Nové Noviny č. 17/0127. dubna 2001str. 3

Bádání ovocnářů má v Holovousích tradici

Ovocnáři vzpomínali. Padesát let své činnosti si minulý týden připomněl Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích. Při té příležitosti se zde po letech opět sešla řada bývalých pracovníků výzkumného ústavu.

FOTO: jn

Holovousy - Odborníky i pěstiteli ceněný výzkum a šlechtění ovoce má v Holovousích půl století trvající tradici. Výročí založení tamního ústavu si minulý týden připomněli jeho současní i bývalí zaměstnanci.

Pracoviště, které sídlí v holovouském zámku, je jediné svého druhu v České republice. Sem bylo přemístěno po delimitaci někdejšího Ovocnického ústavu v Průhonicích počátkem padesátých let, v roce 1977 přešlo pod podnik Sempra Praha a o dalších dvacet let později na jeho základě vznikla dnešní společnost Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s. r. o., v níž má jedenapadesát procent Sempra Praha a. s., a zbývajícími podílníky je šest výzkumných pracovníků.

V současnosti tady je zaměstnáno pětadvacet odborných pracovníků a stejný počet technického personálu. Nové poznatky a zkušenosti, které zdejší kolektiv svou vědeckou činností získá a v praxi ověřuje, se může promítnou do celého českého ovocnářství. Intenzivní pěstování ovoce v ČR probíhá asi na 20 tisících hektarech a ročně se ho sklidí kolem 400 tisíc tun.

"Na ploše třiceti hektarů uchováváme 2400 odrůd 18 ovocných druhů. Další samostatnou část rovněž na třech desítkách hektarů tvoří šlechtitelské programy, zaměřené na jabloně, meruňky, třešně a hrušně a vedle toho máme k dispozici ještě kolem dvanácti hektarů výzkumných ploch," shrnul ředitel VŠÚO Josef Drobný. Jedním z cílů výzkumu a šlechtění je získat materiál, který by pěstitelům například zaručil bohatost úrody, kvalitu ovocných plodin, jejich trvanlivost a větší odolnost proti škůdcům. Ne vždy je možné docílit všech požadavků současně. "Pravdou je, že většina kvalitních odrůd vznikla náhodnou mutací ze semenáčů na zahradě, jako třeba Karešova třešeň, která je v této oblasti pojmem," poznamenal Drobný.

Situaci ústavu zčásti komplikuje skutečnost, že vlastníkem zařízení je pražská Sempra a budovy včetně přilehlých sadů patří rodině Malinských, kterým byl majetek vrácen v restituci. Výdaje na nájem a na činnost vykrývá ústav z dvaceti procent formou příjmů z vlastních aktivit, zbylou část nákladů saturuje stát. Výdaje na genofond dotuje v plné výši.

(jn)


Květinový den

Jičín - Centrum nezávislého života v Českém ráji a Podkrkonoší, organizace onkologicky a zdravotně postižených, které je zároveň součástí Ligy proti rakovině, uskuteční již po páté "Květinový den".

Ten se bude konat 16. května v Jičíně, Lomnici nad Popelkou, Jilemnici, Semilech, Železnici, Vrbici a Hrdoňovicích. Odměnou za peněžitý dar, jehož minimální cena byla stanovena na 20 Kč, bude opět žlutý květ měsíčku lékařského. Vybrané finanční prostředky budou zaslány na konto Ligy proti rakovině, která usiluje o nádorovou prevenci, zlepšení kvality života nádorově nemocných a podporu onkologického výzkumu.

Mgr.Věra Pourová


Postižené děti dostanou slevu

Jičín - Na město Jičín se stále častěji obracejí různé spolky, organizace a instituce sdružující tělesně, duševně a jinak hendikepované občany se žádostmi o poskytnutí slev v případě hromadných návštěv bazénového komplexu sportovního areálu v lipách. Rada města proto rozhodla všem těmto organizacím poskytovat nadále jednorázové padesátiprocentní slevy z běžného vstupného v případě hromadné návštěvy Aqua centra postiženými dětmi a mládeží. Upřesnění podmínek a předem stanovení dne a hodiny návštěvy bazénu je však vhodné předem konzultovat s jeho vedením.

(mar)


Stát se v lázních vzdává práva veta

Lázně Bělohrad - Akcie se zvláštními právy, kterou drží Fond národního majetku ve společnosti Anenské slatinné lázně, bude zrušena a převedena do portfolia kmenových akcií. Stane se tak na valné hromadě, která se koná koncem června. Informoval o tom ředitel bělohradských lázní Radim Kalfus.

Stát se tak v soukromých lázeňských zařízeních vzdává práva veta v případě některých zásadních rozhodnutích. Zároveň s tím padají i dosavadní omezení, která museli jejich vlastníci až dosud respektovat. Na samotné činnosti Anenských lázní, v nichž zhruba padesátiprocentní podíl drží pražská firma Puro-Klima, se toto rozhodnutí podle Kalfuse nijak neprojeví.

"Na základě usnesení vlády zruší FNM akcii se zvláštními právy a ta bude převedena mezi kmenové. K výkonu této akcie například patřilo to, že jsme bez souhlasu státu nemohli zrušit dětskou léčebnu nebo využít majetek k jiným, než lázeňským či léčebným účelům. Pro nás se tím ale nic nemění, ostatně nikdy v minulosti jsme proti duchu těchto omezení nepostupovali," sdělil ředitel akciové společnosti Anenské slatinné lázně, která byla založena FNM v roce 1992 jako samostatný právní subjekt vyčleněním ze státního podniku Státní léčebné lázně Poděbrady. "Jaké jsou důvody nebo záměry tohoto kroku, nevím, ale každopádně to signalizuje, že se stát zbavuje práva veta v důležitých rozhodnutích, a že FNM je institucí dočasnou," dodal.

Červnová valná hromada by také měla schválit účetní uzávěrku za loňský rok. Ten z pohledu akcionářů patrně nebyl optimální, neboť hospodářský výsledek vykazuje nulu. Míra zisku tak pokračuje v sestupné tendenci, v roce 1998 činila 1,1 milionu korun a v následujícím roce 133 tisíc korun. Naopak objem tržeb v tomto období stoupl ze 76,2 na 88,6 milionu korun.

Loni také meziročně vzrostl mezi klienty lázní počet samoplátců a zahraničních hostů. "Nebýt tohoto zvýšení, minulý rok by skončil ve ztrátě," připouští Kalfus. Rozhodující část klientely ale i nadále tvoří domácí pacienti a zhruba třetinu představují náročné pooperační stavy, takzvané překlady z lůžka na lůžko. Podle ředitele se do výsledku hospodaření kromě jiného promítla déletrvající stagnace cen za poskytovanou péči u pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. K letošní úpravě plateb totiž došlo až po více jak dvou letech. Například zaměstnanci by se tak měli dočkat vyšších platů.

Lázně letos vložily zhruba čtyři miliony korun do rekonstrukce budovy Janeček s cílem rozšířit a zlepšit kvalitu ubytování. Další investice bude směřovat do napojení balneoprovozu na vlastní zdroj vody, který se nachází na pozemku lázní.

(jn)


Okresní nemocnice praktikuje jednodenní chirurgii

Jičín - V poslední době často zmiňovaná jednodenní chirurgie je ve světě již vžitý termín pro operace, po kterých jsou pacienti ihned po dospání, anebo den po zákroku propouštěni do domácího ošetřování. Většinou se jedná o středně těžké chirurgické výkony, po nichž byli ještě v nedávné minulosti pacienti upoutáni na lůžkách zdravotnických zařízení i několik týdnů.

"V našem případě metody velmi podobné jednodenní chirurgii praktikujeme již asi devět let. Například po operaci křečových žil propouštíme druhý pooperační den, po slepém střevu druhý až třetí den a stejně tak i po operaci žlučníku. Hovořím samozřejmě výhradně o bezproblémových a zcela nekomplikovaných případech," vysvětluje přednosta chirurgického oddělení Okresní nemocnice v Jičíně MUDr. Libor Etflaiš.

Zároveň však připouští, že naši pacienti nejsou mnohdy na tak brzký návrat po operaci domů zcela připraveni, což bezesporu přináší občasné problémy. Nicméně ve světě jsou doby propuštění po chirurgickém zákroku v celkové anestezii ještě kratší.

"Tyto metody však zcela jistě nelze uplatňovat u starších lidí nebo u pacientů s pozitivními diagnozami dalších přidružených onemocnění komplikujících jejich pooperační stav. Jestliže jde o mladého člověka bez zdravotních obtíží, je možné jednodenní chirurgii uplatňovat v běžné lékařské praxi," připustil Libor Etflaiš.

(mar)


Kostel dostane novou fasádu

Nová Paka - Novopacký farní kostel sv. Mikuláše na Masarykově náměstí se dočká s největší pravděpodobností celé nové fasády. Stavební firma Jaromíra Khajla, která má zkušenosti s opravami historických budov, což je patrné na několika budovách v Hradci Králové, omítla čelní stranu kostela včetně celé věže, opravila vstupní schodiště z náměstí a rekonstruovala kamenné prvky a zárubně oken. Před několika dny začali pracovníci této firmy rozšiřovat lešení i na boční strany kostela, což signalizuje pokračování v novém omítání. Potvrzují to i slova člena ekonomické rady novopacké římskokatolické farnosti Pavla Hylmara: "Letos by oprava měla pokračovat druhou etapou, ve které by měla být zhotovena fasáda na bočních částech lodě až k presbyteriu. Zároveň se provedou klempířské práce prvků střechy. Ve třetí etapě by měla být fasáda kostela nahozením presbyteria dokončena." Podle Pavla Hylmara se veškeré opravy dělají po jednáních, která probíhají na Okresním úřadě v Jičíně. Není úplně dořešena ani otázka financování druhé, resp. třetí etapy oprav kostela. Určité peníze přislíbilo město, další částky poskytne okresní úřad a Královéhradecké biskupství. Samozřejmě, že se počítá i s dary věřících.

Podle Hylmarova vyjádření začíná být i situace s financemi příznivá. Zvláště si pak pochvaluje spolupráci města s římskokatolickou farností.

(ur)


Radní uvažují o zřízení městské hromadné dopravy

Jičín - S nabídkou provozování městské hromadné dopravy se na radní obrátila akciová společnost ČSAD Semily. O tom, zda bude nakonec zřízena, však není doposud rozhodnuto. Městskou hromadnou dopravu by sice část občanů s největší pravděpodobností uvítala, ale její provoz by město stál až několik set tisíc korun ročně.

Podle tajemníka jičínské radnice Petera Bareše by na základě předloženého návrhu muselo město projekt dotovat, a to v závislosti na délce předpokládané trasy. "Dostali jsme dva návrhy. U té kratší, sedmikilometrové trasy, by naše dotace byla 29 tisíc korun měsíčně, u té delší, desetikilometrové, by to již bylo 40 tisíc každý měsíc. Ročně jde o poměrně velkou sumu, a proto si musíme vše pořádně rozmyslet," popisuje předložený návrh tajemník.

Jízdné městskou dopravou by na základě návrhu ČSAD Semily bylo 5 korun a autobus by projížděl takřka celým městem. Nezajížděl by však do satelitních obcí, které by pravidelné spoje uvítaly asi nejvíce. "Nejdříve chceme oslovit občany a udělat si průzkum o tom, zda by o hromadnou dopravu skutečně zájem byl. Provozovatelem by nemuselo být ani ČSAD Semily, spíše bychom vypsali výběrové řízení, kam by se mohlo přihlásit více firem. ČSAD Semily by se se svojí konkrétní nabídkou samozřejmě mohlo do výběrového řízení přihlásit taktéž," říká Bareš.

Ve hře zůstává i možnost zřízení městské hromadné dopravy až po privatizaci ČSAD Větrov. Během několika týdnů by totiž měla být založena nová společnost pod názvem ČSAD Jičín, kde by 51 procent akcií měla mít společnost C.S. Cargo a 49 procent právě Jičín. Nově vzniklá společnost by následně měla žádat o privatizaci areálu ČSAD na Větrově. "V zakladatelské smlouvě se do budoucna s provozováním městské dopravy opravdu uvažuje. Vše však záleží na rychlosti privatizace ČSAD Větrov, což může ještě nějakou dobu trvat," dodal tajemník.

(max)


Nové Noviny