Nové Noviny č. 15/0113. dubna 2001str. 4

Krátce

JIČÍNSKO: Nezaměstnanost se opět snížila

K 31. březnu nezaměstnanost na Jičínsku oproti minulému měsíci opět výrazně klesla, a to o 97 osob. Ke konci března bylo na okrese bez práce 2097 osob (5,3 procent). Největší nezaměstnanost i nadále zůstává v okrese Most (21,6 procent), nejnižší naopak v okrese Praha Západ (2,6 procenta). Republikový průměr přitom ke konci měsíce činil 8,7 procent. Z 2097 nezaměstnaných na Jičínsku tvoří stále větší část ženy, a to 1096 osob, 185 je absolventů nebo mladistvých a 356 občanů má změněnou pracovní schopnost. Oproti minulému měsíci se snížila nabídka volných pracovních míst z 656 na současných 630, přičemž na jedno volné místo připadají 3,3 uchazeči o práci.

(max)

SOBOTKA: Literární soutěž Šrámkovy Sobotky 2001

Okresní úřad v Jičíně spolu s městem Sobotka opět vyhlašují Literární soutěž Šrámkovy Sobotky 2001. Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky starší 15 let, přičemž uzávěrka přihlášek je již 17. dubna. Soutěž je rozdělena do kategorií podle žánrů, a to na kategorii básní, básnických souborů, dále na prozaické práce a poslední kategorie se týká studie z oboru literárních věd o autorech východočeského regionu, historické a vlastivědné práce o vývoji přírodních, sociálních a kulturních poměrů ve východních Čechách. Jednotlivé práce je možno do uzávěrky zasílat na adresu Okresního úřadu v Jičíně. Vyhlášení výsledků proběhne 1. července v Sobotce.

(red)

BEZNÍK: Druhé setkání rodáků a přátel Podzvičinska

První setkání rodáků a přátel Podzvičinska se uskutečnilo vloni, kdy se po dlouhých letech sešli žáci bývalé ménětřídní školy v Bezníku a rodáci z obcí Bezník, Borek, Želejov. Akce se setkala s mimořádným úspěchem a na četné žádosti se organizátoři podvolili a akci zopakují. Druhé setkání rodáků a přátel Podzvičinska se bude konat tak jako vloni opět v hospodě Na Kovárně na Bezníku 5. května od 11 hodin.

Mgr. Jana Konířová

HOŘICE: Spisovatelka mezi žáky

Úspěšná jičínská spisovatelka Zuzana Francková přijala minulý týden pozvání na besedu se žáky devátých tříd hořických škol. V Hořicích si tak zopakovala své nedávné setkání se studenty. Francková patří mezi velmi plodné autory, na svém kontě má už třiadvacet titulů. Tento počet se brzo rozšíří, neboť v těchto dnech dokončuje další román. Účastníci besedy se například dozvěděli, jak taková kniha vzniká, kde spisovatelka čerpá náměty pro své příběhy a co přesně předchází tomu, než se kniha dostane od nakladatele na pulty knihkupectví.

(jn)

JIČÍN: Stanicí prošlo přes 200 psů

Záchytná stanice psů v Jičíně již působí dva roky. Za dobu její existence se zde vystřídalo na 203 psů. Podle tajemníka městského úřadu Petera Bareše se o zhruba dvacet procent psů přihlásil původní majitel a u drtivé většiny dalších se našel majitel nový. "Vybudování záchytné stanice jistě svůj smysl splnilo. Pro potřeby Jičína zatím stačí deset kotců. Zajímavé je také to, že stanicí neprošli pouze psi, ale i několik koček," uvedl Bareš.

(max)

JIČÍNSKO: Průměrná mzda činila 11.710 korun

Přestože výše mezd na okrese Jičín za celostátním průměrem stále zaostává, vykázala v minulém roce nadprůměrný růst. Podle Českého statistického úřadu se celý Královéhradecký kraj průměrnou mzdou 12.365 korun zařadil z 13 krajů na deváté místo a za celorepublikovým průměrem 13.912 korun zaostal o 11 procent. Údaje se přitom týkají podniků s dvaceti a více zaměstnanci. Jičínsko v minulém roce přitom v kraji zaznamenalo druhý nejvyšší růst o 8,3 procenta na 11.710 korun. Z posledního místa nejnižších průměrných mezd v kraji tak velmi těsně přeskočilo okres Náchod, kde si lidé v průměru vydělali o dvě koruny méně, a to 11.708 korun.

(max)

JIČÍNSKO: Tržby stavebních firem mírně klesly

Český statistický úřad v minulém týdnu zveřejnil údaje o celkových tržbách v průmyslových podnicích s více než 100 zaměstnanci. Podle nich bylo v podnicích Královéhradeckého kraje v loňském roce dosaženo tržeb 77,2 miliardy korun v běžných cenách. To představuje ve srovnání s předchozím rokem meziroční nárůst o 16,2 % a z hlediska růstu tržeb se kraj zařadil na čtvrté místo v republice. Nejvíce bylo zvyšování tržeb zaznamenáno u podniků vyrábějících dopravní prostředky, kde došlo zároveň k největšímu navýšení počtu zaměstnanců. Naopak nejmenší nárůst tržeb vykázal potravinářský sektor. Detailnější informace za jednotlivé okresy byly zpracovány pouze u tržeb ve stavebních podnicích s více než 20 zaměstnanci. Podle těchto údajů došlo na Jičínsku v meziročním srovnání k poklesu tržeb o 1,1 % na téměř 499 milionů korun, když v podobném trendu se vyvíjela i statistika za celý kraj, kde se projevil celkový pokles tržeb o 1 %. Zvyšování tržeb ve stavebnictví zaznamenalo v kraji pouze Hradecko (16 %) a Trutnovsko (4 %), naopak největší pokles byl dosažen na Rychnovsku (- 32 %).

(red)


Sortiment zůstane zachován

Jičín - Totálním výprodejem veškerého zboží Oděvního domu K-styl na Valdštejnově náměstí ukončil v těchto dnech Jiří Krupka svoji úspěšnou životní kariéru obchodníka s oděvy.

Cestu soukromého podnikatele v oboru nastoupil v září roku 1990, čímž plynule navázal na předchozí, téměř dvacetiletou praxi ve funkci vedoucího stejného obchodu, vykonávanou v té době v zaměstnaneckém poměru u podniku Oděvy Hradec Králové.

"Po dohodě s majitelem domu Jaroslavem Machytkou se nám podařilo za výhodných podmínek nabídnout uvolněné prostory oděvnímu koncernu OP Prostějov, který zde za spoluúčasti známých zahraničních oděvních společností otevře moderní prodejnu s veškerým sortimentem oděvů a oděvních doplňků," přiblížil budoucnost obchodu Jiří Krupka.

Dnes osmaosmdesátiletý majitel nemovitosti se pro renomovanou prostějovskou firmu rozhodl i přes nesporně lukrativnější nabídky vietnamských obchodníků. "V minulosti se v tomto obchodě zabývali prodejem oděvů již dvě generace předků Jaroslava Machytky. Jeho vlastenecké cítění, vztah k Jičínu a stále aktivní zájem o provoz obchodu v jeho domě mu nikdy nedovolily ani na chvilku zauvažovat nad myšlenkou pronájmu obchodu jinému než českému podnikateli obchodujícímu zejména s tuzemským zbožím," dodal na vysvětlenou Jiří Krupka.

Po úpravách interiérů bývalého Oděvního domu K-styl má být prodejna se stejným sortimentem zboží, avšak v širším objemu, otevřena již první den po Velikonocích, tedy v úterý 17. dubna. Nový nájemce a provozovatel obchodu zaměstná stávající jedenáctičlenný kolektiv pracovníků a zároveň zachová část dílny na úpravu zde zakoupených oděvů.

(mar)


Vyšla historicky první publikace mapující celý Český ráj z pohledu ornitologů

Svou novou publikaci Ptáci Českého ráje křtil minulý týden v jičínské knihovně ornitolog Zdeněk Mrkáček. Kmotry knihy, kterou vydala ZO ČSOP Křižánky a turnovská správa CHKO, byli jičínský starosta Jiří Liška, vedoucí CHKO Český ráj Lenka Šoltysová, ředitelka knihovny Lidmila Košťálová a známý sobotecký entomolog Karel Samšiňák.

FOTO: jn

Jičín - Na 260 druhů ptáků se v současnosti vyskytuje na území Českého ráje a přesně 153 z nich zde také přímo hnízdí. To jsou jedny ze základních poznatků z nedávno vydané knihy Ptáci Českého ráje. Jde o první publikaci svého druhu v dosavadní zhruba sto padesátileté historii ornitologie v naší nejstarší chráněné krajinné oblasti a jejího nejbližšího okolí.

Shrnuje výsledky terénních pozorování a dalších podrobných výzkumů za období delší jak jedno století. Nejstarší využité údaje pocházejí z 30. a 40. let 19. století, stojí v úvodu publikace, kterou její autor Zdeněk Mrkáček představil minulý týden v jičínské knihovně.

Kniha podle Mrkáčka navazuje například na dnes již historické práce doktora Alfréda Hořice a Miroslava Pojkara, kteří se však zabývali ornitologickým výzkumem jen některých částí Českého ráje. "Výsledky jejich pozorování byly postupně publikovány v rámci sborníku od Ještěda k Troskám, kde vycházely v období dvacátých let. Teprve až tato nová publikace jako první mapuje ptačí faunu na území celého regionu, který ohraničuje Jičín, Sobotka, Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Kozákov a Lomnice nad Popelkou," konstatuje Mrkáček, který pracuje v turnovské Správě CHKO Český ráj.

Více než sto třiceti stránková kniha, jíž předcházelo zhruba tříleté období shromažďování dat, přináší nejnovější poznatky o všech druzích ptáků, kteří se v kraji vyskytují, a obsahuje ucelené ornitologické údaje od roku 1834 do roku 2000. Jak sám Zdeněk Mrkáček zdůraznil, kniha, pod níž je jako autor podepsán, není dílem jednotlivce. "Zpracovával jsem texty, kolegové mi však dodávali desítky tisíc údajů ze svých deníků, z nich se pak použily řádově stovky, možná tisíce," zdůraznil.

Během uplynulých období prošla a stále prochází krajina Českého ráje řadou změn, které mají vliv i na ptačí faunu. Především v důsledku zásahů člověka z posledních desetiletí některé druhy ptáků vymizely nebo výrazně snížily svou početnost. Jiné se sem s odstupem let vrací, ale některé se také objevily zcela nově a v kraji už zůstaly. Ze současných 260 druhů ptáků zde 153 trvale hnízdí. Ostatní tímto krajem během podzimu a jara protahují nebo se tady zastavují, aby přezimovaly. K poměrně vysoké druhové rozmanitosti území přispívají především skalní města a také rybníky a mokřady.

"Zjistit, zda ptáků v Českém ráji ubývá, či naopak, je velice složité, protože dosud takové srovnání nebylo. Situace se rozhodně stále mění. Příkladem může být racek chechtavý, který zde měl ještě před pár lety tisíce hnízd a dnes tady prakticky už není. Naopak se vrátil například chřástal polní a zvedají se třeba i stavy křepelek. Velkou roli v tom hraje změna krajiny, především chemie, částečně i odstřely dravců, těch příčin je ale celá řada. Mezi druhy, které vymizely vůbec, patří sokol stěhovavý. Na jeho návrat do původních lokalit čekáme už od šedesátých let," vypočítává Mrkáček. Ochránci pamatují i nepříjemnou událost z října 1998, kdy byl u Žabakoru postřelen orel v den, kdy tam pořádalo místní honební společenstvo hon na kachny. Navždy zmrzačený dravec je umístěn v liberecké ZOO a zpět do přírody se už nevrátí.

Vedoucí správy CHKO Lenka Šoltysová na nové publikaci oceňuje zejména její informační hodnotu. "Jde o první ucelené shrnutí odborných poznatků, které jsou publikovány. Vedle toho samozřejmě existuje ohromné množství dalších údajů, které ovšem zůstávají uloženy v denících, rezervačních knihách a různých zprávách, ke kterým se veřejnost běžně nedostane," upozorňuje Šoltysová.

(jn)


MAVE: největší producent bílých vajec

Soběraz - Akciová společnost MAVE Jičín se sídlem v Soběrazi je tradičním producentem konzumních vajec s více než třicetiletými zkušenostmi. Současná roční produkce 70 milionů kusů řadí tyto drůbežářské závody mezi trojici dominantních výrobců vajec v České republice.

Kapacita střediska v Soběrazi se podle vyjádření ředitele společnosti Josefa Valenty pohybuje okolo 260 tisíc kusů nosnic, z nichž každá snese ročně přibližně 300 vajec. Bílá a hnědá vajíčka jsou v celkové objemu zastoupena zhruba padesátiprocentním poměrem.

"Šedesát procent produkce expedujeme přes společnost Zlatá vejce do řetězce hypermarketů na celém území naší republiky. Přibližně 15 milionů vajec ročně od nás odebírá společnost Framagro, která z nich průmyslovým zpracováním vyrábí různé typy sladkých a slaných vaječných směsí. Abychom v předvelikonočním čase uměli uspokojit stálé odběratele, byli jsme nuceni zvýšenou poptávku pokrýt nákupem a vyexpedováním 500 tisíc kusů vajec navíc," vysvětluje vedoucí závodu Vladimír Sedláček.

Jediný producent bílých vajec v republice rozšiřuje v letošním roce svůj sortiment o produkci a prodej sedmi milionů vajec z alternativního velfareového, tedy pohodového chovu nosnic.

"Abychom mohli tento ekologický systém produkce vajec uplatnit i v našich podmínkách, museli jsme nejprve upravit a přizpůsobit interiéry stávajících hal ve Dřevěnicích a postupně i chlévy velkokapacitního kravína v Drahorazi, kde bude v konečné fázi umístěno dalších 40 tisíc nosnic. Velmi zjednodušeně řečeno, zavádíme chov volně se pohybující drůbeže na podestýlce v halách vybavených automatickými snáškovými hnízdy a samozřejmě i automaticky řízeným pitným a krmným režimem. Tato vejce budou v prodeji opět prostřednictvím společnosti Zlatá vejce v obchodním řetězci Tesco," přiblížil krátce Vladimír Sedláček moderní způsob výroby vajec uplatňovaný zejména vyspělými státy západní Evropy.

V našich obchodech je po takto údajně bezstresově snesených vejcích stále rostoucí poptávka i přes jejich zvýšenou cenu, v níž se promítají vyšší náklady spojené s jejich výrobou. Po červnovém zprovoznění druhé poloviny stáje v Drahorazi bude jičínská akciová společnost MAVE schopna vyrábět až 100 milionů kusů vajec ročně. Největší podíl na výrobě však mají i nadále nosnice chované v klecích.

"Tato zařízení postupně upravujeme tak, aby zejména rozměrově odpovídala normám Evropské unie. Dalším krokem pak zřejmě bude i snížení počtu nosnic v jedné kleci. Je však otázkou, jaká konečná opatření přijme rada Evropské unie pro živočišnou výrobu," dodal Vladimír Sedláček.

Ceny vajec vyrobených společností MAVE Jičín se i přes současnou mediální kampaň zvyšovat nebudou. Po dohodě s prodejními řetězci se má cena za jedno vajíčko i nadále pohybovat v průměru okolo 2,40 Kč. K avizovanému růstu cen vajec tak může dojít pouze na pultech konečných prodejců, kteří abnormální velikonoční poptávku využijí ke zvýšení svých zisků.

(mar)


ZIMA JE UTOPENA V CIDLINĚ Věnčení, chození s lítem, malování vejdumků, nebo pletení pomlázky patří jen k velmi malému výčtu zvyklostí neodmyslitelně patřících k jarním svátkům velikonočním. Od doby počátků lidových tradic se mnohé změnilo, ovšem pro toho, kdo se naučil citlivě vnímat, je pokračování ve zděděných zvycích samozřejmou součástí života. V Jičíně se proto již před několika lety stala tradiční, téměř týdenní akcí výroba Smrtek, Moran a Mařen. Na nádvoří Valdštejnského zámku ji v předvelikonočním období opět organizovali pedagogové Základní umělecké školy J.B. Foerstera spolu s pracovníky Okresního muzea a galerie v Jičíně. Sami mladí výtvarníci se pak v pátek ujali vynesení vlastnoručně vyrobených Smrtek z historických prostor jičínského zámku. Průvod desítek dětí se pak za nepříznivého počasí odebral cestou městem k říčce Cidlině, kde byly podle dávných zvyklostí Smrtky zapáleny a utopeny. S konečnou platností tím skončilo zimní období, které vystřídalo jaro, symbolicky přinesené dětmi zpět do zámku v podobě zdobeného líta.

FOTO: mar


Nové Noviny