Nové Noviny č. 15/0113. dubna 2001str. 3

Stavba finišuje před kolaudací

Kolaudace zrekonstruovaného objektu by měla proběhnout 20. dubna.

FOTO: mar

Jičín - Z pomyslného černého seznamu si Jičín může po několika letech konečně škrtnout problém, který byl po dlouhá léta terčem kritických připomínek nejen místních občanů. Ke konci dubna by totiž měla proběhnout kolaudace druhé poloviny objektu v Raisově ulici v minulosti rozestavěného ruskou armádou. První část budovy již přitom rekonstruovaná byla a v současnosti v ní je zřízen Okresní státní archiv.

Vlastníkem nemovitosti je společnost PFT, která zahájila výrobu plastových a hliníkových oken i dveří v nových halách moderního závodu v ulici U Javůrkovy louky v červnu roku 1994. "Nemovitost jsme od městského úřadu odkoupili v roce 1994. Vzhledem ke zhoršené platební morálce v letech 1996 a 97 se naše pohledávky u zákazníků pohybovaly neustále od 20 do 30 milionů korun po lhůtě splatnosti a my jsme tím pádem nebyli schopni do domu investovat žádné volné peníze. Teprve asi v polovině loňského roku se nám podařilo připravit potřebné investiční prostředky v přibližné výši 36 milionů korun a dostavbu budovy zahájit," vysvětlil krátce prokurista společnosti Jan Hejduk.

V přízemí objektu bude v nájemním vztahu sídlit prodejna společnosti Herkules, obchodující s doplňujícím sortimentem k výrobkům jičínské společnosti PFT, jejíž administrativa a výstavní síň finálních produktů obsadí první patro objektu.

"Další dvě podlaží nejsou zatím zcela dokončena, respektive nejsou rozdělena sádrokartonovými příčkami. Naším záměrem je tyto nebytové prostory nabídnout k pronájmu s tím, že případnému zájemci prostory dostavíme podle jeho představ a potřeb," dodal Jan Hejduk.

Každé z obou nabízených pater disponuje plochou 900 metrů čtverečných a k dispozici budou prakticky ihned po kolaudačním řízení. Po tomto termínu dojde k otevření prodejny firmy Herkules i prodejní výstavní síně společnosti PFT.

Firma PFT s německou spoluúčastí zaměstnává od začátku svých aktivit okolo stovky zaměstnanců, pracujících v jednosměnném, ale podle potřeby i dvousměnném provozu. Ročně se v nekonfliktním montážním závodě vyrobí mezi padesáti až šedesáti tisíci oken a dveří. Sedmdesát procent produkce je vyváženo z větší části do SRN, zbytek výrobků zůstává na tuzemském trhu.

(mar)


Radnice odmítla nabízený úvěr

Jičín - S nabídkou poskytnutí úvěru na opravu komunikací se na radní obrátila společnost Stavby silnic a železnic. Vedení jičínské radnice se však prozatím rozhodlo tuto nabídku odmítnout a vést ji pouze v patrnosti, dokud nebude rozhodnuto o celkové míře rekonstrukcí v příštím roce.

"Stavby silnic a železnic nám nabídly opravu většího objemu komunikací formou úvěru. Musíme však nejprve zvážit, zda bychom měli jít cestou dalšího zvyšování úvěru, nebo zda se do větších oprav pustit až například po splacení úvěrů na rekonstrukci bazénu," přemítá místostarosta Vlastislav Matucha. "Pokud úvěru nevyužijeme, budeme schopni rekonstruovat jednu až dvě ulice ročně. První v pořadí by měly být ulice Bolzanova a Denisova," nastiňuje Matucha.

Také podle starosty Jiřího Lišky se vše rozhodne v příštím roce a záleží především na názoru zastupitelstva. "Pokud členové zastupitelstva rozhodnou, že je situace neúnosná, město by si samozřejmě na rekonstrukci komunikací vzít úvěr mohlo. Zatím jsme ale spíše chtěli dluhovou službu snižovat," říká. "Nižší splátky úvěrů by nám už v příštím roce mohly umožnit zvýšení počtu opravovaných komunikací. Na jejich celkovou opravu však ještě několik let prostředky mít jednoznačně nebudeme," konstatoval starosta.

(max)


Silničáři: opět méně peněz

Zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner (vpředu) a krajský radní Jaroslav Vácha, který od května převezme na plný úvazek zodpovědnost za resort dopravy v regionu, se v minulých dnech zúčastnili setkání se zástupci obcí mikroregionu Lázeňsko v Bělohradě.

FOTO: jn

Pokračování ze str.1

To připustil i krajský radní Jaroslav Vácha, který má v královéhradeckém regionu na starosti problematiku dopravy a silničního hospodářství. Jak řekl, kraje vyvíjejí na Prahu společný tlak s cílem dosáhnout zvýšení objemu peněz na údržbu a opravy komunikací. Zástupce hradeckého hejtmana Vladimír Derner kritizuje Prahu za to, že si stát ve svých rukou ponechá hlavní tahy, zatímco břemeno oprav silnic nižších tříd, které strádají nejvíc, předává regionům. Přitom stále není jasné, kolik peněz na jejich obnovu a zajištění sjízdnosti dostane.

S převodem zřizovatelských a řídících funkcí orgánů kraje vůči Správám a údržbám silnic stoupá také nervozita v řadách vedení správcovských podniků. Někteří poslanci se totiž netají názorem, že by bylo vhodné zrušit monopol těchto organizací v jednotlivých okresech a zavést konkurenční prostředí. Model, podle kterého by se o správcovství silnic soutěžilo formou veřejné zakázky, považuje Vácha za krajní variantu, s níž se v hradeckém kraji nepočítá. Firma, která by se o tuto činnost ucházela, by vzhledem k odpisům musela takovou zakázku získat nejméně na osm let, tvrdí ředitel jičínské správy Zdeněk Pavlíček. "Hledáme nejoptimálnější variantu. S největší pravděpodobností dojde k určitým organizačním změnám s cílem dosáhnout maximální hospodárnosti při nakládání s finančními prostředky v rámci kraje," naznačil bez bližších podrobností Vácha.

(jn)


Opravy stropů Valdštejnského zámku

Jičín - Město Jičín uzavřelo v těchto dnech smlouvu o dílo s místní stavební společností Hypostav, která se stala vítězem výběrového řízení na provedení statického zajištění stropů mezi prvním a druhým patrem Valdštejnského zámku.

I přes zásadní výhrady ředitele Okresního muzea a galerie v Jičíně Jaromíra Gottlieba pak městští radní na svém posledním zasedání rozhodli zahájit rekonstrukci stropů co možná nejdříve, aby nový beton před položením podlahových krytin dostatečně vyzrál.

Podle vedoucích představitelů jičínské radnice budou stavební práce zahájeny nejpozději tři týdny po předání staveniště. K tomu však může dojít až po náročném přestěhování všech expozic muzea. Hotové dílo pak má být stavební společností předáno zadavateli prací nejpozději do tří měsíců ode dne zahájení výstavby.

"My jsme zcela logicky požadovali provedení této pro nás velmi složité akce mimo sezónu. Největší návštěvnost jičínského muzea je v červenci, srpnu a v září, kdy se počet návštěvníků ještě zvyšuje v období konání festivalu Jičín - město pohádky. Přijdeme tedy o podstatnou část ročních tržeb a zároveň bude zcela dramaticky narušena dlouhodobě plánovaná koncepce změn a zpřístupnění nových programů, ke kterým mělo v muzeu dojít ještě před začátkem letní sezóny," vysvětluje nepříjemné důsledky rozhodnutí rady města ředitel muzea Jaromír Gottlieb.

Například zahájení první fáze připraveného programu s názvem Muzeum hrou bylo plánováno na první červen. V té době však budou zřejmě všechny expozice muzea, s výjimkou výstavní chodby a galerie, již uzavřeny.

"Jen pro představu uvádím, že každá z našich osmi samostatných expozic se skládá přibližně z pětadvaceti prosklených vitrín, přičemž odborná úprava jedné z nich může trvat i jeden den. Proto zpětné nainstalování všech vystavovaných sbírkových předmětů potrvá podle mého odhadu asi dva měsíce," připouští Jaromír Gottlieb.

Pakliže se tedy začne stavět například v polovině května, bude okresní muzeum veřejnosti opět zpřístupněno až po sezóně, zřejmě někdy v polovině října, což je pro Gottlieba zcela nepřijatelné. Z pohledu pracovníků muzea by nejvhodnějším termínem pro uzavření expozic mohla být druhá polovina měsíce září. Pak by kulturní organizace nepřišla o plánované zisky, ani o možnost zpřístupnění pečlivě připraveného dlouhodobého programu.

Rekonstrukce stropů čtyř místností muzea a stejného počtu podlah Finančního úřadu v Jičíně přijde na celkových 2 014 778 korun. Zhruba polovinou finančních prostředků obdrží město Jičín formou dotace uvolněné v rámci státního programu regenerace městských památkových rezervací.

(mar)


Obnova obecní zeleně

Železnice - Revitalizovat a obnovit zeleň v celém katastrálním území obce, takový je záměr nedávno dokončené studie, kterou nechal vypracovat obecní úřad v Železnici. Vzhledem k rozsahu zelených ploch a špatnému zdravotnímu stavu stromů se bude jednat o finančně náročnou akci, jejíž realizace bude zahájena nejdříve v příštím roce, a to pouze v případě udělení státní dotace.

"V současné době vzhledem k omezeným prostředkům v rozpočtu není obnova zeleně rozhodně naší prioritou. Obec zadala pouze vypracování studie obnovy zeleně pro případnou žádost o přidělení státní dotace, protože bez ní nebude mít finance na celou realizaci projektu. Pokud dostaneme dotaci, lze předpokládat, že bude možné začít s obnovou zeleně již v příštím roce," odhaduje situaci Olga Jakubcová, starostka Železnice. Zároveň však nepochybuje o významu sadových úprav. "Určitě bych byla ráda, aby obec byla zkrášlena novými úpravami. Vždyť jenom v parku je řada přestárlých a neošetřovaných stromů, kde by bylo zapotřebí situaci zlepšit. Již příští pátek 20. dubna od 18 hodin se v prostorách radnice uskuteční veřejné setkání k vypracované studii obnovy zeleně, které se zúčastní její navrhovatel a občané se zde budou moci seznámit s celkovým řešením zeleně v obci," informovala Jakubcová.

Argumenty pro obnovu zeleně jsou přitom společné jako v řadě dalších českých měst. "Především se tady 60 let neprováděla prakticky žádná údržba vzrostlé zeleně nebo byla dělána velice špatně. Mnoho stromů je přestárlých, nemocných nebo růstově deformovaných a výsadby jsou obvykle v téměř havarijním stavu. Také druhová skladba stromů není příliš vhodná. Přibližně v 50. letech se na Jičínsku rozmohlo sázení stříbrných smrků, Železnici nevyjímaje. Tato výsadba ale naprosto rozbila jak plošný, tak výškový profil okolní zeleně, což je patrné například na náměstí. Také zdejší lípy bude nutné nahradit za dřeviny nižšího vzrůstu a s menší korunou, ale podobných míst s nevhodnou druhovou skladbou bychom našli více," říká Pavel Sarka, autor navrhované studie.

Podle Sarky by úpravami mělo projít hned několik lokalit. "Ve velmi špatném stavu je park za lázněmi, kde by přitom mohlo po určitých úpravách vzniknout odpočinkové místo pro obyvatele obce. Úpravy budou nutné i v samotném areálu lázní pro zdravotně postižené děti a na již zmiňovaném Náměstí Svobody, kde celkově nevhodný koncept neumožňuje vyniknout instalované soše Mistra Jana Husa a Lípě svobody. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby se sem vrátila například původní zvonička. Navíc veškeré lipové výsadby byly znehodnoceny nevhodnými řezy, což je vidět také v prostoru u obou hřbitovů nebo v lipové aleji k vlakovému nádraží. Navrhované změny v řešení zeleně se týkají také oblasti koupaliště, okolí rekreačního objektu Achát, celého sportovního areálu, ale i dalších míst. Na každé lokalitě se však budou detaily dotvářet zvlášť podle daných podmínek," podotýká Sarka.

Práce na zpracování studie zahrnovala kromě inventarizace stromů a dřevin také shromažďování podkladových materiálů a hledání informací o původních druzích, které se zde vyskytovaly například v minulém století. Při této zajímavé práci však bylo zjištěno, že v archivu prakticky neexistují záznamy o původní druhové skladbě, a to i na takovém místě, jakým je náměstí. "Sporé informace o původních druzích se tak daly zjistit pouze nepřímo z účetní evidence nákupů. Ve studii proto preferuji výsadbu nového typu tradičních lip a přirozených dřevin z okolí, jako jsou modříny, břízy apod. Navrhuji také rekonstrukci alejí ovocných dřevin a do uličních stromořadí by měly být vysazeny kvetoucí druhy. K celkovému zkvalitnění zeleně by přispěly rovněž květnaté louky v mokřadních částech katastru a doplnění veškerých ploch vhodnou výsadbou keřového patra," uzavřel Sarka.

(pe)


Nové Noviny