jičínské radnice v těchto dnech žádá o pomoc státní Fond životního prostředí, který by teoreticky mohl další stavební práce částečně zafinancovat.

Zástupci Popovic si rovněž posteskli nad nežádoucími aktivitami komunity obyvatel ničících vše dobré, co se v obci udělá. Problémy jistě přinese i náhlé uzavření výrobny vánočních ozdob spojené s propuštěním všech pracovníků. K těm lepším stránkám všedních dní Popovic pak patří například rekonstrukce kabin fotbalového hřiště, které v těchto dnech dokončili pracovníci Technických služeb města Jičína přibližně za 200 tisíc korun.

Radní byli rovněž potěšeni rozšiřováním bytové výstavby a postupnými rekonstrukcemi původních zástaveb okrajových částí obce, zejména směrem k trati Českých drah. Příměstská část města Jičína se příchodu nových obyvatel jistě nebrání, o čemž svědčí i nabídka možnosti odprodeje přibližně deseti až patnácti stavebních parcel ležících vlevo za obcí ve směru na Vitiněves.

Kdy se v Popovicích podaří dokončit rozdělané stavby, je pouze otázkou peněz. Proto seznámení členů městské rady s problémy obce přímo na místě samém bylo jistě dobrým krokem před podáním žádosti o zařazení uvedených investičních akcí do rozpočtu města Jičína na příští rok.

(mar)


Rekonstrukce topení hotelu proběhne za půl roku

Jičín - V těchto dnech byl s menším časovým skluzem podepsán dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Jičínem a nájemcem Hotelu Start, společností DC point s.r.o.. Odložení parafování dokumentu bylo zapříčiněno potřebou vyjasnění si vzájemných vztahů pronajímatele s nájemcem zejména v souvislosti s plánovanou kompletní rekonstrukcí dožívajícího topného systému hotelu, který bez větších investic do jeho údržby slouží již od roku 1975.

"Po dvouletých zkušenostech s provozováním hotelu je nám zcela jasné, že k této akci musí bezpodmínečně dojít. Podle našich odhadů dnes platíme ročně zhruba o sto padesát tisíc korun víc, než tomu bude po kompletní rekonstrukci topení. V rámci městem plánovaných stavebních prací máme v úmyslu provést i další akce z našich investičních prostředků, do kterých lze zařadit například úpravy a instalace nových televizních anténních svodů a podobně," řekl krátce jednatel společnosti DC point Zdeněk Mičke.

Rekonstrukce topení má proběhnout v říjnu za úplné odstávky hotelu. Provozovatel tedy přijde minimálně o měsíční zisk za nevyužitou ubytovací kapacitu a o další finanční prostředky z dlouhodobě naplánovaných akcí, jejichž uskutečnění bude pořadatel nucen odvolat. Zástupci Hotelu Start proto po městu požadovali smluvní pokutu přibližně ve výši ušlých zisků, která by měla být vyplacena v případě, kdyby radnice plánovanou rekonstrukci topného systému hotelu z nějakého důvodu nerealizovala, respektive ji odložila na příští rok. V tom případě by totiž vznikly ztráty dvojnásobné a mohly by údajně ohrozit bezproblémový chod hotelu v zimním období.

Při posledním jednání se však zúčastněné strany ujistily o stejných zájmech a město se prohlásilo solidním partnerem, který ve svém rozpočtu na tento rok s rekonstrukcí topení hotelu počítá. Po ústních zárukách představitelů města byl podepsán dodatek smlouvy bez případné penalizace za nedodržení termínu.

(mar)


Sklepní prostory stavbu prodraží

Jičín - Údajně omylem bez sklepních prostor vypracovaný projekt na výstavbu tří obytných sekcí domů pardubické společnosti CZ stavební holding byl v těchto dnech dodán na jičínskou radnici v přepracované podobě.

Marketingový průzkum pro přípravu stavby 40 bytových jednotek na rohu ulic Barákovy a Pod Koželuhy vypracovala stavební firma spolu s Jičínem již v měsíci březnu. Podle slov vedoucího odboru investiční výstavby městského úřadu Jaroslava Havelky se v té době zaregistrovalo okolo dvou set uchazečů, kteří budou o nabízené byty losovat pod dohledem státního notáře.

Vylosovaní účastníci zřejmě založí bytové družstvo, které se stane spoluinvestorem výstavby. Město Jičín na základě Smlouvy o sdružení investorů vloží do projektu státní dotaci v celkové výši 320 tisíc korun na jednu bytovou jednotku a městský pozemek včetně zainvestovaných inženýrských sítí. Zároveň od každého budoucího družstevníka vybere podíl 320 korun za metr čtverečný plochy bytu jako příspěvek na vybudování infrastruktury v dané lokalitě. Zbývající finanční prostředky vloží členové družstva formou členského podílu uhrazeného hotově nebo pomocí úvěrů stavebních spořitelen.

Vzhledem k rozšíření objektu o sklepní prostory v podzemním podlaží se však členský podíl na jeden byt zvyšuje. Cena jednoho plošného metru bytu se dnes podle jeho velikosti pohybuje od 14636 do 19111 korun, proti původním 13636 a 18086 korunám za metr čtverečný. Průměrná cena metru čtverečného plochy bytu se tak zvedla z původních 14435 na 15857 korun.

V těchto dnech by měla společnost CZ stavební holding informovat zaregistrované zájemce o všech změnách, ke kterým došlo od posledního vzájemného setkání. Potom bude čekat na jejich vyjádření, zdali mají i za těchto podmínek nadále o výstavbu zájem. Další případní uchazeči již nebudou přibráni a mezi ty, kteří zůstanou, bude nakonec rozlosováno 38 bytů.

Podle vyjádření Jaroslava Havelky má Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce preferovat dotacemi zřejmě pouze rozestavěné objekty. Přesto věří v získání státních finančních prostředků a v brzké zahájení výstavby. Pakliže město dotaci na výstavbu v tomto roce nezíská, mohla by být i tak zahájena například z členských podílů družstevníků.

(mar)


Nové Noviny